Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

14/10/2020

Thiên tai, buồn cho tìm kiếm - cứu nạn !

Trân Văn

Ông Nguyn Văn Man (Thiếu tướng, Phó Tư lnh Quân khu 4), ông Nguyn Hu Hùng (Đi tá, Phó Văn phòng y ban Quc gia ng phó s c, thiên tai và Tìm kiếm cu nn) cùng vi 11 người khác vn còn mt tích. S kin này chính là mt ví d v nhn thc và kh năng ng phó vi thiên tai ti Vit Nam yếu kém ti mc đáng ngc nhiên

thientai1

Mưa ln gây khó khăn cho di chuyn do bão Dianmu gây ra, tháng 8, 2016. Hình minh ha.

***

C tun sau khi gn như toàn b hai tnh Qung Tr và Tha Thiên Huế chìm trong nước, B Tư lnh Quân khu 4 mi thông báo thành lp S Ch huy Tin phương đ ch đo các đơn v quân đi trong vùng h tr chính quyn và dân chúng các đa phương b lũ, lt, ng phó vi lũ, lt Qung Bình, Qung Tr, Tha Thiên Huế.

S Ch huy Tin phương được thành lp vào chiu 11 tháng 10 vi Ch huy trưởng là ông Man. T Quân đi nhân dân loan tin này vào ngày hôm sau (12 tháng 10), kèm nh ông Man cùng vi tùy tùng tng… mt thùng mì cho mt nn nhân lũ lt Phong Đin, tnh Tha Thiên Huế (1).

12 tháng 10 cũng là ngày chính quyn tnh Tha Thiên Huế nhn được tin va xy ra st l Thy đin Rào Trăng 3 và có hàng chc công nhân b vùi lp. Theo t Nhân Dân, đó là lý do ông Man, ông Hùng, ông Nguyn Thanh Bình (Phó Ch tch tnh Tha Thiên Huế) cùng vi 18 người kháckhn trương lên rng tìm kiếm, cu nn (2).

T Tui Tr cho biếtĐoàn Tìm kiếm Cu nn do ông Man làm Trưởng đoàn, khi hành lúc hai gi chiu 12 tháng 10, d trù đi t Huyn y Phong Đin đến Thy đin Rào Trăng 3. Do đường ngp sâu trong nước, bn gi chiu, đoàn này phi b xe và d tính đi b đến hin trường. Chín gi ti 12 tháng 10, đoàn này đến Trm Kim lâm Sông B và quyết đnh dng li, ngh qua đêm. Khong 0 gi ngày 13 tháng 10, sau mt tiếng n ln, đt, đá t trên núi đ xung ph kín Trm Kim lâm Sông B. May mn là có tám người chy thoát, trong s này có ông Nguyn Thanh Bình. 13 người còn li, trong đó có ông Man, ông Hùng mt tích (3)…

***

Tn tht nhân mng dù bt k là ai cũng đu đáng bun và là điu đáng tiếc, song s kinPhó Tư lnh Quân khu 4 kiêm Ch huy trưởng S Ch huy Tin phương ng phó vi lũ lt Qung Bình, Qung Tr và Tha Thiên Huế, cùng viPhó Văn phòng y ban Quc gia ng phó s c, thiên tai và tìm kiếm cu nn, lâm nn vi 11 người na, cho thy, ngay c khi xy ra tình hung đc bit khn cp (cu nhng người đang b vùi trong đt, đá), hot đng cu nn ti Vit Nam vn nng v trình din, thiếu thc cht.

Vì sao đ ngh cu nn gi ti Phó Ch tch tnh Tha Thiên Huế cho biết rt rõ, đt, đá st l đã vùi kín toànhà điu hành Thy đin Rào Trăng 3, hàng chc người đang b chôn sngmà Đoàn Tìm kiếm Cu nn ch có 21 người và không h mang theo phương tin chuyên dng ?

Làm sao tìm kiếm và cu nn khi đoàn ch toàn viên chc :Phó Tư lnh Quân khu 4 kiêm Ch huy trưởng S Ch huy Tin phương ng phó vi lũ lt Qung Bình, Qung Tr và Tha Thiên Huế. Phó Văn phòng y ban Quc gia ng phó s c, thiên tai và tìm kiếm cu nn. Phó Ch tch tnh. Đi din B Ch huy quân s tnh Tha - Thiên Huế. Lãnh đo UBND huyn Phong Đin, Ban Ch huy quân s huyn Phong Đin và mt s cơ quan liên quan(4)... Thành phn như thế đến hin trường tai nn đ tìm gì và cu gì ?..

***

Ba ngày trước khi xy ra v st l Thy đin Rào Trăng 3, hôm 9 tháng 10, tàu Vietship 01 đang neo ti cng Ca Vit (huyn Gio Linh, tnh Qung Tr) thì b đt neo và b nước cun ra bin. Tuy Vietship 01 b mc cn ri chìm ti vùng nước cách b ch chng mt cây s, ch còn mũi tàu và ng khói cao hơn mt nước, 4/12 thy th đã nhy xung bin, bơi vào b cu cu nhưng chính quyn tnh Qung Tr loay hoay sut ba ngày vn không th gii cu tám thy th còn li...

