Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

11/11/2021

Trung Quốc lại dùng lời "đường mật" với các quốc gia có tranh chấp ở Biển Đông

Lê Hoàng Ngọc Quỳnh

Ti Hi ngh chuyên đ v Hp tác Hàng hi và Qun tr Đi dương Toàn cu 2021 đã din ra hôm 9/11 theo hình thc trc tuyến ti thành ph Tam Á tnh Hi Nam, Trung Quc đã tuyên b rng nước này cam kết hp tác vi các nước Bin Đông đ m rng hp tác hàng hi, bo v các chui cung ng hàng hi toàn cu và đi phó vn đ biến đi khí hu đ xây dng Bin Đông tr thành mt vùng bin hòa bình, hu ngh và hp tác [1] .

biendong1

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ở Athens, Hy Lạp hôm 27/10/2021 - Reuters

Phát biu ti s kin thu hút khong 800 đi din đến t 30 quc gia và khu vc, B trưởng Ngoi giao Trung Quc Vương Ngh nói rng "chúng ta cn ng h ch nghĩa đa phương đ cùng bo v trt t hàng hi. Nhng đi dương và lc đa không phi là trò chơi cnh tranh có tng bng không". Ông Vương Ngh tiếp tc nhn mnh :

"Chúng ta cn cùng nhau thúc đy kết ni hàng hi và t do thương mi đ duy trì s n đnh ca vn ti bin và các chui công nghip, đng thi chúng ta cn phát trin và s dng các ngun tài nguyên bin mt cách có trt t và cùng nhau làm vic đ gii quyết nhng thách thc toàn cu như tình trng m lên toàn cu và mc nước bin dâng cao".

Người đng đu ngành ngoi giao Trung Quc cho rng không nên li dng các đi dương như mt công c đ tìm kiếm quyn lc toàn cu đơn phương và "chúng tôi phn đi vic các nước phô trương sc mnh trên bin, hình thành các bè phái và xâm phm nhng quyn li hp pháp ca các nước khác đ duy trì s bá ch hàng hi" [2] .

Li nói và hành đng khác nhau

Tuy nhiên, cũng ti hi ngh nói trên, mt s đi din ca các nước ASEAN đã bày t quan ngi v tình hình căng thng trong khu vc.

Chúng ta còn nh hi tháng 3 năm nay, quan h gia Philippines và Trung Quc đã tr nên căng thng khi hơn 200 tàu cá Trung Quc bao vây khu vc Đá Ba Đu.

Hi đu tháng 6, Malaysia đã phi trin khai máy bay chiến đu khi phát hin 16 máy bay vn ti quân s ca Trung Quc bay gn không phn ca Malaysia mà không thông báo trước. Sau đó, B trưởng Ngoi giao Malaysia Saifuddin Abdullah ngày 20/10 phi khng đnh : "Chng nào Petronas còn làm vic ti Kasawari, chúng tôi có th khng đnh Trung Quc s đến thăm khu vc đó thường xuyên hơn. Chúng tôi đã luôn luôn phn đi. Và cũng không th đếm được s công hàm phn đi mà chúng tôi đã gi đến Trung Quc. Song, chúng tôi s kiên đnh và tiếp tc phn đi thông qua con đường ngoi giao vi h" [3] .

Đu tháng 9 năm nay, tàu Hi Dương Đa Cht 10 ca Trung Quc được h tng bi ít nht sáu tàu quân s khác, trong đó bao gm c tàu khu trc Côn Minh 172, đã xâm phm trong EEZ ca Indonesia [4] .

Philippines mi đây cũng li phn đi tàu Trung Quc tái xut hin ti khu vc Đá Ba Đu ln na [5] .

Vit Nam mi đây cũng lên tiếng yêu cu Trung Quc rút tàu cá khi các vùng bin trên, tôn trng ch quyn Vit Nam [6].

Các hành đng này ca Trung Quc cho thy dã tâm thc s ca Trung Quc đi vi bin Đông, iu này mt ln na cho thy s dai dng ca Bc Kinh trong vic thách thc các hot đng du khí ca các nước láng ging trong vùng đc quyn kinh tế ca h cho thy Bc Kinh sn sàng tham gia mt cuc leo thang song song đ gây áp lc buc các bên tranh chp khác phi lùi bước" [7].

n Đ phn đi Trung Quc

Trong khi đó, phát biu ti GMC 2021 vi ch đ "An ninh hàng hi và các mi đe da phi truyn thng mi ni", B trưởng Quc phòng n Đ Kumar đã gi mt thông đip đến Trung Quc v vn đ bin Đông. Ông phn đi các âm mưu xâm lược và tuyên b s ngăn chn các đng thái bành trướng c trên b và trên bin. Ông nhn mnh các đi dương t do, ci m là điu quan trng đi vi tt c các quc gia đ đt được tăng trưởng cao.

