Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

14/10/2020

Mậu dịch mất cân bằng không nước nào được lợi

Ngô Nhân Dụng

Nói chuyn khiếm ht mu dch mt nước tương đi d, vì không ai thích mình b khiếm ht. Nói chuyn c thế gii hơi rc ri vì khi nước này khiếm ht có nghĩa là có nước khác được thng dư. Nhưng tình trng mt thăng bng kéo dài thì tt c các nước đu thit hi.

maudich0

Hình minh ha.

Trước cuc khng hong toàn cu 2007-2008, nhiu quc gia lâm cnh "ngp lt" vì tiết kim nhiu quá. Trung Quc là đin hình. Chính quyn Trung Quốc thúc đy sn xut nhưng ch mun xut cng, người dân không được tiêu th, c nước b cưỡng bách phi tiết kim. Giá du la tăng, các nước xut cng du cũng ngp vi s tin thu v. Tin tiết kim đó phn ln chy qua nước M, mu dch thâm thng nhưng dân M tha h tiêu xài nh lãi sut xung thp ! Tng s chênh lch mu dch c thế gii lên ti 5% kinh tế toàn cu. Trong thp niên 1990 có nhiu nước khiếm ht, nhiu nước thng dư mu dch, nhưng con s mt thăng bng đó ch chiếm 1,2% GDP thế gii.

Cuc khng hong tái lp thế cân bng, nh giá du xung và chính quyn Trung Quốc thúc đy cho dân tiêu th nhiu hơn. Nhưng cho ti nay, s mu dch mt thăng bng vn còn ln bng 3% GDP ca thế gii.

Năm 2017 Tng thng Donald Trump đi Châu Á v đã tuyên b : "Chúng ta b khiếm ht 800 t đô la khi buôn bán vi các nước khác. Không th chp nhn được". Giáo sư Peter Navarro, c vn kinh tế Tòa Bch c còn tiên đoán ti hết năm 2018 khiếm ht ca M s xung s không.

Covid 19 khiến nước M thâm thng mu dch nhiu hơn. Trong tháng Tám 2020, M nhp cng hàng hóa nhiu hơn xut cng 84 t đô la. Nh các dch v xut cng tăng lên nên cán cân thương mi ch khiếm ht 67 tỷ đô la ; cao nht trong 14 năm qua. Nhng thng kê do b Thương mi M công b ngày Th Ba 13 tháng 10 cho thy trong năm 2020 này cho thy cán cân thương mi ca M s khiếm ht 600 t đô la.

Mt lý do khiến khiếm ht mu dch M vn cao trong năm nay là vì Covid-19 ! S hàng M nhp cng tăng vt sau khi dân M được chính ph tr cp đ khuyến khích h tiêu th. Cho ti nay Quc hi đã chun chi 3,3 ngàn t đô la giúp tt c mi người dân đóng thuế, nht là my chc triu người mt vic vì bnh dch.

Nhưng chính ph M không th tiếp tc tr cp cho dân tiêu th mãi mãi, dù đng nào s thng trong cuc bu c sp ti. Các nước Châu Âu giu có cũng vy. Cho nên nhng nước thng dư mu dch đng trước mt mi lo.

Trong nn kinh tế thế gii, mt nước bán ra nhiêu hơn mua vào vì h sn xut nhiu, tiêu th ít hơn các nước khác. Các nước thng dư khi tin thu nh xut cng cao hơn tin mua hàng nhp cng, s đem s tin dư đó cho vay. Khi chính ph Trung Quốc mua các trái phiếu ca chính ph M, h đã cho c nước M vay n. Tin vô nhiu, lãi sut trong nước M s xung thp.

Các nước khiếm ht mu dch, như nước M, dân chúng được li hin nhiên, vì được tiêu xài nhiu hơn. S cu tăng lên, nhưng không hi gì vì h có th vay tin vi lãi sut thp. Lãi sut cao hơn s không là đng cơ chính làm cho dòng tin t luân chuyn : Các nước thu tin dư đem cho các nước khiếm ht vay, nh thế h c vic mua thêm và tiếp tc khiếm ht. Mi người đu vui v, bi vì hi đó lãi sut M còn cao hơn s không.

Khi lãi sut xung bng s không hin nay, có khi thp hơn s không như Châu Âu, thì tình hình khác hn trước. Dù các nước thng dư mu dch vn có th cho các nước khiếm ht vay tin, h có rt nhiu tin sn sàng đ cho vay, nhưng lãi sut đã s không ri không còn xung thp hơn ! Nhng nước thng dư mu dch như Trung Quc s phi đem s tin dư dùng vào các vic khác.

Ngân hàng Trung ương M đã báo trước s gi lãi sut mc zero trong nhiu năm ti. Dòng tin dòng luân chuyn trước đây bây gi không còn công hiu na. S cu M và các nước khiếm ht mu dch s không tăng lên mà còn có th đi xung, tc là có th đy các hot đng kinh tế đi xung.

Chính ph và quc hi M s chi thêm, tr cp cho người dân tiếp tc tiêu th, đ tránh cuc cho kinh tế suy thoái. S khiếm ht mu dch lên cao gn đâymt phn là hu qu ca chính sách đó. Khi chính ph M, và các nước Châu Âu, gim bt ri chm dt các chương trình tr cp này, thì các nước như Trung Quc, vn quen sng bng thng dư mu dch, s phi lo.

Mt bin pháp có th giúp các nước đó vn tiếp tc bán được hàng hóa, là tìm cách gim giá tr đng tin ca h. Đng tin xung giá s giúp bán hàng r hơn khi tính bng đô la M ! Nhiu nước Châu Á đã đi mua tin M v qu d tr, ct dìm giá tr đng tin nước h xung. Chính ph M đã cnh cáo mt s nước v m mưu lũng đon" này, trong đó có c Vit Nam !

Nhưng vì Ngân hàng Trung ương M đã báo trước s gi lãi sut s không trong nhiu năm, cho nên đng đô la M không lên giá mà còn có đà đi xung. K t tháng Năm 2020, đng đô la M đã xung giá 5% đi vi đng Nguyên ca Trung Quốc. Bc Kinh đang tìm cách kìm không cho đng tin ca h lên giá ; nhưng chính ph M cũng chun b s lên án Trung Quốc c tình h hi sut và đưa ra các bin pháp "trng pht". Cuc đi đu M-Trung s còn tiếp tc, đang bước qua giai đon "chiến tranh mu dch" đ đi vào các lãnh vc thc s quan trng : Cnh tranh trong các k thut tân tiến và các liên minh thương mi toàn cu. Đó mi là cuc chiến kinh tế thc s trong thế k 21 này.

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : VOA, 14/10/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Ngô Nhân Dụng
Read 456 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)