Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

19/10/2017

Rừng Việt Nam đang réo tên ai ?

Lê Anh Hùng

Theo thông tin từ Văn phòng Ban ch đo Trung ương v Phòng chng Thiên tai, tính đến ngày 15/10, đt mưa lũ tun qua ti Min Trung và các tnh min núi phía bc đã khiến 68 người chết và 34 người mt tích, chưa k hàng chc người b thương tích nng khác. Những cái chết đu vô cùng thương tâm, còn thit hi v vt cht thì không sao đếm xu.

rung1

Hoàng Trung Hải (trái) và Nguyn Phú Trng.

Đâu là nguyên do ?

Trước thm ho kinh hoàng đó, ông Trn Quang Hi, Tng Cc trưởng Tng cc Phòng chng Thiên tai, đã phi chua chát thú nhận : "Phá rừng là mt trong nhng nguyên nhân chính gây ra lũ quét, st l. Chúng ta đang phi tr giá và s còn tiếp tc do nhiu đi, nhiu rng đã b ‘co trc’".

Trong một bài viết trên báo Tui Tr ngày 14/10, Giáo sư Vũ Trng Hng, nguyên Th trưởng B Nông nghiệp và phát triển nông thôn, nhận đnh : "Từ câu chuyện mt rng đu ngun, có lý do chính là chúng ta đã dành din tích rng rt ln cho phát trin thy đin… Cn xem li các quy trình vn hành h cha, đc bit là các h cha ca thy đin. Nếu ch thng kê qua s liu, vi s lượng h cha hin có, các nước s nghĩ chúng ta yên n v phòng lũ, ct lũ. H cha không phi là cái ao, phi có nhim v điu tiết nước theo đúng mc tiêu mùa lũ tr nước, mùa khô x nước. Nhưng vi các h cha thy đin thì không làm được hết như vy, vn còn ch đng tích nước t đu mùa lũ thay vì phi x nước đu mùa. Thm chí vi nhng thy đin va và nh, hơn 1.000 thy đin, đa s là không có dung tích phòng lũ".

Và tại hi ngh trc tuyến ca Chính ph bàn v vic "tăng cường qun lý, bo v rng và các gii pháp thc hin trong thi gian ti" ngày 14/10 va qua, Th tướng Nguyn Xuân Phúc đã thừa nhn : "Những công trình thy đin nh nhưng phá rng rất ln".

Ai là thủ phm ?

Như vy, có th nói, tác nhân chính ca thm ho mưa lũ lch s va qua là công tác qun lý, bo v rng và công tác quy hoch, qun lý thủy đin.

Vậy ai là người chu trách nhim cao nht v công tác qun lý, bo v rng và quy hoạch, qun lý thủy đin nhng năm qua ?

Xin thưa, câu tr li là ngài cu Phó Th tướng, đương kim Bí thư Thành ủy Hà Ni Hoàng Trung Hi !

Ngoài trọng trách Phó Th tướng ph trách kinh tế do Th tướng Nguyn Tn Dũng đ c và được Quc hi ca Ch tch Quc hi Nguyn Phú Trng phê chun t ngày 2/8/2007, Hoàng Trung Hi còn được "đng chí X" tin tưởng giao phó trọng trách Trưởng ban Ch đo Nhà nước v Kế hoch bo v và phát trin rng.

Nghĩa là, tất c các d án liên quan đến đt rng, t vic chuyn đi đt rng, giao đt rng cho các d án thủy đin, cho đến vigiao hàng trăm ngàn ha rừng đầu ngun, biên gii cho các công ty Trung Quc… t năm 2007 đến 2016 đu phnhận được s chun thun của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hi, nhân vt quan trng và quyn uy th hai trong chính ph Nguyn Tn Dũng.

Ngoài ra, nếu s liu báo cáo ca các tnh thành cũng như ca B Nông nghip và Phát trin Nông thôn v công tác trồng rng hàng năm là chính xác thì đến nay t l che ph rng ca Vit Nam đã vượt mc 100%, tc là không mt m2 nào trên di đt hình ch S này chưa được rng che ph. Tuy nhiên, thc tế thì như nhng gì mà chúng ta đã thy. Và dĩ nhiên, "thành tích" này trước hết phi được "ghi nhn" cho ngài (cu) Phó Th tướng ph trách kinh tế ngành (trong đó có ngành Lâm nghip) kiêm Trưởng ban Ch đo Nhà nước v Kế hoch bo v và phát trin rng Hoàng Trung Hi.

