Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

07/07/2022

Putin muốn BRICS tấn công đồng đô la

Ngô Nhân Dụng

Tng thng Nga Vladimir Putin mi đ ngh mt đng tin, cho c thế gii dùng làm ngoi t d tr, thay thế đô la M.

brics0

Bảng so sánh GDP của BRICS và G7

Ngân Hàng Trung Ương các nước thường gi mt s ngoi t đ phòng nga. H có th rút tin t qu d tr này ra, đi mua đng tin ca chính h, nếu cn bo v giá tr. Tt nhiên, khi đi mua h phi tr bng th tin nào ai cũng sn sàng nhn. M kim được mi người chung cho nên các quc gia thường gi trong qu d tr.

Tng thng Nga Vladimir Putin mi đ ngh mt đng tin, cho c thế gii dùng làm ngoi t d tr, thay thế đô la M. Đng tin này s được năm quc gia đng ra bo đm là Brazil, Russia, India, China, và South Africa, viết tt chung là BRICS. Chưa biết các nước khác có hưởng ng hay không, nhưng ông Tp Cn Bình có th sn sàng.

Ông Putin hăng hái mun tn công đô la M vì gn đây thy nhiu quc gia đã gim bt s m kim d tr, và mua thêm tin Trung Quc.

Theo cuc nghiên cu ca Ngân hàng UBS, năm nay Ngân Hàng Trung Ương các nước d đnh s gi 5.8% qu d tr bng đng nguyên ca Trung Quc, cao hơn t s 5.7% năm ngoái. Ngược li, m kim chiếm 69% tng s ngoi t d c thế gii tr vào năm ngoái ; năm nay đã gim xung ch còn 63%, vào tháng Sáu.

Ông Vladimir Putin mun đy đô la M xung na, đ tr đũa hành đng phong ta kinh tế Nga ca M và các nước Âu Châu, sau khi Nga tn công Ukraine. Mt mình Nga không đ sc, cho nên ông kêu gi c 5 nước trong BRICS cùng hp tác chng M.

Chính ph M có th s dng đô la như mt vũ khí ngoi giao vì đng tin M được hu hết các nước mua làm Ngoi t D tr. Công ty các nước mua bán vi nhau đã quen thanh toán bng đô la M, đng tin ca nn kinh tế ln nht. Gi đng đô la thì có th đu tư vào các th trường chng khoán lúc nào cũng có th mua hoc bán d dàng, nhanh chóng. Mun đem bán đô la ly tin ca bt c nước nào cũng được, không b chính ph M ngăn cm.

Vì vy, đô la M chiếm đa v ni bt trong thương mi thế gii. T chc SWIFT Thy Sĩ, nơi ghi chép các cuc thanh lý tin bc gia các nước, cho biết vào tháng Chín năm 2020, 41% các v mua bán quc tế đã dùng đô la M đ thanh toán, đng nguyên ca Trung Quc ch được dùng trong gn 2%.

Vladimir Putin càng cay đng khi Nga phi chu đòn cm vn tin t. Chính ph Biden bt các ngân hàng M không được trao đi đô la vi các ngân hàng và công ty Nga. Không nhn h gi tin mà cũng không bán đô la cho h. Nga s khó làm ăn vi thế gii bên ngoài, vì khp nơi người bán đu đòi đô la và người mua cũng tr bng đô la M qua tài khon ca h các ngân hàng M. Nếu các ngân hàng M t chi, thì phi đi tìm đường đi ngoi t khác, mt thi gi và tn kém hơn.

Tòa Bch c có th dùng các bin pháp kinh tế gây áp lc ngoi giao, nh mt đo lut năm 1977 cho phép. Chính ph M đã bao vây kinh tế Iran bng món đòn phong ta không cho dùng đô la ; đng thi trng pht c các công ty nước khác mua bán vi Iran. Các công ty Trung Quc như du khí Chu Hi, công ty đin t, sn xut đin thoi Huawei đã b M cm vn ch vì làm ăn vi Iran.

