Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

18/09/2017

Không khí thanh trừng bao phủ nội bộ đảng cộng sản

Tổng hợp

Nội dung kết luận về những vi phạm của Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh (Tin Tức, 18/09/2017)

Đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng đã kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực ; thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 2 nhà ở của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội.

thanhtrung1

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh (phải) và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ. Ảnh : Phương Hoa/TTXVN

Từ ngày 13 đến 16/9/2017, tại Hà Nội, Ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ 17. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp. 

Tại kỳ họp này, Ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung chính sau : 

I. Về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và một số cá nhân 

1. Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020 có các vi phạm, khuyết điểm sau : 

- Chấp hành chưa nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng, tự phê bình và phê bình ; vi phạm Quy định số 42 của Ban bí thư về nhiệm vụ và quan hệ công tác của thường trực tỉnh ủy, thành ủy và Quy chế làm việc của Thành ủy, đã ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Ban thường vụ Thành ủy. 

- Việc xem xét, quyết định luân chuyển, bổ nhiệm một số cán bộ đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng. 

- Không nghiêm túc thực hiện Thông báo kết luận số 156-TB/TW của Bộ Chính trị và Thông báo số 558-TB/UBKTTW của Ủy ban kiểm tra trung ương trong việc khắc phục vi phạm về công tác quản lý, sử dụng đất đai. Đã ra một số quyết định không đúng thẩm quyền, không đúng pháp luật, có nội dung liên quan đến việc cho doanh nghiệp sử dụng đất công sản, triển khai dự án… 

- Buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, để xảy ra nhiều vi phạm, gây bức xúc trong nhân dân. 

- Quyết định chủ trương cho chỉ định thầu 4/6 dự án xây dựng trụ sở các cơ quan, vi phạm Luật Đấu thầu. 

- Đồng ý tiếp nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng sai quy định. 

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng có các vi phạm, khuyết điểm sau : 

- Với cương vị là người đứng đầu Thành ủy, đồng chí chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

- Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ ; chủ trì xem xét, quyết định một số nhân sự có biểu hiện áp đặt ; trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ thể của chính quyền. Những việc làm của đồng chí đã gây phân tâm, ảnh hưởng đến sự đoàn kết, thống nhất trong Ban thường vụ Thành ủy. 

- Kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên và Quy định những điều đảng viên không được làm. 

- Thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 2 nhà ở của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội. 

3. Đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng có các vi phạm, khuyết điểm sau : 

- Cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015 -2020. 

- Với trách nhiệm đứng đầu UBND Thành phố, đồng chí chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai và trật tự đô thị. 

- Chưa chủ động đề xuất với Ban thường vụ Thành ủy nhân sự ở một số cơ quan chính quyền Thành phố thuộc diện Ban thường vụ Thành ủy quản lý theo quy định. 

Những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Nguyễn Xuân Anh và đồng chí Huỳnh Đức Thơ là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải thi hành kỷ luật Đảng. 

II. Về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh và đồng chí Phạm Thế Dũng, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 

1. Đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016 

- Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ ; vi phạm Quy chế làm việc của tỉnh ủy, của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các quy định của Ban thường vụ tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo một số hoạt động của UBND tỉnh. 

- Vi phạm quy định về công tác tổ chức cán bộ, đề nghị quy hoạch, bổ nhiệm một số nhân sự không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không đúng quy định. 

- Buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu trách nhiệm để UBND tỉnh có nhiều vi phạm, khuyết điểm như : 

+ Giao đất, cho thuê đất khi chưa có quy hoạch, không tổ chức đấu giá, vi phạm Luật Đất đai, gây thất thu ngân sách nhà nước. 

+ Quản lý đầu tư xây dựng một số dự án từ nguồn ngân sách nhà nước vi phạm Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng. 

+ Quyết định mở 05 cửa khẩu phụ, lối mở biên giới vi phạm Nghị định của Chính phủ. 

2. Đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021 

Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh. Thiếu kiên quyết trong lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh những vi phạm, khuyết điểm của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 ; gia hạn hoạt động cửa khẩu phụ, lối mở biên giới vi phạm quy định của Chính phủ. 

3. Đối với đồng chí Phạm Thế Dũng, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 

- Chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016. 

- Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc của tỉnh ủy và Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao ; vi phạm Quy định số 51 và Quy định số 231 của Ban bí thư về quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, thành ủy với các đảng đoàn, ban cán sự đảng. 

- Vi phạm trong chỉ đạo, quyết định giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá và quyết định đầu tư các dự án sử dụng ngân sách nhà nước, khai thác mỏ ; mở các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới không đúng quy định của Chính phủ. 

- Thiếu gương mẫu trong việc đề nghị bổ nhiệm một số người thân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện. 

Những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016 và đồng chí Phạm Thế Dũng là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải thi hành kỷ luật. 

Ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc. 

III. Xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban thường vụ Đảng ủy và một số thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 

Ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét các vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015 và một số cá nhân như đã kết luận tại Kỳ họp thứ 16 của Ủy ban kiểm tra trung ương, gồm : Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ; đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, nguyên Chủ tịch Hội đồng tư vấn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ; đồng chí Đỗ Quang Chiêu, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty ; đồng chí Đỗ Duy Phi, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. 

Ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam các nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015 và các đồng chí nêu trên là nghiêm trọng. 

Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn ; kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Đỗ Quang Chiêu và đồng chí Đỗ Duy Phi. 

Đề nghị Ban bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Anh Dũng. 

Yêu cầu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương xem xét thi hành kỷ luật đối với Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam các nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015. 

IV. Xem xét, thi hành kỷ luật một số cá nhân thuộc Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ 

Ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét các vi phạm, khuyết điểm của một số cá nhân thuộc Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ như đã kết luận tại Kỳ họp thứ 16 của Ủy ban kiểm tra trung ương, gồm : đồng chí Nguyễn Phong Quang, nguyên Ủy viên trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Trưởng ban thường trực, nguyên Thủ trưởng Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo ; đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng ban chỉ đạo ; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, nguyên Ủy viên chuyên trách, nguyên Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo ; đồng chí Nguyễn Văn Út, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo ; đồng chí Lê Thị Thu Hằng, nguyên kế toán trưởng ; đồng chí Sơn Thị Quanh Ni, thủ quỹ. 

Ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy những vi phạm, khuyết điểm của các đồng chí nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, của Ban chỉ đạo, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ đối với các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Lê Thị Thu Hằng ; kỷ luật cảnh cáo đối với các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Văn Út ; kỷ luật khiển trách đối với đồng chí Sơn Thị Quanh Ni. 

Đề nghị Ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Phong Quang. 

V. Xem xét, kết luận kiểm tra tài chính đảng đối với Ban thường vụ tỉnh ủy Đắk Nông

Ban thường vụ tỉnh ủy Đắk Nông có một số vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tài chính đảng ; buông lỏng quản lý, không chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc đầu tư, xây dựng Kho lưu trữ của tỉnh, để xảy ra vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện. 

Ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu Ban thường vụ tỉnh ủy và thường trực tỉnh ủy Đắk Nông nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc ; xem xét, xử lý kỷ luật đảng theo thẩm quyền đối với các cá nhân có vi phạm trong quá trình xây dựng Kho lưu trữ. Tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, đề xuất hình thức xử lý theo quy định của Đảng đối với đồng chí Nguyễn Văn Thử, nguyên Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, báo cáo Ủy ban kiểm tra trung ương xem xét. 

VI- Ủy ban Kiểm tra trung ương đã xem xét báo cáo kết quả giám sát đối với thường trực tỉnh ủy Lào Cai và một số cá nhân ; kiểm tra tài chính đảng đối với Ban thường vụ tỉnh ủy Kon Tum ; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban thường vụ tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Sóc Trăng.

Qua kiểm tra, giám sát, Ủy ban kiểm tra trung ương đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng rút kinh nghiệm, sớm có biện pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới. 

