Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

22/09/2017

Đại học Berkeley : tâm điểm của tự do phát biểu

Bùi Văn Phú

n na thế k trước Phong trào T do Phát biu (Free Speech Movement, FSM) được khai sinh t Đi hc Berkeley và đã lan ta đến khp các sân trường đi hc M.

berke1

Không được vào sân trường nên đoàn biu tình t hp trước cng trên đường Bancroft. (nh : Bùi Văn Phú)

Cùng thời đim, chiến tranh ti Vit Nam leo thang cường đ vi s tham gia chiến đấu ca lính M nên đã đưa đến nhng cuc biu tình rm r phn đi cuc chiến t sân trường đi hc này.

Phim tài liệu "Berkeley in the Sixties" có nhiu cnh Sproul Plaza vi hàng nghìn sinh viên biu tình đã b cnh sát và v binh quc gia dùng hơi cay giải tán.

Liên quan đến Vit Nam, t năm 1963 có Madame Nhu, phu nhân ca c vn Ngô Đình Nhu, em trai ca Tng thng Ngô Đình Dim, đã đến đây nói chuyn vào tháng 8 nhm gii đc dư lun cho rng chính quyn ca ông Dim đàn áp tôn giáo. Khi bà Nhu din thuyết trong thao trường Harmon, bên ngoài có nhiu người biu tình phn đi.

Chiến tranh Vit Nam chm dt vi s rút lui ca người M vào tháng 4 năm 1975. T đó nhng sôi đng ca sinh viên cũng lng xung, tuy sân trường vn có nhng cuc biu tình phản đối Hoa Kỳ can d quân s hay vin tr cho các chính ph đc tài Nam M như El Salvador, Chile, Nicaragua, hay Trung Đông như Iran, nhưng không đông và cường đ không thường xuyên hay sôi ni như thi còn chiến tranh Vit Nam.

Đầu năm 1983 Đi s M tại Liên Hip Quc, dưới thi Tng thng Ronald Reagan, là Jeane Kirkpatrick, đã b sinh viên phn đi khi bà đến nói chuyn v chính sách ca Hoa Kỳ Châu M Latinh nói chung và cuc chiến El Salvador nói riêng. T chc sinh viên có tên "Students Against Intervention in El Salvador" đã la ó, sỉ v bà làm náo đng c thính đường Wheeler khiến bà phi tm ngưng nhiu phút và sau đó hy b mt bui din thuyết khác cũng do nhà trường t chc.

Vùng Vịnh San Francisco được biết đến là khu vc có khuynh hướng chính trị t do phóng khoáng nht nước M (the most liberal), có th gi là cc t. Các v dân c đây hu hết theo Đng Dân ch và thường nhn được trên dưới 70% phiếu bu trong các cuc bu c t cp tiu bang đến liên bang.

Tuy đa số ng h Đng Dân chủ nhưng tiếng nói ca Đng Cng hòa không vì thế mà b ngăn cm vì đó là tinh thn sinh hot dân ch.

Nhưng t khi Donald Trump lên làm Tng thng, vn đ t do phát biu quan đim li được đt ra, vi tâm đim là Đi hc Berkeley vì trong na năm qua đã có nhiều bo đng khi nhng din gi cc hu (alt Right) đến din thuyết đã b thành phn cc t kéo đến tn công.

Đáng chú ý nhất là din gi Milo Yiannopoulos, vi quan đim cc kỳ bo th, được Hi Sinh viên Cng hòa (Berkeley College Republicans) ca trường mi nói chuyn hôm 1/2/1017 và đã xy ra bo đng, đt phá ngay ti Sproul Plaza do mt nhóm người mc đ đen, bt mt gây ra khiến bui din thuyết b hy vào phút chót.

berke2

Đoàn biểu tình giơ tay hô to nhng khu hiu phn đi chính sách ca Tng thng Trump. (nh : Bùi Văn Phú)

Sau vụ bạo đng là đôi ln na có biu tình na mà cnh sát không can thip khi có tn công nhm vào người ng h chính sách ca Tng thng Trump, cùng vi vic hy b bui nói chuyn ca nhà bình lun bo th Ann Coulter vào tháng Tư, vì thế đã có ch trích cnh sát và lãnh đạo trường đã không làm nhim v bo v quyn t do phát biu ca người dân, ca sinh viên.

Quyết th hin quyn t do phát biu, Hi Sinh viên Cng hòa đã mi din gi Ben Shapiro đến nói chuyn vào lúc 7 gi ti ngày 14/9. Tc thì có phn đi t phe t và li kêu gi biu tình chng Ben Shapiro.

Chiều ngày 13/9, mt ngày trước bui din thuyết, ngay li vào trường đã có nhng áp-phích ln được dng lên và t rơi được phát vi cáo buc Ben Shapiro và nhng din gi Milo Yiannopoulos, Ann Coulter, Steve Bannon là theo chủ trương phát-xít. Nhng tài liu này do mt t chc mi ra đi t khi Trump thng c là refusefascism.org bo tr in n.

