Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

13/12/2017

Nên hiểu ‘Mật ước Thành Đô’ như thế nào ?

Lê Anh Hùng

Hội ngh Thành Đô là mt ch đ gây rt nhiều tranh cãi Vit Nam cũng như trong các cng đng người Vit hi ngoi sut nhiu năm qua.

thanhdo1

Hội ngh Thành Đô đã din ra trong bí mt.

Chỉ 4 ngày sau khi được Đi s Trung Quc thông báo, ba nhà lãnh đo Vit Nam là Tổng bí thư Nguyn Văn Linh, Th tướng Đ Mười và C vn Phm Văn Đng đã có mt ti Thành Đô (thủ ph tnh T Xuyên, Trung Quc) vào đúng ngày Quc khánh ln th 45, trong khi Đng Tiu Bình thm chí không thèm xut hin như li ha hn lp lng ban đu.

Bối cnh

Cuối thp niên 1980, h thng xã hi ch nghĩa Đông Âu bt đu chao đo trước khi sp đ hàng lot.

Về phn mình, mc dù đã thc hin ci cách kinh tế t sau Đi hi VI nhưng Vit Nam vn chưa thoát ra khi cuc khng hong trm trng v chính tr - kinh tế - xã hi vn bt đu ngay t năm 1975.

Lo sợ cho s phn ca mình và t huyn hoc "dù bành trướng thế nào thì Trung Quc vn là mt nước xã hội chủ nghĩa", mt s nhân vt ch cht trong ban lãnh đo cộng sản Việt Nam, đng đu là Tổng bí thư Nguyn Văn Linh, đã quay sang ôm chân các ông chủ Trung Nam Hi, bt chp thc tế là trước đó Bc Kinh đã đánh chiếm toàn b Hoàng Sa năm 1974, phát đng cuc chiến tranh biên gii t 1979 - 1989, thm sát 64 quân nhân Vit Nam ri chiếm đo Gc Ma năm 1988.

Mật ước Thành Đô ?

Từ nhiu năm trước, trong dư lun đã lan truyn thông tin rng kết qu Hi ngh Thành Đô là mt bn mt ước, theo đó lãnh đo cộng sản Việt Nam đ ngh và lãnh đo Trung Quc đng ý đ Vit Nam tr thành mt khu vc t tr ca Trung Quc.

Đến tháng 5/2014, mt s trang mng thm chí còn đăng tải nội dung ca bn "mt ước" (được cho là do Hoàn Cu Thi Báo và Tân Hoa Xã công b) : "…Và Vit Nam bày t mong mun sn sàng chp nhn làm mt khu vực tự tr thuc chính quyn Trung ương ti Bc Kinh, như Trung Quc đã dành cho Ni Mông, Tây Tng, Qung Tây….

Phía Trung Quốc đng ý và đng ý chp nhn đ ngh nói trên, và cho Vit Nam thi gian 30 năm (1990-2020) đ Đng Cng sn Vit Nam gii quyết các bước tiến hành cn thiết cho vic gia nhp đi gia đình các dân tc Trung Quc.…"

Đâu là sự tht ?

Trong cuốn hi ký "Hồi c và Suy nghĩ" của mình, cu Th trưởng Ngoi giao Trần Quang Cơ đã tiết l : "Sau 2 ngày nói chuyn (3 - 4/9/1990), kết qu được ghi li trong mt văn bn gi là ‘Biên bn tóm tt’ gm 8 đim. Khi nghiên cu biên bn 8 đim đó, chúng tôi nhn thy có ti 7 đim nói v vn đ Campuchia, ch có 1 đim nói về ci thin quan h gia hai nước mà thc cht ch là nhc li lp trường cũ ca Trung Quc gn vic gii quyết vn đ Campuchia vi bình thường hoá quan h gia Vit Nam và Trung Quc".

Nghĩa là, Hội ngh Thành Đô kết thúc song vic bình thường hoá quan hệ hai nước, điu mà ban lãnh đo Vit Nam nóng lòng mong đi, vn chưa cht li được. Vì thế, gi thuyết v bn "mt ước" kia rõ ràng là thiếu cơ s.

Thậm chí ngay c "Biên bn tóm tt" 8 đim nói trên cũng không được phía Vit Nam thc hin đy đ. Nguyên nhân chủ yếu là do s phn đi ca B Ngoi giao dưới quyn B trưởng Nguyn Cơ Thch, vi s đng tình ca mt vài ủy viên B Chính tr khác, như Th trưởng Trn Quang Cơ đã thut li trong hi ký. (Trong cuc hp kim đim v Hi ngh Thành Đô, Phó Th tướng Võ Văn Kit đã nói : "…Mình b nó la nhiu cái quá. Tôi nghĩ Trung Quc chuyên là cm by").

Thiếu tướng Nguyn Trng Vĩnh (Đi s Vit Nam ti Trung Quc t năm 1974-1987) cho biết là mặc dù cùng 19 cu s quan cao cp khác ký tên vào bn kiến ngh yêu cu minh bch hóa Hội ngh Thành Đô song ông cũng không tin vào thông tin phía Trung Quc đưa ra.

Đại tá Nguyn Văn Tuyến (cán b tin khi nghĩa và là thành viên sáng lập Câu lạc bộ chng tham nhũng, tiêu cc ca các v lão thành cách mng Hà Ni) cho chúng tôi biết là trong mt cuc gp vi Thường trc Ban Bí thư Đinh Thế Huynh, khi ông đ cp đến "Mt ước Thành Đô", ông Huynh khng đnh đích thân ông ta đã vào kho lưu tr ca đng đ tìm nhưng không h thy bn "mt ước" đó. (Lãnh đo cng sn nói thì không hn là đáng tin, song điu đó không có nghĩa là h chưa bao gi nói tht. Và s khng đnh ca nhân vt s 5 trong ban lãnh đo Vit Nam phù hp vi logic ở trên, cũng như vi mt tài liu được cho là ca Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2014 nhằm gii thích về Hi ngh Thành Đô).

