Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

13/06/2017

Bạch Hồng Quyền đang xem xét đi sang nước khác lánh nạn

Bạch Hồng Quyền

Bạch Hồng Quyền đang xem xét đi sang nước khác lánh nạn

Nguồn : VOATiengVietVideo, 13/06/2017

Quay lại trang chủ
Read 616 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)