Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

15/03/2017

Tiền chưa giải ngân của ‘500 triệu Formosa’ bị lạm dụng ?

Phạm Chí Dũng

Mới gii ngân 30% !

Cho đến tháng 3/2017, tc gần tròn mt năm sau thm ha kinh hoàng do Formosa gây ra 4 tnh min Trung, gii quan chc nhà nước vn ch dùng t "s c" làm nh bt nhng "nhy cm chính tr", đng thi vn tung ra các báo cáo cho rng "người dân phn khi, đng tình ng h, đánh giá cao những chính sách ca Chính ph và các b, ngành, đa phương trong vic gii quyết s c môi trường".

tien1

Trong 8 tháng qua, với khon tin đã gii ngân bi thường cho ngư dân 4 tnh min Trung ch chiếm 30% trong s 500 triu USD, s tin còn li đã được B Tài nguyên và Môi trường và B Tài chính "ngâm" đ làm gì ?

Gần như chưa có gì thay đi v não trng "vì nhân dân phc v"…

Bộ Tài nguyên và Môi trường là mt trong nhng đa ch tuyên giáo hăng hái nht, bt chp vic vào thi b trưởng tài nguyên môi trường cũ là Nguyn Minh Quang, bn báo cáo đánh giá tác đng môi trường ca Formosa do b này son ch vn vn… mt dòng. Còn khi mi xy ra thm ha Formosa, chính b này là nơi đưa ra nguyên nhân "thy triều đỏ" như mt thói di trá lâu năm mc đnh thành bn cht.

Gần đây, B Tài nguyên và Môi trường cùng B Tài chính li đưa ra thông tin như th khoe khoang thành tích rng đã cp 4.680 t đng trong tng s 500 triu USD do Formosa bi thường. Sau đó có báo còn tuyên truyền như mt thành tích rng s tin 4.680 t đng này đã được "bi thường hết" cho ngư dân 4 tnh min Trung.

Bối cnh tuyên truyền trên được lng trong không khí phong trào biu tình phn kháng Formosa và s bao che ca chính quyn vn dồn dập phn ut các giáo x Hà Tĩnh, Ngh An và Qung Bình. Trong lúc mt s chuyên gia phn bin ước tính thit hi kinh tế ca v "cá chết Formosa" phi lên đến 10 t USD, kéo lùi đến 5% GDP ca Vit Nam, và con s bi thường 500 triu USD ca Formosa chỉ bng 1/20 s thit hi y, rt nhiu ngư dân các tnh min Trung li phi than rng s tin bi thường cho h là quá ít, h hoàn toàn không biết sng bng gì sau "6 tháng h tr".

Thậm chí ngay c s "tm ng 4.680 t đng" cho 4 tnh min Trung cũng rất đm đà phong cách "báo cáo láo". Bi đến đu tháng 3/2017, B Nông nghip và Phát trin nông thôn đã phát đi mt thông báo cho biết tính đến ngày 18/2, chính quyn 4 tnh min Trung mi gii ngân được 3.330 t đng trên tng s 4.680 t đng Chính ph đã tạm ng cho các tnh này.

Như vy, tính t thi đim tháng 6/2016 là lúc chính ph Vit Nam bt ng thông báo "Formosa s bi thường 500 triu USD do thit hi x thi ô nhim môi trường" đến nay đã qua 9 tháng, nhưng s tin bi thường mi ch chiếm vỏn vẹn 30% trong tng s 500 triu USD. T l này là rt "liêm chính" nếu đi chiếu li li ha ca quan chc cao cp Nguyn Xuân Phúc "ngư dân s nhn được toàn b tin bi thường vào tháng 11/2016".

Cần nhc li, Th tướng Phúc đã ha "cui" không ch mt lần. Vào tháng 8/2016, ông ta ha "tháng Chín ngư dân s nhn được tin". Nhưng ngay sau đó, chính ph li gia hn cho chính quyn 4 tnh min Trung v vic "thng kê thit hi" do các tnh này bê tr. Phi đến tháng 11/2016, mt s ngư dân mi bt đu nhn được tin bi thường. Nhưng đó cũng là lúc mà phong trào biu tình min Trung đang dâng cao và gây áp lc đi vi chính quyn đa phương và trung ương. Th hi nếu không có con sóng biu tình y, không hiu đến lúc nào khon tin bi thường còm cõi mi đến tay nhng nn nhân môi trường đã không còn đường sinh sng ?

‘Ngâm bồi thường’ đ ly lãi riêng ?

Tính từ thi đim hai tháng 7 và 8 năm 2016 khi Formosa chuyn tin hai đt đ bi thường cho ngư dân, mi đt 250 triu USD mà B Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đng ra nhn, đến nay đã qua 8 tháng.

Câu hỏi đt ra là trong 8 tháng qua, vi s đã gii ngân ch chiếm 30% trong s 500 triu USD, s tin còn li đã được B Tài nguyên và Môi trường và B Tài chính "ngâm" đ làm gì ?

