Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

13/12/2017

Công an và quân đội có quá nhiều tướng

Trân Văn

Cuộc trò chuyn gia ông Huỳnh Ngc Sơn, Phó Ch tch Quc hi Vit Nam vi c tri ca ông ti Đà Nng hi đu tháng này có mt chi tiết rt đáng chú ý : kỳ hp th 8 din ra vào tháng trước, các đi biu Quc hi Vit Nam khóa 14 đã thông qua hai đo lut đ ci sa Lut Sĩ quan Quân đi nhân dân và Lut Công an nhân dân hin hành.

congan1

Hình minh họa.

Hai đạo lut va k vn mi được ci sa hi tháng 11 năm 2014, gi, sau ba năm phi tiếp tc ci sa vì c Quân đi nhân dân ln Công an nhân dân có… nhiu tướng quá !

Theo Luật Sĩ quan Quân đi nhân dân và Lut Công an nhân dân mà các đi biu Quc hi Vit Nam khóa 13 va thông qua và s có hiu lc ngay lp tc khi Ch tch Nhà nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam ký quyết đnh công b, s lượng tướng ca quân đi không được vượt quá 415 và s lượng tướng ca công an không được vượt quá 205.

Lương căn bản (chưa kể phụ cấp chức vụ và chi phí lấy từ ngân sách để thực hiện các hình thức đãi ngộ khác) cho một thiếu tướng là 11.180.000 đồng/tháng

Chưa biết lúc nào Ch tch Nhà nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam ký quyết đnh công b Lut Sĩ quan Quân đi nhân dân và Lut Công an nhân dân mi được ci sa nhưng chc chn là vào lúc đó, Quân đi nhân dân và Công an nhân dân dư ra 74… viên tướng !

Theo tường thut ca báo đin t Infonet thì dù Quc hi khóa 14 đã khng chế s lượng tướng quân đi và tướng công an nhưng c tri Đà Nng chưa hài lòng khi vn còn phi nuôi ti 620 ông tướng chính thc, 74 ông tướng "ngi chơi xơi nước" ch ngày ngh hưu và vô s ông "tướng chìm" (mang cp bc đi tá nhưng hưởng lương tướng).

Ông Sơn, vn cũng là tướng (Thượng tướng, cu Tư lnh Quân khu 5) phân trn, du chuyn phong tướng trong thi gian va qua rõ ràng là hết sc tùy tin nhưng chn chnh thì li là "vn đ hết sc nhy cm, tế nh" và "rt khó, không đơn gin". Nhân vt tng mang ba ngôi sao trên cu vai thú thật là vic kim soát s lượng tướng quân đi và tướng công an đã được gii lãnh đo Vit Nam nâng lên, đt xung nhiu ln nhưng không th đưa ra quyết đnh ti hu bi s làm các sĩ quan quân đi và công an "tâm tư". Trước, rt d dàng nên gi, "gim xung ‘h’ không chu" !

Phó Chủ tch Quc hi Vit Nam bo rng, ni dung ban đu ca hai d lut nhm ci sa Lut Sĩ quan Quân đi nhân dân và Lut Công an nhân dân hin hành có nhiu đim khác bit so vi ni dung Lut Sĩ quan Quân đi nhân dân và Lut Công an nhân dân mà Quốc hi Vit Nam mi thông qua hi tháng trước. Tuy ông Sơn và nhiu người "chưa tht ưng lm" vi ni dung Lut Sĩ quan Quân đi nhân dân và Lut Công an nhân dân mà Quc hi Vit Nam mi thông qua hi tháng trước nhưng dù sao đó cũng là "cố gng ln". Cho dù c tri hết sc bt bình khi phi nuôi quá nhiu tướng và ông Sơn tha nhn, s bt bình đó là "đúng" song theo tiết l ca ông Sơn thì ch có khong 70% đi biu Quc hi tán thành vic hn chế phong tướng ! 30% còn li (trong đó có khoảng 10% đi din cho quân đi và công an trong Quc hi) bỏ phiếu chng hoc không biu quyết !

***

Vào thời đim này, lương căn bản (chưa k ph cp chc v và chi phí ly t ngân sách đ thc hin các hình thc đãi ng khác) tr cho mt thiếu tướng là 11.180.000 đng/tháng. Tương t, lương căn bn (chưa k ph cp chc v và chi phí ly t ngân sách đ thc hicác hình thức đãi ng khác) ca mt thiếu tá là 8.840.000 đng/tháng.

Không thể tính chính xác lương hưu/tháng ca các sĩ quan trong lực lượng vũ trang (bao gm c quân đi ln công an) vì lương hưu còn ph thuc vào nhiu yếu t khác nhưng nhìn chung, lương hưu ca các sĩ quan trong lc lượng vũ trang (bao gm c quân đi ln công an) không có khác bit đáng k so vi lương căn bản.

Sau khi dư lun dy lên thành bão trước trường hp mt n giáo viên Hà Tĩnh ch nhn được khon lương hưu là 1,3 triu đng/tháng sau 37 năm "gõ đu tr", đu tháng trước, đi din Bo him xã hi Vit Nam bo rng, tính toán ca h không sai và h không thể làm gì khác. Tuy lương hưu ca rt nhiu người dân bình thường cc kỳ thp nhưng trong vài năm gn đây, Bo him xã hi Vit Nam liên tc cnh báo, qu dành cho lương hưu ca Vit Nam có th s "v" vào năm 2024 vì thu thì ít mà chi thì nhiu. Sng ung dung với lương hưu gi ch còn nhóm lương hưu rt cao, bao gm nhng nhân viên cao cp cp ca các doanh nghip ngoi quc (do lương cao nên tng phi đóng góp rt nhiu cho bo him xã hi trong mt thi gian dài) và các sĩ quan trong lc lượng vũ trang (lương hưu luôn luôn cao hơn mc lương hưu bình thường t… hai đến năm ln).

Quân đội nhân dân Vit Nam và Công an nhân dân Vit Nam đu "từ nhân dân mà ra" nhưng t lâu quân đi đã thôi th "trung vi nước" đ "trung vi Đng", công an cũng đã thôi ha "vì nhân dân phc v" đ tng nim "còn Đng, còn mình". Hi tháng 12 năm 2012, Đi tá Trn Đăng Thanh, Phó Giáo sư – Tiến sĩ làm vic ti Hc viện Chính tr thuc B Quc phòng Vit Nam đt nhiên ni như cn vì huch tot : Phi làm cho bng được vic bo v t quc Vit Nam thi xã hi ch nghĩa vì đó là bo v s hưu cho nhng người đang hưởng chế đ hưu và bo v s hưu cho nhng người tương lai sẽ hưởng s hưu.

Giới lãnh đo Vit Nam có lý do đ rng tay phong tướng và lưỡng l, thm chí tha hip trong vic kim soát s lượng tướng quân đi và tướng công an. Còn công chúng có m rng lòng mình đ chp nhn và khoác lên vai cái gánh càng ngày càng nặng này hay không li là chuyn khác. Chuyn đó Đng, Quc hi, Nhà nước, Chính ph không màng.

Trân Văn

Nguồn : VOA, 13/12/2017

Quay lại trang chủ
Read 615 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)