Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

13/09/2021

Vương Nghị sang Hà Nội : ‘Cuộc đua tam mã’

Hoàng Trường

Cuc đua gia Trung Quc, Nht Bn và Hoa K nhm giành git nh hưởng Đông Nam Á và trên toàn cu đang vào hi quyết lit. Cuc đua này được quy đnh bi mc tiêu, phương thc tiến hành chiến lược ca mi nước và phn quan trng na là s xoay chuyn ng x ca Vit Nam. Nếu các quc gia t do/dân ch vượt tri lên được so vi các nhà nước đc tài/toàn tr thì "mu s chung" ca hòa bình, an ninh và thnh vượng trên thế gii, trong đó có Vit Nam, mi được bo đm và bn vng.

tamma1

Vương Ngh ti mt s kin Bc Kinh. Hình minh ha.

Hình nh mt quc gia mun nô dch thế gii, biến các lân bang thành chư hu, bt nt và cưỡng bc hu hết các nước có tuyên b ch quyn trên Bin Đông, đi nghch vi tm nhìn ca tp th các nhà lãnh đo thế gii trên cơ s lut pháp quc tế, đáng tin cy đi vi phn ln các nước Đó là thc cht cuc cnh tranh gay gt hin nay gia Trung Quc và M, Nht, mà Đông Nam Á, trong đó hàng đu là Vit Nam, nơi có th cm nhn điu này rõ nht.

Công khai nhn thc cp cao

Ngoi trưởng Trung Quc Vương Ngh thăm chính thc Vit Nam t 10 12/9/2021 và d Phiên hp ln th 13 ủy ban ch đo hp tác song phương Vit Trung, theo li mi ca Phó Th tướng Thường trc Phm Bình Minh và Ngoi trưởng Bùi Thanh Sơn. Vương Ngh sang Vit Nam được dư lun quc tế cho là đ đi trng li li các hot đng "ngoi giao con thoi" ca M va qua . Chuyến thăm ca Vương Ngh nhc công lun nh đến xì-căng-đan nhân v đi s Hùng Ba đ ngh gp gp Th tướng Phm Minh Chính ngay trước gi chuyên cơ ca Phó tng thng M Kamala Harris h cánh xung Ni Bài.

Vương Ngh có mt Hà Ni trùng khít vi thi gian Bộ trưởng quốc phòng Nht Bn thăm Vit Nam, cũng t ngày 10–12/9. Trung Quc là vy, đi quc nhưng rt chú ý đến các tiu tiết, nếu như không mun nói là tiu nhân. Lnh cho đi s Trung Quc Hà Ni phi gp bng được Th tướng ch nhà trước khi chuyên cơ ca quc khách đáp xung sân bay ch vài tiếng đng h (24/8). Ủy viên Quc v Vin phi sang tn nơi (10/9), đ chng kiến xem Hà ni và Tokyo bàn bc nhng gì liên quan đến vn nn chung ca hai nước là Bin Đông và Bin Hoa Đông. Vi hàng trăm Hán gian ngay trong lòng "các đng chí" cộng sản Việt Nam, cùng vi h thng "cng tác viên" ca Cc Tình báo Hoa Nam chui sâu trèo cao ti Ba Đình,Trung Quc chng thiếu thông tin . Thế mà vn phi sang tn nơi, "thóc mách" ngay ti hin trường như thế càng chuc ly s phn cm ca người Vit. Trung Quc dùng cái "uy" y đ ra oai vi ai ?

Mà ra "uy" thế chưa đ. Đúng vào ngày h Vương đến Hà Ni, Trung Quc cho phong ta khu vc phía tây bán đo Lôi Châu trong hai ngày 9 và 10/9 đ phc v cho các cuc tp trn bn đn tht, đng thi trước đó đã tiến hành mt cuc tp trn đ b chiếm đo Bin Đông. Báo quc doanh Vit Nam đưa tin mà không dám bình lun, dn ngun t thông báo ca Cc Hàng hi Trung Quc và video Đài truyn hình trung ương Trung Quc CCTV. T South China Morning Post (SCMP) tiết l rng, Trung Quc công b video tp trn Bin Đông nhm đáp tr vic tàu chiến USS Benfold ca M hôm 8/9 đi vào vùng bin gn đá Vành Khăn thuc qun đo Trường Sa. S liu t SCMP đăng ti cho thy Trung Quc đã tiến hành 20 cuc tp trn hi quân có yếu t liên quan đến chiếm đo trong na đu năm 2021,vượt xa 13 cuc tp trn tương t được thc hin trong năm 2020 .

