Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Châu Á

25/03/2022

Campuchia cấm dân ở biên giới cho người Việt thuê đất canh tác

VOA tiếng Việt

Người dân Campuchia khu vc gn biên gii vi Vit Nam va được yêu cu không cho công dân Vit Nam thuê đt đ canh tác, nhm ngăn chn bt k vn đ tranh chp đt đai nào dc theo biên gii.

chuyenbay2

Th tướng Campuchia Hun Sen và B trưởng Ni v Sar Kheng.

Khmer Times hôm 23/3 dn li B trưởng Ni v Campuchia, Sar Kheng, nói rng ch vì lười canh tác mà người Campuchia đã cho công dân Vit Nam thuê đt, và điu này làm nh hưởng đến "toàn vn lãnh th".

"Chúng ta phi ngăn chn nhng tranh chp biên gii, và vì điu này, chính quyn tnh, các quan chc và cơ quan liên quan phi xem xét và ngăn chn vic người Campuchia cho công dân Vit Nam thuê đt ca h", Khmer Times dn li ông Sar Kheng nói.

Quan chc Campuchia nhn mnh thêm rng lut pháp nước này đã quy đnh rõ ràng rng người Campuchia không được cho công dân nước ngoài thuê đt.

Ch tch Hc vin Hoàng gia Campuchia, Sok Touch, hôm 22/3 cho biết ông đã đi do dc biên gii Campuchia-Vit Nam các tnh giáp ranh vi Vit Nam và rng người dân không được thuê đt trong vòng 1km tính t biên gii.

Theo ông Sok Touch, vic người Campuchia cho người Vit thuê đt là bt hp pháp và ông yêu cu chính ph Campuchia không nên giao đt cho người dân gn biên gii.

Năm 2016, Th tướng Hun Sen đã yêu cu người dân sng dc biên gii vi Vit Nam dng cho công dân Vit Nam thuê đt và ra lnh cho chính ph đy nhanh quá trình phân gii.

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 337 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)