Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

14/09/2020

Thế hệ 11/9/2001 và Huân chương Danh dự

Trân Văn

Cui tun va qua, nhiu người nhiu nơi trên lãnh th M tham gia tưởng nim 19 năm s kin t chc Al Queda tn công nước M khiến 3.000 người thit mng và hơn 25.000 người b thương (11/9/2001 11/9/2020)

huanchuong1

Tổng thống Trump trao Huân chương Danh dự cho Thượng Sĩ Nht Thomas P. Payne ti East Room, Tòa Bch c, 11 tháng Chín, 2020. (AP Photo/Andrew Harnik)

Sau s kin bi thm y, nước M tuyên chiến vi các t chc Hi giáo cc đoan và nhng quc gia h tr các t chc này. Hàng triu thanh niên M đã tình nguyn gia nhp quân đi, tham gia vào nhng cuc chiến y

Người M gi nhng thanh niên này là thế h 11 tháng 9. Cui tun va qua, Tng thng M thay mt Quc hi nơi đi din cho dân chúng M - trao tngMedal of Honor (Huân chương Danh d) cho mt trong nhng người ca thế h 11 tháng 9 (1).

***

Tháng 9 năm 2001, Thomas Patrick Payne vn còn đang ngi trong mt trường trung hc South Carolina Nhng thông tin, hình nh v Twin Towers (Tháp Đôi), v nhng người lính cu ha, cnh sát, cu thương chy ngược chiu vi đám đông, xông vào Twin Towers đ cu các nn nhân ri cùng chết vi h, sau đó là câu chuyn nhng thanh niên khác b li nhiu th ghi danh nhp ngũ, tham gia cuc chiến chng khng b, ngăn chn mt thm ha tương t như thm ha 11 tháng 9 trên lãnh th M, khiến Payne cm thy chính mình cn phi làm gì đó… Tuy nhiên vì chưa đ tui gia nhp quân đi, Payne phi ch đến năm sau.

Trong sut thi gian ch đi đ hoàn tt chương trình trung hc, Payne hi han, sc so, tìm kiếm thông tin trên Internet, chun b c v th lc ln vic đáp ng nhng yêu cu khác đ có th gia nhpRanger (Bit đng quân mt trong nhng đơn v thuc Lc lượng Đc bit) ngay khi nhp ngũ năm 2002 T đó đến nay (18 năm), Payne được gi ra mt trn 17 ln và đã chiến đu nhiu chiến trường : Iraq, Afghanistan, mt s nơi Châu Phi T Ranger, Payne được chn vào Delta Force (đơn v tinh nhu nht ca Lc lượng Đc bit M - lc lượng bao gm các đơn v tinh nhu nht ca Lc quân, Hi quân, Không quân M). Payne được trao tng hàng lot huy chương vì dũng cm

Trong s nhng huy chương này có cChiến thương Bi tinh (Purple Heart)vì ha lc ca đi phương. L ra Payne đã b loi khi Lc lượng Đc bit vì thương tích Afghanistan năm 2010 nhưng n lc rèn luỵện th lc không ch giúp Payne được gi li mà còn giúp Payne giành chiến thng trong cuc thi kéo dài 60 gi đ tìm nhng Bit đng quân xut sc nht hàng năm hi 2012. Nên biết, còn trong Lc lượng Đc bit nghĩa là còn được gi ra mt trn, tham gia thc hin nhng nhim v nguy him nht, d b thương nht, d mt mng nht vì gn như tt c nhng nhim v đó đu phi thi hành trên đt đi phương...

***

Sau khi ISIS (Nhà nước Hi giáo) tr thành mt thc th càng lúc càng ln mnh khu vc Trung Đông và tr thành him ha chung ca thế gii, Payne được gi đến Iraq, hun luyn dân quân người Kurd mt trong nhng lc lượng ngăn chn ISIS bành trướng thế lc trong khu vc giáp gia Iraq Th Nhĩ K - Syria. Năm 2015, B Ch huy Lc lượng Đc bit M nhn được tin, ISIS đang chun b hành quyết 70 tù nhân (hơn 20 là các tù binh thuc lc lượng dân quân người Kurd, s còn li là nhng chiến binh ISIS b cáo buc là gián đip và dân chúng trong vùng ISIS kim soát b cáo buc là vi phm nhng lut l hà khc ca ISIS)

B Ch huy Lc lượng Đc bit ca M quyết đnh điu đng đơn v ca Payne tham gia chiến dch gii cu. Lúc đu, dân quân người Kurd được xác đnh là "n lc chính" trong cuc đt kích gii cu tù nhân ca ISIS ngay trong lòng ISIS, 30 thành viên ca Lc lượng Đc bit M ch gi vai trò h tr (2) Theo kế hoch, lc lượng đt kích s chia thành hai mũi, xông vào hai building gii cu hai nhóm tù nhân khác nhau... Đêm 22/10/2005, ngay sau khi trc thăng ca quân đi M th lc lượng đt kích xung Hawija (trung tâm qun Hawija, thuc tnh Kirkuk ca Iraq lúc đó đang do ISIS chiếm đóng và kim soát), các loi đn ca ISIS đã vãi như vãi tru v phía h