Bây gi, kinh tế Nga đang b M phong ta, các công ty Trung Quc mua bán vi Nga, không theo lnh phong ta ca M, cũng s b trng pht.

Trung Quc mua bán vi c thế gii, chc chn phi dùng đô la M. Trung Quc đang nhp cng 70% s du la và mt na s khí đt cn dùng. Hu hết các nước xut cng du, khí đu mun được thanh toán bng m kim. Mt s như Iran và Saudi, có th cho tr bng đng nguyên ca Trung Quc, nhưng ch mt phn, đáng k. Nếu M dùng th vũ khí đang đánh Nga áp dng cho các công ty và ngân hàng Trung Quc thì hu qu rt tai hi.

Nước M mnh hơn nhiu nh đa v "bá ch" ca đng đô la. Khi Ngân Hàng Trung Ương M tăng lãi sut đ chng lm phát, khp nơi phi tăng theo. Chính ph M dùng đô la đ làm áp lc vi tt c các x khác.

Mun đ phòng có ngày b M phong ta, Tp Cn Bình sn sàng liên kết vi Vladimir Putin, sau khi hai người đã cam kết mt tình "hu ngh vô gii hn", trước Thế Vn Hi mùa Đông Bc Kinh. Khi Putin đánh Ukraine, Tp Cn Bình vn tiếp tc "Đâm lao phi theo lao" đ gi th din vi thế gii và hơn mt t dân Trung Hoa lc đa. C hai người đu thm mun tiến lên lt đ ngôi v ca đô la M trong giao thương quc tế.

Nhưng Putin và Tp Cn Bình có th dùng sc mnh kinh tế ca 5 nước trong khi BRICS tiến lên trut phế đng đô la M hay không ?

Rt khó. Trong năm nước đó, bn nước theo chính sách hn chế vic mua bán đng tin ca chính h. Nhng người bán hàng ri nhn đng nguyên ca Trung Cng hay đng rupee ca n Đ, nếu mun đem đi mt s ln qua đô la M, phi ch được chính ph các nước này cho phép.

Năm 2016, Trung Cng đã n đnh giá c đng nguyên, da trên mt "cái gi" gm tin t nhiu nước (a basket of currencies), trong cái gi đó đô la M chiếm nhiu nht. Bc Kinh đã tìm cách lp mt qu d tr đng nguyên, nhưng không được ng h rng rãi. Qu d tr này gom tin ca sáu nước, trong đó có Trung Cng, Hng Kông, Singapore ; mi nước góp vn tương đương vi $2.2 t đô la. Chưa biết qu này s thay đi được đa v các th tin đó ra sao, ngoài các trao đi gia các nước này. Trong th trường mua bán ngoi t, hin nay 88% các v trao đi dùng đô la M, ch có 4.3% là mua hay bán đng nguyên. Đng nguyên đng hàng th tám, sau đng franc ca Thy Sĩ.

Ông Putin biết rng my năm gn đây, ngân hàng trung ương các nước đã bt mua m kim v làm d tr. H chuyn qua dùng thêm các ngoi t khác, như tin Thy Đin, Australia, Nam Hàn. Nhưng đng nguyên ch chiếm được mt phn tư trong s tin vào thay thế ch ca m kim.

Đng nguyên hin đang chiếm 2.9% tng s ngoi t d tr ca các nước trên thế gii. Nếu các ông Putin và Tp Cn Bình mun lt đ đa v đc tôn ca đng đô la M, chc h s phi ch mươi năm, có th ch vài chc năm na. Nhưng kinh tế nước Nga đang xung dc ; kinh tế Trung Quc đã bt đu gim tc đ tăng trưởng và đang gp nhiu khó khăn vì chính sách chng bnh dch quá cng rn ca đng Cng sn. Chưa hết, các nước M, Âu Châu, Nht Bn, Nam Hàn, Australia đu thy liên minh gia Putin và Tp Cn Bình đang đe da c thế gii. H s cùng tìm cách ngăn cn, t an ninh, quc phòng cho ti kinh tế.

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : VOA, 07/07/2022

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Ngô Nhân Dụng
Read 386 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)