Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

12/02/2020

Động cơ nào khiến chính phủ vận hành với tốc độ cao ?

Trân Văn

Ông Trịnh Đình Dũng - mt trong các Phó Th tướng ca Vit Nam – va ra lnh cho Hi đng Thm đnh Nhà nước "khn trương thm đnh báo cáo nghiên cu tin kh thi D án Đường st tc đ cao" (1).

tocdo1

Năm 2015 Chính ph Vit Nam tuyên b, s thay kế hoch xây dng Đường st cao tc bng kế hoch xây dng Đường st… tc đ cao

Sự kin va k cho thy, bt k khuyến cáo ca chuyên gia trong nhiều lĩnh vc khác nhau, h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam vn không th buông b khao khát v… tc đ cao trong giao thông nói chung và giao thông đường st nói riêng.

Trước áp lc ca công lun, gia năm 2010, Quc hi Vit Nam tng gạt b D án Đường st cao tc (2) nhưng năm năm sau, chính ph Vit Nam tuyên b, s thay kế hoch xây dng Đường st cao tc bng kế hoch xây dng Đường st… tc đ cao (3) !

Giữa năm ngoái, D án Đường st tc đ cao tiếp tc khuy đng dư lun sau khi Liên danh Tư vn cho d án này gii thiu Báo cáo Nghiên cu tin kh thi. Trong khi B Giao thông và vận tải khng đnh, cn đến 58,7 t M kim thì B Kế hoạch và đầu tư cho rng ch cn chi 26 t M kim…

Lúc đó, Ủy ban Khoa hc - Công ngh - Môi trường ca Quc hi Vit Nam phi t chc mt cuc hi tho v "gii pháp công ngh cho đường st tc đ cao" (4) : Xây dng tuyến đường st cho tàu chy vi tc đ 200 km/h hay 360 km/h ?

Một trong nhng phn bin đáng chú ý nht vào thi đim y là t ông Lã Ngc Khuê - tng là Ging viên Đi hc Giao thông và vận tải, ri Th trưởng B Giao thông và vận tải – đi din cho mt chuyên gia v giao thông, kinh tế.

Trong Thư ng khong 20 trang, nhóm chuyên gia này đã phân tích khá cn k c nhng đim bt thường v pháp lý ln nhng yếu t s khiến D án Đường st cao tc cho tàu chạy vi tc đ 360 km/hva bt kh thi v phương din tài chính, va tim n nhiu ri ro nên s không hiu qu. Đó là chưa k s to ra nguy cơ khiến Vit Nam b ph thuc vào các đi tác ngoi quc, to thành hình thế cc đoan, bt cân đi v năng lc vận tải ca đường st trên trc Bc Nam. H khuyến cáo vic m rng, phát trin h thng đường st Vit Nam ch nên ngng mc thiết kế cho các đoàn tàu ch khách theo dng tc hành di chuyn trong phm vi khong 200 km/h, các đoàn tàu khách liên tnh di chuyển trong phm vi khong 130 km/h, các đoàn tàu ch hàng di chuyn trong phm vi khong 100 km/h và tiếp tc tn dng các đu máy diesel, h thng đường ray hin hu, không "đin khí hóa" tràn lan…

Theo các chuyên gia, mở rng và phát trin h thng đường sắt Vit Nam phi : Không v vi, bám sát năng lc hin có và s có. Bo v quyn li và kh năng làm ch ca Vit Nam, không đ ngoi nhân thâu tóm toàn b hp đng, khiến Vit Nam tr thành ph thuc (5).

Tuy nhiên những thông tin mi nht liên quan đến D án Đường st tc đ cao cho thy, chính ph Vit Nam vn mê mi đui theo ý tưởng "tht lưng, buc bng", vay mượn 58,7 t M kim đ xây dng tuyến đường st cho tàu chy vi tc đ… 350 km/h và đin khí hóa toàn b h thng đường st. Các cuc tho luận, thu thp góp ý nhm tìm "gii pháp công ngh cho đường st tc đ cao" hi năm ngoái dường như ch nhm mt mc tiêu : H nhit, gim áp lc dư lun. V cơ bn, Báo cáo Nghiên cu tin kh thi v D án Đường st tc đ cao vn thế, chính ph vn tiếp tục vn hành vi… tc đ cao, k c thúc Hi đng Thm đnh Nhà nước "khn trương" đ trình báo cáo này cho Th tướng vào đu tháng 5 theo đúng kế hoch.

***

Bởi chính ph vn chưa làm gì trong khi hàng triu gia đình nông dân v n, phá sn do nông sn, thủy sn đng, thi ra, vì con đường xut cng hàng hóa sang Trung Quc b nCoV gây tc nghn…

Bởi đến gi, ch có mt s cá nhân, doanh nghip, t chc nóng rut, t chuyn đng, tìm cách gii cu nông dân, cũng vì không đành lòng nhìn nông dân Vit ngc ngoi, Đi s quán Qatar ti Vit Nam mua dưa giúp h ri đem phát min phí cho dân chúng thành ph Hà Ni (6)…

Bởi chính ph vn chưa nói gì khi kênh rch, rung đng đng bng sông Cu Long b nhim mn chưa tng thy (tính t b bin, phm vi xâm nhập ca nước bin đã lên đến hàng trăm cây s). Hàng triu người đi din vi đói, khát...

Và bởi còn vô s nhng chuyn cn nghe chính ph nói, cn thy chính ph làm nhưng ch thy chính ph "khn trương" vi các d án kiu như D án Đường st tc đ cao, thành ra dù muốn hay không cũng phi hi : Đng cơ nào mi khiến chính ph có th vn hành, thm chí vn hành vi tc đ rt cao, rt đúng kế hoch ? Nếu các mc tiêu "quc thái, dân an" hay "dân giàu, nước mnh" tr thành th yếu, thm chí là chuyn tm phào thì Việt ng có t nào đ gi tp th vn đang được gi là chính ph hay không ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 12/02/2020

Chú thích :

(1) https://tuoitre.vn/khan-truong-tham-dinh-nghien-cuu-tien-kha-thi-du-an-duong-sat-toc-do-cao-bac-nam/20200211221343809.htm

(2) https://vnexpress.net/thoi-su/bac-du-an-duong-sat-cao-toc-la-quyet-dinh-lich-su/2166410.html

(3) https://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/tai-khoi-dong-du-an-duong-sat-cao-toc-bac-nam-3271114/

(4) http://cand.com.vn/Giao-thong/Duong-sat-toc-do-cao-Bac-Nam-Can-nhung-phai-nghien-cuu-ky-cac-phuong-an-553986/

(5) http://www.viet-studies.net/kinhte/LaNgocKhue_DuongSatCaoToc.pdf

(6) https://news.zing.vn/video-dai-su-quan-qatar-phat-mien-phi-4-tan-dua-hau-ho-tro-nong-dan-viet-nam-post1045679.html

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 196 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)