Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

11/05/2017

Vụ Đinh La Thăng, một ‘đại án tí hon’

Bùi Tín

Ông Nguyễn Phú Trng có th hài lòng h h v x xong v án Đinh La Thăng. Phong trào chng tham nhũng ca ông ghi thêm mt "chiến công" ni bt. Mt y viên B Chính Tr mt chc. Mt Bí thư thành y ca thành ph ln nht nước b cnh co, thay thế, chng t chế đ này có nn tư pháp công minh chính trc "đến thế là cùng !".

tư53

Đinh La Thăng trong một ln "qut" nhà thu Trung Quc.

Nhưng còn có nhiu vn đ cn bàn cãi và nhiu câu hi còn tn ti.

Ông Thăng vẫn còn là y viên Ban chấp hành trung ương Đng ư ? Được điu v làm "Phó Ban Kinh tế trung ương Đng" na. Quyn lc vn còn ln. Vy thế là k lut nghiêm ư ?

Tại sao mt cán b ca Đng phm pháp nng n như thế li không b đem ra truy t và xét x công khai bởi Vin Kim sát và ti Tòa án theo đúng Lut. L ra ông Thăng phi b khai tr ra khi Đng và phi ra trước Tòa án như mt công dân, có bn lun ti, có lut sư bào cha, được trình bày rõ trường hp ca mình, có bui tranh lun công khai đy đ, đ đi đến kết lun và tuyên án đàng hoàng ca tp th Hội đồng xét xử. Mt v trng án như thế liên quan đến nhiu nhân chng, phi x vài tun l, có khi vài tháng mi có th xét đúng người đúng ti, đúng lut.

Kết lun Tòa án phi quyết đnh thu hi tài sn phạm pháp, như "tin bc, nhà ca, đt đai, chng khoán, tin gi ngân hàng… sung vào công qu, đ phn nào bù li s tin ca đt nước, ca nhân dân đã b tht thoát.

Vậy là xét v mt Hiến pháp và Lut pháp, v án Đinh La Thăng vi phm luật pháp nng nề chỉ b xét theo k lut Đng, coi đng viên là công dân đc bit, đng ngoài pháp lut. Ngay trong vic x k lut này cũng tiến hành lum thum, chp nhoáng, đc đoán, theo ý kiến ca Tổng bí thư, các y viên Bộ chính trị gt theo, ri cuc hp Trung ương gt theo, với t l gn 100%. Mt v án không có ai lun ti, kết lun vì không có bui xét k lut nào. Nó din ra trong nháy mt, ch bng giơ tay biu quyết.

Một v đi án dính đến tài sn hàng trăm t tht thoát mà B trưởng Tư pháp, Vin Kim sát, Tòa án tối cao phải đng ngoài l, buc phi câm lng, tht là mt nét son đ chót rt khó coi trên mt ngài Tổng bí thư.

Một trò h 100% chng tham nhũng.

Một trò h vng v đin hình v li khoe thi hành k lut Đng nghiêm minh và đi mi ngành tư pháp tiến b.

Ông Trọng c làm ra v kiên quyết chng tham nhũng, nhưng đ l ra nhiu sơ h vng v.

Đây chỉ là trò dơ cao đánh kh, dơ roi rt cao nhưng đánh rt nh, ch như phi bi, vì ti phm nghiêm trng là thế vn đàng hoàng là y viên trung ương Đng, nay còn là "Phó Ban kinh tế trung ương", mt cán b cp cao trong mt ban h trng đi vi nn kinh tế.

Chiếu theo Lut phòng chng tham nhũng, tham nhũng trên 1 t đng là có th nhn án t hình vì đó là tin thu nhp vài chc năm mt lao đng.

Đất nước có hai nn tư pháp với tc đ khác hn nhau là như thế.

Một cho dân đen, trong đó có các nhà dân ch yêu nước, thương dân, các chiến sĩ dân ch kiên cường, như Nguyn Hu Vinh, Trn Huỳnh Duy Thc, Bùi Minh Hng… rên xiết trong tù dài dài, và mt tư pháp riêng cho nhng tên tội phm đáng ti t hình vn ung dung hưởng th không chút lo ngi vì là đng viên cp cao có thế lc phe cánh.

Vậy mà trên báo Nhân Dân hôm nay vn còn trưng khu hiu "Đi mi tư pháp, áp dng tư pháp", tht ma mai và khôi hài, nói mt đng làm mt nẻo.

Những Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc tng b tuyên án t hình trong đi án Vinalines có th kêu "oan" vì h cũng là cán b cao cp ca Đng sao li không được Đng ưu đãi như Đinh La Thăng, h cánh êm, an toàn.

Để xem sau v án Đinh La Thăng mang tính "giơ rt cao đánh rt nh," ông C Trng s lãnh đo vic xét x 12 v đi án, phn ln dính đến các ngân hàng quc doanh hin đang ch gii quyết trong thi gian ti ra sao.

Bùi Tín

Nguồn : VOA, 11/05/2017

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Bùi Tín
Read 928 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)