Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

15/03/2017

Chính trường Mỹ sôi động, dân chúng hoang mang

Bùi Văn Phú

Đã nhiều ln quyn lãnh đo quc gia Hoa Kỳ được chuyn t đng cm quyn sang cho đng đi lp, nhưng chưa bao gi không khí chuyển giao quyn hành li n ào và hoang mang như hiện nay.

chinh1

Biểu ng chng Tổng thống Trump MLK Civic Square, Berkeley  (nh : Bùi Văn Phú)

Sau khi tỉ phú Donald Trump đắc c tng thng, nước M đã có biu tình, sôi động nht là tại nhng tiu bang mà bà Hillary Clinton dành được thng lợi như California, New York, và Washington.

Một ngày sau khi Tng thng Trump nhm chc li có biu tình ln vi c triu người tham gia và có v nhng cuc xung đường phn đi s còn kéo dài.

Dân chúng Mỹ hoang mang không biết chính sách ca Tng thng Trump s có nhng thay đi gì, nh hưởng ra sao đến đi sng vì không my ai đoán trước được đường hướng ca ông, mt người chưa bao gi tham gia chính trường.

Các kênh truyền hình M thì CNN và MSNBC ng h Đng Dân ch, còn FOX ng h Đng Cng hòa. Vì thế thông tin đưa lên có chiu hướng thuận li cho đng này và bt li cho đng kia.

Các chương trình phân tích, bình lun vi khách mi góp ý kiến trên FOX trước đây đã ng h̉ng thống George W. Bush (con) ri liên tc tn công Tng thng Barack Obama trong tám năm, gi đây họ bênh vc Donald Trump. Còn kênh MSNBC có những khách mi vi quan đim ngược li, tn công Bush, Trump và ng h Obama.

Các nhà bình luận Bill O’Reilly và Glenn Beck trên FOX thường đưa ra nhn đnh Tng thng Obama có khuynh hướng cực tả, xã hi ch nghĩa, th hin qua nhng chính sách như Obamacare đ toàn dân có bo him y tế.

Trên kênh MSNBC, Rachel Maddow nhận đnh rng Tng thng Donald Trump có ch trương cc hu, như phát-xít.

Tại sao truyn thông M chng Trump ? Mt phn vì nhng phát biu mang tính kỳ th và mit th ca ông, phn khác vì đa s truyn thông M trước nay có khuynh hướng ng h Đng Dân ch và trong kỳ bu c va qua đã tiên đoán, đưa ra thăm dò dư lun cho thy chiến thng s thuc v Hillary Clinton. Nhưng kết qu thì ngược li.

Trump được 306 phiếu đi biu c tri, nhưng thua Clinton hơn 3 triu phiếu ph thông, vì thế nhiu người còn nghi ng kết qu bu chn đã b Nga làm thay đi.

Sự kin liên quan đến Nga gây tranh cãi và đang được điu tra xem hư thc ra sao. Chính ng viên cử Trump là người đã đưa ra cáo buc Nga tìm cách nh hưởng đến kết qu t trước ngày bu chn.

Vì có nhiều tuyên b, cáo buc mà không đưa ra bng chng nên các hành đng ca Tng thống Trump bị báo chí soi mói, ch trích làm ông bc bi và đã tuyên b rng "truyn thông là k thù ca nhân dân M".

Đó là một nhn đnh ca k có đu óc đc tài, vì truyn thông có th không ưa Đng Cng hòa, mà Tng thng Trump là đi din, nhưng trong mt nn dân ch truyn thông không th là k thù ca nhân dân.

Đã có nhiều ch trích và biu tình n ào phn đi Tng thng Trump vì Đng Cng hòa gi đây kiểm soát c hành pháp lẫn lp pháp. Nhiu c tri Dân ch lo s nhng chính sách ca Tng thng Barack Obama trong tám năm qua sẽ b thu hồi, quan trng nht là Obamacare mà Đng Cng hòa đã tìm cách loi b nhiu ln trước đây.

chinh2

Người biu tình ng h Tng thng Trump Berkeley hôm 4/3/2017 (nh : Bùi Văn Phú)

Khi một tng thng t đng đi lp lên lãnh đo, đi ni s có nhiu thay đi còn đi ngoi thường thì không, vì dù là tng thng Dân ch hay Cng hòa cũng s không có khác bit trong tm nhìn chiến lược v an ninh và quyn li nước M trên thế gii.

Tuy nhiên với Tng thng Donald Trump mà nhân thân và trải nghim ca ông không ging bt c vị lãnh đo tin nhim nào, nên trong vic đi ngoi ông cũng đang làm khác.

