Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

18/02/2017

Nền giáo dục không biết xấu hổ

Hoàng Giang

Có một câu chuyn như thế này : ti mt trường hc, cô hiu trưởng đi taxi vào thng trong sân trường đâm phi mt hc sinh khiến em hc sinh ngã gãy xương đùi phi vào vin. Tuy nhiên thay vì lng nghe, trc tiếp gii quyết vn đ thì cô hiu trưởng này lại chối biến bng cách đi phát phiếu thăm dò. Kết qu : 100% giáo viên, cán b, công nhân viên nhà trường cùng các em hc sinh khác đu khng đnh không có chiếc taxi nào chy vào sân trường. V em hc sinh lp hai b thương là do em chy chơi và t ngã. Dù công an Hà Nội đã vào cuc điu tra và tìm được chiếc taxi gây tai nn cùng nhn được li khai ca mt s nhân chng, cho đến nay vn chưa có mt li gii thích chính thc nào t phía hiu trưởng v v này.

giaoduc0

Cháu Trần Chí Kiên bị chấn thương nặng, gãy xương đùi phải nẹp vít xương nhưng nhà trường khẳng định cháu chơi đùa tự ngã.

Một câu chuyn khác, xut phát t Facebook ca mt nhóm tâm s giu mt (hay còn gi là Confession) ti mt trường hc cp 3 có tiếng Hà Ni, khi hc sinh này k v vic mình b chn thương trong mt v n phòng thí nghim, dn đến bng cp đ 3, không thể đến trường dù đang trong giai đon ôn thi vào đi hc. Vn đ là v n được em nhc ti b nhà trường giu nhm và không mt ai dám đ đng đến. Câu chuyn này đã gây hoang mang và nhn được nhiu s chú ý quan tâm t cng đng hc sinh trung hc ti Hà Nội. Tuy nhiên cũng không có mt tin tc chính thc nào t đi din ca trường.

Trong khi đó, một t báo đin tử Giáo dục Vit Nam đăng bài phát hiện mt đim dy thêm hc sinh cp một ti Qun 1, Thành ph H Chí Minh. Bài báo được viết dưới dng điu tra chụp lén t ngoài ca vi hình nh nhiu đôi dép hc sinh đ tng trt, hay đôi khi có ph huynh th con cái trước ca nhà b nghi là đa đim dy thêm không giy phép. Tác gi bài báo còn đ ngh UBND Q1 vào cuc đ chn chnh, ngăn chn tình trng tiêu cực trong giáo dc như thế này. Cũng cn phi nhc li lut cm dy, hc thêm mi được S giáo dc Thành ph H Chí Minh ban hành vào năm ngoái đ tránh vic thy cô và hc sinh lơ là, coi nh thi gian hc chính thc trên trường lp.

Nhìn vào thực trng chìm nổi ca giáo dc Vit Nam mà cm thy hoang mang vô cùng. Nguyên nhân gc nh hưởng trc tiếp đến quyn li ca giáo viên, hc sinh như chương trình hc chính quy, các hình thc thi tuyn hay môi trường giáo dc thì không bao gi được quan tâm và tìm cách giải quyết. Trong khi đó luôn luôn thy nhng câu chuyn đáng kinh ngc như va k xut hin. Nn giáo dc Vit đang xung cp trm trng không phi riêng vic thiếu chuyên môn, thiếu t chc mà là thiếu tư cách đo đc – mt nhân phm cn có nht ca ngh dy hc. Nhng câu chuyn mà ph huynh phàn nàn v trường lp nhng thp niên v trước mi ch xoay quanh vic đi mi chương trình hc, lo ngi con cái mình tr thành "chut bch" cho các d án cái cách giáo dc tht bi. Đến nay, chúng ta còn phải đặt thêm câu hi v đo đc và trách nhim ca thy cô. Nh li cách đây không lâu c nước phn n vi nhng đon clip cô giáo trông tr da nt, đánh mng tr nh ti nhà mu giáo tư thc Lan Anh ti Sài Gòn, nh nhng cái tát tri giáng hay véo rách tai hoặc khía thước vào tay hc trò khi phm li đã tng được đng lot đưa lên báo cách đây 5,7 năm v trước. Cho đến bây gi, có khác chăng là cách ngược đãi tinh vi hơn, và nhng k mang danh "thy" danh "cô" y không còn màng đến trách nhim và s xu hổ về hành vi ca mình. Và t đó tng la hc trò tr Vit Nam khi bước ra đi, khi sng vi thế gii xung quanh, làm sao đ chúng biết xu h khi chi b trách nhim là vic duy nht mà nhng k làm ngh giáo đã tng dy d ? Mà cũng chng biết hy vng sao đây khi ở đt nước Vit trong thi đi mi, cha m cũng lo chăm chăm đi tìm mt trung tâm du hc có uy tín thay vì đu tranh đ xây dng cho con mt ngôi trường có môi trường hc tt. Con đi du hc nước nào cũng đu được c, vì chc chn là vn tt hơn Vit Nam. Và những k đã đi, thì chng khi nào mun quay tr v, bun thay, bi h bi ết xu hổ !

Hoàng Giang

Nguồn : VOA tiếng Việt, 18/02/2017

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Hoàng Giang
Read 11250 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)