Trong thực tế, dư lun tng phản ánh rt nhiu v hin tượng nhiu cơ quan Vit Nam đã dùng tin được ngân sách cp và tin t tài tr ODA ca quc tế (chi cho các chương trình kinh tế và xã hi) đ gi ngân hàng ly lãi riêng cho các cơ quan này ch không tính vào khon chi kinh tế - xã hi theo đúng nguyên tc tài chính. Có du hiu mt s cơ quan còn c ý kéo dài vic trin khai chương trình xã hi đ thu lãi tin gi ngân hàng càng nhiu càng tt.

Một trong nhng lĩnh vc thường b lm dng như trên là nông nghip - phát trin nông thôn. Mt trong nhng đa ch b dư lun phn ánh là "dch v cm đ" cho nhng khon tin gi thu li riêng bt chính như thế là Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn - tổ chc tín dng mà đã tr thành quán quân trong gii ngân hàng Vit Nam có s v vi phm pháp lut kinh tế nhiu nht và s lãnh đo b bt cao nht.

Ngay cả mt doanh nghip nhà nước là Công ty qun lý các tài sn tín dng (VAMC) vi chc năng là xử lý n xu, đã được ngân sách cp 2 ngàn t đng t năm 2013, nhưng theo thú nhn ca chính doanh nghip này thì t đó đến nay VAMC chưa b ra mt đng "tin tươi thóc tht" nào đ x lý n xu. S tin 2 ngàn t đng y, nếu được hiu mt cách "lương thiện" nht, đã được VAMC gi ngân hàng đ ly lãi chi dùng cho "đi sng cán b nhân viên" ca doanh nghip đc quyn chính sách này.

Còn Bộ Tài nguyên và Môi trường và B Tài chính thì "x" thế nào vi con s 500 triu USD bi thường ca Formosa ?

Ngay từ đầu khi B Tài nguyên và Môi trường đng ra "nhn trách nhim gi dùm" 500 triu USD, đã có dư lun nghi ng v tính minh bch ca cơ chế này, nht là khi xuyên sut t trước đến nay, B Tài nguyên và Môi trường li là mt trong nhng đa ch "bo kê" rõ rt nht cho nn x thi ca Formosa.

Sau khi giải ngân 30% ca 500 triu USD, vi 8 tháng "gi dùm" s còn li, lãi tin gi ngân hàng ca con s 350 triu USD là ít nht 300 t đng (tính theo kỳ hn tin gi 3 tháng, lãi sut 5%/năm). S tin lãi này bng đến phân na so vi tin "tm ng" đt đu cho mt tnh min Trung.

Số tin lãi 300 t đng trên thuc v ai ? Có phi theo "thông l" đã chui vào túi gii quan chc "ăn ca dân không cha th gì" mà không tính vào tin bi thường cho ngư dân ? Và đó có phi là nguyên do sâu xa đ B Tài nguyên và Môi trường và B Tài chính c ý "ngâm" tiến đ bi thường cho ngư dân càng chm càng tt ?

Đã đến lúc mà Th tướng Phúc, nếu không mun b tai tiếng thêm trong quc ni v v Formosa sau "tha thun bí mt" vi doanh nghiệp tng b tai tiếng quc tế này, cn ch đo làm rõ nhng nguyên nhân c ý gây chm tr tiến trình chi tin bi thường cho ngư dân và yêu cu B Tài nguyên và Môi trường, B Tài chính phi minh bch toàn b s tin "gi giùm" gi trong ngân hàng.

Đóng cửa Formosa !

Lối làm vic cc kỳ tc trách, vô cm và ch chc ch đàn áp người dân đã khiến "uy tín" ca chính ph và các chính quyn đa phương min Trung sụt giảm mạnh. Liên tiếp các đt biu tình phn kháng ca ngư dân - giáo dân vào cn Tết năm 2017 và sau Tết đã chng thc rng người dân không còn chút nào nim tin đi vi chính quyn đang cai tr h.

Ngay cả li ha "s đóng ca Formosa nếu tiếp tc vi phm" ca Th tướng Phúc cũng không còn giá tr gì na, khi đang có nhiu du hiu Formosa tái diễn x thi. Nn ô nhim bin gi đây không ch nm trong khu vc bin 4 tnh min Trung, mà đã lan xung phía Nam - khu vc bin Đà Nng. C đà này, chc chn vùng bin các tnh Nam Trung B s b nh hưởng trong không bao lâu na.

n mt tháng sau tết Nguyên đán năm 2017, nhng đt biu tình ca ngư dân - giáo dân min Trung li như sóng trào d di. Sài Gòn, Hà Ni và mt s đa phương khác cũng hưởng ng. Bt chp "trung ương" bt thn lôi "ti đ" là Võ Kim C, nguyên bí thư Hà Tĩnh, cùng Nguyn Thái Lai, cựu th trưởng B Tài nguyên và Môi trường ra k lut, người dân tha hiu đó ch là "chuyn ni b đng đóng ca bo nhau" mà vn chưa h có mt chút thành tâm hoc thành khn nào đi vi lp dân đen.

Biểu tình cũng bi thế s không th dng được. Không ch bi s tin gii ngân bi thường mi ch có 30%, mà còn do ước tính thit hi kinh tế ca v x thi Formosa nhiu hơn con s bi thường 500 triu USD gp hai chc ln - 10 t USD.

Và vì công lý phải đóng ca Formosa !

Phm Chí Dũng

Nguồn : VOA, 14/03/2017

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Phạm Chí Dũng
Read 586 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)