VII. Cũng tại Kỳ họp này, Ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét, giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 04 trường hợp theo thẩm quyền.

TTXVN

**************

Công bố vi phạm của Bí thư, Chủ tịch Đà Nẵng (Dân Trí, 18/09/2017)

Ủy ban Kiểm tra trung ương xác định, những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND Thành phố Huỳnh Đức Thơ là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra trung ương vừa có thông báo chính thức về kết quả phiên họp thứ 17 của cơ quan này, (từ ngày 13 đến 16/9/2017, tại Hà Nội). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương Trần Quốc Vượng, chủ trì kỳ họp.

thanhtrung2

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương Trần Quốc Vượng, chủ trì phiên họp thứ 17 của Ủy ban

Ủy ban Kiểm tra trung ương xác định, Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020 có các vi phạm, khuyết điểm.

Trước hết là chấp hành chưa nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng, tự phê bình và phê bình ; vi phạm Quy định số 42 của Ban bí thư về nhiệm vụ và quan hệ công tác của thường trực tỉnh ủy, thành ủy và Quy chế làm việc của Thành ủy, đã ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Ban thường vụ Thành ủy.

Việc xem xét, quyết định luân chuyển, bổ nhiệm một số cán bộ đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng.

Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng không nghiêm túc thực hiện Thông báo kết luận số 156-TB/TW của Bộ Chính trị và Thông báo số 558-TB/UBKTTW của Ủy ban kiểm tra trung ương trong việc khắc phục vi phạm về công tác quản lý, sử dụng đất đai. Đã ra một số quyết định không đúng thẩm quyền, không đúng pháp luật, có nội dung liên quan đến việc cho doanh nghiệp sử dụng đất công sản, triển khai dự án…

Thành ủy Đà Nẵng đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, để xảy ra nhiều vi phạm, gây bức xúc trong nhân dân.

Ủy ban Kiểm tra trung ương cũng chỉ rõ, quyết định chủ trương cho chỉ định thầu 4/6 dự án xây dựng trụ sở các cơ quan, vi phạm Luật Đấu thầu.

Ban Thành vụ Thành ủy thành phố cũng có khuyết điểm khi đồng ý tiếp nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng sai quy định.

thanhtrung3

Vi phạm của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ được xác định đến mức phải thi hành kỷ luật.

Về trách nhiệm của các lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng, trước hết là phần Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh - Ủy viên trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND thành phố, Ủy ban Kiểm tra trung ương xác định các vi phạm, khuyết điểm cụ thể.

Với cương vị là người đứng đầu Thành ủy, ông Xuân Anh phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ ; chủ trì xem xét, quyết định một số nhân sự có biểu hiện áp đặt ; trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ thể của chính quyền. Những việc làm của người đứng đầu Thành ủy Đà Nẵng được cho là đã gây phân tâm, ảnh hưởng đến sự đoàn kết, thống nhất trong Ban thường vụ Thành ủy.

Ủy ban Kiểm tra trung ương cũng xác định ông Nguyễn Xuân Anh đã kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên và Quy định những điều đảng viên không được làm.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh còn thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 02 nhà ở của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội.

Đối với Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ - Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Ủy ban Kiểm tra trung ương xác định, phải cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015 -2020.

Với trách nhiệm đứng đầu UBND Thành phố, ông Huỳnh Đức Thơ chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai và trật tự đô thị.

Khuyết điểm của ông Thơ là chưa chủ động đề xuất với Ban thường vụ Thành ủy nhân sự ở một số cơ quan chính quyền Thành phố thuộc diện Ban thường vụ Thành ủy quản lý theo quy định.

Ủy ban kiểm tra trung ương kết luận, những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, của Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải thi hành kỷ luật.

P.Thảo

--------------------------

Ông Nguyễn Xuân Anh sinh năm 1976, quê xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng). Ông có bằng tiến sĩ hệ chính quy, chuyên ngành quản trị kinh doanh tại California Southern University nhưng trường này chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận bằng, nên bằng cấp của ông không hợp pháp.

