Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

24/01/2023

Thôi làm ‘chủ dân’, ông Phúc đã thấm thía ‘dân chủ xã hội chủ nghĩa’ ?

Trân Văn

Không may cho c ông Nguyn Xuân Phúc ln v, con trai, con gái, con r là ông đt nhiên tht thế. Ch trong vòng vài tháng, sau khi gió đi chiu, th chế tng nâng ông lên gi đp ông xung không thương tiếc.

phuc1

Nếu các đng chí tng cùng ông bi đp và xin dương "dân ch xã hội chủ nghĩa" không bơm thông tin và không bt đèn xanh, búa rìu dư lun đâu có giáng xung ông và gia đình ông d di như vy.

Đài Phát thanh và Truyn hình Nam Hàn (KBS) va công b kết qu cuc thăm dò dư lun do KBS y thác cho Hankook Research thc hin đ tìm hiu nhn đnh ca công chúng v hiu qu làm vic ca ông Yoon Suk-yeol (Tng thng Nam Hàn). Theo kết qu cuc thăm dò dư lun va k thì có ti 54,7% cho rng, ông Yoon chưa làm tròn vai trò Tng thng. Tuy nhiên t l này vn kh quan hơn hai tháng trước. Hi tháng 11/2022, có ti 64,9% cho biết h không hài lòng v Tng thng thng Nam Hàn.

Ông Yoon đm nhim vai trò Tng thng Nam Hàn t tháng 5/2022 và ch trong vòng tám tháng, KBS đã y nhim cho cơ quan chuyên trách thăm dò dư lun đánh giá v mc đ tín nhim ca công chúng chúng đi vi ông Yoon hai ln (1).

Cũng vào thi đim này, Reuters đã công b kết qu cuc thăm dò dư lun M do Reuters và Ipsop (mt tp đoàn chuyên nghiên cu v th trường và quan đim công chúng) phi hp thc hin. Theo kết qu cuc thăm dò mi nht đó thì ch có 40% tán thành và ng h cách thc ông Joe Biden (Tng thng M) qun tr - điu hành quc gia. Tháng trước, kết qu mt cuc thăm dò khác cho thy, t l công chúng tán thành và ng h ông Biden ch có 39% (2).

Nhng cuc thăm dò dư lun đ xác đnh mc đ hài lòng ca dân chúng thuc nhiu gii khác nhau, nhng khu vc khác nhau đi vi cá nhân đang lãnh đo quc gia như va đ cp là chuyn bình thường bên ngoài Vit Nam. Ti Vit Nam, "dân ch xã hội chủ nghĩa" nhân danh toàn dân đ áp đt ý chí ch quan ca mt s cá nhân lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn nên không chp nhn cho các cá nhân được quyn bày t ý kiến, được quyn nêu ý kiến ca riêng h nên không cho "chơi trò này" !

***

Cách nay năm năm, vào dp Tết Mu Tut (2018), khi toàn b h thng chính tr, h thng công quyn tiếp tc thc hin truyn thng "Tết trng cây", ông Nguyn Phú Trng Tng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam tng phát biu đi loi thế này :

"Chúng tôi nêu ý đnh năm nay là mt cái Tết trng cây bo v rng vì phá rng nhiu quá nhưng phi làm sao cho thiết thc ! C cm cái xng nghêu ngao. Cm ra mút cán người ta trông là biết ông này không trng cây. Gy gy tí đt, chân thì đi giy, xong li đưa cái khăn vi chu nước phn cm quá ! Ri cây thì to đùng xây sn my vòng xung quanh ri ! Điu đó đã nói ri nhưng dưới đa phương nó’ không chu chuyn. Nó’ c chun b sn ! Thm chí cái cán xng - tôi nói nhiu ln lm ri mà nó’ c qun xanh xanh, đ đ ri trng cây phi đi găng tay này, xong ri có người đưa cho cái khăn lau tay. Tôi bo không, t nông dân quen ri phi cái là sch ri"(3).

Ba năm sau - đến Tết Tân Su (2021) đích thân ông Trng thn nhiên làm đúng nhng gì ông đã ln tiếng phê phán : Cũngđi giày, cũng cm xng gy gy tí đt đ trng mt cái cây to đùng (4) ; không phi mt nơi mà vài nơi (5). Tuy nhiên không có bt k ai trong h thng chính tr, h thng công quyn, h thng truyn thông chính thc ti Vit Nam dám gi đó là "phn cm" và "không thiết thc".Tt c cùng hoan h xem vic ông Trng "trng câylà "s kin chính tr quan trng" !

