Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

19/03/2020

Thủ tướng đã hô ‘Xung phong’ ! Ai sẽ xông lên tuyến đầu ?

Trân Văn

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Th tướng Vit Nam, va hô : Xung phong ! - tạLễ phát đng Toàn dân ng h phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban Trung ương ca Mt trn T quc Vit Nam t chc.

xungphong1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi Lễ phát đng Toàn dân ng h phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban Trung ương ca Mt trn T quc Vit Nam t chc - Ảnh minh họa

Giữa lúc trn chiến chng dch viêm phi Vũ Hán càng lúc càng căng thng, ông Phúc kêu gi toàn b dân chúng Vit Nam đóng góp theo khả năng ca tng người, có tin góp tin, có vt góp vt, có sc góp sc, có ý tưởng góp ý tưởng và vào lúc này, với tình thế như hin nay, đng ta, quc hi ta, nhà nước ta, chính ph ta skhông phân biệt tui tác, đa v, giai tng và hy vọng mi người cùng nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, "thương người như th thương thân", "lá lành đùm lá rách" ca dân t(1).

***

Giống như Vit Nam, nhiu quc gia trên toàn thế gii không hn chế thì cũng kêu gi dân chúng t cách ly vi các sinh hot thường nht. Kinh tế thế gii rơi vào khng hoảng vì t sn xut, kinh doanh đến giao thương ngưng tr trên din rng. Có l chưa bao gi c người nghèo ln người giàu trên phm vi toàn cu cùng khóc như hin nay. Cũng có l chưa bao gi các h thng chính tr, h thng công quyn trên toàn thế gii bối ri như hin nay vì không d liu được loi tình hung này nên chưa h đt đnh đi sách !

Tuy nhiên, nếu theo dõi các din biến liên quan đến phòng, chng dch viêm phi Vũ Hán, có th nhn ra ngay, dù hết sc b đng nhưng nhiu nơi trên thế gii, bên cạnh vic đ ra nhng gii pháp vĩ mô nhm nâng đ sn xut, kinh doanh, chng chi đ kinh tế không suy sp, h thng chính tr, h thng công quyn còn tìm đ mi cách đ gim mc đ tn thương ca nhng thành phn vn vn b xem là yếu thế trong xã hi : Tr con, người già, người nghèo, người tàn tt, người không may b nhim virus…

Chẳng hn ti M, khi ra lnh đóng ca các trường hc đ ngăn nga lây nhim, các viên chc hu trách, các t chc xã hi lp tc nghĩ ngay ti nhng đa tr mà gia cnh vn dĩ khó khăn, trước nay vn trông ch vào nhng ba sáng, ba trưa min phí ti trường đ không suy dinh dưỡng (2). S dng google vi các t khóa "coronavirus+schools+shut down+meals" có th tìm thy hàng trăm triu kết qu mô t các đa phương ti M bù đp nhng thit thòi này thế nào ?

Có nơi, các hc khu (vai trò na ná như các Phòng Giáo dục ti Vit Nam) t chc phát hai ba ăn/ln cho tr con và người tàn tt ti đon l đường phía trước cng trường cho tr con và người tàn tt, nhng người có nhu cu ch cn cho xe tt vào l đường, h ca kiếng xung đ nhn các phn ăn đã được đóng gói sẵn (3). Có nơi thì nhng chiếc xe buýt trước vn đưa đón hc sinh, gi tr thành phương tin phân phi thc phm ti nhng đim tr con lên xung xe mi ngày (4)…

Dẫu mi nơi mt kiu, song nhìn mt cách tng quát, nhiu quc gia, song hành vi các biện pháp phòng - chng dch viêm phi Vũ Hán là đ cách h tr nhm gim tn thương cho nhng thành phn yếu thế. Ngay c nhng x chưa được cng đng quc tế tha nhn có tư cách như mt quc gia cũng vy. Cui tháng giêng, Quc hi Đài Loan đã ngi xuống đ tho lun xem s dùng tin trong công qu h tr cho nhng ai, mc nào, phương thc thc hin ra sao...

