Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

27/07/2018

Định lại nghĩa của ‘kiên định’, ‘dũng cảm’

Trân Văn

Thiên h phát hong sau khi nghe ông Hunh Đc Thơ, Phó Bí thư Thành y kiêm Ch tch thành ph Đà Nng, đng thi còn là đi biu ca Hi đng Nhân dân thành ph Đà Nng, đ cp đến kiên đnh, dũng cm. Dường như v mt ng nghĩa, kiên đnh, dũng cm nay đã… khác hn hiu biết ca đa s người Vit !

kiendinh1

Theo ông Thơ, phi có s đánh giá công bng vi nhng cán b tt bi h kiên đnh, mnh dn đu tranh vi nhng sai phm liên quan đến Vũ Nhôm (trong hình). (VnExpress)

Theo tường thut ca báo chí Vit Nam thì chiu 24 tháng 7, khi có dp gp g ông Thơ, c tri thành ph Đà Nng đã cht vn ông rng : Ti sao tp th Ban Thường v ca Thành y Đà Nng b k lut mà ai cũng bình yên (1) ? Hi tháng 10 năm ngoái, tp th này b cnh cáo vì vi phm k lut Đng, Nhà nước và pháp lut v đ th chuyn : Qui chế làm vic, Công tác cán b, Lãnh đo ch đo trong qun lý đt đai, trt t xây dng, đô th (2)

Đáng chú ý là ông Thơ thành viên Ban Thường v Thành y Đà Nng - đã tr li mt cách hết sc dõng dc rng, du cùng b k lut nhưng ch có mt s thành viên b x lý vì không phi mi người đu ging nhau. Ông Thơ đòi phi có s đánh giá công bng vi nhng cán b tt trong Ban Thường v Thành y và UBND thành ph Đà Nng bi h : Kiên đnh, mnh dn đu tranh vi nhng sai phm liên quan đến Vũ Nhôm’…

Ngoài chuyn nhn mnh, trong công cuc đu tranh chng tiêu cc, chng li ích nhóm, nếu không có s dũng cm ca nhiu lãnh đo thành ph Đà Nng thì không có v án Vũ ‘Nhôm’ như hin nay, ông Thơ nói thêm, rng Vũ Nhôm đã s dng nhiu cách thc đ can thip nhm ly công th và công th ti Đà Nng nhưng không được và đó cũng là nguyên nhân sinh ra chuyn khác. Tp th lãnh đo thành ph Đà Nng đã làm đúng nguyên tc và quy đnh pháp lut, bt k s can thip nào không phù hp thì tp th này cũng ph nhn !

Nếu ông Thơ đúng thì có nhiu chuyn rt đáng hi, đáng bàn

Hi tháng 7 năm 2017, ti sao nhng cán b tt trong Ban Thường v Thành y và tp th y ban nhân dân thành ph Đà Nng, kiêm nhim vai trò Đi biu Hi đng nhân dân thành ph Đà Nng, li b phiếu min nhim ông Đng Vit Dũng khi vai trò Phó Ch tch Thường trc ca thành ph Đà Nng, giúp t l phiếu min nhim tròn trĩnh mc 100% (49/49 phiếu), đ ri đúng mt năm sau, tháng 7 năm 2018 thi đim nhng k can thip, tiếp sc cho Vũ Nhôm tht thế, ông Dũng được lôi tr li, đt li vào ghế Phó Ch tch Thường trc UBND thành ph Đà Nng (3) ?

Ông Dũng hn cũng là cán b tt mi được lôi tr li làm Phó Ch tch Thường trc ca thành ph Đà Nng. Vy ti sao nhng cán b tt trong Ban Thường v Thành y và tp th y ban nhân dân thành ph Đà Nng, kiêm nhim vai trò Đi biu Hi đng nhân dân thành ph Đà Nng li loi ông Dũng ra - lúc 100% nht trí loi mt cán b tt thì s dũng cm đang đâu ? Khi 44/48 người b phiếu (91%) nht trí đt mt cán b tt tng b loi vào v trí cũ thì ti sao không ai thc mc, t hi mình, hi nhau, trước đó mt năm, ai cho s kiên đnh, mnh dn đu tranh vi nhng sai phm liên quan đến Vũ Nhôm’… ngh phép ? Nếu tp th lãnh đo thành ph Đà Nng luôn làm đúng nguyên tc và quy đnh pháp lut, bt k s can thip nào không phù hp cũng b tp th này ph nhn, chng l ch cn mt năm, nguyên tc và quy đnh pháp lut có th thay đi theo hai hướng ngược nhau ?

