Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

16/11/2022

Mời Tổng thống Biden thăm Việt Nam

Hải Lê

Ý nghĩa thi s ca vic chuyn li mi Tổng thống Biden thăm Việt Nam

Mt khi Tổng bí thư Nguyn Phú Trng đã công khai đánh giá tích cc đi vi ba tr ct ch yếu ca "Pax Sinica" là BRI, GDI và GSI mà vn nói "Không" vi i tác Chiến lược" vi Hoa K, thì có th, ông Trng s phi nhc li li mi mt vài ln na

biden1

Tng thng Hoa K Joe Biden đón Th tướng Vit Nam Phm Minh Chính ti Nhà Trng ngày 12/5/2022. Photo US Embassy in Hanoi. Và bao gi thì Tổng thống Biden s ghé thăm Vit Nam ?

Ti sao mt li mi đáng trân trng như thế này trân trng đến mc, ít nht đã được phía Tổng bí thư Nguyn Phú Trng cho các cp dưới nhc đi nhc li nhiu ln li không đ din ra trong khuôn kh ca mt hot đng "ngoi giao chính din", mà li dùng hình thc "ngoi giao hành lang" đ lobby ?

Trong gn 60 hot đng "chính din" gia "mùa Thượng đnh" ASEAN và EAS ti Phnom Penh t 9 đến 13/11/2022, Th tướng Phm Minh Chính đã tranh th tiếp xúc, chuyn li mi chính thc ca Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyn Phú Trng ti Tổng thống M Joe Biden,mi ông sang thăm Vit Nam . Theo tường trình ca "Zing News" ngày 12/11, Tng thng Joe Biden đã vui v nhn li và ha s thu xếp chuyến thăm vào thi đim thích hp cho c hai bên. Trong khi đó, theo đài VOA (ca Chính ph Hoa K), Phát ngôn viên Nhà Trng Karine Jean-Pierre đã tr li rng, bà "không có gì đ chia s" khi hi đáp yêu cu ca VOA xác nhn v mtcuc đin đàm kh dĩ gia ông Biden vi ông Trng trong thi gian ti đây .

"Ngoi giao hành lang" hay "ngoi giao chính din"

Ti sao mt li mi quan trong như thế này quan trng là vì, ít nht đã được phía Tổng bí thư Nguyn Phú Trng cho các cp dưới nhc đi nhc li nhiu ln li không đ din ra trong khuôn kh ca mt hot đng "ngoi giao chính din", mà li dùng hình thc "ngoi giao hành lang" đ lobby ? Và đúng là do "ngoi giao lobby" nên n phát ngôn Nhà Trng tr li vi chính truyn thông M rng, bà chng có gì đ chia s v mt cái tin, theo góc nhìn ca Hà Ni là rt "hot", liên quan đến hai nhà lãnh lãnh đo hàng đu Vit Nam và Hoa K. Phi chăng t phía các nhà hoch đnh chính sách ca M Ngoi trưởng Antony Blinken hay C vn An ninh Quc gia Jake Sullivan chng hn h đang nghĩ v nhng tr ngi mi trong bang giao b ba Vit-M-Trung, sau chuyến thăm có th nói là lch s ca Tổng bí thư Nguyn Phú Trng ti Trung Quc ? Nhiu kh năng, c Hà Ni ln Whashington thông qua các đi s mi th đô, đã có nhng hình thc phù hp, đ thông báo mt cách đàng hoàng, trong ch ng mc đôi bên chp nhn được, v nhng thông tin mà phía bên kia có th quan tâm lúc này, ti "mi tình tay ba" đy ngang trái nhưng cũng hết sc "exciting".