Còn cái "ân" thì Vương Ngh cũng công khai hóa ngay khi đến Hà Ni. ủy viên Quc v Vương Ngh công b Trung Quc s vin tr thêm 3 triu liu vaccine cho Vit Nam trong năm nay, nâng tng s vaccine vin tr ca Trung Quc lên 5,7 triu liu. Tuy nhiên, hin ti đã có cơ s đ tin rng Hayat-Vax chính là vc xin Trung Quc, t Sinopharm Bc Kinh. Vc xin này đã có trong danh sách EUL ca WHO. Vn đ đây là : nếu đúng vaccine Trung Quc thì phi gi s vt đúng tên, ch không nên biến hóa thành "bn đa" ca Tiu Vương quc Rp thng nht (UAE). Ít nht hai bài viết to đùng trên hai t báo chính thng mà không có mt ch "Trung Quc" nào, trong khi li nhn nhá "bn đa".Cách đưa tin này qu là đáng ng v đng cơ. Tiến sĩ Nguyn Ngc Chu, tiếng nói phn bin hàng đu ca xã hi dân s trong nước, thng thn đt vn đ, ti sao li PR cho vaccine Hayat-Vax, là vaccine ca Công ty trách nhiệm hữu hạn Vin Sinh phm Bc Kinh thuc Tp đoàn Biotec Quc gia Trung Quc (CNBG) sn xut, chuyn cho UAE đóng gói và xut xưởng ?

T an toàn sc khỏe đến an ninh quc gia cũng thế. Tp hp "m" là ni dung bao trùm ca quan h. Th tướng Phm Minh Chính phi th tht trước đi s Trung Quc : "Vit Nam không liên kết vi nước này đ chng nước kia", hay hai bên cam kết x lý n tha bt đng trên bin theo tinh thn "nhn thc chung cp cao", tha thun v "nhng nguyên tc cơ bn ch đo gii quyết vn đ trên bin và tuân th lut pháp quc tế". Ý kiến các chuyên gia đu cho rng, cn phi sm công khai hóa "chiến lược cân bng" và "các tha thun v nhng nguyên tc cơ bn" trong quan h. Mi khi có tranh chp trên bin, truyn thông ch đưa là hai bên nht trí tiếp tc tuân th nghiêm túc "nhn thc chung cp cao" . Có điu, "nhn thc chung cp cao" có ni hàm như thế nào thì người dân Vit Nam, ngay c nhiu quan chc được phng vn cũng không có khái nim gì c.

Trung, Nht và M

Vương Ngh còn mang gì khác đến Hà Ni ? Ba triu liu vaccine "Kim cháu" tr li không thèm nhn, ch là món quà "lót tay" cho ch nhà. Thc cht, Vương Ngh đã mang "ni cơm thiu" sang đãi các đng chí Vit Nam ! T Duy Anh, mt nhà văn thành danh trong nước, người có hàng chc năm nghiên cu v văn hóa và văn hc Trung Quc,dám công khai bc bch như thế !

Dưới s km kp và khng b gt gao ca Ban Văn hóa tư tưởng ca Đảng cộng sản Việt Nam, T Duy Anh dám ngng cao đu nói lên tình cm "tn đáy lòng" ca người dân Vit đi vi lãnh đo dưới "triu Tp", các chính khách dám coi Vit Nam là đa con ng ngược Cn hiu như thế nào ý trong thông cáo báo chí : "Chúng ta (Trung Quc và Vit Nam) là cng đng có chung tương lai, luôn trung thành vi nguyn vng ban đu ca tình hu ngh truyn thng, mang trong mình lý tưởng và nim tin chung, chung tay bo v h thng xã hi ch nghĩa, cùng nhau phát trin s nghip xã hi ch nghĩa". T Duy Anh tr li : "Chính Vương Ngh biết rõ đó là món cơm đã thiu t lâu. Nói như đi thi hào Gt : "Ngay c chó cũng không màng". Thế mà ông ta vn đ s trơ trn đ đem ra t tê d d ch nhà !

Trong khi đó thì B trưởng quc phòng Nht Bn Kishi Nobuo phát biu ti Cc Đi ngoi Bộ quốc phòng Vit Nam ngày 12/9 : "Giúp đ ln nhau khi khó khăn". Đây là mt đc tính mà người Nht đã p t lâu. Bn bè giúp đ nhau lúc khó khăn. Trong th thách chưa tng có ca đi dch và đ cùng nhau đương đu vi khó khăn này như mt người bn, Nht Bn đã cung cp khong 3 triu liu vc xin cho nhân dân Vit Nam, nhng người mà chúng tôi có mt tình bn lâu đi và sâu sc". Ông còn nói tiếp : "Gian nan mi biết bn hin", người Nht chúng tôi thy cm phc và được khích l biết bao bi nhng đc tính được th hin trong câu nói tiếng Vit này. Tôi xin cm ơn mt ln na ! Và đây cũng là cơ hi đ Nht Bn và Vit Nam mt ln na nhn ra chúng ta cùng chia s đc tính giúp đ bn bè khi gp khó khăn và mi quan h ca chúng ta bn cht như thế nào".

