Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

28/07/2017

Tân đại sứ sẽ cứng rắn hơn tiền nhiệm Osius ?

Phạm Chí Dũng

Nhim k 3 năm ca v đi s quan h Vit - M chưa bao gi sáng sa như lúc này sp đóng li, lng trong bu không khí đàn áp nhân quyn b chính quyn và gii công an Vit Nam trùm ph lên hai bn án 9 năm tù giam đi vi nhà hot đng nhân quyn Trn Th Nga cùng 10 năm tù giam giáng xung đu Nguyn Ngc Như Qunh - nhà hot đng mà vào tháng 3/2017 đã được B Ngoi giao Hoa K vinh danh Người ph n can đm quc tế.

Ông Daniel Kritenbrink tại Hội nghị CSIS thường niên lần 6 về Biển Đông, 12/7/2016

Ông Daniel Kritenbrink ti Hi ngh CSIS thường niên ln 6 v Bin Đông, 12/7/2016

Quan đim nhân quyn ca Daniel Kritenbrink ?

Nhiu kh năng thay thế Đi s Ted Osius s là ông Daniel Kritenbrink. Khác vi Ted, Kritenbrink là mt quan chc thuc Hi đng An ninh Quc gia M, có b dày và kinh nghim ng phó vi Bc Triu Tiên.

Bc Triu Tiên li là mt quc gia “đng chí” vi Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam, trong quá kh và ngay c hin ti. Cùng vi lc lượng Hi giáo IS, chế đ chính tr Bc Triu Tiên đang b dư lun quc tế xem là cc đoan và tàn ác nht thế gii, đng thi là mt trong nhng nguy cơ rt tim tàng mà có th dn đến chiến tranh thế gii ln th ba.

Daniel Kritenbrink hn đã có nhng triết lý riêng ca ông v Bc Triu Tiên và kinh nghim đi phó vi chế đ này, bao gm c hành vi vi phm nhân quyn. Nhng nguyên tc và kinh nghim như thế phác ra hy vng rng Daniel Kritenbrink có th tr thành mt v đi s quan tâm nhiu hơn đến nhân quyn và s cng rn hơn trước các v vi phm nhân quyn có h thng và ngày càng dày đc ca nhà cm quyn Vit Nam, k c xem xét li quá trình chính th này lt vào Hi đng nhân quyn Liên hip quc t tháng 11 năm 2013 và thường t ra rt t hào v điu đó.

Vy Daniel Kritenbrink đã có biu hin c th nào v nhân quyn Vit Nam ?

Vào tháng 5/2016, khi còn là Giám đc ph trách các vn đ châu Á thuc Hi đng An ninh Quc gia M, ông Daniel Kritenbrink được VOA dn li : Nhân quyn vn luôn là mt thành t quan trng, nếu không nói là trung tâm, trong vic đưa mi quan h song phương M - Vit tiến v phía trước”, và “Vic xét ti yếu t nhân quyn s vn là mt điu quan trng trong bt k quyết đnh bán vũ khí nào vi Vit Nam hay vi bt k quc gia nào”.

Tháng 5/2016 cũng là thi đim mà nước M đã làm mt c ch đc bit k t năm 1995 khi M - Vit bình thường hóa quan h : d b hoàn toàn lnh cm bán vũ khí sát thương cho Vit Nam.

Không biết li cnh báo ca Daniel Kritenbrink v mua bán vũ khí có linh hay không, ch biết rng đã hơn mt năm trôi qua k t tháng Năm năm 2016, gii quân s Vit Nam vn chưa mua được mt th vũ khí mang hiu qu sát thương đáng k nào t phía M.

Chưa nói ti ngun cơn tin đâu trong cnh trng ngân kh Vit Nam đang qun cc và phi tìm cách dè sn chi phí quc phòng, chính Quc hi M li đang soi mt vào tng khon mc bán vũ khí cho Vit Nam. Mt trong nhng tiêu chí ngt nghèo đ soi là nhân quyn.

Còn Ted Osius đã đ li di sn triết lý nào ?

“Không có gì là không th !

Không ch luôn phát ngôn đy lc quan quan h Vit - M chưa bao gi sáng sa như lúc này, Ted còn hướng đến trin vng ca mi quan h này bng triết lý không có gì là không th !.

Nhưng qu là không có gì là không th ch th chính quyn Vit Nam. Trong chuyến thăm Vit Nam vào tháng 5/2016 và dù đã m lòng d b lnh cm bán vũ khí sát thương cho Hà Ni, Tng thng Obama đã phi nhn mt cú sc chưa tng có : Có đến 6 trong tng s 15 khách mi ca Obama b công an cm ca đến gp ông.

By tháng sau v công an Vit Nam thng tay chn khách mi ca Tng thng Obama ti Hà Ni, đến lượt ngoi trưởng ca Obama là ông John Kerry cũng lâm vào tình trng tương t.

John Kerry đã thc hin chuyến đi cui cùng trong nhim k ca mình đến đt nước Vit Nam, nơi ông coi là thân thin. Nhưng có l không bao gi ông quên được ký c ti đt nước đó ông đã b dn mt v giao tiếp xã hi đến thế nào. Nhiu khách mi ca ông đã không th ra khi nhà trong vòng vây công an.

Bu không khí dân ch mà gii quan chc chính ph và ngoi giao Hoa K cm nhn được đt nước h, li đã b biến thái mt cách ln ngược ti quc gia cu thù. Nhng gì mà chính quyn Obama đã hy vng s làm cho gii lãnh đo Vit Nam thay đi v não trng nhân quyn li ch nhn được kết qu hu như công cc sau hai nhim k tng thng M.

