Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

23/07/2018

Chủ tịch Nhà nước đã hết thời ?

Trân Văn

Quyết đnh x pht báo đin t VietnamNet 50 triu đng vì thông tin sai s tht v chuyn ông Trn Đi Quang đng tình vi c tri rng cn có Lut Biu tình và ha sbáo cáo vi Quc hi mong mun y ca h – là bng chng cho thy, dường như Ch tch Nhà nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam đã hết thi.

chutich1

Ch tch Trn Đi Quang gp c tri thành ph Hồ Chí Minh, tháng 6/2018.

***

Ngày 16 tháng 7, dư lun tng rúng đng trước quyết đnh ca B Thông tin và truyền thông ca Chính ph Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam : Pht t Tui Tr 220 triu đng, đng thi buc t báo này phi đình bn Tui Tr Online trong ba tháng vì thông tin sai s tht và gây mt đoàn kết dân tc.

Cáo buc thông tin sai s tht liên quan ti bài tường thut bui gp g gia ông Trn Đi Quang vi c tri Thành phố Hồ Chí Minh hôm 19 tháng 6 : Theo bài tường thut này, ông Quang đng tình vi c tri rng cn có Lut Biu tình và ha s báo cáo vi Quc hi mong mun y ca c tri ! Mt tháng sau B Thông tin và truyền thông mi xác đnh ông Quang không h nói như vy và đó là lý do t Tui Tr b pht như va k !

Quyết đnh pht t Tui Tr khiến nhiu người, nhiu gii va nghi ng, va bt bình. Rt ít người tin t Tui Tr tường thut sai, đc bit là dám “ăn không, nói có” nếu ông Quang - y viên B Chính tr kiêm Ch tch Nhà nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam không biu th s đng tình và không ha. Nhiu người bt bình vì thông qua s kin t Tui Tr b pht, ai cũng thy ông Quang Đi biu quc hi, không đng v phía nhân dân, trong khi Lut Biu tình đã được xác đnh là mt món n mà h thng công quyn Vit Nam ln la không chu tr, chng riêng dân chúng mà còn có hàng chc Đi biu quc hiliên tc hi thúc h thng công quyn sm tr n.

Chính khách nào cũng tìm đ mi cách đ to dng, phát trin s tin cy và thin cm ca công chúng, trong khi xét v mt chính tr, quyết đnh pht t Tui Tr li gây tn hi nghiêm trng cho c thanh danh ln uy tín ca ông Quang. B Thông tin và truyền thông B Thông tin và truyền thông ca Chính ph Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam đã biến mt y viên B Chính tr, Ch tch Nhà nước Vit Nam thành mt th bung xung cho dân chúng nhm vào đ trút đ loi ch trích, mit th.

Dư lun va tm lng, B Thông tin và truyền thông ca Chính ph Cng hòa Xã hi ch nghĩa Vit Nam bi thêm cho Ch tch Nhà nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam thêm mt đòn na : Pht báo đin t VietnamNet 50 triu đng vì sai phm y ht sai phm ca t Tui Tr. Mt t báo thuc h thng truyn thông chính thc dám “ăn không, nói có”, xuyên tc phát biu ca mt y viên B Chính tr kiêm Ch tch Nhà nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam đã là hi hu, đáng ng nhưng khi có ti hai t báo cùng mc li như vy thì đó không phi là xuyên tc na. Quyết đnh pht báo đin t VietnamNet chng khác gì xác nhn, đúng là khi gp g c tri Thành phố Hồ Chí Minh, ông Quang đã đng tình vi c tri rng cn có Lut Biu tình và ha s báo cáo vi Quc hi mong mun y ca h.

Có mt chi tiết đáng chú ý mà không cơ quan truyn thông chính thc nào Vit Nam b qua khi tường thut v s kin báo đin t VietnamNet b pht vì thông tin sai s tht v phát biu ca ông Quang : Hành vi thông tin sai s tht v phát biu ca ông Quang xy ra ngày 19 tháng 6 nhưng đến cui ngày 19 tháng 7 sau khi B Thông tin và truyn thông ca Chính ph Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam công b quyết đnh x pht báo đin t VietnamNet mi “đính chính và xin li Ch tch Nhà nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam !

H qu đương nhiên ca c hai quyết đnh x pht hai cơ quan truyn thông t hn s là : Trong mt công chúng thì ông Quang hèn, nói xong ri nín, không dám xác nhn là đã nói mc k báo chí cách mng b cách mng ! Đi vi các cơ quan truyn thông chính thc, t hn t nay, Ch tch Nhà nước Cng hòa Xã hi ch nghĩa Vit Nam có phát biu nào hay ho, đáng chú ý, h cũng s l đi, gt ra, không thèm đếm xa đến cho lành ! Theo logic y, Ch tch Nhà nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam dường như đã hết thi

***

Nếu đem quá kh so vi hin ti, có th s d tìm thy câu tr li cho thc mc, phi chăng Ch tch Nhà nước Cng hòa Xã hi ch nghĩa Vit Nam đã hết thi - hơn

Năm 2014, gia lúc dân chúng Vit Nam đang hết sc hoài nghi v vic ti sao nhiu tình tiết liên quan đến vic b nhim ông Dương Chí Dũng (cu Cc trưởng Cc Hàng hi Vit Nam, cu Ch tch Hi đng Thành viên Tng công ty Hàng hi Vit Nam, b kết án t hình vì tham ô”, 28 năm tù vì c ý làm trái qui đnh v qun lý gây hu qu nghiêm trng 366 t đng), cũng như ti sao ông Dũng kp đào thoát ra ngoi quc trước khi công an thc thi lnh bt vn không được tòa án cp phúc thm làm rõ,BBC Vit ng đăng bài Dương Chí Dũng và nhng triu đô la.