Gia cơn mưa ca đ loi đn đó, các thành viên trong nhóm ca Payne (có nhim v gii cu 37/70 tù nhân mt trong hai building) vn đang phi dán mình xung đt đ tránh đn nghe hàng lot nhng tiếng n ln t vic kích n các loi áo cài bom t sát và tin Thượng sĩ nht Joshua Wheeler (mt trong 30 quân nhân M tham gia nhóm gii cu tù nhân b cm gi building bên kia), t trn Tt c nhng yếu t y khiến nhiu dân quân người Kurd chng li. Payne là người đu tiên rướn lên, ngoái nhìn h, đ ngh : Theo tôi !... ri xông lên phía trước Mũi đt kích ca Payne lao vào trong buiding, va bn h các thành viên ISIS, va dùng kìm cng lc ct khóa, gii thoát tù nhân

H đã gii thoát 37 tù nhân, tt c đu sng st và có người bt khóc khi được cu thoát Nhim v đã hoàn thành nhưng qua b đàm, h được thông báo, mũi đt kích bên cnh chưa xong nhim v, building bên đó đang cháy, nhiu ch đã sp và sp sp do tác đng t vic kích n nhng áo khoác cài bom t sát Đó là lý do tuy chưa cu được toàn b tù nhân, B Ch huy cuc đt kích vn ra lnh rút lui ngay lp tc song Payne và mt s đng đi vn xông vào building bên cnh, va bn, va dùng kìm cng lc ct khóa, gii thoát nhng tù nhân còn li Có mt tù nhân nng ký đã mt hết ý chí cu sinh nên ngi yên ti ch, Payne phi kéo ông ta ra khi building,

***

Cuc đt kích gii cu tù nhân được xem là thành công khi 70 tù nhân được phóng thích trước gi b ISIS hành quyết, Hơn 20 thành viên ISIS b h Quân đi M mt Thượng sĩ nht Joshua Wheeler. Wheeler là quân nhân M đu tiên t trn ti Iraq sau khi quân đi M quay tr li Iraq đ chng ISIS. Còn Payne ? Hai năm sau cuc đt kích va k, Payne được trao tng Quân công Bi tinh (Distinguished Service Cross) vì lòng dũng cm. Theo thi gian, Thomas Patrick Payne được thăng cp t Thượng sĩ lên Thượng sĩ nht và gi, Payne là H sĩ quan cao cp đm trách vai trò hun luyn cho đng đi trong Lc lượng Đc bit ca M

Theo yêu cu ca công chúng, cách nay vài năm, Quc hi M yêu cu B Quc phòng M xem li toàn b các trường hp mà cơ quan nay tng xét tng nhng huy chương, huân chương cho các quân nhân M vì s dũng cm ca h trên chiến trường. Lý do :Vic xét tng b phàn nàn là… nghiêm khc mt cách thái quá (3) ! Thêm ba năm "nâng lên, đt xung", B Quc phòng M mi đ ngh đi Huân chương Quân công vì s dũng cm ca Payne thành Huân chương Danh d (Medal of Honor Huân chương cao nht v s dũng cm ca quân đi M). Payne tr thành quân nhân th hai được trao Medal of Honor khi tham chiến ti Iraq và… còn sng, không phi là… truy tng !

***

Không phi t nhiên mà nhng quân nhân nhn Huân chương Danh d được quân đi và dân chúng M kính trng mt cách đc bit. Vic xét tng Medal of Honor nói riêng và nhng huân chương chiến công (Anh dũng Bi tinh vi Ngôi sao Đng Bronze Star, Anh dũng bi tinh vi Ngôi sao Bc Silver Star) nói chung, luôn được thc hin theo mt quy trình hết sc nghiêm ngt, thông thường b "nâng lên, đt xung" trong vài năm, k c khi có đy đ nhân chng, bng chng cho thy hành đng ca quân nhân nào đó rõ ràng là dũng cm. Lch s quân đi M cũng như quân đi nhiu quc gia cho thy : Không có Huân chương Chiến công nào được xét tng ch trong vòng vài ngày !

Payne là mt anh hùng, s kính trng mà quân đi M và dân chúng M dành cho Payne là mt thc tế nhưng cũng ch đến thế. Chính quyn M, quân đi M, dân chúng M không quan nim phi có… "chế đ, chính sách đãi ng" Payne hay nhng anh hùng như Payne. Ngoài s kính trng, Payne không có c quyn" nào khác đ thâu tóm c li", đ lun sâu, leo cao. Payne cũng không "tâm tư" và cũng chng có viên chc hu trách nào trong chính ph hay trong quân đi đòi dân chúng M đng đ Payne "tâm tư" bng cách tng th này, cho hưởng th kia. Payne người mi va được trao Medal of Honor va khng đnh :Tôi vn còn mun phc v t quc !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 14/09/2020

Chú thích

(1) https://www.stripes.com/news/us/one-of-the-bravest-trump-presents-medal-of-honor-to-soldier-for-his-heroics-in-isis-hostage-rescue-1.644600

(2) https://edition.cnn.com/2015/10/22/middleeast/us-iraq-hostage-rescue-attempt/index.html

(3) https://rebootcamp.militarytimes.com/news/your-military/2017/01/15/the-military-s-massive-valor-awards-review-will-result-in-fewer-than-100-upgrades/

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 53 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)