Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

22/09/2017

Tiểu thuyết liên tưởng hiện thực xã hội bị đình chỉ vì 'mô tả đen tối'

Ngọc Lễ

Một cun tiu thuyết ly cm hng t các s kin ni cm trong đời sng xã hi Vit Nam trong thi gian qua va b B Thông tin và truyn thông ra lnh đình ch phát hành vì mô t hin thc mt cách "đen ti, u ám".

ta1

Bìa sách "Mối Chúa" b cm phát hành Vit Nam (nh chp màn hình Dantri.com.vn)

Một nhà phê bình văn hc t Hà Ni nói vi VOA rng ông thy nhng gì mà cun tiu thuyết đó phản ánh là "bình thường" và lnh cm lưu hành ch có tác dng ngược.

Tiểu thuyết "Mi chúa" ca tác gi T Duy Anh ký dưới bút danh Đãng Khu, mô t nhng hin thc gi nh đến nhng v vic như v ông Đoàn Văn Vươn Tiên Lãng, Hi Phòng, n súng vào đoàn cưỡng chế đt, v nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh x thi, các đi án ngân hàng đang được xét x...

Theo bản tin ca Thông tn xã Vit Nam thì "Mi chúa" b đình ch do "phn ln các nhân vt đu th hin s đen ti, vô vng, đau đn khi phn ánh nhng vn đ ni cm trong xã hi hin nay" và bao ph tác phm là "lòng tham và s bt chp pháp lut".

Ngoài ra, giọng điu chế giu sâu cay cũng là mt nguyên nhân khiến cho tác phm b chn li. Cc Xut bn, In và Phát hành thuc B Thông tin và Truyn thông Việt Nam, cho rằng tiu thuyết này "tô đm" và "khái quát hóa" tiêu cc xã hi khiến cho "hin thc tr nên đen ti, u ám".

Do đó, cơ quan này đã yêu Nhà xut bn Hi Nhà văn, cơ quan liên kết vi Công ty Văn hóa và Truyn thông Nhã Nam xut bn "Mi chúa", đình chỉ phát hành "đ thm đnh li ni dung" cun tiu thuyết.

Trao đổi vi VOA, ông Phm Xuân Nguyên, mt nhà phê bình văn hc Hà Ni, nói rng nhim v ca nhà văn "không phi là tô hng, cũng không phi bôi đen" mà là "trình bày cm nhn ca mình v hiện thc xã hi".

Còn nhận đnh rng tác phm đen ti hay tươi sáng là tùy vào cm nhn ca tng người đc, ông Nguyên nói. "Có người nói đó là đen ti nhưng tôi cm nhn không có gì đen ti".

Khi được hi nhng câu chuyn được tác gi k li trong tác phm có th khiến người đc liên tưởng đến nhng v vic nh hưởng xu đến thanh danh ca chính quyn trong thi gian qua, ông Nguyên cho rng điu đó "pháp lut không cm".

"Vụ vic Formosa báo chí đã nói rồi, đã viết rt nhiu ri, đã đưa công khai rõ ràng ri. V ông Đoàn Văn Vươn tòa cũng đã x ri, ông Vươn cũng đã th án xong và đã tr v đa phương li ri. Các đi án ngân hàng cũng đang được xét x. Nhà văn cũng như mi người khác tiếp nhn những thông tin đó, tng hp li đưa vào tác phm ca mình, phát trin thêm và xây dng hình tượng nhân vt thì cũng chng sao c", ông Nguyên nói.

"Đặt trong hoàn cnh hin ti thì đc gi có th thy trong tác phm nhng mng hin thc, nhng góc cnh ca đi sng, nhưng tác gi không phi là sao chép mà có s sáng to ca ông".

"Nếu không đưa nhng cái này vào tác phm thì có th b phê phán là không bám sát hin thc, không bám sát cuc sng", ông nói thêm.

Theo nhận đnh ca nhà phê bình này thì "Mi chúa" cũng "thể hin hin thc tươi sáng" ch không phi hoàn toàn là u ti.

Ông dẫn li nhân vt cô gái tr xut hin phn sau ca "Mi chúa" có v đp trong trng và luôn hướng v người khác. Nhân vt này khi lên thay người cha làm giám đc các d án kinh doanh, đã cho dừng các d án sân golf khiến người dân mt đt ch không như cha, ch tìm mi cách đ áp đt d án và đy người dân đến đường cùng.

"Đó là hiện thc tươi sáng ch cái gì na", ông Nguyên nhn xét.

Theo ông Nguyên thì về danh nghĩa Vit Nam không có cơ quan kim duyt các tác phm văn chương trước khi xut bn mà các nhà xut bn ch biên tp và chu trách nhim v s biên tp ca mình sau khi xut bn.

Ông Nguyên cho rằng công vic biên tp này ch nên là đ đm bo các tác phm không phạm vào nhng điu mà pháp lut cm, nhưng cũng không tác gi nào "nhè vào ch cm mà viết mà đem tác phm đến nhà xut bn c".

"Làm biên tập mà c phi nghĩ đến ngăn nga cái này cái kia thì không phi là biên tp", ông nói, "Nhà biên tp không phi là gác cổng, nếu không, ch làm nghèo văn chương".

"Lệnh cm ch phn tác dng mà thôi. Nó làm gim, thu hp tính đa chiu, đa nghĩa vn là mt đc tính ca văn chương. Nó ch càng làm cho người ta tò mò tìm đc tác phm b cm, và nếu đó là tác phm xu tht sự thì lnh cm ch góp phn to vinh quang gi to cho cái xu".

Ngọc Lễ

Nguồn : VOA, 22/09/2017

Quay lại trang chủ
Read 676 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)