Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

18/11/2020

Cuồng Trump : thành công lớn của nhiệm kỳ Donald

Nguyễn Hùng - Ngô Nhân Dụng

Ai, tin vào điu gì, trong mt cuc bu c ?

Nguyễn Hùng, VOA, 18/11/2020

Điu rõ ràng có th thy qua cuc bu c tng thng 2020 Hoa K là có rt nhiu người Vit bao gm c các nhà hot đng vì dân ch coi Tng thng Donald Trump là người hùng hay thn tượng ca mình.

cuong1

Tun hành ng h Tổng thống Trump ti D.C.

Người Vit nhìn thy ông mt t phú có v đp, con khôn, cá tính mnh m và là người vì h mà đu tranh, dù là trước các th chế h cho là vô dng hay trước mt Trung Quc đang hung hăng tri dy.

Và h sn sàng xem nh các vn đ khác, như trái đt nóng dn lên, hip đnh thương mi xuyên Thái Bình Dương TTP

Nhưng rõ ràng ông Trump đã thuyết phc được các ng h viên ca ông v hình nh mt thế gii khác, trong đó ông đương đu vi nhiu thế lc đang chng li ông và nhng điu ông theo đui. Con s trên 72 triu c tri b phiếu vi hy vng đem đến cho đương kim tng thng mt nhim k na cho thy ông Trump đã khá thành công trong chiến dch to ra nim tin vào tương lai.

Cho đến thi đim này, mc báo gii đã xướng danh "tng thng tân c" Biden, ông Trump vn chưa chp nhn thua cuc, vì theo ông, cuc bu c có quá nhiu gian ln.

Bu c an toàn nht

Chính các cơ quan chu trách nhim t chc và bo v an toàn bu c hôm 12/11 đã đưa ra tuyên b hoàn toàn ngược li vi nhng gì v tng thng đã nói.

Tuyên b ca Cơ quan An ninh Mng và An ninh H tng, Hi B trưởng Ni v Tiu bang, tc nhng người giám sát bu c cùng mt lot các t chc khác viết :

"Cuc bu c hôm 3/11 là an toàn nht trong lch s Hoa Kỳ…

"Tt c các bang vi kết qu sít sao trong cuc tranh c tng thng 2020 có h sơ giy ca tng phiếu bu, cho phép quay li và đếm tng lá phiếu nếu cn".

Thông báo còn im đm câu : "Không có bng chng v chuyn có bt k h thng b phiếu nào b xóa hay mt phiếu bu, thay đi phiếu, hoc b phương hi bng bt k hình thc nào".

Tuyên b này gián tiếp nói rng gian ln trong bu c hay thay đi kết qu bu c là chuyn bt kh thi.

‘Chc chn tôi vn sng

Mt trong nhng tin đn được tung đi khp nơi là nhiu người chết đã b phiếu cho ông Joe Biden. Các phóng viên ca BBC đã lyvài chc người t danh sách được cho là 10.000 người chết vn b phiếu Michigan và thy rng nhiu người vn còn sng. Mt trong s h, nhà giáo đã ngh hưu Roberto Garcia, nói vi BBC : "Chc chn tôi vn sng và chc chn tôi b phiếu cho ông Biden tôi phi chết ri mi đi b phiếu cho Trump".

BBC cũng nói h tìm thy mt c bà đã 100 tui mà theo danh sách đã chết t năm 1982. Tuy nhiên bà vn sng và hin đang trong mt nhà dưỡng lão Michigan.

Trong s hơn 30 người mà BBC chn đ kim tra, có ba người qu thc đã chết, mt người cách đây vài tun và hai người đã khá lâu. Đi vi trường hp c bà mi qua đi cách đây vài tun, BBC không xác đnh được phiếu ca bà có được kim không. Các quan chc bu c nói h thường so sánh danh sách người đi bu vi danh sách đăng ký khai t đ loi ra nhng phiếu mà người gi đi sau đó qua đi.