Toan tính gì ?

"Người Trung Quc làm gì cũng có tính toán". Thông tin về "Mt ước Thành Đô" được Bc Kinh tung ra ngay gia lúc h đưa giàn khoan HD981 vào sâu trong thm lc đa và vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam t ngày 2/5 đến 15/7/2014. Rõ ràng, h mun qua đó đ bin h cho hành vi xâm phạm ch quyn Vit Nam, gây chia r trong ban lãnh đo cộng sản Việt Nam, khiến người Vit trong và ngoài nước b phân hóa, và cui cùng là làm suy yếu n lc ca Hà Ni trong vic chng li hành vi ngang ngược đó.

Mặc dù ni dung c th ca "Mt ước Thành Đô" được Bc Kinh "tiết l" vào thi đim h đưa giàn khoan HD981 xâm phm vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam, nhm mc đích như chúng tôi đã đã ch ra, song thông tin v s tn ti ca nó thì đã xut hin t lâu. Vy đng cơ ca h là gì ?

Quả thc, không khó đ nhn ra toan tính ca Bc Kinh khi cho lan truyn thông tin v "Mt ước Thành Đô". Đây thc s là mt mũi tên trúng nhiu đích theo đúng bn cht "thâm như Tàu" ca h : (i) khiến nhng người Vit tâm huyết vi công cuc chng bành trướng Trung Quc nn lòng (do nghĩ rằng mi n lc đu vô ích bi cái văn kin bán nước kia) ; (ii) làm phân tâm nhng người chng him ho Trung Quc ti Vit Nam (thay vì l ra cn tp trung vào vic vch trn và ngăn chbàn tay tội ác ca "nhóm li ích Tàu"trong bộ máy hin hành thì h li phung phí thi gian và công sc vào vic tranh cãi hoc lên án và đòi bch hoá mt chuyn không có tht trong quá kh) ; và (iii) khiến cho người dân bình thường không tin tưởng vào truyn thông phi chính thng (khi thy trên mng toàn loan truyn nhng thông tin nhm nhí).

Không chỉ nn ra cái gi là "Mt ước Thành Đô", Bc Kinh thm chí còn dựng lên c mt câu chuyn kỳ bí qua tác phẩm "H Chí Minh sinh bình kho" ca H Tun Hùng. Theo đó, H Chí Minh không phi là Nguyn Ái Quc - Nguyn Tt Thành - Nguyn Sinh Cung (nguyên quán Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An), mà là H Tp Chương, người Đài Loan. (Ngoài nhng mc đích nêu trên, điu này còn giúp dn đường dư lun đ"con ngựa thành Troy" Hoàng Trung Hi ngày càng "chui sâu, leo cao" và cuối cùng là thâu tóm chiếc ghế Tng Bí thư).

Không còn nghi ngờ gì, "Mt ước Thành Đô" là mt câu chuyn ba đt nhm phc v mưu đ đen ti ca Trung Nam Hi. Vic nhà cm quyn cộng sản Việt Nam không công khai Tho thun Thành Đô là vì đó không chỉ là mt tht bi nhc nhã trong lch s ngoi giao Vit Nam, mà còn là bng chng không th chi cãi v hành vi "cõng rn cn gà nhà", "rước voi v dày m t" ca h. Ch chng y thôi h đã b lch s và nhân dân đi đi lên án, ch đng nói đến chuyn mưu toan biến Vit Nam thành mt b phn ca "đi gia đình các dân tc Trung Quc".

Ngoài ra, ngay cả khi "Mt ước Thành Đô" là s tht đi na thì nó cũng không có giá tr pháp lý, bi nó không tuân theo nhng trình t pháp lý thông thường của một hip ước gia hai quc gia. Nguyn Văn Linh và Đ Mười hoàn toàn không đ chính danh đ đóng du hiu lc vào mt hip ước vô cùng h trng như thế. Trong khi đó, nhng người ký kết "mt ước" đó hoc đã chết, hoc gn như không còn nh hưởng trên chính trường, nên nó li càng vô giá tr.

Trong một bài viết trước đây, chúng tôi đã chỉ ra rng, nếu các bn tuyên b chung Vit - Trung xưa nay luôn được Hà Ni thc hin đúng thì Vit Nam đã tr thành "mt b phn không th tranh cãi ca Trung Quc" t lâu, ch chng cn phi đi đến khi "Mt ước Thành Đô" được thi hành. Điu này không xy ra bi thc tế là trong ban lãnh đo Vit Nam luôn tn ti những thành phn ý thc được him ho phương bc mà Bc Kinh chưa thao túng được (chng hn như Nguyn Cơ Thch và Võ Văn Kit trong "Hi c và Suy nghĩ"), bên cnh áp lc t mt công chúng vn ngày càng bc trc và "d ng" vi nhng gì liên quan đến Trung Quốc.

Bất lun thế nào, vic đt nước chúng ta ngày càng b các gng kìm ca Đi Hán siết cht như hin nay không phi là vì "Mt ước Thành Đô" kia, mà chính là vì 90 triu người Vit, đc bit là nhng tinh hoa ca ging nòi, đã làm chưa đ đ bo v giang sơn gm vóc mà t tông đã đ bao máu xương đ dng xây, gìn giữ.

Lê Anh Hùng

Nguồn : VOA, 13/12/2017

Quay lại trang chủ
Read 1000 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)