Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

03/04/2020

Khi lính Mỹ đầy… đường !

Trân Văn

Tuy Mỹ có hàng triu quân nhân thuc nhiu lc lượng khác nhau (Hin dch - Active Duty, D b - Reserve, Đa phương quân - Natiional Guard) nhưng trong sinh hot xã hi, chng my khi dân M nhìn thy lính M, tr khi h sng gn các căn c quân s.

linhmy2

Hải quân M ti căn c Norfolk, Virginia. Hình minh

Để bo v hình nh ca quân nhân trong mt thường dân, quân đi M đt đnh rt nhiu yêu cu nghiêm ngt khi mang quân phc, bt k trong hay ngoài các căn c quân s ti bt kỳ đâu. Chng hn không được dùng bt kỳ vt dng nào mà màu sc khác vi màu quân phục hoc màu đen, k c dù, túi xách. Không được va đi va hút thuc, va ăn ung, va dùng đin thoi, trò chuyn ln tiếng, cười đùa ng ngn…

Do khoác quân phục đng nghĩa vi vic phi "nhìn trước, ngó sau" đ bo v th din ca quân đi, thành ra khi có thể, quân nhân M luôn chn thường phc. M, khi dân M thy lính M đy đường đó chính là lúc dân M đi din vi thm ha…

***

Ông Max Rose, Dân biểu ca H vin tiu bang New York, va thông báo vi c tri ca ông, rng ông s tm ngưng làm việc k t th tư tun này (1 tháng 4) đ trình din quân đi. Ngoài vic là Dân biu tiu bang, Rose còn là mt Đi úy ca Đa phương quân New York và đã nhn được lnh trình din đ cùng đơn v ca ông tham gia vào cuc chiến chng Covid-19 ca Đa phương quân New York, tại thành ph New York. Lnh điu đng Đi úy Max Rose không xác đnh thi hn phc v s là bao lâu.

Trong thư gi c tri, Rose loan báo, tuy Đi úy Max Rose phi thi hành lnh điu đng ca quân đi nhưng nhân viên ca Văn phòng Dân biểu Max Rose vẫn tiếp tc tiếp nhn các ý kiến, yêu cu ca c tri đ phc v h.

Rose nói thêm, suốt tháng va qua, ông đã chng kiến s dũng cm và hi sinh phi thường ca c nhân viên y tế ln các lc lượng dân s chuyên ng phó vi tình hung khn cp đ chống chi Covid-19 New York. Gi đến lượt ông thc thi nghĩa v ca mình, góp thêm sc cho tuyến đu. Tính đến lúc này, riêng New York đã có khong 2.000 người thit mng vì Covid-19 nhưng Rose tin, người M nói chung và người New York nói riêng s vượt qua thảm ha.

Rose không phải là đi biu dân c duy nht va hot đng như mt chính khách, va tình nguyn phc v quân đi. Theo Military Times, Quc hi liên bang M hin có 15 chính khách đang phc v hoc trong lc lượng Đa phương quân ca các tiu bang hoặc đang thuc quân s ca lc lượng D b. Thnh thong vn có chính khách nào đó nhn được lnh trình din đ quay li quân đi, thi hành nhng nhim v mà quân đi cn đến h (1).

***

Tính cho đến chiu th tư (1 tháng 4) đã có 17.250 Đa phương quân của 10/50 tiu bang (California, Connecticut, Florida, Illinois, Louisiana, Maryland, Michigan, New Jersey, New York, Washington) và hai lãnh th y tr (Guam, Puerto Rico) được chuyn thành lc lượng Hin dch, đt dưới s ch huy ca c Thng đc tiu bang ln B Quc phòng trong cuc chiến chng Covid-19. Chưa k 22 tiu bang và hai lãnh th y tr khác đang chun b chuyn đi Đa phương quân ca h sang trng thái tương t (2).

Chuyển đi Đa phương quân thành lc lượng Hin dch (các thành viên Đa phương quân được hưởng các quyn li và phi thc hin nhng nghĩa v y như quân nhân Hin dch) vn ch áp dng khi các đơn v Đa phương quân được điu đng tham chiến ti nhng chiến trường hoc tham gia tp trn bên ngoài lãnh th M. Gi, c Lc quân lẫn Không quân cùng tiếp nhn nhng đơn v Đa phương quân tương ng đ cùng ng phó vi tình trng khn cp bên trong lãnh th M.

Người M đã và s thy càng ngày càng nhiu quân nhân M làm đ th vic bên cnh nhng nhân viên dân s đang tuyến đu : Dựng và vn hành các bnh vin dã chiến, các trung tâm duy trì mng lưới thông tin. Tham gia xét nghim nhanh - xác đnh nhng người đã b lây nhim. S dng c phi cơ, ln quân xa vn chuyn, vn hành, sa cha t nhng thiết b cng knh, nng n ((như máy phát điện, thiết b chiếu sáng chuyên dng,…) nhm gia tăng năng lc phòng chng Covid-19 đến nhng vt phm thiết yếu và phân phát chúng, k c phân phát thc phm ti nhng khu vc b cô lp do nguy cơ lây nhim cao (3)…

Trên lãnh thổ M, lính M đầy… đường là du hiu cho thy thm ha đã tr thành hết sc nghiêm trng. Tuy nhiên lính M đy… đường cũng là mt trong nhng biu hin ca hy vng : Có thêm s tiếp sc ca mt ngun va di dào nhân lc, va tho vic và quan trng hơn c, ngun đó cung cấp nhng cá nhân tn lc như đã tng và luôn luôn sn sàng tr giá cao nht đ bo v x s và đng bào ca h.

Trân Văn

Nguồn : VOA, 03/04/2020

Chú thích

(1) https://www.militarytimes.com/news/pentagon-congress/2020/03/31/new-york-congressman-activated-to-serve-in-guards-coronavirus-response/

(2) https://www.militarytimes.com/news/coronavirus/2020/04/01/latest-guard-update-17250-troops-mobilized-for-covid-19-response-10-states-2-territories-and-dc-on-title-32-status/

(3) https://www.militarytimes.com/news/coronavirus/2020/03/31/latest-guard-update-over-16310-troops-mobilized-for-covid-19-response-more-states-on-title-32-status/

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 328 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)