Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

23/01/2023

Năm mới, chúc... 'Từ năm tới, có sao nói vậy, nói sao làm vậy'

Trân Văn

Nhìn mt cách tng qut, cách thc cũng như ni dung thông đip chúc mng năm mi ca nguyên th nhiu quc gia khu vc Đông Á (bao gm c Đông Nam Á) khác hn phương thc và ni dung mng năm mi ca gii lãnh đo Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam.

vothianh1

V lý, bà Võ Th Ánh Xuân Quyn Ch tch Nhà nước Cng hòa xã hội chủ nghĩa - là nguyên th nhưng không đ tư cách phát thông đip chúc mng năm mi. Năm nay, ông Nguyn Phú Trng tuy ch là Tổng bí thư ca đng cm quyn đã giành ly quyn này.

Cũng đón năm mi âm lch như Vit Nam nên thi đim này, nguyên th nhiu quc gia khu vc Đông Á cũng gi thông đip chúc mng năm mi đến đng bào ca h. So sánh nhng thông đip đó vi din văn mng năm mi ca ông Nguyn Phú Trng Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam t s thy vài khác bit quan trng...

***

Bà Thái Anh Văn (Tng thng Đài Loan), ông Lý Hin Long (Th tướng Singapore) có l là nhng nguyên th gi thông đip chúc mng năm mi dài nht (khong 400 ch).

Sau khi bày t hy vng "mi người Đài Loan và tt c bn bè đang ăn mng TếtNguyên đán trên khp thế giimt năm mi hnh phúc". Tng thng Đài Loan xác nhn : "Năm nay s còn nhiu thách thc như Covid-19, lm phát toàn cu, tái cu trúc chui cung ng" và cam kết "chính quyn ca chúng ta s làm hết sc mình đ đương đu vi nhng thách thc đó". C th s "đi mt vi các cuc xâm nhp thường xuyên chiếnhm và chiến đu cơ ca Trung Quccũng như các cuc tp trn quân s ca h quanh Đài Loan". Thay mt chính ph Đài Loan, bà Văn ha s "kiên đnh vi vic bo v hòa bình và n đnh eo bin Đài Loan cũngnhư trên toàn khu vc".

Trong thông đip mng năm mi Tng thng Đài Loan bày t s biết ơn đi vi "quân đi đang làm hết sc mình đ duy trì an ninh quc gia và bo v t quc", vi "anh ch em trong lc lượng vũ trang vì nhng n lc ca h", vi "tt c sĩ quan cnh sát, lính cu ha, nhân viên y tế và nhân viên ca các doanh nghip nhà nước, cũng như tt c nhng người làm vic trong các ngành ngh khác nhau vn đang làm nhim v và nhng người s tiếp tc phc v công chúng". Bà Thái Anh Văn nhn mnh "s biết ơn vi tt c đng bào vì nhng n lc trong năm qua" và cam kết "chính ph ca chúng ta s tiếp tc thúc đy tăng trưởng và phc hi kinh tế, bo v ch quyn và gìn gi hòa bình", đng thi mi gi "tham gia cùng chúng tôi trong nhng n lc không ngng ca chúng tôi đ to ra mt Đài Loan tt đp hơn" (1).

Ông Lý Hin Long thì bày t s hoan h vì "sau gn ba năm chiến đu vi đi dch, chúng ta có th tiếp tc đón Tết Nguyên đán mt cách trn vn".

Điu đu tiên Th tướng Singapore nêu ra vi dân chúng là "đng quên công sc và s hy sinh ca nhng người đang chiến đu tuyến đu chng li Covid-19 và gi cho Singapore tiếp tc phát trin". Theo ông : "Hãy cnh giác ngay c khi chúng ta ăn mng. Sc khe là ca ci ln nht. Chúng ta phi tiếp tc quan tâm đến nhau và thc hin trách nhim xã hi... Tri nghim Covid-19 khiến chúng ta trân trng gia đình và nhng người thân yêu ca mình hơn. Gia đình là ct lõi ca xã hi chúng ta và các gia đình mnh m là trung tâm ca mt xã hi n đnh, kiên cường". Năm 2022 là năm Singapore "tôn vinh các gia đình" và ông Long gii thiu kế hoch đ năm 2025 tr thành "Singapore – nơi dành cho gia đình" nhm thúc đy toàn quc h tr các gia đình trong mi giai đon ca cuc đi.