Trong khi đó, theo truyn thông Vit Nam, gia khuôn kh Hi ngh cp cao ASEAN ln th 40 41 và các hi ngh cp cao liên quan ti th đô Phnom Penh (Campuchia), thì ngày 12/11 hai nhà lãnh đo Vit Nam và M đã có cuc gp g chp nhoáng. Th tướng Phm Minh Chính và Tng thng M Joe Biden khng đnh coi trng và dành ưu tiên cao cho quan h i tác toàn din" gia hai nước. Hai nhà lãnh đo nht trí tăng cường trao đi, đi thoi tt c cp, đc bit là cp cao, bng nhiu hình thc linh hot. Trước mt, hai bên s phi hp chun b tt cho đin đàm sp ti gia Tổng bí thư Nguyn Phú Trng và Tổng thống M Joe Biden, tiến ti thc hin chuyến thăm cp cao gia hai bên vào thi đim thích hp và điu kin cho phép. Tng thng Joe Biden, được Zing News dn li, đ ngh hai nước tiếp tc thúc đy hp tác mnh m trong thi gian ti, tn dng hiu qu các dư đa hp tác nhm đưa quan h gia hai nước đi vào chiu sâu, hiu qu, nht là trên nhng lĩnh vc hai bên cùng có li,đóng góp tích cc vào hòa bình, n đnh, hp tác và phát trin khu vc và trê n thế gii.

Nếu người viết bài này không nhm thì ít nht, đây là ln th tư, Vit Nam đã có nhã ý mi Tổng thống Hoa K Joe Biden thăm chính thc Hà Ni. Ln th nht là vào chiu 15/4/2021, ti tr s Trung ương Đng, trong bui tiếp Đi s M Daniel Kritenbrink, Tổng bí thư Nguyn Phú Trng gi li cm ơn đến Tổng thống Joe Biden đã gi thư chúc mng ông được bu li làm Tổng bí thư Ban Chp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam ; trân trng mi Tổng thống M sm thăm Vit Nam. Tổng bí thư Trng cũng đã bày t tin tưởng, dưới nhim k ca Tng thng Joe Biden,quan h Vit Nam Hoa K s tiếp tc phát trin hiu qu, thc cht. Ln th hai, ti ph Ch tch, nhân dp Phó Tổng thống M Kamala Harris thăm Hà Ni, Tổng bí thư Nguyn Phú Trng đã thông qua Ch tch nước Nguyn Xuân Phúc,cũng nhc li li mi Tổng thống Joe Biden thăm Vit Nam trong thi gian ti. Ln th ba là vào ti 12/5/2022 (gi đa phương), trong khuôn kh Hi ngh Cp cao đc bit ASEAN Hoa K, Th tướng Phm Minh Chính đã có cuc gp vi Tng thng Joe Biden ti Nhà Trng. Ti cuc gp này, theo như báo chí trong nước đưa tin, ông Chính đã nhc li li mi ca Tổng bí thư Nguyn Phú Trng và Ch tch nước Nguyn Xuân Phúc mi Tổng thống Joe Biden sm thăm Vit Nam. Tổng thống Biden, được d n li, trân trng cm ơn và cho biếts thu xếp thăm Vit Nam vào thi gian phù hp vi c hai bên.

Quá tam ba bn, vào ngày 13/6/2022, trong cuc gp g làm vic, Th trưởng B Ngoi giao Hà Kim Ngc đã đ ngh người đng cp, Th trưởng th nht BNG M Wendy Sherman phi hp nhm thúc đy chuyến thăm Vit Nam ca Tổng thống Joe Biden trong năm 2022. V phía M, Washington mong nâng tm quan h vi Vit Nam "khi phù hp". Trong cuc làm vic vi bà Th trưởng th nht BNG Sherman sáng 13/6, B trưởng B Ngoi giao Bùi Thanh Sơn nhn mnh, Vit Nam coi M là mt trong nhng đi tác quan trng hàng đu. Ông Sơn khng đnh Vit Nam sn sàng cùng M thúc đy quan h i tác toàn din" đi vào chiu sâu, hiu qu, thc cht trên cơ s tôn trng đc lp, ch quyn, toàn vn lãnh th và th chế chính tr ca nhau. V phn mình, Th trưởng Sherman khng đnh Washington coi trng quan h vi Hà Ni, nht quán ng h mt Vit Nam giàu mnh và thnh vượng. Bà Th trưởng cũng bày t phía Mmong mun nâng tm quan h vi Vit Nam khi điu kin phù hp.

Vit Nam chưa hiu hết M hay ngược li ?