Đi vi hai người đàn ông qua đi đã lâu, BBC phát hin rng hai người con trai ca hai ông có cùng tên vi b và sng cùng đa ch. Tuy nhiên trong c hai trường hp phiếu bu đã được gi cho người b đã mt. Các quan chc bu c nói mt trong hai phiếu đã được kim nhưng trong trường hp đó h không thy phiếu ca người con. Còn trong trường hp còn li, thc ra chính người con đã b phiếu nhưng li nhp d liu đã ghi là ca người b cùng tên.

BBC cho rng nhng người ng h ông Trump đã ly d liu bu c ca mt bang đ so sánh vi d liu người chết trên toàn quc. Kh năng có nhng người trùng tên và trùng tháng sinh trên toàn quc là nhiu và đó là lý do gii thích ti sao nhiu người được cho là đã chết và vn đi bu thc ra vn sng.

Lý do mà nhiu người tin và chia s nhng tin như thế này là h không còn tin vào truyn thông chính thng và ch mun tin vào nhng gì hp vi nim tin sn có ca h.Báo New York Times nói ch có 13% s người thuc phe ông Trump tin vào truyn thông, gim t mc 25% ca năm 2015. Trong cùng giai đon nhng người thuc phe thiên t tin vào truyn thông li tăng t 35% lên 39%.

Nhiu người hâm m ông Trump hin nhiên s chn tin vào nhng gì ông nói. Điu này mt ln na cho thy đ kh tín ca ngun tin đã mt đi tm quan trng đi vi nhiu người. H tin vào điu h mun tin hơn là đ kh tín ca thông tin, nht là khi thông tin này đi ngược vi cm xúc và nim tin ca h.

Nguyễn Hùng

Nguồn : VOA, 18/11/2020

**************************

Đng Dân ch đã tht bi

Ngô Nhân Dụng, VOA, 17/11/2020

Trong cuc b phiếu ngày 3/11/2020 ông Joe Biden có th được 5 triu phiếu nhiu hơn ông Donald Trump. Nhưng đng Dân ch mt mt s ghế H vin, không chiếm được Thượng vin (nếu cuc tranh c thượng ngh sĩ Georgia tht bi). Điu này cho thy nhiu người không b phiếu cho Tng thng Trump nhưng vn ng h các ng c viên Cộng hòa. Cũng vì thế, đa s ngh vin các tiu bang vn nm trong tay đng Cộng hòa. Đó là cơ quan quyết đnh vic phân chia li các đơn v bu c trong 10 năm ti đ chiếm thêm li thế.

cuong2

Đng Dân Ch rt khó bt nhng người như Ngh sĩ Bernie Sanders và Dân biu Alexandria Ocasio-Cortez gi im lng !

Gn mt na s người b phiếu cho ông Joe Biden cho biết mt lý do chính là h không thích ông Donald Trump. Như vy thì s phiếu ng h đng Dân ch có th s xung nếu sau này ông Trump không ng c na.

Ti sao Đng Dân ch đã tht bi quc hi và các ngh vin tiu bang, mc dù các ng c viên Dân ch gây qu được nhiu hơn hu hết các nơi ? Mt lý do là nhiu người M nghi ngi khuynh hướng "cc t" đng lên cao trong đng Dân ch.

Ti tiu bang Florida, ông Biden thua phiếu ông Trump ; và đng Dân ch đã mt hai ghế dân biu. Kết qu này phn ln do nh hưởng ca nhng trang mng nhm vào các c tri gc Cuba và Venezuela. H liên tiếp gán cho ông Biden nhãn hiu "xã hi ch nghĩa" hoc "cng sn" mc dù ông đã nhiu ln nói rng ông đã đánh bi ông Sanders, mt người t nhn là theo ch nghĩa xã hi. Người Vit Nam California, Texas hay Georgia cũng nghiêng v phía đng Cộng hòa vì không th chu được nhng ch "ch nghĩa xã hi" và "cng sn".

