Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Châu Á

18/02/2023

Chiến tranh Ukraine định hình kế hoạch của Mỹ đối phó với Trung Quốc

VOA tiếng Việt

AP, VOA, 18/02/2023

Trong lúc cuc chiến đang din ra ác lit Ukraine, Hoa Kỳ không ch h tr mt đng minh mà còn đang rút ra các bài hc hướng ti mt cuc đng đ có th xy ra trong tương lai vi Trung Quc.

mytrung1

Quân đi Đài Loan chun b tp trn chng Trung Quc tn công ti thành ph Cao Hùng ngày 11/1/2023.

Không ai biết cuc xung đt quân s ln tiếp theo ca Hoa K s là gì, hoc liu Hoa K s gi quân - như đã làm Afghanistan và Iraq - hay cung cp mt lượng ln vin tr và chuyên môn, như đã làm vi Ukraine hay không.

Nhưng Trung Quc vn là mi quan tâm ln nht ca M. Các quan chc quân s Hoa K nói rng Bc Kinh mun sn sàng đ xâm chiếm đo Đài Loan t tr vào năm 2027, và Hoa K là đng minh chính và nhà cung cp vũ khí quc phòng ca hòn đo dân ch này.

Mc dù có nhng khác bit chính v đa lý và cam kết ca Hoa K trong vic bo v Đài Loan, nhưng "có s tương đng rõ ràng gia cuc xâm lược ca Nga vào Ukraine và mt cuc tn công có th xy ra ca Trung Quc vào Đài Loan", mt phúc trình ca Trung tâm Nghiên cu Chiến lược và Quc tế cho thy vào tháng trước.

Xem xét mt s bài hc t cuc chiến Ukraine và cách chúng có th áp dng cho cuc xung đt Đài Loan :

Trang b vũ trang trước

Ngay sau khi quân đi Nga tiến vào Ukraine vào tháng 2 năm ngoái, Hoa K và các đng minh đã bt đu gi mt lượng ln vũ khí qua biên gii t các quc gia đi tác.

Nhưng Đài Loan cn phi được trang b vũ khí đy đ t trước, CSIS đã tìm thy trong hàng chc kch bn chiến tranh mà h đưa ra cho phúc trình ca mình.

T chc nghiên cu chính sách lưỡng đng và phi li nhun này nhn thy : "‘Mô hình Ukraine không th lp li Đài Loan vì Trung Quc có th cô lp hòn đo này trong nhiu tun hoc thm chí nhiu tháng. "Đài Loan phi bt đu cuc chiến vi mi th h cn".

Th trưởng Quc phòng Kathleen Hicks nói Ukraine "là mt cách tiếp cn xut phát ngui so vi cách tiếp cn theo kế hoch mà chúng tôi đang thc hin đi vi Đài Loan, và chúng tôi s áp dng nhng bài hc đó".

Đi vi Trung Quc, bà Hicks nói vi hãng tin AP rng đ b là hot đng quân s khó thc hin nht. Nhưng chính thách thc đó cũng s khiến vic tiếp tế tr nên khó khăn, đc bit nếu Trung Quc chn tiếp cn bng đường bin.

Khó khăn v  kho d tr

Ngũ Giác Đài không th đưa trước thiết b mà h không có. Ukraine đang gây áp lc mnh m lên các kho d tr quc phòng ca M và Châu Âu, đng thi cho thy rng c hai bên đu chưa sn sàng cho mt cuc xung đt ln thông thường.

Đi vi mt s mt hàng, "chúng tôi có nhng đim yếu trong c kho hàng và năng lc sn xut ca mình", c vn cp cao ca Chương trình An ninh Quc tế CSIS, Mark Cancian, tác gi ca phúc trình Đài Loan, nói. " mt s nơi, đc bit là kho đn pháo, nó có th tr thành mt cuc khng hong".

Ukraine đang bn ti 7.000 viên đn mi ngày đ t v và ph thuc vào thông báo c hai tun mt ln v các chuyến hàng đn dược mi t M.

K t khi Nga xâm lược, M đã gi cho Ukraine hàng triu viên đn, bao gm vũ khí nh và đn pháo, 8.500 h thng chng thiết giáp Javelin, 1.600 h thng phòng không Stinger và 100.000 viên đn xe tăng 125 mm.

Mt trong nhng đim gây áp lc kho d tr ln nht là đn pháo howitzer 155 mm. Theo Ngũ Giác Đài, Hoa K đã gi cho Ukraine 160 khu pháo howitzer và hơn 1 triu viên đn pháo, được s dng nhiu vi khong 3.000 viên đn mi ngày.

Ông Doug Bush, Ph tá B trưởng Lc quân ph trách mua hàng, cho biết Ukraine đang tiến hành mt kiu chiến tranh khác vi kiu chiến tranh mà M có th s đi mt vi Trung Quc. Mt chiến dch trong tương lai ca Hoa K có th s liên quan đến nhiu sc mnh v không quân và hi quân hơn, gim bt mt s áp lc cho các h thng và đn dược trên đt lin.

Nhưng các đng minh vn cn được h tr bng các h thng và đn dược trên b.

Gy  dng li mt thi gian

Chiến lược quc phòng ca Ngũ Giác Đài nói rng Hoa Kỳ phi có kh năng tiến hành mt cuc chiến trong khi ngăn chn mt cuc chiến khác, nhưng chui cung ng không phn ánh điu đó.

Ông Hicks nói tăng cường vũ khí cho Ukraine "không làm chm li s h tr ca Hoa K đi vi Đài Loan", nhưng nhiu thương v bán vũ khí ha hn cho Đài Loan đang phi đi mt vi nhng áp lc tương t mà vũ khí Ukraine phi đi mt, chng hn như các hn chế v linh kin hoc các vn đ v lc lượng lao đng.

