Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

22/11/2017

Mối đe dọa từ Trung Quốc và vấn đề Biển Đông

Hoài Hương

Từ trung tun tháng 11, Vit Nam xut hin trên sân khu thế gii trong vai nước ch nhà, nim n đón tiếp nhiu nguyên thủ quc gia ti Đà Nng d hi ngh APEC- Din Đàn Hp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương.

bd1

Mối đe dọa từ Trung Quốc

Ngay sau khi APEC bế mc, Hà Nội ln lượt đón tiếp 2 v khách qúy lãnh đo hai cường quc hàng đu thế gii. Trước tiên là Tng thng Hoa Kỳ Donald Trump, chính thức đi thăm Vit Nam. Cùng ngày Tng thng M lên máy bay v nước, Hà Nội li tri thm đ, bn đi bác long trng đón tiếp Ch tch nước Trung Quc Tp Cn Bình. Nhưng đàng sau 21 phát đi bác và nhng li phát biu hòa hoãn nêu lên tinh thn đoàn kết gia hai nước anh em cng sn láng ging, nhiu người Vit, k c trong chính quyn, vn lo ngi v ý đ ca nhà lãnh đo Trung Quc quyn lc nht t sau Mao Trch Đông, vn quyết tâm thc hin "gic mơ Trung Hoa". Mt nhà nghiên cu các vn đ Đông Nam Á phân tích mối đe da do Trung Quc đt ra đi vi Vit Nam.

Là một nước nh nm sát cnh mt nước khng l, vic Vit Nam b Trung Quc chi phi trong nhiu lĩnh vc là điu khó tránh khi, nht là khi cường quc ln nht khu vc, dưới quyn lãnh đo ca ông Tập Cn Bình, có tham vng tr thành bá ch thế gii và đang tng bước thc hin ‘gic mơ Trung Hoa’.

Giáo sư Ngô Vĩnh Long nói mi đe da đến t Trung Quc không ch hin din trên Bin Đông, mà có phn còn nguy him hơn trên đt lin. Ông nói thái đ e dè lo lắng ca nhiu người dân và ch trương ca gii lãnh đo Vit Nam phi mm do vi Trung Quc, cũng có cái lý riêng ca nó.

Giáo sư Ngô Vĩnh Long giải thích :

"Nếu mang ra so sánh, thì mi đe da ca Trung Quc ngay trên đt lin còn nguy him hơn mi đe dọa trên Bin Đông rt là nhiu. Mình không mun làm cho Trung Quc quá pht lòng trong khi nhng nước có th giúp Vit Nam hin nay còn có v hơi th ơ. Vit Nam chúng ta có câu "nước xa mà la gn". Nếu la bc cháy nhà mình mà nước không gn thì rt là khó, thành ra tôi hiểu vì sao chính quyn Vit Nam tri thm đ đón ông Tp Cn Bình".

Giáo sư Ngô Vĩnh Long cho rng Vit Nam nên tn dng cánh ca cơ hi khi thế gii chú ý ti mình sau s kin APEC, đ ci thin hình nh ca đt nước, và đy mnh vai trò trong khu vực và trên trường quc tế hu có th cng c thế đng ca mình.

Giáo sư Ngô Vĩnh Long :

"Việt Nam đang được chú ý đến thì nên đy mnh vai trò tích cc ca mình không nhng đi vi các nước trong khu vc và thế gii, mà thường thường mt nước mun được kính trng là mình phi đi đãi vi dân ca mình như thế nào, chính sách trong nước ca mình như thế nào, thì lúc đó cái chiến lược ca mình đi vi nước ngoài nó mi được bo v và đy mnh hơn".

Làm cách nào tận dng các mi quan h ca Vit Nam vi Hoa Kỳ và Vit Nam vi Trung Quc đ phc v tt nht các li ích ca Vit Nam trong cuc tranh chấp ch quyn Bin Đông ?

Giáo sư Ngô Vĩnh Long :

"Trải thm đ là mt hình thc, mt cách khác là làm sao đ cho sc mnh ni b ca Vit Nam càng ngày nó càng phát trin thêm đ dân chúng Vit Nam cùng nhau bo v đt nước, thì tôi nghĩ trong đó nhân quyn và dân quyn là rt quan trng dù cho ông Trump hay các nước khác không đ cp đến ngay trong lúc này. Chính Vit Nam phi làm sao đ cho dân chúng trong nước cm thy rng h cn đóng góp cho tương lai ca đt nước".

Về đ ngh ca nhà lãnh đo Mm trung gian điều gii gia Vit Nam và Trung Quc đ gii quyết tranh chp ch quyn bin đo, nhà nghiên cu nhn đnh khi đưa ra đ xut đó, ông Trump có l không nm vng vn đ Bin Đông cho lm.

Giáo sư Ngô Vĩnh Long nói :

"Ông Trump ông ấy nói câu này là hoàn toàn sai, là bởi vì đây không phi là mt vn đ gia Vit Nam và Trung Quc, hay gia Vit Nam và mt s nước khác trên thế gii. Vn đ Bin Đông là vn đ chung ca thế gii, vn đ chung ca khu vc. M có bn phn Bin Đông cũng như có bn phận Tây-Thái Bình Dương. Bây gi ông Trump nói M s đng gia, tìm cách ni nước này vi nước kia như vy thì tt nhiên là M t b trách nhim ca mình. Mà đây không phi là trách nhim mi, mà có c trăm năm ri. M đã tham d 4 cuc chiến Châu Á -Thái Bình Dương đ bo v an ninh đó cũng như đ bo v quyn li ca M. Bây gi t nhiên tách ri M ra ri bo tôi s đng ngoài, và giúp cho các ông nói chuyn vi nhau thì tht là vô lý !"

Mặc dù thái đ hòa hoãn hơn gia các nước tranh giành ch quyền trên Bin Đông sau hi ngh APEC cho phép lóe lên mt tia hy vng v trin vng ni li các cuc đàm phán đ đt mt b Quy tc ng x trên bin vào đu năm ti, có phn chc v tranh chp ch quyn ti vùng bin giàu tài nguyên này th nào cũng có ngày sẽ bùng lên tr li, bi vì không có nước nào trong cuc có ý đnh nhượng li ch quyn lãnh th, lãnh hi ca mình, trong khi khó có th thuyết phc Trung Quc t b gic mơ nước ln ca họ.

Hoài Hương

Nguồn : VOA, 22/11/2017

Quay lại trang chủ
Read 556 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)