Nhờ vy, tun trước, Đài Loan bt đu trin khai kế hoch h tr nhng người b nh hưởng bi Covid-19. Chẳng hn, tất c nhng người nghi ng b nhim, phi cách ly, không th làm vic hay phi xin ngh làm vic vì b kim dch hoc phi chăm sóc người b kim dch, b cách ly đu có quyn yêu cu h tr, mc tr giúp là 1.000 TWD (khong 33 USD)/ngày. Qui định va k được áp dng t 15 tháng 1 và có quyền yêu cu tr giúp trong vòng hai năm tính t ngày b kim dch hay chm dt cách ly (5)…

Còn tại Vit Nam, t khi dch viêm phi Vũ Hán tr thành mt trong nhng vn nn chính ca quc gia, Quc hi chưa hp ln nào. Tun trước, Tng ThưQuốc hi Vit Nam thông báo, Phiên họp ln th 43 ca y ban thường v Quc hi Vit Nam s không din ra vào ngày 10 tháng 3 như d kiến vì có vn đ v công tác chun b. Nếu phiên hp y không b hoãn thì Ủy ban thường vụ Quc hi Vit Nam cũng ch tho lun v các ngh quyết, ngh đnh, d lut chng dính dáng gì đến dch bnh và h tr ai (6) !

***

Tuy chưa có bt kỳ thng kê chính thc nào v nhng thit hi mà virus Vũ Hán gây ra cho kinh tế - xã hi Vit Nam nhưng ai cũng có th cm thy mc đ nghiêm trng t tác đng ca dch viêm phi Vũ Hán đến tt c các lĩnh vc ti Vit Nam. Khác vi thiên h, khi c quc gia phi đi din vi dch bnh, trong hai tháng đu tiên (tháng giêng và tháng hai), điều duy nht mà chính ph ta bn tâm, liên tc lp đi, lp li là phi gi vng và phi đt "ch tiêu tăng trưởng" (7).

Cũng vì chỉ bn tâm đến "ch tiêu tăng trưởng", hi h tun tháng 2, Tng cc Du lch thay mt chính ph, tng hoan nghênh và cam kết h tr ý tưởng s dng nhiu bin pháp đ biu đt s "thân thin" nhm lôi kéo du khách Châu Âu đến Vit Nam gia mùa dch, trong đó có c "tuyên truyền, giáo dc đ nhân dân không vì s lây nhim mà ngn ngi, thm chí phn đi đón tiếp du khách Châu Âu" (8). Giờ, ai s gánh trách nhim trong tương quan gia "thân thin" đ đt "ch tiêu tăng trưởng" vi đt lây nhim mi ?

Mãi đến đu tháng này Th tướng Vit Nam mi ban hành mt ch th, đt đnh "những gii pháp cp bách, tháo g khó khăn cho sản xut, kinh doanh nhm thc hin nhim v ‘kép’ va chng dch, va phát trin kinh tế, xã hi" (Chỉ th 11). Theo đó, chính ph s dùng mgói tín dụng 250.000 t để h thng ngân hàng rút ngn thi gian xét duyt h sơ vay vn, cơ cu li thi hạn tr n, min - gim lãi… và mgói tài khóa 30.000 tỉ đ min, gim thuế, l phí (9)…

Đã tròn nửa tháng nhưng ch các doanh nghip vn chưa nhn được bt kỳ hình thc h tr nào t Ch th 11. Tt c các ngân hàng cũng như các b hu trách thuc chính phủ vn còn đang… xem xét vic s dng các gói h tr (10). Tác dng ln nht ca Ch th 11 hin ch là… gieo hi vng ! T khi virus gây dch viêm phi Vũ Hán xâm nhp Vit Nam, khong 30.000 doanh nghip đ loi, đ qui mô đã phi ngng hot đng, người ta d đoán con s này s tăng rt nhanh trong vài tháng ti !