Sóng to, gió ln, các tàu tham gia cu nn không nhng không th tiếp cn được Vietship 01 mà mt trong nhng tàu đánh cá tham gia cu nn còn b nhn chìm nên có thêm ba ngư dân bám vào phn mũi ca Vietship 01, nâng s nn nhân t 8 thành 11 Ngày 10 tháng 10, mt tàu đánh cá cu được 2/3 ngư dân tham gia cu nn gp nn, s nn nhân t 11 gim xung còn 9. Ti 10 tháng 10, mt trong chín nn nhân b sóng cun khi tàu và mt mng

Sáng 11 tháng 10, 2/8 nn nhân đánh liu, ôm phao nhy xung bin bơi vào b và được lc lượng cu nn vt. Sau đó, sáu người còn li được trc thăng ca quân đi th dây kéo khi ng khói tàu, đưa h vào b Ông Nguyn Xuân Phúc đã gicông đin khen ngi các cp y đng, chính quyn tnh Qung Tr, y ban Quc gia ng phó s c, thiên tai và Tìm kiếm cu nn, B Quc phòng, B GTVT, Quân khu 4, toàn th các lc lượng tham gia tìm kiếm cu nn, cu h ca các b, ngành, cơ quan, đc bit là s tham gia tích cc, hiu qu ca nhân dân dân đa phương… Đi vi tìm kiếm cu nn, th tướng Vit Nam vn không nhìn thy vn đ mu cht

Trò chuyn vi t Thanh niên, ông Hà S Đng, Phó Ch tch tnh Qung Tr, thú nhn :Dù chính quyn các cp ti đa phương đã huy đng toàn b người, phương tin sn có, đc bit là s dng kinh nghim ca ngư dân đ ng cu nhưng không được. Phi đến khi có trc thăng và lc lượng đc công nước thì cuc cu nn mi thành công. Đây là mt bài hc kinh nghim v ch đng, trang b thêm các thiết b, đào to lc lượng cu h, cu nn tinh nhu hơn, hin đi hơn đ ng cu trong nhng tình hung sau này (5).

***

Sông Rào Trăng hay Khe Bùn là mt con sông có ngun t các đnh núi ta lc khu vc thuc xã Phong M, huyn Phong Đin, tnh Tha Thiên Huế. Chiu dài ca sông Rào Trăng ch chng 26 cây s nhưng h thng công quyn t đa phương đến trung ương ti Vit Nam đã cho phép xây dng bn công trình thy đin theo dng bc thang. trên cùng là Thy đin A Lin B1, kế đó là A Lin B2, Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4 (6).

Tuy bão, lũ, lt, st l không xa l gì vi người Vit, đc bit là khu vc min Trung nhưng cách ng x ca h thng chính tr, h thng công quyn t trung ương đến đa phương Vit Nam cho thy, h không th hoc không thèm d liu, chun b cho vic ng phó vi thiên tai c v kế hoch ln phương tin. Đó chính là lý do Đoàn Tìm kiếm Cu nn do ông Nguyn Văn Man làm Trưởng đoàn lâm nn. Đó cũng chính là lý do đ loi ngành, cp Qung Tr loay hoay sut ba ngày đ cu tám người gp nn vùng nước cách b ch chng mt cây s nhưng suýt mt thêm người ch không cu được ai, trong khi thc tế cho thy, trc thăng ch mt chng 20 phút.

***

Tìm kiếm cu nn khi xy ra thiên tai hoc nhng tình hung ngt nghèo, khn cp, không bao gi có th có hiu qu khi ch loanh quanh vi s quan tâm, ch đo sâu sát ca các loi cp y, chính quyn, s sáng to, dũng cm ca các loi lc lượng. Loi công vic này đòi hi c s chuyên nghip ln phương tin ng cu hin đi, đa dng. Vit Nam có không ? Câu tr li là không. Không phi vì không có tin mà vì tin đã được dc hết vào nhng d án nhm khng đnh s ưu vit ca kinh tế th trường theo đnh hướng xã hi ch nghĩa, vào nhng tượng đài, cng chào ca ngi, biết ơn bác, đng, vào các đi hi đng

Nếu tht s quan tâm đến vic bo v tính mng, tài sn ca nhân dân như thiên h, thiên tai s không to ra vô s câu chuyn não lòng vì không được giúp ngay, cu kp do thiếu đ loi phương tin thiết yếu như đã và đang thy. Nếu tht s quan tâm đến vic bo v tính mng, tài sn ca nhân dân như thiên h, chc chn Tha Thiên Huế, Quân đoàn 4, rng hơn là h thng chính tr, h thng công quyn t trung ương đến đa phương đã phi son sn kch bn ng phó vi nhng tình hung như lũ, lt, st l lưu vc Rào Trăng. Nhân lc, tài lc chưa bao gi được dùng vào nhng chuyn như thế vì nhân lc, tài lc đã được dn vào vic chun b, mua sm phương tin, din tp chng bo đng !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 14/10/2020

Chú thích

(1) https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/thanh-lap-so-chi-huy-tien-phuong-phong-chong-lut-bao-tai-thua-thien-hue-640574

(2) https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/doan-cuu-nan-tinh-thua-thien-hue-qk-4-bi-vui-lap-khi-di-cuu-nan-13-can-bo-chien-si-mat-tich-620234/

(3) https://tuoitre.vn/sat-lo-tram-67-gan-thuy-dien-rao-trang-3-xay-ra-nhu-the-nao-20201013200552759.htm

(4) https://tuoitre.vn/cong-an-thua-thien-hue-17-cong-nhan-thuy-dien-rao-trang-3-mat-tich-20201013230059611.htm

(5) https://thanhnien.vn/thoi-su/bai-hoc-cuu-ho-thuyen-vien-tau-vietship-01-1290268.html

(6) https://vi.wikipedia.org/wiki/Rào_Trăng

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 348 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)