Thường sau khi nhm chc ít lâu tng thng M có lch trình công du đ th hin hướng đi ngoi ca Hoa Kỳ s đt trng tâm vào khu vực nào, mà trong quá kh thường là châu Âu và Đông Á.

Tổng thng Trump chưa có lch công du, tuy nhiên ông đã mi nhiu nhà lãnh đo trên thế gii đến Th đô Washington đ tho lun v hp tác. Th tướng Nht Shinzo Abe, Th tướng Anh Theresa May, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, và Th tướng Do Thái Benjamin Netanyahu đã đến M hi kiến vi Tng thng Trump.

Lãnh đạo nhiu quc gia nóng lòng mun biết ch trương "America First" (Nước M Trước Hết) qua lăng kính đi ngoi ca Tng thng Trump sẽ như thế nào.

chinh3

Những người chng đi Tng thng Trump trong cuộc biu tình hôm 4/3/2017 Berkeley (nh : Bùi Văn Phú)

Trong khi Tổng thng Trump ít nói v chính sách, gii phân tích chính tr và truyền thông M ch suy đoán về ch trương ca ông.

Sẽ có thêm nhiều công vic cho dân, bo him y tế có r và tt hơn, thuế thu nhp có được gim, biên gii vi Mexico có được kìm soát cht ch hơn, và an ninh nước M có được bo đm hơn trước đe da khng b tn công hay không ?

Dân Mỹ đang trông ch chính quyn ca Tng thng Trump đáp ng được nhng yêu cu đó, như ông đã ha hẹn khi tranh c là s "làm cho nước M vĩ đại tr li" – Make America Great Again.

Chính sách mới v t nn và di dân vi mục đích tạm ngưng du hành và nhn người t nn t by quc gia là Somalia, Yemen, Iran, Iraq, Sudan, Libya và Syria, được ban hành ngày 27/1 và đã b các chánh án ra phán quyết đình ch thi hành vì vi hiến.

Một sc lnh mi được Tng thng Trump ký hôm 6/3, có chút thay đổi so vi trước – b Iraq khi danh sách tm cm du hành đến M và không còn vĩnh vin cm t nn t Syria vào M – s có hiu lc t ngày 16/3. Sc lnh mi cũng đang b phn đi và đã có 6 tiu bang s đưa sc lnh ra tòa.

Về đi ni, Tng thống Trump d đnh ct gim ngân sách y tế, xã hi và tăng ngân sách quc phòng.

Để thay thế Obamacare, mt d lut bo him y tế mi đã được Đng Cng hòa đ xut và đang được tho lun ti Quc hi và có th gi li mt s điu khon ca Obamacare.

nh hưởng tt xu ra sao đi vi dân chúng cho đến nay chưa được rõ, nhưng d lut chưa đáp ng được đòi hi ca mt s dân c Cng hòa. Nhng thành viên bo th nht ca đng này đòi loi b toàn bộ Obamacare và thay thế bng mt đo lut hoàn toàn mi.

Không tán đồng nhng thay đi do lãnh đo Cng hòa đưa ra, nhiu người đã xung đường biu tình chng Tng thng Trump.

vài nơi, các cuc biu tình đã có bo đng, như ti Berkeley, mt thành ph đi hc ca vùng Vnh San Francisco là khu vc mà các ng cử viên Đng Dân ch thường đt s phiếu cao đến 70% trong các cuc bu c.

chinh4

Đốt phá và bo đng phn đi Tng thng Trump đã xy ra ti Đi hc Berkeley ti hôm 1/2/2017 (nh : Bùi Văn Phú)

Nhóm chủ trương bo đng ti Berkeley bin lun rng nhng phát biu mang tính căm ghét (hate speech) không được phép lên tiếng mà phi b dp tt ngay bng mi cách.

Tổng thng Donald Trump mi nhm chc hơn mt tháng. Các chính sách ca ông đưa ra trong thời gian ti có được đa s dân chúng ng h hay không, đến kỳ bu c Quc hi tháng 11/2018 s rõ. Hay tr lm là đến tháng 11/2020 khi có bu chn tng thng và Quc hi.

Nhưng ngày đó dường như xa bt tn vi nhng người không ng h chính ph Trump và đang nóng lòng muốn ông ri Tòa Bch c ngay lp tc vì lo s mt nn đc tài phát-xít đang được hình thành. Nhưng điu này khó xy ra vì Hoa Kỳ là nước dân ch pháp tr.

Bùi Văn Phú

Nguồn : VOA, 15/03/2017

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Bùi Văn Phú
Read 707 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)