Song chuyện chưa ngng đó, Vit Nam không ch có doanh nhân, Vit Nam còn nhiu triu công nhân đã cũng như sp mt vic, nhiu triu nông dân va chu đng hu qu ca dch bnh, va gánh hậu qu ca thiên tai và nhiu triu người khác kiếm sng bng đ loi dch v c có tên ln không tên lao đao. Chưa thy đng ta, quc hi ta, nhà nước ta, chính ph ta đ cp đến vic h tr h. Chng l đng ta, quc hi ta, nhà nước ta, chính ph ta quên là đang "của", đang "do", đang "vì" nhng đi tượng này ?

Trong bối cnh như hin nay, ai h tr h, ngoài s quan tâm và tiếp tc trút mi ngun lc quc gia cho vic bo đm đt "ch tiêu tăng trưởng", k c cho cái gi là "Đ án phát trin doanh nghip nhà nước quy mô ln, đc bit là phát trin tp đoàn kinh tế nhà nước đa s hu" (11), cho vic t chc đi hi đng các cp nhm bo đm "Đi hi đng toàn quc ln th 13" thành công tt đp, đng ta, quc hi ta, nhà nước ta, chính ph ta chưa có thời gian, không đủ tâm lc, trí lc nghĩ ti nhng người cùng kh.

Tin mới nht cho biết, B Lao động, thương binh và xã hội "đang" tổng hp s liu lao đng chu nh hưởng, mt vic làm ti tt c các tnh, thành ph trên c nước đ báo cáo cho Ban Ch đo Quốc gia phòng chng dch Covid-19. Những công nhân đã mt vic, thu nhp đang gim vì doanh nghip phi gim gi làm vic... có quyn hi vng như các doanh nhân đang nuôi hi vng. Còn nhng đa tr đánh giày, nhng người tàn tt, người già bán vé s, nhng phụ n buôn gánh, bán bưng... thì sao ?

***

Thủ tướng va hô : Xung phong ! Mt ln na, toàn dân li được kêu gi đóng góp tt c nhng th h có. Trên thc tế, qua đ loi thuế, phí mi người, t giàu đến nghèo đã góp t lâu. Bây gi là dp đ xem đng ta, quốc hi ta, nhà nước ta, chính ph ta s góp gì ? Khoan nói chuyn góp, ln này, các đng chí lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn t trung ương đến đa phương ta có dám t b nhng đc quyn, đc li trong ăn , đi li, làm vic, khám bnh, chữa bnh... chăng ? Đng chí nào s tiên phong trong vinêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, "thương người như th thương thân", "lá lành đùm lá rách" ca dân tc ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 19/03/2020

Chú thích

(1) http://mattran.org.vn/tin-tuc/thu-tuong-keu-goi-tinh-than-tuong-than-tuong-ai-trong-phong-chong-dich-covid19-32786.html

(2) https://www.cnbc.com/2020/03/14/widespread-school-closures-mean-30-million-kids-might-go-without-meals.html

(3) https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/cong-dong/hoc-khu-garden-grove-bat-dau-phat-bua-an-trua-mien-phi-cho-hoc-sinh-va-nguoi-khuyet-tat/

(4) https://knsiradio.com/news/local-news/school-district-provides-food-delivery-students

(5) https://vn.taiwantoday.tw/news.php ?unit=462&post=173152

(6) http://quochoi.vn/UBTVQH/tintuc/Pages/tin-hoat-dong.aspx?ItemID=1130

(7) https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/tin-kinh-te/tin-tuc/1880081

(8) https://tuoitre.vn/du-lich-viet-nam-dam-bao-an-toan-nhung-cung-can-than-thien-20200220174210322.htm

(9) https://vnexpress.net/kinh-doanh/chinh-phu-tung-goi-ho-tro-280-000-ty-dong-cuu-doanh-nghiep-4065210.html

(10) https://www.thesaigontimes.vn/301268/trong-cho-phuong-an-b-voi-chinh-sach-tien-te.html

(11) https://ndh.vn/thoi-su/xay-dung-de-an-phat-trien-doanh-nghiep-nha-nuoc-quy-mo-lon-1263963.html

(12) https://tuoitre.vn/covid-19-mat-viec-duoc-ho-tro-ra-sao-20200318080858529.htm

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 633 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)