Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Châu Á

17/09/2021

Myanmar : Nhiều thiết bị viễn thông của liên doanh với Viettel bị tấn công

VOA tiếng Việt

Ước tính khong 700.000 người Myanmar mt truy cp internet sau các cuc tn công vào các thiết b vin thông do Mytel điu hành, công ty này cho biết, gia lúc có tin tc cho hay hàng chc ct anten ca h đã b hư hi.

myanmar1

Mt cơ s vin thông ca Mytel - liên doanh gia quân đi Myanmar và Viettel ca Việt Nam - b tn công trong tháng 9/2021.

Mytel là mt liên doanh gia quân đi Myanmar và tp đoàn Viettel thuc s hu ca B Quc phòng Vit Nam.

Đã xy ra các v n k t khi nhóm có tên là Chính ph Đoàn kết Quc gia (NUG) hi tun trước tuyên b tiến hành "chiến tranh phòng ng toàn dân" chng li chính quyn ca gii quân s.

NUG là mt chính quyn ngm được thành lp đ chng li cuc đo chính ngày 1/2 ca quân đi.

Myanmar rơi vào tình trng hn lon k t khi chính ph ca bà Aung San Suu Kyi b lt đ, thi bùng lên s phn n trên toàn quc, cùng vi đó là các cuc đình công, biu tình và mt lc lượng dân quân chng chính quyn đã ra đi.

Tình trng đ máu gia tăng mt s khu vc sau khi nhóm NUG hot đng ngm đưa ra tuyên b ni dy và kêu gi lc lượng dân quân mi, có tên là Lc lượng Dân phòng (PDF) hãy nhm mc tiêu vào quân đi và tài sn ca h.

Người phát ngôn ca Mytel, liên doanh gia quân đi Myanmar và Viettel thuc B Quc phòng Vit Nam, phát biu rng : "Vic phá hy cơ s h tng vin thông đang tước đi phương tin truy cp thông tin, giáo dc và các dch v quan trng trên internet ca hàng trăm nghìn người".

Hu hết các cuc tn công din ra các khu vc nông thôn và hơn 80 ct anten thuc s hu ca Mytel đã b phá hy, và Lc lượng Dân phòng tuyên b chu trách nhim v các v mt s khu vc, theo tường thut trong tun này ca báo đc lp Irrawaddy.

Tuyên b ni dy được đưa ra trong bi cnh phe đi lp tht vng vì thiếu s ng h c th t khp nơi trên thế gii dành cho vic h chng đi chính quyn.

Mt v th trưởng ca NUG có tên là Maw Htun Aung cho biết trong mt thông đip gi qua tin nhn : "Gi đây, mi người đã nhn ra rng chúng ta phi đi đến cui cùng bt k có s tr giúp ca quc tế hay không".

Trong khi NUG lâu nay nhn được rt nhiu s ng h trên các phương tin truyn thông xã hi Myanmar, vn chưa rõ tuyên b ca h s đe da ra sao đến đi quân được trang b tt ca Myanmar.

Theo Reuters

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 356 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)