Đặc bit, t năm 1998, Hoàng Trung Hi đã là Tổng Giám đc EVN. Ông ta càng có điu kin khuynh loát ngành đin lc Vit Nam sau khi ngi lên chiếc ghế B trưởng Công nghip (2003-2007) và Phó Th tướng ph trách kinh tế (2007-2016).

Ngày 24/10/2007, Thủ tướng Nguyn Tn Dũng ký quyết đnh số 1436/QĐ-TTg v vic thành lp Ban Ch đo Nhà nước v Quy hoch Đin VI, đng thi b nhim Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hi làm Trưởng ban. Ngày 26/12/2011, Th tướng Nguyn Tn Dũng li ký quyết đnh số 2449/QĐ-TTg v vic thành lp Ban Ch đạo Nhà nước v Quy hoch Phát trin Đin lc Quc gia, dĩ nhiên Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hi li là Trưởng ban.

Trả li báo chí bên hành lang Quc hi ngày 9/11/2009, ngài Phó Thủ tướng đã hùng hn khng đnh : "Không thủy đin nào không có trong quy hoch". Nghĩa là, không một công trình thủy đin nào nm ngoài quyn quyết đnh ca ngài Phó Thủ tướng, bi không ai khác mà chính ông ta mi là người nm quyn đnh đot cái gi là "quy hoch thủy đin" đó.

Một d án thủy đin không nm trong "quy hoch" mà mun được trin khai ư ? Chuyn nh, ch cn ngài Phó Thủ tướng phù phép bng cách đưa nó vào "quy hoch thủy đin" ca ông ta là xong. Xin đơn c, tháng 8/2010, Hoàng Trung Hđồng ý bổ sung d án thy đin Sông Tranh 3, công sut khong 62 MW vào danh mc các d án ngun đin ti Quy hoch đin VI ; hay tháng 6/2015, ông ta đồng ý bổ sung dự án nhà máy thủy đin Ialy m rng vào Quy hoch đin VII, v.v và v.v.

Trước s phn đi đc bit gay gt ca công lun, tháng 9/2013, ngài Phó Thủ tướng buộc phi đưa hai d án thy đin Đng Nai 6 và Đng Nai 6A ra khi "quy hoch". Báo Người Lao Đng ngay lp tc đăng bài "Xin cảm ơn Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hi !". Bài viết m đu bng câu : "Sao mà vui sướng đến mun rơi nước mt !". Chng đó đ cho thy quyn lc ca "ông vua không ngai" Hoàng Trung Hi ln đến nhường nào.

Và một Hà Ni đang "bê-tông hoá"

Không chỉ nhng thm cây xanh nhng cánh rng xa xôi, ho lánh, hiếm khi thy bóng người, mà ngay c nhng hàng c th rp bóng mát ngay gia mt Hà Ni đông đúc nhn nhp mi khi nghe đến cái tên Hoàng Trung Hi cũng phrun rẩy, khiếp đm.

Với tư cách Phó Th tướng ph trách kinh tế, Trưởng ban Ch đo Quy hoch và đu tư xây dng Vùng Th đô Hà Ni, Hoàng Trung Hi là nhân vật có tiếng nói quyết đnh v quy hoch th đô từ năm 2007 đến năm 2016, vi s thích đc bit là trit h cây xanh và "bê-tông hoá" Hà Ni. T sau Đi hi XII, được Tng Bí thư Nguyn Phú Trọng đc bit tin tưởng giao phó trng trách thng lĩnh b máy dân s và quân s ca Th đô, ngài Bí thư Thành ủy li càng tho sc phát huy s trường ca mình.

Lý lẽ ca ngài ư, rt đơn gin : "Cht cây ai cũng tiếc, nhưng chng l không làm gì" (!!!).

Theo Giáo sư Vũ Trọng Hng, vi din tích rng đu ngun b phá, dù có đu tư tin đ tái sinh thì cũng phi 50 năm mi phc hi, mi ngăn được dòng chy. Nghĩa là nếu ngay t bây gi 90 triu dân Vit Nam bt tay vào vic x lý nhng "di sn" do "con ngựa thành Troy" Hoàng Trung Hi để li thì cũng phi mt ít nht na thế k na chúng ta mi hoàn toàn khc phc được hu qu.

Không chỉ rng Vit Nam, mà hàng nghìn linh hn oan nghiệt đang réo gi tên ngài, thưa ngài Bí thư Thành ủy Hà Ni !

Lê Anh Hùng

Nguồn : VOA, 19/10/2017

Quay lại trang chủ
Read 854 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)