Dường như cũng ngượng khi đ cp đến cán b tt, ông Thơ nói xa, nói gn v vic do nhng cán b tt ngăn chn, không tha mãn n lc giúp Vũ Nhôm chiếm đot công th, công th nên mi sinh ra chuyn khác. Trong s nhng chuyn đó, hn có chuyn tài sn ca ông.

Năm ngoái, công chúng tng xôn xao trước tin, ông Thơ là ch mt bit th 300 mét vuông, bn tha đt có din tích t 150 mét vuông đến 1.021 mét vuông khu vc trung tâm thành ph Đà Nng và tnh Qung Nam. Chưa k ông Thơ còn s hu mt tri nuôi tôm din tích 1,5 héc ta, đng s hu mt cánh rng, bn cơ s sn xut kinh doanh và s hu mt khi lượng ln c phiếu ca Công ty Dana Ý.

Trong khi công chúng thc mc, đòi làm rõ vì sao ông Thơ có khi gia sn kếch xù như vy thì ông Thơ khăng khăng ông b k xu hãm hi - tung Bn kê khai tài sn mà ông thc hin hi năm 2014 đ t chc xem xét, quyết đnh b nhim ông làm Ch tch thành ph Đà Nng ra cho thiên h dè bu. Ban Thường v Thành y và UBND thành ph Đà Nng nơi tp trung nhng cán b tt như ông Thơ - cũng có cùng mi quan tâm như ông Thơ, h không bn tâm ti sao ông Thơ giàu có bt thường mà ch yêu cu điu tra vì sao Bn Kê khai tài sn ca ông Thơ b lt ra ngoài (4).

Nhng gì ông Thơ trình bày trong bui gp g c tri thành ph Đà Nng hôm 24 tháng 7 cho phép suy đoán, tuy giàu có bt thường, vi phm đ th t k lut Đng đến các qui đnh ca Nhà nước, pháp lut nhưng gii lãnh đo Đng cộng sản Việt Nam vn xem ông Thơ là cán b tt là đương nhiên ông Thơ tr thành nhân vt đ c năng lc ln đo đc đ tiếp tc đm nhn vai trò Ch tch thành ph Đà Nng.

Nhìn rng hơn, công cuc chnh đn Đng, chng tham nhũng trên toàn quc cũng vy. Được ca ngi là kiên đnh, dũng cm dn đu cuc đu tranh vi sai trái, tiêu cc, không ngn ngi, chp nhn bt k vùng cm nào như ông Nguyn Phú Trng, Tng Bí thư Đng cộng sản Việt Nam thì sau mt giai đon dài hô hào nhóm lò, đt ci, cui cùng ông Trng vn phi th th : Công khai các bn kê khai tài sn cán b là vn đ rt khó, nhy cm bi nó liên quan đến quyn đi tư, quyn bí mt cá nhân(5) ! Tht ra quyn đi tư, quyn bí mt cá nhân gì đó ch là cách nói, công khai các bn kê khai tài sn cán b là vn đ rt khó ch vì cán b nào cũng tt như ông Thơ ! Thế thôi.

Rõ ràng, không d hiu nghĩa mi ca hai t kiên đnh, dũng cm nhưng biết làm sao bây gi. Trước mt có l ch có mt cách đ bt hoang mang đó là phi t dn lòng, cùng dùng tiếng Vit nhưng nhng người cộng sản Việt Nam có mt b t đin khác, thành ra nghe h nói là mt chuyn, đng vi tin rng đã hiu, đó là chuyn khác, rt khác.

Trân Văn

Nguồn : VOA, 27/07/2018

Chú thích

(1) https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/chu-tich-da-nang-nhieu-lanh-dao-khong-thoa-hiep-voi-vu-nhom-3782580.html

(2) https://vov.vn/chinh-tri/dang/ban-thuong-vu-thanh-uy-da-nang-bi-ky-luat-canh-cao-679775.vov

(3) https://nld.com.vn/thoi-su/da-nang-bau-3-vi-tri-lanh-dao-chu-chot-20180709124435148.htm

(4) https://www.tienphong.vn/xa-hoi/da-nang-kiem-tra-vi-sao-ho-so-ong-huynh-duc-tho-lot-ra-ngoai-1134545.tpo

(5) https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tong-bi-thu-ke-khai-tai-san-can-bo-la-van-de-rat-kho-nhay-cam-1286576.tpo

Quay lại trang chủ
Read 673 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)