Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

12/06/2017

Công dân Phạm Minh Hoàng bị tước quốc tịch

Phạm Minh Hoàng

Công dân Phạm Minh Hoàng bị tước quốc tịch theo điều luật nào Ngài Chủ tịch Trần Đại Quang ?!

Trần Quang Thành thực hiện

Nguồn : Tieng DanViet Media, 12/06/2017

Quay lại trang chủ
Read 605 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)