Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

03/02/2021

Tại sao ông Dũng đụng ông Đam ?

Trân Văn

Ông Mai Tiến Dũng Ch nhim Văn phòng Chính ph, chc v tương đương B trưởng nên còn được gi là B trưởng va "chnh nng" thượng cp ca mình : Phó Th tướng Vũ Đc Đam.

dungdam0

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng bấm nút khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia ngày 9/12/2019

***

Hôm 2 tháng 2, ti bui hp báo đnh k ca tháng 1, tr li thc mc ca báo gii v kh năng Vit Nam có th dp được đt dch Covid-19 va bùng phát trong vòng mười ngày, ông Dũng trong vai trò Phát ngôn viên Chính ph, ch trì cuc hp báo, nói thế này : Chính ph không công b thông tin mười ngày dp được dch. Đây là ý kiến cá nhân thành viên Ban Ch đo Phòng chng dch Covid-19. Ai công b thì trách nhim ca người đó, không phi danh nghĩa chính ph (1) !

Thành viên nào caBan Ch đo Phòng chng dch Covid-19 đã tuyên bs dp được đt dch Covid-19 mi bùng phát trong mười ngàykhiến ông Dũng hm hc, nng li, tách"y" ra khi chính ph đ ct trách nhim vào"y" ?

Người duy nht trongBan Ch đo Phòng chng dch Covid-19 đ cp đến vicdp được đt dch Covid-19 mi bùng phát trong mười ngày là ông Vũ Đc Đam, Phó Th tướng kiêm B trưởng Y tế, cp trên ca ông Dũng.

Tuy nhiên ông Đam không tuyên b s… dp được đt dch Covid-19 mi bùng phát trong mười ngày.Ti cuc hp trc tuyến vi lãnh đo 63 tnh, thành ph Vit Nam vđt dch Covid-19 mi bùng phát,ông Đam thay mt chính ph nhn đch :Virus SARS-CoV-2 đang lây lan nhanh hơnvà do vy, ông đ ngh : Chúng ta phi có nhng bin pháp nhanh hơn virus này, nhanh hơn trước đây và quyết tâm phn đu mười ngày s dp tt dch(2).

Bi s khác bit v tính cht gia đ ngh "phn đu mười ngày s dp tt dch" vi tuyên b"dp tt dch trong mười ngày" rt ln, nên báo gii mi hi li ông Dũng cho t tường ti cuc hp báo mà ông ch trì. Thay vì gii thích đ tránh ng nhn, có th nh hưởng đến uy tín ca c ông Đam ln chính ph, ông Dũng làm ngược li : C tình biến ng nhn thành sai lm ca ông Đam !

***

Không rõ quan h gia ông Dũng và ông Đam thế nào nhưng vic mt thành viên trong ni các dùng báo gii đ công khai ch trích, h thp uy tín ca mt trong nhng cá nhân lãnh đo chính ph cho thy, tôn ti trt t trong công v là th không h tn ti trong ni các Vit Nam, thành ra ông Dũng mi thn nhiên hành x như vy. Vì sao li thế ?...

C xem xét các qui đnh hin hành và đi chiếu vi thc tế s thy, Th tướng hay các Phó Th tướng trong chính ph Vit Nam không có… quyn đng đến ông Dũng thuc cp ca h ! Tuy ch gi vai trò Chánh Văn phòng ca chính ph, song ông Dũng li là y viên BCH TƯ Đảng cộng sản Việt Nam sut hai nhim k (11 và 12), thành ra lãnh đo chính ph không có… quyn đng đến ông Dũng nếu BCH TƯ đng, Ban Bí thư, B Chính tr chưa nht trí x lý k lut ông Dũng !

o đc" và "văn minh" ca Đảng cộng sản Việt Nam đã to ra n nếp k quái đó trong h thng chính tr, h thng công quyn Cng hòa XHCN Vit Nam ! N nếp y cho phép các thành viên trong h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam hành x không ging ai, đng thi cũng là mt trong nhng yếu t khiến Đảng cộng sản Việt Nam hãnh din, liên tc khng đnh t chc chính tr này chính là chun mc ca "đo đc" và "văn minh" !

Có th do quá tui, không được gii thiu tái ng c vào BCH TƯ nhim k 13, li không đ thế lc đ được công nhn là… trường hp ngoi l, rt đc bit như ông Nguyn Phú Trng, ông Nguyn Xuân Phúc, sp phi v vườn, chng còn gì đ mt nên ông Dũng nói cho h d ! Đng không dùng ông thì ông s ngưng, không xài đng na ! Đâu phi t nhiên mà đng phi cnh báo, tình trng đng viên đng lot b sinh hot sau khi ngh hưu, lng lng thoát ly khi đng đang là vn nn nghiêm trng (3) !

Xét cho đến cùng, ông Đam dù được nhiu người, nhiu gii dành cho nhiu thin cm vì "t xung, hu đt" chng dch sut năm va qua cũng ch là mt y viên BCH TƯ đng như ông Dũng. Chưa k, so vi ông Dũng, dường như ông Đam yếu thế hơn vì dường như ông chng thuc v phe nào. Ông Dũng có ch trích ông Đam nng hơn thì cũng chng thành… điu ! So vi l chung, "đo đc" và… "văn minh" ca đng du quái g song vì bt bình mà ch trích coi chng không còn đt dung thân !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 03/02/2021

Chú thích

(1) https://www.baogiaothong.vn/bo-truong-mai-tien-dung-chinh-phu-khong-cong-bo-10-ngay-dap-duoc-dich-d494678.html

(2) https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-quyet-tam-dap-dich-covid-19-trong-10-ngay-633270/

(3) https://vov.vn/chinh-tri/canh-bao-tinh-trang-dang-vien-nghi-huu-thoi-viec-la-nghi-luon-sinh-hoat-dang-813559.vov

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 489 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)