Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

23/10/2017

2017, năm khủng hoảng ngoại giao của Việt Nam

Phạm Chí Dũng

Có một mc thi đim trùng hp đáng chú ý : Tháng By năm 2017 bt đu n ra cuc khng hoảng ngoi giao Đc - Vit khi s t v "bt cóc Trnh Xuân Thanh", cũng là tháng mà Tng bí thư đng cm quyn Vit Nam là Nguyn Phú Trng thc hin mt cuc "bình Tây" : chuyến công du mang sc thái vi vã và cp rp ca ông Trng sang Campuchia khiến nhiều dư lun cho rng Vit Nam mun "ve vãn" quc gia sát biên gii Tây Nam nhm thoát khi s chi phi ca Trung Quc, cũng là nhm đo đếm xem vai trò và nh hưởng ca Hà Ni đi vi Th tướng Hun Sen còn gi được mc nào.

ngoaigiao1

Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Th tướng Vit Nam Nguyn Xuân Phúc trong mt cuc hi kiến ti Phnom Penh, tháng Tư, 2017.

25 triệu đô la và 70.000 người Vit

Từ sau Đi hi 12 ca đng cm quyn vào đu năm 2016 cho đến trước chuyến đi Campuchia ca Tng bí thư Trng, mt s quan chc cp cao ca Vit Nam cũng đã đi Phnom Penh, nhưng ch đt được kết qu là chng kiến mt Hun Sen càng lúc càng bt chước Bắc Kinh khi nhìn Vit Nam bng na con mt. Không có bt kỳ cam kết nào có th chng minh được ca Campuchia v vic s không khơi li nhng xung đt biên gii gia hai nước, dn đến nhng du hiu v quân đi Vit Nam đã âm thm gia tăng lc lượng biên giới Tây Nam.

Không biết ly tin t đâu và theo cơ chế nào, nhưng chc chn không phi là tin túi, trong cuc gp kéo dài 90 phút vi Hun Sen vào tháng 7/2017, Nguyn Phú Trng đã tng 25 triu đôla M vin tr đ xây dng tòa văn phòng Tng thư ký Quc hội Campuchia. Báo đng Vit Nam lp tc tuyên giáo : "hai bên đã ký mt s văn kin quan trng, như tuyên b chung v tăng cường hp tác và hu ngh, mt hip đnh khung v kết ni kinh tế, mt ngh đnh thư v hot đng cu h thiên tai dc theo biên gii, biên bản ghi nh v vic phát trin nhà máy thy đin và v phát trin ngun nhân lc trong lĩnh vc vin thông".

Truyền thông Vit Nam còn miêu t chuyến thăm Campuchia ca ông Trng là "mt du mc lch s đc bit quan trng trong quan h láng ging tt đp, hu ngh truyn thng, hp tác toàn din Vit Nam - Campuchia".

Thông tấn xã Vit Nam mô t cnh người dân Campuchia tưng bng đón tiếp người đng đu đng cm quyn ti Vit Nam : "Dc hai bên đường t sân bay quc tế Pochentong v Hoàng cung, hàng nghìn người dân và thanh thiếu niên Campuchia cm c, hoa, vy chào Tổng bí thư Nguyn Phú Trng... Tng đàn chim b câu bay lượn trên bu tri, trước ca Hoàng cung - hình nh sinh đng ca hòa bình và hu ngh"…

Nhưng ch hơn hai tháng sau chuyến đi "tưng bừng đón tiếp" trên, "hình nh sinh đng ca hòa bình và hu ngh" đã b mt cú giáng ngã nga : B Ni v Campuchia tuyên b bt đu xúc tiến kế hoch thu hi giy t tùy thân, mà thc cht là thu hi quyn công dân, ca gn 70.000 người, đa phn là gc Việt, đang sinh sng ti Campuchia.

Bóng ma chiến tranh biên gii Tây Nam ?

Kể t thi đim năm 1979 khi quân đi Vit Nam "tiếp qun" Campuchia t Khmer Đ và thay thế chế đ dit chng này bng chế đ ca Th tướng Hun Sen, chưa bao gi Hun Sen li xa ri tm tay ca B Chính tr Hà Ni như lúc này.

Cuộc khng hong Vit Nam - Campuchia có thể đã khi đi bng mt vn đ xã hi ch không phi ngoi giao hay kinh tế, quân s, nhưng là mâu thun xã hi vi mt tm mc đ gây xáo đng mnh trong dư lun, còn gii chóp bu Vit Nam ăn không ngon ming.

Ngay trước mt, by chc ngàn người Việt sinh sng Campuchia rt có th s b chính ph nước này tước quyn công dân và đy đui v Vit Nam. Mt khác, tương lai có đy đui hay không cũng có th được phía Campuchia biến thành mt điu kin tiên quyết đ thương lượng vi gii chóp bu Việt Nam về nhiu vn đ trong quan h đã không còn cơm lành canh ngt gia hai nước như biên gii, b phòng quân s, thương mi và đu tư, quan đim ng x vi M và vi Trung Quc…

Khủng hong ngoi giao người Vit Campuchia li kéo theo nguy cơ xung đt quân sự "Mt trn Campuchia" đang có chiu hướng nóng ry. Bóng ma cuc chiến biên gii Tây Nam nhũng năm 1978 - 1979 đang tr li.