Trong thc tế, không ng c viên Dân ch nào tranh c vi nhãn hiu "xã hi ch nghĩa". Không ai vn đng "b ngân sách cnh sát" (defund the police), mà ông Biden chính thc bác b khu hiu này ngay t đu. Nhưng hình nh "cc t" đã dính vào c đng Dân ch, khó lòng ra sch.

Trong Đng Dân ch đang có cuc tranh cãi ai gây ra tình trng đó. Bà Abigail Spanberger, mi đc c li tiu bang Virginia đã ch trích bà Alexandria Ocasio-Cortez, mt người có khuynh hướng "xã hi ch nghĩa theo li Bc Âu" là người gây nên nông ni này.

Đng Dân ch có th t an i rng bà Alexandria Ocasio-Cortez, 31 tui, mang nhãn hiu ch nghĩa xã hi nhưng vn tái đc c, vượt xa đi th vi 38 phn trăm s phiếu. Như vy có ky vng rng hình nh cc t cũng không khiến h mt ghế trong quc hi và các ngh vin tiu bang trong tương lai.

Nhưng đó là mt o tưởng. Vì đơn v Queens, New York, ca bà Cortez là mt khu đô th không tiêu biu cho nhng đơn v bu c quc hi và ngh vin tiu bang trong toàn th nước M. Ngược li, chính s thành công ca bà Cortez đó là mt du hiu đáng lo cho đng Dân ch v lâu v dài.

Các cuc b phiếu năm 2016 và năm 2020 cho thy mt chiu hướng chính tr rõ rt M : Các vùng đô th và vùng nông thôn b phiếu khác nhau, có th nói là đi nghch vi nhau. Đng Cộng hòa chiếm được các vùng "nông thôn" và đng Dân ch làm ch các vùng đô th.

Tun báo The Economist mi ghi nhn kết qu cuc b phiếu trong các vùng nông thôn và đô th M trong cuc bu c năm nay, so vi bn năm trước.
Trong k
bu c năm 2016, nhng qun vi t l dân sng đô th thp nht (the least urbanised counties) ông Trump chiếm 32% s phiếu nhiu hơn bà Clinton ; năm nay ông vn vượt qua ông Biden 33%, cho thy t s ng h đng Cộng hòa lên mà không xung. Đó là nhng nơi mt đ dân s thp nht (the bottom 20% of counties by population density), chng t phn ln người ta sng trong các nông tri.

Ngược li, các qun đã đô th hóa nhiu nht, vi mt đ dân s cao nht (the top 20%), thì năm nay b phiếu cho ông Biden 29% nhiu hơn ông Trump. Năm 2016 bà Clinton ch vượt qua ông Trump được 25%.

Hình nh trên cho thy nhng vùng đô th, mt đ dân s cao, người ta ng h các ng c viên Dân ch hơn Cộng hòa. Ngược li, các vùng nông thôn, mt đ dân s thp thì Cộng hòa chiếm ưu thế.

Điu đáng lo ngi cho đng Dân ch là khuynh hướng đô th hóa s ngày càng gia tăng, hu hết các tiu bang M. Nhng c tri ng h đng Dân ch càng ngày càng kéo đến các vùng đô th, đó là nhng tr, người tt nghip đi hc và các người M gc thiu s. Vùng nông thôn phn ln là người da trng, không tt nghip đi hc. Hin tượng này gây ra hai hu qu.

Th nht, các đơn v bu c chn nhng đi biu quc hi hay ngh vin tiu bang trong các vùng nông thôn s càng ngày càng đông c tri Cộng hòa hơn, còn các đơn v đô th s đông c tri bu đng Dân ch hơn. đô th, đng Dân ch s thng thế, dù đã chiếm đa s ri ; trong khi s người ng h h các vùng nông thôn gim bt. Do đó, s ghế trong quc hi nghiêng v phía Cộng hòa s gia tăng các vùng nông nghip và các th xã nh.