Đáp li, Hoa K đã thiết lp mt thm quyn rút tin ca tng thng cho Đài Loan, ông Hicks nói, điu đó s cho phép Hoa K gi vũ khí t kho d tr ca chính mình thay vì thu xếp các hp đng mi.

Quân đi đang làm vic vi Quc hi đ có thm quyn thc hin các hp đng nhiu năm, đ các công ty s đu tư đ đáp ng các nhu cu dài hn hơn, đc bit là đi vi các h thng mà ông Bush gi là "t đi" phi đn Javelin, b phóng H thng Rc-két Pháo binh Cơ đng Cao (HIMARS), đn H thng Rc-két phóng đa hướng (GMLRS) và đn 155 mm.

Ông Bush nói : "Nếu không có s cp bách đó, chúng ta có nguy cơ b tt li sai thi đim sau đó".

Quân đi đang b sung các dây chuyn sn xut pháo 155 mm - bao gm các b phn chính như v kim loi bên ngoài, b sc, ngòi n và vt liu n - trong khi hin ti, tt c hot đng sn xut đu din ra ti mt cơ s Iowa.

Tt c điu đó s mt thi gian. CSIS báo cáo có th mt 5 năm hoc hơn đ b sung kho đn pháo 155 mm, Javelin, và Stinger.

"Tin tt là tôi nghĩ cuc xung đt Ukraine đã cnh báo mi người v nhng đim yếu này. Tin xu là chúng s mt rt nhiu thi gian đ gii quyết ngay c khi có rt nhiu ý chí chính tr", ông Hal Brands, mt thành viên cp cao ti Vin Doanh nghip Hoa K nói.

Đi vi các kho d tr ca Châu Âu, không còn nhiu hàng dư tha đ gi đi và nhiu quc gia đi tác đang gp rút ký hp đng mi vi các nhà sn xut đ b sung kho d tr. Tng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã cnh báo trong tun này ti Brussels rng đc bit đi vi các loi đn c nòng ln hơn, chng hn như pháo mt đt, có th mt ti 2 năm rưỡi trước khi mt s đơn đt hàng mi được giao.

Không gian như mt tin tuyến

Vi vic s dng xe tăng và pháo binh, cuc chiến Ukraine thường có v như là s tr li ca các cuc chiến tranh trên b trong thế k 20, nhưng nó đã cung cp nhng bài hc v giá tr ca công ngh không gian đi vi tình báo, thông tin liên lc và tuyên truyn.

Trước chiến tranh, hình nh v tinh cho thy các lc lượng Nga tp trung dc biên gii, phn bác li tuyên b ca Nga rng h ch đang t chc mt cuc din tp quân s. Khi quân đi vượt qua biên gii, dân thường Ukraine cung cp hình nh và video thc tế t đin thoi thông minh ca h đ vch trn các v trí quân s ca Nga, ghi li li thú nhn ca các lc lượng Nga b bt và công b nhng tht bi và cái chết ca quân đi Nga.

Khi các tháp di đng và đin ca Ukraine b sp, Giám đc điu hành ca SpaceX, Elon Musk, đã cung cp mt phương án d phòng bng cách gi hàng trăm thiết b Starlink ca mình ti Kyiv đ gi cho Ukraine được kết ni.

Ông Brands nói : "Nga tht bi trong cuc chiến thông tin t Ngày Đu, và h không bao gi có th kim soát được các thông tin tường thut t Ukraine" v nn dân ch đang b tn công. "Chúng ta nên cho rng Trung Quc s không phm sai lm tương t, rng h s c gng rt tích cc đ kim soát không gian thông tin".

Các chuyên gia vũ tr ca Hoa K cũng đang xem xét vic m rng thông tin liên lc v tinh, da trên nhng thành công ca Starlink. Trong khi Starlink hin là vòng thông tin liên lc thương mi chính quay quanh qu đo, thì sp sa có thêm các sn phm khác.

Starlink có hàng nghìn v tinh quay quanh Trái đt vi cùng cao đ thp. Trong mt cuc xung đt tim n, nếu mt v tinh b tn công, nó s nhanh chóng được lp đy bi mt qu đo khác vào v trí phía sau nó.

Ông John Plumb, ph tá b trưởng quc phòng ph trách chính sách vũ tr, nói vi AP rng kiu liên lc v tinh ph biến đó là "con đường ca tương lai". "Đây là điu chúng ta cn phi thích nghi".

Hãy sn sàng cho chiến tranh mng

Trong khi các v tinh và đường truyn ca chúng phi được bo v, các trm mt đt đ x lý và ph biến thông tin cũng d b tn thương. Khi Nga xâm lược, mt cuc tn công phn mm nhm vào mng liên lc v tinh Viasat ca Ukraine đã vô hiu hóa hàng chc nghìn modem. Trong khi Viasat không nói ai chu trách nhim, Ukraine đã đ li cho tin tc Nga.

Ông Brands cho biết Trung Quc có th s s dng chiến tranh mng đ ngăn Đài Loan gi đi nhng thông đip rng h đang kháng c hiu qu.

Vn đ đó đã thu hút s chú ý ca Lc lượng Vũ tr Hoa K.

Giám đc điu hành không gian, Tướng Chance Saltzman, cho biết : "Nếu chúng ta không nghĩ đến vic bo v không gian mng cho các mng mt đt ca mình", thì các mng này s d b tn thương và các v tinh s không th phân phi thông tin ca chúng

(AP)

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: AP
Read 154 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)