Từ v thế mt quc gia được xe là "anh c" trong khi ba nước Đông Dương, gi đây Vit Nam có th còn phi tht s lo s s thay đổi nhanh chóng ca Hun Sen - nhân vt đang có nhiu du hiu đi theo khuynh hướng đc tài và đc tr ca Tp Cn Bình.

Xung đột quân s còn tràn ngp nguy cơ khu vc Bin Đông gn lãnh hi Vit Nam, và ngay ti biên gii phía Bc là nơi Trung Quc luôn lăm le…

Luật Nhân quyn Magnitsky

Đã khó càng thêm khốn.

Chỉ ít ngày trước hành đng d kiến tước giy tùy thân 70.000 người Vit Campuchia mà b mt s quan chc Vit coi là "phn bi Vit Nam", người Đc đã ra thông báo tm thi đình ch quan h đối tác chiến lược vi Vit Nam - mt cú giáng thng thng điếng người vào thói dùng lut rng vi c thế gii cùng thói "kiêu ngo cng sn". Sau đó, Chính ph Đc đình ch luôn hip đnh Đc - Vit v min visa cho nhng người dùng h chiếu ngoi giao. Cử ch đc bit tế nh này có nghĩa là k t nay, k c B trưởng ngoi giao Vit Nam Phm Bình Minh và ngay c Tng bí thư Nguyn Phú Trng có mun đi Đc thì đu phi đến Đi s quán Đc ti Hà Ni đ xin visa.

Đây cũng là lúc mà bắt đu là mt s và tiếp tới có th là hàng lot quan chc ngoi giao ca Đi s quán Vit Nam ti Đc đã b trc xut và có th s b trc xut, kéo theo giai đon hai ca khng hong ngoi giao Đc - Vit : đóng băng kéo dài.

Vẫn chưa hết. Úc, Hàn Quc, Đài Loan và có th c Nht Bn, M dường như không còn mun tiếp nhn lc lượng lao đng th công và k c du hc sinh Vit Nam. Mt s th trường nhp khu lao đng đang dn đóng ca. Có th nhiu du hc sinh Vit Nam s phi v nước.

Dân khốn kh là vy, nhưng quan chc và gii nhà giàu cũng không thoát. Luật Nhân quyn Magnitsky đã được M ban hành vào cui năm 2016 và Quc hi Canada va thông qua vào tháng 10/2017 s góp phn hn chế đáng k dòng di trú ca gii quan chc và đi gia Vit Nam sang các nước này. Hàng lô hàng lốc quan chức Vit hoc vi phm nhân quyn hoc tham nhũng s phi điên đu đ tìm được "min đt ha".

Sau Đức là ai ?

Trong tình thế "thù trong gic ngoài" như thế, gii chóp bu Vit Nam s đi phó ra sao ?

Thật l lùng là bt chp tình cnh ngày càng tr nên quá nguy hiểm, gii quan chc Vit Nam vn không ngt các cuc thanh trng quyn lc và tranh giành li ích, vn mê mui đu dây chính tr gia M và Trung Quc, nhưng li hu như không thèm liếc mt ti thm trng dân chúng đang tr v thi lm than thc dân.

Không chỉ tài nguyên thiên nhiên b khai thác gn như cn kit cùng mt nn kinh tế đã lao vào suy thoái đến năm th 9 liên tiếp, c chính tr và xã hi Vit Nam đang lao đến vc thm ca t thn.

Không còn nghi ngờ gì na, 2017 có l mi ch là năm mở màn ca chui khng hong ngoi giao gia Vit Nam vi cng đng quc tế. C vi đà này, năm sau và nhng năm sau na, chính th Vit Nam s còn phi tiếp nhn không ch thái đ th ơ gh lnh t nhiu nước phương Tây, mà có th còn xy ra mt cú siết không tuyên bố trước, âm thm nhưng kiên quyết t nhng quc gia này v bo h thương mi, thuế quan, vin tr phát trin, đu tư nước ngoài và c v ngoi giao, hp tác văn hóa.

Sau người Đc, nhưng cái tên như Thy Đin, Đan Mch, Canada, Úc, Pháp, Anh, Ý, Bỉ, Hà Lan, Na Uy…, và không loi tr c người M và c người Nht, có th hin ra và "kiến to" n tượng gh lnh đ thm thía cho gii lãnh đo Vit Nam v triết lý nhân sinh "chưa thy quan tài chưa đ l".

Phạm Chí Dũng

Nguồn : VOA, 23/10/2017

Quay lại trang chủ
Read 885 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)