Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Châu Á

12/04/2022

Sri Lanka vỡ trận : không đủ khả năng trả nợ nước ngoài

VOA tiếng Việt

Sri Lanka đơn phương tm dng tr n nước ngoài, ưu tiên tin cho nhu cu thiết yếu

Ngân hàng trung ương Sri Lanka nói hôm th Ba 12/4 rng tình hình "quá khó khăn và bt kh thi" nên không th tr n nước ngoài, vào lúc h c gng s dng khon d tr ngoi hi đang cn dn ca mình đ nhp khu các mt hàng thiết yếu như nhiên liu.

srilanka1

Khó khăn kinh tế khiến nhiu cuc biu tình n ra Sri Lanka trong hơn 1 tháng hi tháng 3 và 4/2022.

D tr ngoi t ca đo quc này đã gim hơn 2/3 trong hai năm qua, do vic ct gim thuế và đi dch Covid-19 đã gây tn hi nng n đến nn kinh tế ph thuc vào du lch ca quc gia này và làm v l ra tình trng chính ph phi chi tiêu bng vay n.

Ti đt nước 22 triu dân, các cuc biu tình trên đường ph phn đi tình trng thiếu nhiên liu, đin, thc phm và thuc men đã din ra trong hơn mt tháng.

Thng đc Ngân hàng Trung ương Sri Lanka, P. Nandalal Weerasinghe, nói vi các phóng viên : "Chúng tôi cn tp trung vào các mt hàng nhp khu thiết yếu và không phi lo lng v vic tr n nước ngoài. Tình hình đã đi đến ch mà vic tr n tr nên quá khó khăn và bt kh thi".

Thng đc Weerasinghe cho biết vic tm dng thanh toán s kéo dài cho đến khi nước này đt được tha thun vi các ch n và có s tr giúp ca chương trình cho vay thuc Qu Tin t Quc tế (IMF). Sri Lanka bt đu các cuc đàm phán chính thc vi các bên cho vay toàn cu t hôm 11/4 v các khon vay khn cp.

Quc gia này có các khon n nước ngoài khong 4 t đô la đến hn phi thanh toán trong năm nay, bao gm c trái phiếu quc tế tr giá 1 t đô la đáo hn vào tháng 7. Ngay vào ngày 11/4, có hai khon lãi trái phiếu đến hn thanh toán.

Murtaza Jafferjee, giám đc điu hành công ty môi gii J.B Securities, nhn xét : "Đây chính là mt s v n. Đây là điu không th tránh khi".

Nhưng v giám đc này cũng cho rng đây là mt điu tích cc cho nn kinh tế bi vì khi không s dng các ngun ngoi t khan hiếm đ tr n, điu này s cho phép s dng s tin đ phc v cho chính các công dân ca Sri Lanka.

Ông cho biết quyết đnh tm dng tr n ca Sri Lanka nh hưởng đến các khon n song phương và thương mi có tng tr giá khong 25 t đô la, trong đó có khong 12 t đô la trái phiếu quc tế.

(Reuters)

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 387 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)