Từ năm 1999 đến tháng 8/2006, ông Nguyễn Xuân Anh là Phóng viên, Phó Ban, Trưởng ban Quốc tế Báo Thanh niên.

Từ 8/2006 đến 3/2008, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư thành phố Đà Nẵng.

3/2008 - 4/2009, Phó Chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu.

2009 – 2011, Phó Bí thư rồi Bí thư Quận ủy Liên Chiểu.

Ngày 20/06/2011, được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Ngày 2/4/2014, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015.

Ngày 16/10/2015, cuộc họp phiên thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng khóa 21 đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 26/1/2016, ông Nguyễn Xuân Anh là Ủy viên chính thức Ban Chấp hành trung ương Đảng Khóa XII (2016 – 2021).

Ngày 16/6/2016, kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố.

Ông Huỳnh Đức Thơ sinh năm 1962, quê phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng). Ông Thơ có bằng lý luận chính trị cao cấp. Ông là cử nhân chuyên ngành Kế hoạch hóa kinh tế quốc dân, cử nhân ngoại ngữ tiếng Anh và thạc sĩ chuyên ngành Khoa học quan hệ công chúng.

Ông Huỳnh Đức Thơ từng giữ chức Giám đốc Công ty Cung ứng và Phát triển kỹ thuật Đà Nẵng, nay là công ty cổ phần SEATECCO ; Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng (DIEPZA) ; Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn nhiệm kỳ 2005 - 2010 ; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn nhiệm kỳ 2004 - 2009.

Tháng 1/2010, ông Thơ được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng.

Ngày 14/4/2014, ông được HĐND thành phố khóa VIII bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Tháng 10/2014, ông được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng bầu vào Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Ngày 26/1/2015, tại kỳ họp HĐND thành phố Đà Nẵng lần thứ 12 (bất thường) nhiệm kỳ 2011 – 2016, ông Huỳnh Đức Thơ đã được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố thay cho ông Văn Hữu Chiến nghỉ hưu theo chế độ.

Ngày 16/6/ 2016, tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Huỳnh Đức Thơ tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

KH

******************

Đảng sẽ kỷ luật dàn lãnh đạo Đà Nẵng ? (BBC, 18/09/2017)

Ủy ban kiểm tra trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nói Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch thành phố Huỳnh Đức Thơ có vi phạm "nghiêm trọng đến mức phải thi hành kỷ luật".

thanhtrung4

Thành phố Đà Nẵng (hình minh họa)

Cơ quan kỷ luật của Đảng Cộng sản vừa công bố kết luận về các "vi phạm" của dàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, đề nghị kỷ luật cả Bí thư và Chủ tịch thành phố.

'Thiếu trung thực'

Ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, bị liệt kê một loạt vi phạm, khuyết điểm :

"Với cương vị là người đứng đầu Thành ủy, đồng chí chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

- Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ ; chủ trì xem xét, quyết định một số nhân sự có biểu hiện áp đặt ; trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ thể của chính quyền. Những việc làm của đồng chí đã gây phân tâm, ảnh hưởng đến sự đoàn kết, thống nhất trong Ban thường vụ Thành ủy.

- Kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên và Quy định những điều đảng viên không được làm.

- Thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng ôtô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 2 nhà ở của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội".

Về vấn đề bằng cấp của ông Nguyễn Xuân Anh, báo Tuổi Trẻ ngày 18/9 đưa tin rằng ông học thạc sĩ quản trị kinh doanh, trường California Southern University (Mỹ) từ 2001 đến 2002.

thanhtrung5

Ông Nguyễn Xuân Anh - Ảnh minh họa

Sau đó, từ tháng 3/2005 đến 12/2006 ông Nguyễn Xuân Anh lấy bằng tiến sĩ hệ chính quy, chuyên ngành quản trị kinh doanh cũng ở đại học này.

Tuy vậy, trường này chưa được Bộ Giáo dục và đào tạo Việt Nam công nhận bằng, theo báo Tuổi Trẻ.

