Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

25/09/2017

Nợ nần, bội chi và giải pháp nằm ngoài ‘định hướng’

Trân Văn

Tuần trước, B Tài chính Vit Nam loan báo, tính đến hết năm 2015, n nn ca Vit Nam là hơn 94 t M kim, tương đương hơn hai triệu t đng, trong đó vay mượn ngoi quc là 39,6 t M kim, vay mượn dân chúng trong nước là hơn 54 t M kim.

no1

Economist nêu con số n công ca Vit Nam vào ngày 16/7/2017 là hơn 94 tỉ USD. B Tài chính Vit Nam loan báo, tính đến hết năm 2015, n nn ca Vit Nam là hơn 94 t M kim. (Hình : Trích t website ca The Economist)

Tình trạng n nn ca Vit Nam càng lúc càng trầm trng và đ có "gu" vá "vai", h thng công quyn ti Vit Nam tiếp tc tìm đ mi cách đ tăng ngun thu t thuế, phí song song vi ct gim chi tiêu cho phúc li công cng. Mi gia đình, bt k khu vc cư trú, tng cá nhân, du giàu hay nghèo giờ đều có th cm nhn sc nng ca n nn khi vt giá gia tăng, kiếm sng khó hơn, chi tiêu phi dè sn hơn,…

Đã có rất nhiu phân tích v nguyên nhân n nn gia tăng, Đng cộng sản Việt Nam, Quc hi, Chính ph Vit Nam cũng đã ban hành không ít ngh quyết, ch đo hàng loạt gii pháp nhm gim bi chi, km gi n nn nhưng thc tế cho thy, bi chi và n nn ca Vit Nam vn là mt nan đ.

Liệu còn li gii nào cho nan đ n nn và bi chi ca Vit Nam ?

Dường như là có nhưng câu tr li li thuc loi nm ngoài "đnh hướng"…

***

Đầu tháng này, trong hi tho v "Vit Nam và trt t thế gii mi", din ra Budapest (Hungary), ông Vũ Quang Vit, cu V trưởng V Tài khon quc gia ca Liên Hip Quc, trình bày tham luận "Tại sao bi chi ngân sách quá ln và kéo dài quá nhiu năm Vit Nam".

Chuyên gia - về phân tích tương quan gia các d liu đã được thng kê vi tác động ca chúng ti kinh tế ca mt quc gia - này đã đưa ra hàng lot các nhn đnh đáng chú ý : N chính ph Vit Nam vay trc tiếp xp x 65% GDP. Nếu tính c n mà các doanh nghip nhà nước đã vay thì tng s n nn ca Vit Nam trong năm 2016 khong 431 tỉ M kim hoc hơn, con s đó tương đương 210% GDP (205,2 t M kim). Ông Vit lưu ý thêm là nếu cng c n ca khi tư nhân thì tng n ca kinh tế Vit Nam có th xp x 250% GDP.

Nói cách khác, tính theo GDP, nợ nn ca Vit Nam thuc loi cao nht thế gii !

Nợ cao, áp lc tr n tt nhiên s tăng. Khi không còn có th vay mượn đ chi tiêu và tr n, kinh tế s rơi vào khng hong. Theo ước tính ca ông Vit, vi mc đ n nn trên 200% GDP và lãi sut t 9% đến 10%/năm như hin nay, cng vi lm phát khoảng 4% năm, GDP ca Vit Nam phi tăng ít nht 10% mi đ đ… tr lãi. Đáng nói là trong bi cnh như hin nay, Vit Nam chng có cách nào đ đt được mc tăng trưởng như thế.

Nợ nn ca Vit Nam tăng không ngng là vì thu liên tc gim trong khi chi tiêu của h thng công quyn không ngng tăng. Da trên nhng s liu thng kê thu thp được t mt s ngun khác nhau, ông Vit đã lp hàng lot biu, bng đ chng minh, chi tiêu ca h thng công quyn gia tăng không phi do gia tăng đu tư hay tr n mà chỉ vì không km gi được chi thường xuyên.

Năm 2009, chi thường xuyên tương đương 54,4% tng chi ngân sách, sáu năm sau (2014), chi thường xuyên vt lên ti 65,5% tng chi ngân sách. Ông Vit ước tính, chi thường xuyên ca Vit Nam chiếm ti 34% GDP. Vượt xa các quc gia trong khu vc (Indonesia 21,7%, Singapore 14,9%…).

Bởi ngun thu gim trong khi chi tiêu không ngng tăng, phi vay mượn đ chi nên Vit Nam liên tc bi chi, t l bi chi khong 6% GDP, gp đôi mc an toàn theo tiêu chun quc tế (3%).

Một trong nhng lý do khiến Vit Nam liên tc bi chi là vì phi nuôi đi ngũ công chc và viên chc càng ngày càng đông (so vi năm 2013, năm 2014, s lượng công chc tăng 4,1%, s lượng viên chc tăng 9,8%). Tuy lương căn bn ca công chc và viên chc tăng liên tục (gia năm 2016 đã tăng 5,2%, đến gia năm 2017 li tiếp tc tăng thêm 7,4%), đng nghĩa vi vic phi tăng vay mượn đ nuôi công chc và viên chc nhưng nhiu người vn cho rng lương công chc và viên chc Vit Nam còn quá thp.