Tht ra thì vi mng lưới tình báo hình nay, M không cn thông tin trc tiếp t Hà Ni cũng đã có th đánh giá khá đy đ tác đng, trong c tương lai gn ln tm xa, các tha thun Trung Vit va qua ti Bc Kinh đi vi quan h M Vit và cc din khu vc. Trong các tiếp xúc cp cao va qua, không phi là ln đu Washington phát đi tín hiu v vic mong mun đưa quan h song phương lên tm cao mi. Trong chuyến thăm Vit Nam vào tháng 8/2021, Phó Tổng thống M Kamala Harris đã đ xut nâng t quan h i tác toàn din" lên i tác chiến lược". Nhng li đ ngh liên tc này được đưa ra t hàng chc năm nay v vic nâng cp quan h, nhưng t hai năm tr li đây có v như dn dp và bc thiết hơn, nhìn t góc đ chiến lược Indo-Pacific (IPS), khiến Vit Nam không khi lúng túng. Bi vì, t chiến tuyến bên kia, ĐCSTQ không dưới mt ln yêu cu Đảng cộng sản Việt Nam phi cam kết rõ ràng vi "Cng đng chung vn mnh" (hoc mt tên gi khác là "Cng đng tương lai chung"). Tc là cam kết phi đi theo "Trt t" do Trung Quc và nước Nga ca Putin cm chch !

Trong khi đó, cách thc Vit Nam và nhiu thành viên ASEAN khác tng đ xướng "không chn bên" gia Hoa Kỳ và Trung Quc gn như tr thành mt nguyên tc đi ngoi ca c khi. Tuy nhiên, cuc chiến tranh xâm lược ca Nga đi vi Ukraine (không th gi tên khác được) đã khiến cho nguyên tc này bt đu có du hiu b phân hóa. Nht là t nay, Ukraine đã đã ký "Hip ước Thân thin và Hp tác Đông Nam Á" (TAC). Vi b quy tc x s gia các quc gia ĐNÁ này, Vit Nam và ASEAN càng không th bước lên con tàu ca Nga Và Trung Quc được. Nếu chiến tranh càng kéo dài và tăng mc đ tàn khc (Putin còn da dùng bom A), lp trường "trung lp" đi vi xung đt ln nht t Thế chiến Hai đến nay, qu tht khó đng vng. N nhà văn Vit Nam đã đánh giá các lá phiếu trng ca Hà Ni sut năm qua ti Liên hp quc là nhng hành vi liu lĩnh. Nhà văn Võ Th Ho ví, Hà Ni như mt con ếch ngi chm chm v tay tán thưởng ngn la dưới đáy ni đang luc đng loi và s đến lượt luc chết chính c bn thân mình.Nếu mt khi Trung Quc khi binh trên Bin Đông hoc dc theo các tnh biên gii t c hai đu, phía Bc và phía Tây Nam.

Du sao mc lòng, mt khi Tổng bí thư Nguyn Phú Trng đã công khai đánh giá tích cc đi vi ba tr ct ch yếu ca "Trt t Trung Hoa (Pax Sinica) là BRI, GDI và GSI mà vn nói "Không" vi xây dng quan h i tác chiến lược" vi Hoa K, thì đ rng, ông Trng s còn phi nhc li li mi thêm mt vài ln na,trước khi dàn c vn ca Tổng thống Biden đưa ra quyết đnh cui cùng, khi nào Tng thng nên thăm Vit Nam. Phi công bng tha nhn mt thc tế, chuyn tham gia "Sáng kiến Vành đai và Con đường" (BRI) thì t trước đến nay, Hà Ni cũng ch nói suông. Khi b Bc Kinh ép quá thì đành ni "Hai hành lang mt vành đai" ca Vit Nam vi BRI. Tuy nhiên, vi "Sáng kiến Phát trin Toàn cu" (GDI) và "Sáng kiến An ninh Toàn cu" (GSI) thì câu chuyn có th đã "qut sang" mt hướng khác. Ri ro và nguy him không ch cho mt mình Vit Nam và các nước ASEAN ! Hãy xem bài phân tích sâu sát ca Tp chí "Asia Nikkei" t tp đoàn truyn thông uy tín bc nht ti Nht,đ thy hết đ ri ro và nguy him khôn lường y ! Có l mt trong nhng ý nghĩa thi s quan trng ca vic chuyn li mi Tng thng Biden thăm Vit Nam là li cnh báo dành cho Hoa Kỳ rng, có th Trung Quc đã "chèn mt cái nêm" trong "Trt t" do M và các nước dân ch dn dt.

Hải Lê

Nguồn : VOA, 16/11/2022

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Hải Lê
Read 51 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)