Th hai, các ng c viên tng thng Dân ch còn có th mt nhiu phiếu c tri đoàn. Vì tình trng đô th hóa cũng đưa nhiu c tri ng h đng Dân ch đi ch , t các tiu bang vùng Trung Tây chuyên v nông nghip đi xung các thành ph ln min Nam. Như chúng ta đã thy, nhiu tiu bang đó trước đây vn nghiêng v phía đng Dân ch đang có th chuyn qua Cộng hòa. Các tiu bang Ohio và Iowa, trước đây được coi là "nghiêng nga" không nht thiết thuc đng nào, ngày nay có v s hoàn toàn thuc đng Cộng hòa. Nếu tình trng này tiếp tc, đng Dân ch có th s mt thêm s phiếu c tri đoàn nhiu tiu bang Trung Tây chuyên v nông nghip.

Trong cuc b phiếu ngày 3 tháng 11 va qua, ông Biden lt ngược thế c, chiếm li các tiu bang vùng Trung Tây mà cho ông Trump chiếm được năm 2016. Nhưng ông thng ông Trump nhng nơi này ch nh khong tng cng 100.000 phiếu. Ti Wisconsin, s phiếu mà ông Biden thng ch dưới 1 phn trăm.

Tóm li, cuc b phiếu ngày 3 tháng 11 va qua cho thy du hiu đáng lo ngi cho tương lai đng Dân ch, dù h có chiếm được Tòa Bch c và vn nm gi H vin. Mun lt ngược thế c, trong bn năm ti đng Dân ch s phi gt ra nhãn hiu "cc t", ci chính quyết lit rng h không theo ch nghĩa xã hi ! Vic đó không d dàng vì rt khó bt nhng người như Ngh sĩ Bernie Sanders và Dân biu Alexandria Ocasio-Cortez gi im lng !

Dân biu Abigail Spanberger yêu cu trong hai năm ti, trước k bu c quc hi 2022, các nhà chính tr đng Dân ch s không bao gi nói đến "ch nghĩa xã hi" na. Phi c xóa b hình nh "cc t" đang dính vào mình ! Nếu ông Joe Biden làm tng thng thì ông s phi to ra mt hình nh mi ; vi mt chính quyn ch lo các vn đ thiết thc, không cn nói đến ch nghĩa nào c. Mun vy, chính quyn Dân ch s phi đưa ra nhng d lut, nhng chính sách ch làm sao cho ích li thc tế cho đa s dân M.

Tuy nhiên, khi Thượng vin M vn do đng Cộng hòa chiếm đa s thì ông Joe Biden cũng khó làm ăn. Ngay vic b nhim các b trưởng trong chính ph mi cũng phi qua cánh ca mà người nm chìa khóa là ông Mitch McConnell, trưởng khi Cộng hòa trong Thượng vin.

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : VOA, 17/11/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

