Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

01/07/2017

Tướng Ngô Xuân Lịch sẽ học Nhật và sẽ xin lỗi ?

Trân Văn

Các tổ chc chính tr đi lp ti Nht đang đòi bà Tomomi Inanda, B trưởng Quc phòng Nht t chc vì hôm 27 tháng 6, bà đã ly tư cách B trưởng Quc phòng kiêm Tư lnh Lc lượng Phòng v Nht (Self Defense Forces, có th xem như quân đi Nht - SDF), kêu gi dân chúng Nht b phiếu ng h Đng Dân ch T do (Liberal Democratic Party – LDP) - đng đang điu hành chính quyn Nht, trong cuc bu c vào tháng ti. Nhng t chc chính trị đi lp này lp lun, v nguyên tc, SDF phi duy trì s đc lp v chính tr, không th chp nhn vic bà Inanda li dng SDF đ h tr cho LDP.

xinloi1

Tướng Ngô Xuân Lch, bìa phi.

Dẫu bà Inanda đã xin li vì l li nhưng các t chc chính tr đi lp ti Nht không chp nhn. H mới tiến thêm mt bước, đòi ông Shinzo Abe - Th tướng Nht phi nhn trách nhim vì đã bổ nhim bà Inanda làm B trưởng Quc phòng kiêm Tư lnh SDF...

Chuyện đang din ra ti Nht làm người ta liên tưởng đến nhng chuyn đã và đang din ra Vit Nam.

***

Từ đu năm đến nay, B Quc phòng Vit Nam dính vào hàng lot scandal.

Scandal đầu tiên là làm lá chn cho mt s doanh nghip liên tc moi cát trong nhiu năm nhng đon b bin xung yếu đ bán cho Singapore, bt chp st l đang là tai ha nhãn tin. Dù có những bng chng rt rõ ràng là nhng doanh nghip này ch "mua đi bán li" quyn "no vét" đ hưởng li, bán mười - khai mt trn đ loi thuế nhưng nh khoác v "quc phòng", đến nay, không có doanh nghiệp nào "mc nn".

Scandal thứ hai là gây ra v ni lon xã Đng Tâm, huyn M Đc, thành ph Hà Ni do thu hi "đt quc phòng".

Thập niên 1960, xã Đng Tâm tng b thu hi 300 héc ta đất vì B Quc phòng mun xây dng ti đó mt x trường (trường bn Miếu Môn). Thp niên 1980, xã Đng Tâm mt thêm khong 54 héc ta đt na vì B Quc phòng mun xây dng thêm mt phi trường quân s ti Đng Tâm (phi trường Miếu Môn). Tuy nhiên kế hoạch xây dng "phi trường Miếu Môn" bt thành. Do thiếu đt canh tác, dân chúng xã Đng Tâm đã đ ngh L đoàn 28 thuc Quân chng Phòng không – Không quân (phía được giao qun lý 54 héc đt b thu hi) cho h thuê đt đ trng trt. T đó, L đoàn 28 sắm vai trò như đa ch, chuyên "phát canh, thu tô".

Theo đề ngh ca chính quyn đa phương, năm 2007, L đoàn 28 giao li cho chính quyn huyn M Đc 6,78 héc ta trong d án "phi trường Miếu Môn", 47,3 héc ta đt còn li vn b b hoang. Gn đây, B Quc phòng Việt Nam quyết đnh đem toàn b đt ca d án "phi trường Miếu Môn" giao cho Viettel - mt công ty ca B Quc phòng. Dân chúng xã Đng Tâm ni lon vì không chấp nhn chuyn phi giao li 6,78 héc ta đt mà L đoàn 28 đã tr hi 2007 thêm mt ln na.

Sự bt bình âm sut sáu năm trước chuyn B Quc phòng cương quyết gi 157 héc ta đt phi trường Tân Sơn Nht đ cho Công ty Long Biên thuê làm sân golf, bất k phi trường Tân Sơn Nht nghn c trên tri ln dưới đt đã bùng phát thành scandal th tư. Mc đ phn n ca dân chúng Vit Nam trước scandal này mãnh lit ti mc, mt Th trưởng B Quc phòng phi ha : "Quân đi s không làm kinh tế na" ! Trước viễn cnh s không còn phi nhìn thy quân xa ch hàng lu, các doanh tri tr thành kho cha hàng cm, B Quc phòng Vit Nam thôi làm con ri múa may dưới tác đng ca ch mt s doanh nghip, cả báo chí ln dân chúng đng lot hoan hô.