Vi phạm của Chủ tịch

Vi phạm của Chủ tịch UBND Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ được nêu là :

"Cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

- Với trách nhiệm đứng đầu UBND Thành phố, đồng chí chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai và trật tự đô thị.

- Chưa chủ động đề xuất với Ban thường vụ Thành ủy nhân sự ở một số cơ quan chính quyền Thành phố thuộc diện Ban thường vụ Thành ủy quản lý theo quy định".

thanhtrung6

Ông Trần Quốc Vượng (trái) đang là Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trung ương

Toàn bộ Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 cũng bị nêu đã có vi phạm :

"Chấp hành chưa nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng, tự phê bình và phê bình ; vi phạm Quy định số 42 của Ban bí thư về nhiệm vụ và quan hệ công tác của thường trực tỉnh ủy, thành ủy và Quy chế làm việc của Thành ủy, đã ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Ban thường vụ Thành ủy.

- Việc xem xét, quyết định luân chuyển, bổ nhiệm một số cán bộ đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng.

- Không nghiêm túc thực hiện Thông báo kết luận số 156-TB/TW của Bộ Chính trị và Thông báo số 558-TB/UBKTTW của Ủy ban kiểm tra trung ương trong việc khắc phục vi phạm về công tác quản lý, sử dụng đất đai. Đã ra một số quyết định không đúng thẩm quyền, không đúng pháp luật, có nội dung liên quan đến việc cho doanh nghiệp sử dụng đất công sản, triển khai dự án…

- Buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, để xảy ra nhiều vi phạm, gây bức xúc trong nhân dân.

- Quyết định chủ trương cho chỉ định thầu 4/6 dự án xây dựng trụ sở các cơ quan, vi phạm Luật Đấu thầu.

- Đồng ý tiếp nhận, sử dụng ôtô do doanh nghiệp biếu, tặng sai quy định".

Thông báo chính thức này thể hiện sự phê phán gay gắt từ cơ quan kỷ luật của Đảng, đứng đầu là Ủy viên Bộ Chính trị Trần Quốc Vượng.

Hội nghị Cấp cao APEC , với sự tham dự của các lãnh đạo quốc tế, sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng đầu tháng 11.

Chưa rõ liệu sẽ có sự thay đổi lãnh đạo tại Đà Nẵng trước hay sau sự kiện APEC hay không.

************************

Đảng kỷ luật nhiều sếp của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (BBC, 18/09/2017)

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) bị Ủy ban kiểm tra trung ương Đảng Cộng sản kết luận có những vi phạm "nghiêm trọng" suốt từ 2005 đến 2015.

thanhtrung7

Ông Nguyễn Anh Dũng - Chủ tịch Hội đồng tư vấn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam được trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Kiếm toán Nhà nước" năm 2014

Thông báo ngày 18/9 của cơ quan kỷ luật Đảng Cộng sản nêu tên cả Chủ tịch hiện nay và hai cựu chủ tịch Hội đồng quản trị, cùng một cựu tổng giám đốc.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, bị nặng nhất khi bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

Ông Tuấn đã nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01 tháng 02 năm 2012.

Hai người bị kỷ luật cảnh cáo là ông Đỗ Quang Chiêu, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty và ông Đỗ Duy Phi, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Đương kim Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Nguyễn Anh Dũng còn chờ hình thức kỷ luật của Ban bí thư.

Trước đó, ngày 31/7, Ủy ban kiểm tra trung ương đã tuyên bố Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nhiệm kỳ 2005-2010 và 2010-2015 đã "gây hậu quả rất nghiêm trọng trong quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản của Nhà nước".

Thông cáo khi đó nói dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình liên tục thua lỗ với số tiền trên 2.500 tỷ đồng.

Nhiều dự án Tập đoàn đầu tư cũng không hiệu quả, trong đó có 4/5 dự án lỗ lũy kế trên 4.200 tỷ đồng.

Quay lại trang chủ
Read 10069 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)