Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

30/04/2018

Nén hương lòng nhân ngày 30 tháng Tư

Bùi Tín

Tôi viết bài báo ngn này như thp mt nén hương lòng, đy trĩu lo bun vì tng là mt nhân sng ti ch cho s kin lch s 30/4/1975, nhưng 43 năm qua tình hình đt nước xu đi trông thy v mi mt, chính tr lc hu, Nhà nước tham nhũng, đảng cộng sản thoái hóa suy thoái thê thảm, công an và quân đi mt phương hướng phc v nhân dân, xã hi băng hoi, đo đc suy đi, nn giáo dc v trn.

nennhang1

Thắp hương tưởng nhớ bạn trong Nghĩa trang Quân đi Biên Hòa, nơi an ngh ca những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình trong cuộc chiến vừa qua.

Cuộc hòa gii dân tc tùng ha hn đã b c tình lãng quên và phn bi. Các li cam kết long trng ghi trên giy trắng mc đen "tôn trng quyn t quyết ca nhân dân min Nam Vit Nam" và "không dùng vũ lc đ thôn tính nhau" đã b xâm phm thô bo vì đường li đu tranh giai cp mác-xít coi bo lc luôn đng nghĩa vi cách mng.

Đã có lời kêu gi tâm huyết ca giáo sư đng viên Đào Công Tiến, nguyên hiu trưởng trường Đi Hc kinh tế phía Nam t năm ngoái là nên t chc mt cuc đi cu siêu, đi sám hi nhân dp này, t chc thăm viếng thp hương, dâng hoa… tt c các nghĩa trang ln nh, phn m các lit sĩ hy sinh và mất tích thuc tt c mi bên trong chiến tranh, phía Quân đi nhân dân cũng như phía Quân đi Việt Nam Cộng Hòa, các nghĩa trang ca các đo Pht giáo, Cao đài, Hòa hHo, Tin lành… cũng như các nghĩa trang quân đi Hoa Kỳ, Canada, Tân Tây Lan, Úc, Thái Lan… nếu còn có trên đt nước ta.

Trong dịp tháng Tư này mà có nhiu văn phương Tây gi là "tháng Tư đen", "tháng Tư đc ác" - "Le noir Avril", "Le cruel Avril", rt nên chính quyn trong nước cùng toàn dân cùng t chc khp toàn quc nhng cuc tưởng niệm ti mi nghĩa trang, tu b các nghĩa trang to nh không phân bit, ti bàn th các gia đình có con em là lit sĩ hy sinh, b mt tích (B quc phòng cho biết con s này lên đến 300.000).

Tinh thần bao trùm ca cuc Đi tưởng nim là mt cuc Đi sám hối ca toàn dân tc nhn vi T tiên, Tin nhân, là đã phm ti li chung đ cho cuc chiến tranh huynh đ tương tàn ác lit kéo dài gia hai min Nam Bc, tiếp theo cuc chiến tranh giành đc lp.

Mục tiêu cuc Đi tưởng nim, Đi sám hi là Hòa gii hòa hợp dân tc tht s, t nay Nam Bc là anh em rut tht, không còn gi nhau là "Vit gian", "quân ngy", là "gic M xâm lược", là "tay sai quc tế cng sn"…

Rất tiếc là sáng kiến quý báu mnh dn ca giáo sư Đào Công Tiến chưa kp ph biến rng rãi, thảo lun rng khp sôi ni đ hình thành mt đng thun chung trong ngoài nước.

Tuy ngày 30/4/2018 sắp qua, chúng ta còn thi gian đ trao đi thc hin ý đ đp đ cao quý này vi tinh thn trách nhim, đoàn kết, bao dung, các bn blogger t do, các t chức dân s tham gia hăng hái, đt đến mt đng thun dân tc cao nht, không đt năm nay thì kéo dài thêm chút ít thi gian, min là đt đến mc đích tt đp chung cuc mà mi người mong đi.

Đây sẽ là nim hnh phúc cao quý nht ca c hơn 90 triu dân Việt ta, nm cht tay nhau đi ti trước, m đu cho mt thi kỳ lch s, phát trin mnh m v mi mt và thành qu s được toàn dân chung hưởng mt cách bình đng, công bng.

Tôi tin rằng l phi, s công bng, s hòa hp dân tc thiêng liêng cui cùng phải thắng vì hp chân lý, hp thi đi, hp lòng dân luôn yêu hòa bình chung công lý, dân ch và t do, hướng ti tương lai phát trin mnh m và phn vinh hnh phúc cho toàn dân cùng chung hưởng.

Đây sẽ là câu tr li đanh thép đích đáng cho bn bành trướng phương Bc luôn có âm mưu khut phc nước ta.

Bùi Tín

Nguồn : VOA, 30/04/2018

Quay lại trang chủ
Read 1140 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)