Thế nhưng trước tình cnh b công an trng trn xúc phm, nhà ngoi giao John Kerry vn cười.

Ted Osius cũng thế.

Khá kỳ quc là trong lúc hàng lot kỳ đi thoi nhân quyn Vit - M, dù din ra Hà Ni hay ngay ti Washington, đã tr nên hình thc mt cách đáng s và trong thc tế ch nhn được li ha hn b dư lun xem là quá gi di t mt viên chc cp thp - trưởng đoàn đàm phán Vit Nam, trong lúc tn sut bt b người bt đng Vit Nam c tăng theo mi tháng, còn nn sách nhiu hành hung ca côn đ công v đã tr nên ph cp đến ni có dư lun phi cho đó là mt thuc tính sinh hc ca ngành công an, người ta vn chng kiến v đi s Ted Osius thung dung thưởng ngon phong cnh Vit Nam, nhìn thy n cười rt tươi ca ông trên báo chí quc doanh, còn trang facebook ca ông không bao gi tt nim hy vng bng nhng li mô t trin vng không th tt đp hơn ca quan h Vit - M

Sau v khách mi ca Tng thng Obama b công an Vit Nam thng tay chn ca, t đó đến nay người viết bài này đã thc hin mt s kho sát v ý kiến và góc nhìn ca gii đu tranh dân ch nhân quyn Vit Nam v mc đ quan tâm ca B Ngoi giao Hoa K và và Đi s Ted Osius đến nhân quyn Vit Nam. Đa s nhng người được hi đu xác nhn đã có mt nim hy vng không nh k t khi ông Ted Osius chính thc nhm chc đi s vào tháng 11/2014. Nhưng nhng câu t tôi quan ngi, tôi tht vng”… ca ông Ted trước các v nhà hot đng nhân quyn b bt b và b hành hung Vit Nam dường như vn còn quá ngoi giao. Càng v sau này, mi thin cm ban đu ca nhiu người đu tranh dân ch dành cho ông Ted Osius càng gim sút, thm chí gim sút đáng k. Nhiu người cho rng trên cương v mt nhà ngoi giao và vi bn tính khôn khéo, lanh li cùng tâm thế an toàn, ông Ted có th đã làm tròn phn s không gây ra căng thng gia M vi chính quyn Vit Nam. Nhưng còn tiến xa hơn na thì li chưa có bng chng gì rõ rt. Cùng vi thành tích nhân quyn vn được nhà cm quyn Vit Nam tuyên rao không mt mi, uy tín chính khách và hình nh n cười tươi rói ca Ted Osius trong con mt và trái tim nhiu người hot đng nhân quyn Vit Nam cũng nhòa nht theo thi gian


Daniel Kritenbrink s
làm gì ?


Sau v
khách mi ca Obama và Kerry b công an Vit Nam cm ca, Quc hi Hoa K hình như không còn cười ni. Cho đến lúc đó, vn đ không ch là nhân quyn Vit Nam mà đã hóa thân vào th din nước M.

Chng phi vô c mà sau nhng v vic trên, Ngh vin Liên minh châu Âu đã tung ra mt ngh quyết lên án nhng vi phm nhân quyn ti Vit Nam vi li l và văn phong mnh m chưa tng có.

Cũng chng phi ngu nhiên mà vào cui năm 2016, Quc hi Hoa K đã b phiếu thông qua Lut Nhân quyn Magnisky Toàn Cu và Tng thng Obama đã ký chính thc. Không th khác hơn, lut này nhm chế tài đi vi các quan chc vi phm nhân quyn nhiu nước, trong đó có Vit Nam. Nhng ai vi phm s b cm nhp cnh vào Hoa Kỳ và b đóng băng tài sn nước ngoài.

Không ch Hoa K, mt s quc khác như Canada, Na Uy cũng đang có khuynh hướng vn dng Lut Nhân quyn Magnisky Toàn Cu vào nước h.

Không ch người M cm thy b tn thương và b xúc phm, mà thế gii dân ch đang b thách thc bi nhng giá tr hoàn toàn phi dân ch.

Cũng bi thế và rt có th khác vi Ted Osius, Daniel Kritenbrink có nhiu vic phi x lý ti Vit Nam.

Trong nhng tháng ti, Daniel Kritenbrink cũng có th là mt hình nh khác, thm chí khác hn vi Ted Osius. Nếu thái đ ca Tng thng Trump là dng dưng và có phn lnh nht trong cuc tiếp đón Th tướng Vit Nam Nguyn Xuân Phúc vào tháng 5/2017, Daniel Kritenbrink cũng có th là nhân vt đi s t ra dt khoát hơn trước tư thế ng ngn đu dây ca Hà Ni gia Washington và Bc Kinh.

Daniel Kritenbrink đang có khá nhiu điu kin đ th hin thái đ y, nht là sau v bn vàng Trung Quc thng tay ép người đng chí Vit Nam phi rút giàn khoan Repsol ti Bãi Tư Chính - nơi mà vn được B Ngoi giao Vit Nam chiến đu võ ming vùng lãnh th ch quyn không th chi cãi ca Vit Nam - vào tháng 7/2017.

Và nếu v Bãi Tư Chính xng đáng là mt ni s đ B Quc phòng Vit Nam tìm kiếm tr li s h tr ca hi quân và không quân Hoa K, Daniel Kritenbrink s có cơ hi đ không phi nhún nhường thái quá v nhân quyn trước Hà Ni như cái cách ca Ted Osius mà đã khiến nhiu người nghĩ vy.

Phạm Chí Dũng

Nguồn : 28/07/2017

Quay lại trang chủ
Read 410 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)