Theo Th tướng Singapore : "Tt c chúng ta đu có th góp phn xây dng mt xã hi nơi mi gia đình đu được coi trng và h tr. Các công ty có th sp xếp công vic linh hot và nuôi dưỡng văn hóa nơi làm vic đáng khích l hơn. Các đi tác cng đng có th tp hp các ngun lc đ chúc mng và nâng đ các gia đình. Mi người cũng nên quý trng thi gian dành cho gia đình và đt thi gian đó lên hàng đu". Ông Long bày t s vui mng khi "nhiu người tr vn coi hôn nhân và làm cha m là nhng mc tiêu quan trng trong cuc sng" và cam kết "chính ph s tiếp tc h tr các bc cha m qun lý áp lc nuôi dy con cái và mang đến cho mi đa tr mt khi đu tt đp", đng thi ha s công b "nhng thay đi tiếp theo trong nhng tháng ti" và nhn các cp v chng "hãy c gng hết sc trong nămmi" !

***

Thông đip mng năm mi Âm lch ca nguyên th Indonesia, Malaysia, Philippines, Nam Hàn ngn hơn và kêu gi chú trng nhiu hơn đến nhng khác bit...

Indonesia quc gia mi ch xem Tết Âm lch là "Ngày l quc gia" t 2003 (trước đó, Indonesia cm đón mng Tết Nguyên đán vì s rng nhng th có liên quan đến Trung Cng s to ra nh hưởng nguy hi cho an ninh quc gia), Phó Tng thng Ma'ruf Amin kêu gi tt c mi người dù có theo Nho giáo hay không cũng hãy nh đến tinh thn Tết Nguyên đán, dùng nhit huyết, duy trì s hòa hp, đoàn kết đ cùng nhau vượt qua nhng khó khăn, thách thc giúp Indonesia thnh vượng hơn (4).

Ti Malaysia, nơi các công dân gc Hoa chiếm t l đáng k, đón mng năm mi âm lch là l hi kéo dài đến 15 ngày (Chap Goh Mei), Quc vương và Hoàng hu Malaysia là nhng người gi thông đip đón chào năm mi. H cu chúc dân chúng Malaysia mt năm nhiu nim vui, hnh phúc, thnh vượng và khe mnh.H cũng bày t hi vng Chap Goh Mei s giúp gia tăng thin chí, đoàn kết và s bao dung gia các cng đng khác nhau Malaysia (5).

Tương t, ti Philippines, trong thông đip mng năm mi, Tng thng Ferdinand Marcos Jr. bày t hi vng "qua nhng l hinhư thế này, chúng ta có th nhn ra nhng mi quan h ràng buc chúng ta vi nhau như mt gia đình, mtcng đng và mt quc gia. Mt bình minh mi tượng trưng cho nhng ước nguyn vô biên ca chúng ta v s thnh vượng camingười và cho xã hi ca chúng ta". Ông Marcos kêu gi dân chúng : "Chú ý đếns phong phú v văn hóa và lch s đã làm cho quc gia ca chúng ta tr thành mt xã hi đy màu sc và sôi đng như ngày nay. Chú tâm vào mi quan h cho phép chúng ta chng chi vi mi thách thc và vượt qua th thách. Ngày tt lành này không ch nhc chúng ta v phước phn chúng ta đang có mà còn truyn cm hng đ chúng ta quan tâm sâu sc hơn ti nhng người kém may mn trong cuc sng. Hãy cùng hy vng v mt ngày mai tt đp hơn" (6).