B trưởng Kumar nhn mnh mt cách toàn din v nhng n lc ca Trung Quc trong vic m rng lãnh th n Đ Dương : "Khi đ cp đến các mi đe da phi truyn thng, chúng ta không th b qua tác đng ca vic m rng vi tc đ chưa tng có ca hi quân thông thường Thái Bình Dương. Chúng ta cũng đang chng kiến s tăng cường hin din hàng hi nht đnh khu vc ca chúng ta mà không phi lúc nào cũng có v vô ti. Nhng tác đng tiêu cc ca hành vi m rng như vy được cm nhn ngay c bên ngoài Thái Bình Dương. Dù còn sm đ kết lun, song s m rng như vy đã kích hot nhng nước khác tìm kiếm các năng lc truyn thng và do đó bt đu mt cuc chy đua vũ trang mi" [8].

Trong phát biu ám ch đích danh Trung Quc - quc gia được biết là có "t chc mafia" đánh cá bt hp pháp hot đng khp thế gii, B trưởng Kumar nêu rõ : "Tôi mun đc bit đ cp đến hot đng hot đng đánh bt cá trái phép, không báo cáo và không được qun lý (IUU). Điu này làm suy yếu các n lc ca quc gia và khu vc nhm đt được mc tiêu bn vng lâu dài và trách nhim. Hơn na, đánh bt IUU là bt công rt ln đi vi nhng bên hành đng có trách nhim, trung thc và tuân th các quy tc. Đánh bt IUU, hu hết t bên ngoài khu vc ca chúng tôi, đang đe da đa dng sinh hc bin, an ninh lương thc cho cng đng và sinh kế ca nhng người tham gia đánh bt cá".

Các quc gia Đông Nam Á cn thn trng

Các quc gia khác như M và các đng minh ca mình cũng đang tích cc tun tra ti Bin Đông đ kim chế tham vng và đe dọa t Trung Quc.

Tháng 10/2021, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson ca M và tàu sân bay HMS Queen Elizabeth ca Anh đã tiến hành mt lot hot đng tp trn chung Bin Đông. Đây là ln th chín trong năm 2021 tàu sân bay USS Carl Vinson ca Hi quân M hin din ti khu vc này.

Trong mt báo cáo đưa ra hi tun trước, Lu Năm Góc cho biết Hi quân Trung Quc đã s hu 355 tàu chiến và tàu ngm vào năm 2020. Báo cáo cũng nhn đnh rng Hi quân Trung Quc đã đt ưu tiên cao đi vi nhim v hin đi hóa lc lượng tàu ngm ca nước này, vic trin khai hot đng sáu tàu ngm tên la đn đo chy bng năng lượng ht nhân, sáu tàu ngm tn công chy bng năng lượng ht nhân và 46 tàu ngm tn công chy bng diesel [9].

Vi sc mnh và tham vng đc chiếm Bin Đông như vy, nếu tin vào nhng li ường mt" ca Trung Quc thì s là "giao trng cho ác". C bn quc gia Đông Nam Á nêu trên đu đang cht vt đi phó vi s đe dọa cùng "chiến thut vùng xám" ca Trung Quc ngay trên EEZ ca mình. Nếu các quc gia Đông Nam Á này mun gi được vùng EEZ ca mình, thì cn liên kết vi nhau và có gii pháp hu hiu trước mt Trung Quc hung hăng và đy tham lam.

Lê Hoàng Ngọc Quỳnh

Nguồn : RFA, 11/11/2021

Tham kho :

[1]  https://www.globaltimes.cn/page/202111/1238549.shtml

[2]  https://www.globaltimes.cn/page/202111/1238549.shtml

[3]  https://www.newsnpr.org/malaysia-worries-about-chinas-harassment-of-gas-projects-in-the-south-china-sea/

[4]  https://fulcrum.sg/chinas-recent-foray-into-the-north-natuna-sea-is-problematic/

[5]  https://www.reuters.com/world/asia-pacific/philippines-protests-beijings-provocative-acts-south-china-sea/2021/10/20/

[6]  https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/yeu-cau-trung-quoc-rut-tau-ca-khoi-vung-bien-cua-viet-nam-676440

[7]  https://amti.csis.org/contest-at-kasawari-another-malaysian-gas-project-faces-pressure/

[8]  https://tfipost.com/2021/11/indias-defence-secretary-sends-a-stern-warning-to-china-over-south-china-sea/

[9]  https://media.defense.gov/2021/Nov/03/2002885874/-1/-1/0/2021-CMPR-FINAL.PDF

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Lê Hoàng Ngọc Quỳnh
Read 142 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)