Theo ông Việt, nếu da vào mt bng chung ca nn kinh tế, nghĩa là tính theo GDP bình quân/người thì lương công chc và viên chc Vit Nam cao hơn GDP bình quân/người gn 40%, tương đương vi Hoa Kỳ và Trung Quc. S bt hp lý trong chính sách lương bng ca công chức, viên chc nm ch lương được tăng đi trà thành ra lương công chc cp dưới vn rt thp. Ông Vit cũng đã ch ra mt yếu t khác mà ông nhn mnh là "kỳ l" : Vit Nam không h kim soát lương ca gii lãnh đo các doanh nghip nhà nước thành ra lương ca gii này cao hơn lương ca gii b nhim và kim soát h. Cũng vì vy "không th không dn đến li h thng".

Tuy nhiên đáng chú ý nhất trong phân tích "Ti sao bi chi ngân sách quá ln và kéo dài quá nhiu năm Vit Nam" là chi tiêu cho quc phòng và an ninh.

Trong tham luận va k, ông Vit đã trình bày rt cn k cách thu lượm d liu, phương thc tính toán, theo đó, năm 2014, h thng công quyn Vit Nam đã chi cho ngành công an khong 6,4 t M kim, chi cho quân đi khong 4,5 t M kim (bao gồm c mua sm vũ khí, phương tin quc phòng - khong 1,9 triu M kim). Nếu tính theo tng chi ngân sách, chi cho công an chiếm 12%, chi cho quân đi chiếm 9%. T l chi ca Vit Nam cho quân đi tính trên tng chi ngân sách ngang vi Hoa Kỳ nhưng t l chi của Vit Nam cho công an gp sáu ln Hoa Kỳ (chi cho cnh sát ca Hoa Kỳ ch chiếm 2% tng chi ngân sách).

Ông Việt nhn đnh chi tiêu cho quân đi và công an nếu quá ln "s to ra áp lc mnh vào các khon chi tiêu khác cho xã hi". Theo ông Vit, sở dĩ Việt Nam phi chi mt khon khng l cho công an vì ngoài hot đng bo v, gìn gi trt t xã hi, công an Vit Nam đang thc hin nhng công vic mà các quc gia khác xem là hot đng dân s (Đăng ký h khu, Chng nhn hnh kim, Cp h chiếu ph thông, Đăng ký xe máy...). Ông Việt đưa ra nhn xét tuy có th làm vài chc triu người vui nhưng khiến hàng triu người bun là lc lượng công an quá đông s không ch làm ngân sách mt cân đi, gia tăng vay mượn đ nuôi mà còn to tin đ cho lm dng quyền lực, tham nhũng, bt mãn gia tăng, gây bt n cho xã hi.

***

Nếu b vài gi xem "Ti sao bi chi ngân sách quá ln và kéo dài quá nhiu năm Vit Nam", có th thy ông Vit đã son tham lun này mt cách hết sc cn trng, nghiêm túc, kèm nhiu dn chứng, nhn đnh xác đáng, gi ra nhiu vn đ, gii pháp cn ngm nghĩ, tt nhiên không loi tr kh năng cn tranh lun.

Tuy nhiên như mi tham lun cùng loi, "Ti sao bi chi ngân sách quá ln và kéo dài quá nhiu năm Vit Nam" s không đến nơi cn đến. Nó nằm ngoài "đnh hướng" ca các tiến sĩ chuyên ngành "xây dng Đng", "tư tưởng H Chí Minh",… Nó dưới "tm" hàng trăm tiến sĩ tt nghip nhng đi hc kiu như Southern California University for Professional Studies.

Mỗi năm, vào mùa Hè, mt s trí thức người Vit sng tn mác nhiu nơi trên thế gii, trong đó có c Vit Nam li t hp vi nhau đâu đó đ tho lun v mt ch đ c th có liên quan đến hin trng và tương lai Vit Nam. "Vit Nam và trt t thế gii mi" din ra hi đu tháng này Budapest (Hungary) là một trong khong 20 cuc hi tho như vy trong 20 năm va qua. Nhng "Hi tho mùa Hè", rng hơn là nhng nghiên cu, kho sát, khuyến ngh ca nhiu chuyên gia người Vit, mang đ th quc tch khác nhau, ch ging nhau ch cùng trăn trở v vn mnh Vit Nam dù công phu, đy tâm huyết ch mi đt được mt kết qu chung : Minh ha rng ch trương "chiêu hin, đãi sĩ", nhng li mi gi "hiến kế, góp sc xây dng, phát trin" ch mi là chiêu bài.

Đọc "Ti sao bi chi ngân sách quá lớn và kéo dài quá nhiều năm Vit Nam" đi, bn s thy… bun !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 25/09/2017

Quay lại trang chủ
Read 691 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)