Chuyến thăm này có ý nghĩa và rt thc tin, thúc đy mnh m hp tác quc phòng và an ninh Nht Vit trong tình hình an ninh khu vc đang có nhiu biến đng phc tp trên Bin Đông, bin Hoa Đông. Hai bên c th hóa hp tác quc phòng trong các lĩnh vc khoa hc công ngh công nghip quc phòng, phát trin năng lc thc thi pháp lut trên bin và vùng tri trên bin cho Vit Nam và các hp tác đc thù khác. Cn nhn mnh là Vit Nam và Nht Bn đã có quan h đi tác chiến lược sâu rng, Nht Bn đóng vai trò ngày càng quan trng trong cu trúc n Đ Dương Thái Bình Dương t do và rng m (FOIP). Trên thc tế, Nht Bn đang tr thành "cu ni v an ninh" gia Vit Nam vi M và phương Tây, đóng góp trc tiếp vào vic đm bo an ninh cho Đông Nam Á. Vit Nam hoan nghênh mi n lc ca Nht Bn giúp đm bo an ninh Đông Nam Á phù hp vi lut pháp quc tế.Vit Nam coi Nht Bn là mt trong nhng đi tác quan trng hàng đu v an ninh.

Quan h M Vit gi đây không còn đơn thun là đi tác thương mi. Hai quc gia cu thù đã tìm thy nhau tim năng, nhu cu an ninh ln hơn thế. Bi đng minh truyn thng ca M trong khu vc là Philippines không thc s mnh v tim lc quân s như Vit Nam. Và Philippines cũng chưa có nhiu kinh nghim vi Trung Quc như người Vit Nam. Vit Nam và M đang giao thoa ch quyn quc gia và t do hàng hi trước s tham lam ca Trung Quc nên d dàng xích li gn nhau. M rõ ràng còn nhìn thy sc mnh bên trong Vit Nam, qua thái đ ng vc ca đa s người dân Vit trước láng ging phương Bc vi quá nhiu kinh nghim đau thương sut chiu dài lch s. Tuy nhiên, Vit Nam cũng có nhng quan h không đng nht vi Trung Quc gia đa s lòng dân và các ng chí" trong đng. Dù khó nói ra, nhưng nhiu người đang cm nhn, Đảng cộng sản Việt Nam mun đm bo ách cai tr ca mình Vit Nam, thì ít nhiu đu phitrông ch vào các đng chí "phương Bc.

Chính quyn Biden đã to được thin chí và k vng cao gia các nước ASEAN. Trong bi cnh Đông Nam Á ngày càng thiếu tin tưởng Trung Quc, vì s hin din kinh tế và chính sách đi ngoi ngày càng quyết đoán ca nước này, đc bit là Bin Đông. Các nước ASEAN hăng hái chào đón mt chính sách can d mnh hơn ca M trong khu vc. Nay đã đến lúc Vit Nam phi công khai cho Trung Quc, chính sách cân bng ca Vit Nam là thiết lp quan h vi các siêu cường như nhau, c th là quan h Vit M, Vit Nga, Vit Trung là ngang bng như nhau. Và quan h Vit M mc đi tác chiến lược toàn din là điu hin nhiên. Minh bch chính sách quan h cân bng vi các cường quc ch có li cho Vit Nam.Minh bch đ các bên biết mà đi x.

Vit Nam đã nhiu ln b l cơ hi. Không bình thường hóa quan h vi Hoa K ngay sau năm 1975 đã mang đến cho Vit Nam nhiu tn tht không th đo lường. Quan h đi tác chiến lược toàn din Vit Trung được thiết lp năm 2008 trong khi chiến tranh xâm lược biên gii Vit Nam ca Trung Quc kéo dài ròng rã sut 10 năm, kết thúc vào năm 1989. Ti sao quan h Vit M chưa phi là đi tác chiến lược toàn din, dù chiến tranh gi hai bên đã kết thúc t năm 1973 ? Hi không phi mong mun nhn câu tr li (bi ai cũng biết). Hi đ đòi hi hành đng ! Hành đng đ xoay chuyn ng x ca Vit Nam. Góp phn vào s vượt tri ca các quc gia t do/dân ch đi vi các nhà nước đc tài/toàn tr. "Mu s chung" ca hòa bình, an ninh và thnh vượng trên thế gii, trong đó có Vit Nam, nh đó s được bo đm bn vng.

Hoàng Trường

Nguồn : VOA, 13/09/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Hoàng Trường
Read 145 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)