“Dương Chí Dũng và nhng triu đô la h thng mt s li khai ca ông Dũng ti các phiên x vn là công khai, cho thy ông có quan h mt thiết vi mt s ông tướng ca ngành công an và ông Dũng không ch giao tin cho các ông tướng này đ h h tr mình mà còn giúp người khác chuyn tin cho các ông tướng. Dương Chí Dũng và nhng triu đô la ch khác hàng ngàn bài viết liên quan đến ông Dũng trên h thng truyn thông chính thc ca Vit Nam ch nêu đích danh các ông tướng, trong đó có ông Trn Đi Quang lúc y là Đi tướng, B trưởng Công an, kèm thc mc : Bao gi thì kết qu điu tra nhng li khai ca ông Dũng được công b?

Ch chng đó thôi đã đ đ B Công an Vit Nam thc hin hành đng chưa tng có : Công bquyết đnh khi t nhà báo Nguyn Hùng, phóng viên BBC vì có hành vi vu khng. Qua h thng truyn thông chính thc ca Vit Nam, Trung tướng Hoàng Kông Tư, lúc y là Th trưởng Cơ quan An ninh điu tra ca B Công an, phân trn vi công chúng Vit Nam : Ông Tip mà ông Dũng khai là người chuyn tin cho ông không phi là Thiếu tướng Trn Quang Tip, Tr lý B trưởng Trn Đi Quang

V án vu khng do mt công dân Anh, thc hin trên lãnh th Anh mà công an Vit Nam hăm h khi t, tt nhiên là chng đi đến đâu song quyết đnh khi t v án và quyết đnh khi t b can khiến c báo gii ln công chúng Vit Nam kinh ! Tướng Trn Đi Quang rõ ràng là thuc loi không th gin mt. Nhng li xì xm lng xung. Hai năm sau, tướng Trn Đi Quang ci b cnh phc, chuyn sang làm Ch tch Nhà nước Công hòa Xã hi ch nghĩa Vit Nam.

Đi chiếu cách hành x trước hành vi xuyên tc ca hai t Tui Tr, VietnamNet mi đây vi hành vi vu khng ca BBC trước kia vi ông Quang, t s thy ngay, ch trong vòng bn năm, Ch tch Nhà nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam Trn Đi Quang đã rt khác vi B trưởng công an Trn Đi Quang. Khác bit đó khiến người ta liên tưởng đến văn bn s 13-TB/TW.

Sau khi vượt qua nhng đàm tiếu vì có đy đ chng c cho thy đã gian ln v tui (nh Ch tch tnh Ninh Bình xác nhn sinh năm 1956 ch không phi sinh năm 1950 như đã được ghi nhân trên rt nhiu loi giy t cá nhân khác) đ không phi v hưu, ông Quang bước vào B Chính tr Đng cộng sản Việt Nam và được phân công làm Ch tch Nhà nước Cng hòa Xã hi ch nghĩa Vit Nam.

Bn tháng sau khi ông Quang đm nhn vai trò Ch tch Nhà nước Cng hòa Xã hi ch nghĩa Vit Nam, Ban Bí thư Đng cộng sản Việt Nam thông báo, bi vic sa li tui ca mt s cán b, đng viên, nht là vào thi đim chun b đi hi Đng, bu c Quc hi, Hi đng nhân dân, y ban nhân dân các cp hoc trước khi xem xét quy hoch, đ bt, b nhim, gii thiu cán b ng c và khi cán b chun b đến tui ngh hưu... đã gây ra nhng khó khăn, vướng mc, bt cp đi vi các cp y, t chc đng và cơ quan, đơn v các cp trong công tác cán b ; đng thi to ra dư lun không tt trong đi ngũ cán b, đng viên và nhân dân nên t tháng 8 năm 2016 tr đi, vic xác đnh tui ca đng viên cộng sản Việt Nam s căn c vào tui khai trong h sơ lý lch đng viên (h sơ gc) khi được kết np vào Đng đ“xem xét khi quy hoch, b nhim, gii thiu cán b ng c b, trí, s dng.

Cũng k t đó, ông Quang và cách hành x ca h thng công quyn vi Ch tch Nhà nước Cng hòa Xã hi ch nghĩa Vit Nam càng ngày càng khác, khác ti mc người ta ái ngi cho ông, bt k ai cũng biết nhân qu là quy lut.

Trân Văn

Nguồn : VOA, 23/07/2018

Quay lại trang chủ
Read 792 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)