Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

26/02/2021

Dịch và cơ hội quan sát, ngẫm nghĩ về ‘phận công bộc’

Trân Văn

Bà Angela D. Merkel va khng đnh rng bà s "xếp hàng", ch đến lượt đ được chích vaccine nga Covid-19. Cuc trò chuyn gia phóng viên t Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) vi bà Merkel (1) đã được cô Võ Thu Phương lược dch sang tiếng Vit đ người Vit không rành tiếng Đc tham kho (2).

dich1

Nữ Thủ tướng Đức, bà Angela D. Merkel không nm trong nhóm được ưu tiên chích nga.

Tuy đã 67 tui nhưng theo qui đnh ca y ban đc trách Tiêm chng Đc, bà Merkel không nm trong nhóm được ưu tiên chích nga. Đc bt đu t chc chích nga t cui tháng 12 năm ngoái nhưng do không đ vaccine, đến gi, ch có nhng người đang làm các công vic thiết yếu như nhân viên y tế hoc đã trên 80 mi được chích nga (3).

Theo bà Merkel, quyết đnh ca y ban đc trách Tiêm chng Đc – t chc chích nga cho nhng người d b tn thương vì tính cht công vic khiến h không th duy trì khong cách an toàn - là hoàn toàn đúng đn. Dù là Th tướng nhưng Merkel vn "xếp hàng" vì giáo viên (mu giáo, tiu hc) cn được ưu tiên hơn nhng người như bà !

***

Du đa s người Đc xem la chn "xếp hàng" ca bà Merkel là đương nhiên nhưng la chn y li làm nhiu người Vit ngm ngùi vì rõ ràng "công bc" Đc khác xa "công bc" Vit Nam. Cùng phc v công chúng nhưng h thng chính tr, h thng công quyn Đc không dành cho "công bc" Đc bt k đc quyn, đc li nào, còn "công bc" Đc thì không tìm cách giành, gi tư thế "ăn trên, ngi trước".

Chính quyn Đc do bà Merkel lãnh đo không ban hành bt k văn bn quy phm pháp lut nào hay dùng công qu thiết lp mt h thng riêng nhm bo v t uy tín ti sc khe caBan Chp hành Trung ương Liên minh Dân ch Thiên chúa giáo (CDU) đng cm quyn Đc - mà trước nay, bà Merkel vn là mt trong các th lĩnh.

Cho dù đm nhn trng trách qun tr - điu hành nước Đc nhưng Merkel nói riêng và h thng chính tr, h thng công quyn Đc nói chung luôn tôn trng hiu biết, khuyến cáo ca các chuyên gia dch t. "Công bc" Đc gi đúng phn, không đưa ra bt k ch đo nào cho nhng cơ quan thun túy chuyên môn như y ban đc trách tiêm chng !

***

Tun trước, Reuters công b mt video clip khiến nhiu người bt cười bi được thy bà Merkel cung quít do nhn ra đã quên khu trang bc phát biu. Sau khi quay v ch ca mình và đã ngi xung, Th tướng Đc mi nhn ra điu đó, bà vi vàng đng dy, chy đến bc phát biu xin nhn li khu trang và mang vào ngay lp tc (3).

Đc là mt trong nhng quc gia ráo riết thc thi các bin pháp nghiêm ngt nhm ngăn chn và phòng nga Covid-19 lây lan. Trước nay, Merkel là mt trong nhng người luôn chng t s nghiêm túc trong vic thc thi các yêu cu phòng chng Covid-19 như phi mang khu trang nhng nơi công cng nhm bo v c bà ln cng đng.

Đc không phi là quc gia ch có mt đng lãnh đo toàn din, tuyt đi. CDU tuy là đng cm quyn nhưng không nuôi tham vngxây dng ch nghĩa xã hi đ tr thành t chc chính tr duy nht vĩnh vin cm quyn ti Đc, thành ra Đc không thc thidân ch xã hội chủ nghĩanhư Vit Nam.

Cũng vì vy bà Merkel tuy được đa s dân Đc tin yêu vn không dám "nói mt đng, làm mt no". H thng công quyn Đc buc toàn dân phi mang khu trang khi hin din nơi công cng thì Th tướng th lĩnh đng cm quyn - cũng phi như thế. Nếu không thì khó mà yên thân vi dân Đc.

T khi đt dch th ba bùng lên Đc hi tháng 11 năm ngoái, đ ngăn nga lây lan, các tim ct tóc ca Đc b buc phi tm ngưng hot đng. Thế ri mt s người Đc nhn ra và nêu thc mc :Ti sao tóc ca Merkel vn ngn và gn ? Phi chăng Th tướng Đc đã đến tim ct tóc nào đó, vi phm lnh cm ca h thng công quyn Đc ?

Đc không xây dngnhà nước pháp quyn xã hội chủ nghĩa nên lc lượng an ninh Đc không săn tìm, h thng tư pháp Đc không truy t, đưa ra xét x - quyết đnh tng giam nhng người thc mc vì chng chính quyn nhân dân. H thng truyn thông ca Đc không nhng không lên án nhng người nêu thc mc là t din biến, t chuyn hóa, b các thế lc thù đch, phn đng tác đng mà còn gii thiu rng rãi nhng thc mc y. Cũng vì vy, Thư ký báo chí ca Merkel phi son phát hành mt thông cáo báo chí nhn mnh :Merkel không vi phm các khuyến cáo ca Vin Robert Koch – cơ quan nghiên cu và tư vn cho h thng công quyn Đc v phòng, chng Covid-19 (5).

Trân Văn

Nguồn : VOA, 26/02/2021

Chú thích

(1) https://www.tagesschau.de/inland/merkel-impfung-corona-101.html

(2) https://baotiengdan.com/2021/02/25/thu-tuong-merkel-toi-se-tiem-chung-khi-den-luot-minh/

(3) https://www.dw.com/en/covid-no-special-freedoms-for-the-vaccinated-in-germany/a-56454942

(4) https://www.youtube.com/watch?v=IEqKO0inTB8&ab_channel=Reuters

(5) https://thegreatminute.com/merkel-told-who-cuts-her-hair-in-quarantine.html

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 299 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)