Tuy nhiên tiếng v tay chưa dt thì scandal th năm bùng lên. Sau khi người s dng Internet ti Vit Nam chia s vi nhau nhng tm nh chp cnh ba núi đá vôi ven vịnh H Long, vn bt kh xâm phm vì thuc khu vc đã được UNESCO xác đnh là "di sn thiên nhiên ca thế gii" đang b băm ra đ ly vôi. Ngày 28 tháng 6, ông Vũ Văn Hp, Chánh Văn phòng y ban nhân dân tnh Qung Ninh, tổ chc hp báo đ phân biện, ba núi đá vôi đang b phá nm trên "đt quc phòng", do L đoàn 170 thuc B Tư lnh Vùng 1 Hi quân Việt Nam qun lý. Vic phá ba núi đá vôi là nhm thc hin mt "công trình quc phòng" đã được B Quc phòng Vit Nam phê duyt. Chính quyn tnh Qung Ninh không can dự.

Theo ông Hợp, Bí thư tnh Qung Ninh đã phê bình và yêu cu L đoàn 170 tm ngưng phá núi ly vôi, đng thi đã đ ngh B Quc phòng phi hp gii quyết vic thc hi"công trình quốc phòng" vừa k.

Ngay sau scandal thứ năm là scandal th sáu, y ban nhân dân qun Tân Bình cp báo và đ ngh chính quyn thành ph Sài Gòn kim tra ngay doanh tri ca Sư đoàn 370 Không quân vì sư đoàn này đã ly đt ca phi trường Tân Sơn Nht giao cho mt s doanh nghip xây dng các khu gii trí, dch v mà không h xin phép. Chính quyn qun Tân Bình gii thích thêm, s dĩ h phi cp báo vì hkhông được phép vào "khu vc quân s" đ kim tra !

***

Đã có rất nhiu người bo rng, s dĩ B Quc phòng Vit Nam liên tc vướng vào đ th scandal là vì được phép "làm kinh tế". Nhiu người khác bo rng, quân đi được phép "làm kinh tế" ch là mt vế trong mt mnh đ ln hơn. Đó là Đng cộng sản Việt Nam dung dưỡng cho quân đi nói riêng, lc lượng vũ trang nói chung là vì cn duy trì s trung thành ca lc lượng này đi vi mình. Thiếu s trung thành y làm sao có th duy trì mong mun "muôn năm trường tr, nht thng giang h".

Không may cho chúng ta là dù chẳng ging ai nhưng ti Vit Nam, chuyn lc lượng vũ trang (gm c quân đi ln công an) công khai th trung thành với Đng cộng sản Việt Nam vn còn được xem như đương nhiên. Đem chuyn đó so vi thiên h, nêu thc mc hay đ ngh ch chuc thêm phin hà. Hc thiên h, sau mt s scandal, dân ta đã tng đòi B trưởng Giáo dc, B trưởng Y tế t chc nhưng trước nhng scandal nghiêm trọng hơn (kiu như sân golf Tân Sơn Nht, hay chuyn hàng lot nghi can, b can thi nhau chết trong tri giam), chưa ai dám đòi B trưởng Quc phòng, B trưởng Công an t chc. Chuyn này không l và cũng chng khó hiu vì c hai b đã dư c súng lẫn còng lại đông thuc h.

Hồi đu tháng 6, khi đến thăm Nht, Th tướng Nguyn Xuân Phúc chính thc nh Nht bi dưỡng cho cán b lãnh đo, đc bit là "lãnh đo cp chiến lược" ca Vit Nam. Theo Thông tn xã Vit Nam thì chuyn bi dưỡng cho cán b lãnh đạo ca Vit Nam đã chính thc tr thành mt trong nhng tha thun liên quan đến hp tác Vit – Nht đ"phát triển ngun nhân lc". Khi nhờ Nht bi dưỡng đã tr thành "ch trương ca Đng và Nhà nước", nhân chuyn mi xy ra ti Nht vi bà Inanda, có th đ ngh B trưởng Quc phòng Vit Nam hướng sang Nht hc mt chút nhng chuyn mà h thng trường Đng chưa dạy, đó là xin li đng đi, đng chí, đng bào vì chưa chu toàn trách nhim, đ xy ra nhiu hu qu nghiêm trng không ?

Bạn nghĩ sao v đ ngh này ? Nó có quá đáng đến mc không th chp nhn được hay không ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 01/07/2017

Quay lại trang chủ
Read 1818 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)