 • Author: Nguyễn Hùng, Ngô Nhân Dụng
Read 109 times

2 comments

 • Comment Link Tuấn Trần samedi, 21 novembre 2020 13:36 posted by Tuấn Trần

  Đảng DC đã thất bại? Nghe kì cục làm sao đó. Đảng DC và những cử tri của đảng đi bầu để Biden thắng Trump, nay đã làm được thì cho là thất bại. Đảng nào cung hy vọng được cầm quyền, tức là nắm được hành pháp, là chức Tổng thống.
  "..... Gần một nửa số người bỏ phiếu cho ông Joe Biden cho biết một lý do chính là họ không thích ông Donald Trump.' ...Tin này ở đâu mà ra thế! Đáng lẽ phải nói một cách chính xác là, ND Mỹ trong 4 năm qua đã quá hiểu Trump, nên giờ họ dùng quyền lực của mình để hạ bệ Trump.
  ".......Tóm lại, cuộc bỏ phiếu ngày 3 tháng 11 vừa qua cho thấy dấu hiệu đáng lo ngại cho tương lai đảng Dân chủ, dù họ có chiếm được Tòa Bạch Ốc và vẫn nắm giữ Hạ viện." ...Tại sao là đáng lo ngại cho tương lai của đảng DC?
  Nếu TT Biden không làm tốt thì Đảng DC có thể mất Hạ viện trong bầu cử giữa kỳ sáp tới, tất nhiên thôi. Dân có thể sai lầm khi chọn 1 TT mới với những dự án chính trị mới,chẳng hạn như Trump .Nhưng ND Mỹ trong 2 năm đầu đã phản đối Trump, nên vào bầu cử giữa kỳ 2 năm sau đó,họ bầu cho Đảng DC để kiềm chế Trump. Nhưng Trump vẫn giữ bản chất củ nên đã bị Hạ viện luận tội. Rất may là đảng CH ở TV đã cứu Trump. Bây giờ dân đã quá hiểu Trump, nên họ dùng quyền lực của mình để hạ bệ Trump.Nếu Biden làm tốt, dân sẽ bầu HV và TV để hổ trợ Biden. Được cầm quyền là cơ hội quá tốt để ông Biden và đảng DC thể hiện các chính sách của mình trước dân.
  Nhiều người cho rằng, Trump ra đi nhưng tư tưởng Trump vẫn còn ở lại. Trump sẽ còn chi phối chính trường Mỹ trong thời gian dài với 72 triệu cử tri đã bầu cho Trump. Và Trump sẽ trở lại mạnh mẽ vào 2024. Nhận định này sai. Nếu Trump trở lại với 74 triệu cử tri, Trump sẽ tiếp tục bị Biden đánh bại dể dàng với 80 triệu người của mình. Chưa kể, 60% cử tri CH chỉ bầu Trump vì Trump đại diện quyền lợi cho họ, chứ họ đâu có cuồng Trump. 60% này là số người CH qua thăm dò dư luận cho rằng Biden đã thắng Trump( còn 40% còn lại thì cuồng Trump, vẫn hùa theo Trump, cho là gian lận.) Thời gian tới, nếu đảng CH kiên quyết dứt bỏ Trump thì cơ hội vẫn còn đó. Ngược lại, dù Trump tái xuất, hay một nhân vật khác vẫn còn bị chi phối bởi chủ nghĩa và tư tưởng Trump, thì đảng CH sẽ tiếp tục thất bại mà thôi.

 • Comment Link Nguyễn Văn Lợi vendredi, 20 novembre 2020 18:41 posted by Nguyễn Văn Lợi

  Tỗng Thống Donald Trump là Tiên Tri Chánh Trị, là Tiên Tri Thời Cuộc, là Thiên Sứ Dẫn Đường của nước Mỷ, đưa nước Mỷ thoát khỏi cái tai-ách khũng-khiếp do Tàu Cộng gây ra.
  Tỗng Thống Donald Trump là Cứu Tinh của nước Mỷ.
  Cuồng Trump là việc làm hợp lẻ phải, hợp đạo-lý của những con người có lương-tâm sáng-suốt.
  "Cuồng chống Trump" là những kẻ điên-rồ mất lý-trí, là những kẻ ăn quá nhiều cháo-lú của "Con Lừa gian-lận" và con quái-vật Xích Tuộc Tàu Cộng.
  Và chính thế-giới cũng cần đến Thiên Sứ Dẫn Đường Donald Trump, đó là sự thật không thể chối-cải.
  Tôi tự-hào vì đả chọn đúng vị-trí và làm đúng theo lẻ phải của một con người.
  Nếu Tàu Cộng mà sụp-đổ hay suy-bại, Việt Nam sẻ lấy lại chủ-quyền.
  Còn gì vui hơn cái ngày Việt Nam thoát khỏi bàn tay đầy lông-lá và móng vuốt của Tàu Cộng.
  Cứ để cho bọn Việt-gian Cộng Sãn rúc sâu vào háng của Tàu Cộng, cái ngày mà bọn nó đền tội đả rất gần.
  Nếu vua Hùng mà sống lại, thì Đức Ngài cũng ũng-hộ Thiên Sứ Dẫn Đường Donald Trump, và nghiêm-khắc trừng-phạt Tàu Cộng và Việt Cộng.
  Xin Đức Chú Trời ban phước lành cho đầy-tớ trung-tín của Ngài là Donald Trump.
  Amen.

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)