Refuse Fascism được thành lp bi Sunsara Taylor, mt người có khuynh hướng chính tr Mao-ít và là thành phần lãnh đo ca Đng Cách mng Cng sn M.

Ben Shapiro tốt nghip Đi hc U.C. Los Angeles 2004 và trường lut Đi hc Harvard 2007. Ông là cu biên tp viên ca báo mng Breitbart News vi khuynh hướng bo th do Steve Bannon lp ra.

Hiện nay Ben có diễn đàn mạng riêng. Ông không ng h phá thai và gi nhng người ph n đã làm vic này là "k giết tr thơ", mt quan đim ca nhng người M bo th.

Ben cho rằng môi trường đi hc M thường nghiêng v cánh t và có khuynh hướng truyn đt cho sinh viên những tư tưởng và sinh hot chính tr phóng khoáng (liberal) ca Đng Dân ch, trong khi nhng quan đim bo th b ngăn cm.

Theo dự đnh, tiếp theo bui din thuyết ca Ben Shapiro, s có "Free Speech Week" t ngày 24 đến 27/9. Hi sinh viên Berkeley Patriot đứng ra t chc s kin này và đã mi các din gi bo th đến nói chuyn, trong s đó có Milo Yiannopoulos, Ann Coulter và chiến lược gia ca Tng thng Donald Trump là Steve Bannon.

Sinh hoạt này đã gp phn đi ca mt s nhân viên nhà trường. Theo báo sinh viên Daily Californian, trên 130 giáo sư và nhân viên đã ra thư ng ty chay "Free Speech Week" và kêu gi sinh viên không đến lp trong tun l có s kin.

Tân Hiệu trưởng Carol Christ, vi ba thp niên làm vic cho trường, đã có quyết tâm bo v quyn t do phát biu ti Đi hc Berkeley sau nhng tht bi và thiếu sót ca người tin nhim trong nhng tháng đu năm nay.

Tiếp xúc vi sinh viên và ban ging hun bà đã ha s làm mi cách đ bo v quyn t do phát biu ti đi hc này. Tr li phng vn ca báo Los Angeles Times, đăng trong s báo ra ngày 14/9, Hiu trưởng Christ phát biu : "Tôi tin tưởng sâu xa vào quyn được din thuyết trong khuôn viên trường của Ben Shapiro, dù không đng ý vi ông. Thc ra tôi có bt đng sâu sc vi ông. Nhưng ông y được mt hi đoàn sinh viên mi đến nói chuyn theo đúng lut l ca trường. Đó tht s là mt tình hung khó x".

Theo lời bà, trong nhng biến c gn đây trường đã phi chi ra khong 800 nghìn đôla đ ngăn chn gây ri và bo đm an ninh cho din gi.

Địa đim din thuyết ca Ben Shapiro cũng đã là kết qu tranh đu ca Hi Sinh viên Cng hòa. Lúc đu nhà trường ch đnh thính đường Wheeler, vi khong 700 chỗ. Ban t chc mun có nơi rng hơn và được chuyn qua Zellerbach Hall, vi 2.000 ch, nhưng vì lý do an ninh nhà trường ch cho tng dưới, vi sc cha khong 1.000 người.

Vé nghe diễn thuyết đã được phân phi hết ngay ch trong vòng chưa đến mt gi đồng hồ, theo ban t chc cho biết.

Từ chiu ngày 14/9 cnh sát đã đưa ra các phương án ngăn chn bo đng. Khu vc bao quanh Zellerbach Hall b phong to bng nhng khi chn bê tông và đi hình c trăm cnh sát.

Chỉ nhng ai có vé mi được vào thính đường, sau khi qua trạm dò vũ khí và kim soát an ninh. Cnh sát cũng cho gi mt khong cách chng 50 mét gia đoàn biu tình và nhng người xếp hàng vào nghe din thuyết.

i có th t hp biu tình, cnh sát không cho mang vào gy hay nhng vt dng có thng để tn công. Nhng người đeo mt n hay bt mt cũng không được phép vào khu vc biu tình.

Đối din vi nhng ch trích gn đây, ban điu hành trường cũng như gii chc thành ph Berkeley đã có quyết tâm đ nơi đây không phi mang tiếng là nôi sinh ca phong trào tự do phát biu quan đim mà li không bo v được quyn t do biu đt ca sinh viên và ca người dân.

Trong phiên họp ti th Ba 12/9, hi đng thành ph cũng đã biu quyết cho phép cnh sát dùng hơi cay đ khng chế nhng k ch trương gây bo đng.

Với tt c nhng bin pháp phòng nga được trin khai và vi s vng mt ca thành phn Antifa và Black Clad, bui nói chuyn ca Ben Shapiro đã din ra tt đp, trong tinh thn tôn trng t do phát biu vn là truyn thng ca Đi hc Berkeley.

Để bo đm cho s kin được din ra trong ôn hòa, tn phí nhà trường đã phi chi ra là 600 nghìn đôla. Không rẻ.

Bùi Văn Phú

Nguồn : VOA, 22/09/2017

Quay lại trang chủ
Read 723 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)