Còn Nam Hàn – quc gia mi ch khôi phc vic chào đón Tết Nguyên đán 37 năm (1985), Tết Nguyên đán là dp đ Tng thng Yoon Suk-yeol tái khng đnh cam kết ca ông ci thin sinh kế ca dân chúng và chăm sóc nhng người d b tn thương. Ông Yoon nhn mnh :Chính ph s chăm sóc nhng đngbào nghèo khó mt cách nhit thànhvà t m hơn trong năm mivà s n lc hết mc đ có thto ra mt "bước nhy vt" trong năm mi (7).

***

Nhìn mt cách tng quát, cách thc cũng như ni dung thông đip chúc mng năm mi ca nguyên th nhiu quc gia khu vc Đông Á (bao gm c Đông Nam Á) khác hn phương thc và ni dung mng năm mi ca gii lãnh đo Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam. V lý, bà Võ Th Ánh Xuân Quyn Ch tch Nhà nước Cng hòa xã hội chủ nghĩa - là nguyên th nhưng không đ tư cách phát thông đip chúc mng năm mi. Năm nay, ông Nguyn Phú Trng tuy ch là Tổng bí thư ca đng cm quyn đã giành ly quyn này.

Bt k sut năm các h thng t trung ương ti đa phương liên tc xáo trn vì la chn, sp đt nhân s - nhân s c mi ln cũ cùng tham nhũng luân phiên t chc "hp bt thường" đ x lý sp đt li nhân s mi la chn vì vy kinh tế trì tr hơn, doanh nghip lp phá sn, lp tm ngưng hot đng, còn hot đng thì ch cm chng, tht nghip tràn lan, nông sn đng, gi người đi làm thuê ngoi quc được xem như li thoát sáng sa nht cho kinh tế và xã hi, chưa bao gi không khí Tết m đm như năm nay nhưng trong din văn mng năm mi, ông Trng vn khng đnh đó là "kết qu, thành tích và đóng góp to ln", đng thi ra lnh "toàn đng, toàn dân, toàn quân cn tiếp tc phát huy tinh thn yêu nước, truyn thng đoàn kết thng nht, vượt qua mi khó khăn, thách thc, đy mnh toàn din và đng b hơn na công cuc đi mi" (8).

Khi thc trng năm va qua đã như ai cũng biết mà vn xem là "thành tích và đóng góp to ln", nếu da trên "nn tng" đó đ hành đng trong năm mi theo kiu tư duy ca ông Nguyn Phú Trng, chc chn "quyết tâm mi, khí thế mi, tiến b mi, nhiu thng li mi" ch có th là nhng hu qu mi, trm trng hơn. Nếu còn đinh ninh phi "trông người, ngm đến ta", điu duy nht đ chúc ông Trng và h thng chính tr, h thng công quyn do ông dn dt là : "T năm ti, có sao nói vy, nói sao làm vy" như thiên h ! Ch như vy may ra mi khá. Còn vn khăng khăng làm khác thì nên thôi chúc "nhà nhà vui tươi, người người hnh phúc".

Trân Văn

Nguồn : VOA, 23/01/2023

Chú thích

(1) https://english.president.gov.tw/NEWS/6432

(2) https://www.pmo.gov.sg/Newsroom/Chinese-New-Year-Message-2023-by-PM-Lee-Hsien-Loong

(3) https://en.antaranews.com/news/270231/chinese-new-year-as-momentum-to-strengthen-national-solidarity-vp

(4) https://en.antaranews.com/news/270231/chinese-new-year-as-momentum-to-strengthen-national-solidarity-vp

(5) https://www.malaymail.com/news/malaysia/2023/01/21/king-queen-extend-chinese-new-year-greetings/51425

(6) https://www.manilatimes.net/2023/01/22/news/marcos-wishes-for-stronger-solidarity-as-country-celebrates-chinese-new-year/1875356

(7) https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20230121000069

(8) https://tuoitre.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-chuc-tet-toan-dan-20230121204335939.htm

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 43 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)