Xét theo logic v nhn thc, nếu không t xem mình là b trên ca h thng chính tr, h thng công quyn, ông Trng s không phô bày s trch thượng, gi nhng h thng này các đa phương là "nó". Càng không d dãi ch trích "nó" đã làm đúng nhng gì chính ông cũng làm ! "Dân ch xã hội chủ nghĩa" cho ông Trng s t tin ca mt ông "vua" đ "mun nói gì thì nói, mun làm gì thì làm" và vì các h thng, k c h thng truyn thông chính thc mc đnh ông Trng là "vua" nên không ai dám nhc, dám nói gì.

Đó cũng là lý do Tết này, cho dù ông Trng gt Quyn Ch tch Nhà nước sang mt bên, giành vic thay mt h thng chính tr, h thng công quyn công b din văn chúc mng năm mi nhưng các h thng ch nht mc tung hô !

***

Tuy "dân ch xã hội chủ nghĩa" to ra vô s "vua" ln, "vua" bé và trong phm vi cai tr ca mình, các v "vua" "mun nói gì thì nói, mun làm gì thì làm" nhưng "dân ch xã hội chủ nghĩa" cũng có mt trái và sau dân, cũng s có lúc các v "vua" "ngm đng, nut cay".

Cách nay khong năm tháng (8/2022), đi din tp th nhân viên y tế ca Bnh vin Nhân dân Gia Đnh Thành phố Hồ Chí Minh xin trang b khiên, mt n, áo giáp đ nhân viên y tế có th t bo v h. Tình trng nhân viên y tế b hành hung ngay ti ti các cơ s y tế đã tr thành vn nn trên phm vi toàn quc và dù càng ngày càng nghiêm trng nhưng h thng chính tr, h thng công quyn không thèm bn tâm thành ra mi có chuyn xin cp khiên, mt n, áo giáp (6) !

Cũng vào thi đim đó, khi đi thoi vi người hâm m trên Facebook Gaming, mt streamer na đùa, na tht v chuyn "b hói là do xem nhiu phim khiêu dâm" và ly "bác ch tch nước" làm ví d ! Thế là c h thng rùng rùng chuyn đng vì có k dám "xúc phm lãnh đo cp cao". Chng hn Cc An ninh mng và Phòng chng ti phm ca B Công an Vit Nam tuyên b "đang phi hp vi các đơn v chc năng truy tìm n streamer tên N.T.T.L đ điu tra(7). Còn S Thông tin và truyn thông Hà Ni ra lnh cho Thanh tra Thông tin và truyền thông "lptc xem xét, x lý n streamer có phát ngôn thiếu chun mc".

"Dân ch xã hội chủ nghĩa" là như thế, xem nhân dân như rác k c khi đó là thành phn đc bit như nhân viên y tế và ch chú trng mt chuyn là bo v "lãnh đo cp cao", sn sàng nghiêm tr nếu ai đó dám "xúc phm" dưới bt k hình thc nào.

Không may cho c ông Nguyn Xuân Phúc ln v, con trai, con gái, con r là ông đt nhiên tht thế. Ch trong vòng vài tháng, sau khi gió đi chiu, th chế tng nâng ông lên gi đp ông xung không thương tiếc. Nếu các đng chí tng cùng ông bi đp và xin dương "dân ch xã hội chủ nghĩa" không bơm thông tin và không bt đèn xanh, búa rìu dư lun đâu có giáng xung ông và gia đình ông d di như vy. "Dân ch xã hội chủ nghĩa" buc ông phi nhn sai, phi t chc mà không dám hó hé dù rõ ràng nhng k ép ông cũng là đi tượng phi chu trách nhim liên đi như... ông. "Gy ông đp lưng ông" ! Chng đó không rõ đã đ đ ông Phúc thm thía v "dân ch xã hội chủ nghĩa" ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 24/01/2023

Chú thích

(1) http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=v&Seq_Code=57403

(2) https://www.voatiengviet.com/a/tham-do-ty-le-ung-ho-ong-biden-gan-muc-thap-nhat-nhiem-ky/6925894.html

(3) https://www.youtube.com/watch?v=i3UVjlUMzn4&ab_channel=BÁODÂNVIT

(4) https://baochinhphu.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong-trong-cay-tai-hoang-thanh-thang-long-102287788.htm

(5) https://www.youtube.com/watch?v=MhulExjDc5s&ab_channel=HcvinNôngnghipVitNam

(6) https://cand.com.vn/y-te/bac-si-kien-nghi-sam-khien-ao-giap-de-phong-bi-tan-cong--i663940/

(7) https://nld.com.vn/thoi-su/cuc-an-ninh-mang-truy-tim-nu-streamer-noi-tieng-xuc-pham-lanh-dao-cap-cao-2022082615442479.htm

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 48 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)