Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

27/07/2018

Mẹ Nấm và các bà mẹ Việt Nam

Phạm Phú Khải

Tôi đã có dp coi phim tài liu M Vng Nhà” do VOICE thc hin, Clay Pham đo din.

Tôi được biết phim này s được chiếu rng rãi ti Úc và nhiu nơi khác trong thi gian ti.

menam1

M Nm cùng hai con phn đi Trung Quc đem giàn khoan HD-891 vào vùng bin ch quyn ca Vit Nam.

Nhng ai chưa có dp xem phim này nên dành chút thi gian đến xem và tìm hiu. Nếu đã xem ri, như tôi, thì vn nên ti, nếu có th. Không phi đ xem ln na, đi vi tôi. Tôi t biết cm xúc ca mình. Tôi thy khó cm lòng khi nhìn cnh m ca Nguyn Ngc Như Qunh, bà Nguyn Th Tuyết Lan, vì tình thương dành cho m, con và cháu ca mình, mà phi gánh trên vai nhng trách nhim và nhng áp lc nng trĩu on lên người. Bà Tuyết Lan phi va lo cho người m ca mình và hai cháu Nm và Gu tng ngày tng gi, ri lo cho sinh mng ca con mình đang trong tù, nht là khi Như Qunh b đi x thâm đc đến mc phi tuyt thc mt thi gian dài. Coi các cnh này tôi d b bc xúc. Nó cũng làm cho tôi liên tưởng đến nhng tháng ngày M tôi va phi vt v nuôi đàn con 10 đa, va phi đi thăm nuôi ba tôi, trong cnh cùng qun ca mt xã hi b đo ngược hoàn toàn sau 30 tháng Tư năm 1975. Hàng trăm ngàn gia đình Vit Nam cũng trong hoàn cnh đó, không khác gì gia đình tôi.

Hơn bn thp niên sau, xã hi Vit Nam đã thay đi nhiu. Nhưng nhng cnh trái ngang như thế vn đy dy. Ti sao vô lý đến như vy ?

Tôi s đến nhng nơi chiếu ti đa phương nếu có th, không phi đ xem, nhưng đ bày t s cm thông và lòng cm phc vô hn đi vi bà Tuyết Lan, đi vi Như Qunh, và tt c nhng ai đang làm mt cái gì đó, dù nh nhoi đến my, đ cùng góp mt bàn tay, mang li nhng thay đi tích cc, cn thiết nhưng cũng vô cùng gian khó, hin nay và sp ti.

Hin nay vn có nhng xã hi đy dy bt công, không ch riêng gì Vit Nam. S bt công áp bc, khi đã ng tr qua mt thi gian dài, s có nhng tác đng vô cùng tiêu cc lên xã hi. Nó làm cho con người tr nên nh mn, ích k, ch lo cho bn thân mình, bi vì không ai bo v được h. Nhng người can đm dám đng lên bo v người khác thì li b chế đ đàn áp, tù đy hay b áp lc t b. Chúng ta cn thương hơn là trách móc. Li không phi t người dân. Không phi ai sinh ta cũng đ làm anh hùng, và không biết s. Trong xã hi bt bình thường như Vit Nam, s là hu qu ca chính sách cai tr hà khc, có ch đích, kéo dài hơn bn thp niên qua trên toàn nước, và được thi hành và cng c bi mt b máy an ninh khng l ; các cơ chế và đnh chế khác ca nó cũng không nm ngoài mc đích đó.

Nhìn như thế, chúng ta càng thy thương và cm phc cho tt c nhng ai đang khao khát t do, đc lp và dân ch, và đang góp phn thc hin các mc tiêu này. H hiu rõ rng không có các giá tr này thì nhân phm không h hin hu, và sng chng khác gì trong mt nhà tù ln, dù không có bn bc tường chung quanh. Nhưng h li vô cùng cô đơn. H qu đúng là thành phn phn đng, dám li ngược giòng. Nhưng phn đng đi vi cường quyn và đc đoán đ tr thành văn minh và tiến b thì là chuyn đng. Ti sao không ?

Coi phim này đ thy rng c mt chế đ như thế mà li đi làm nhng vic vô cùng hèn h, nhc nhã đi vi gia đình bà Tuyết Lan. Chng hn như thường xuyên sai người ném vào nhà bà nào gch, nht, nước tiu, phân vv... Nói chung là cc k nh nhen, ti tin.

Tôi hy vng phim này cũng s được người ngoi quc xem, càng nhiu càng tt. Nếu được nên dch ra nhiu th tiếng khác nhau ngoài tiếng Anh. Hy vng nó s được các đài truyn hình quc gia trên khp thế gii trình chiếu trên đài ca h.

Nên nh rng mt người b hành h, ngược đãi, mà không ai lên tiếng, thì bt c ai cũng có th tr thành nn nhân ca h thng cai tr như thế.

Trên hết, tôi hy vng người Vit, trong và ngoài nước, sau khi coi phim này, làm mt s c ch nh, trong tm tay mình, không có gì là nguy him c, đ h tr cho bà Tuyết Lan, Như Qunh, và bao nhiêu người khác đang b ngược đãi ti Vit Nam.

Mt, qung bá rng rãi phim này đến người thân, bn bè, đng nghip, các người bn ngoi quc hay chính gii, khi các phim này có ph đ bng các ngôn ng khác ngoài tiếng Anh. Ngoài ra, chúng ta tìm cách gi v Vit Nam, đc bit bn bè thân nhân mình quen biết, khuyến khích h coi phim này khi được ph biến rng rãi trên YouTube, chng hn.

Hai, khuyến khích nhng người sng gn gia đình bà Tuyết Lan cùng r nhau vào mt ngày nào đó, mi người mang mt bông hng hay mt biu tượng gì đó, mt nơ trng, chng hn, mang đến cài trước nhà bà. Hành đng cm thông, đoàn kết này không nhng làm kích l gia đình bà Tuyết Lan mà còn bao nhiêu tm lòng đang p chung mt gic mơ Vit Nam tươi sáng.

Tt nhiên chế đ s tìm cách phá mi n lc liên kết và đoàn kết, mi biu tượng, ý chí hay hành đng ca người quan tâm. Nhưng đánh phá phương thc đu tranh bng biu tượng tinh thn như thế không phi d. Hãy sn sàng đ chp hình quay phim hu đưa các hình nh này đi khp thế gii.

Ba, nhiu phong trào đu tranh thành công trên thế gii đôi khi thu gn li trong mt biu tượng đoàn kết, trong đó có nhng con người tưởng mng manh yếu đui nhưng tht ra là vô cùng kiên trì quyết tâm. Gia đình bà Tuyết Lan là mt biu tượng như thế. Cho nên quyết tâm đu tranh đ Như Qunh được v vi m, bà Tuyết Lan, đ có cơ hi báo hiếu cho m, và quyết tâm đ Như Qunh được v vi Nm vi Gu, đ chu toàn bn phn làm m, thì không còn lý do nào chính đáng hơn, ý nghĩa hơn, và vĩ đi hơn.

Hãy làm sao hàng vài ngàn, ri vài chc ngàn người, ri hàng trăm ngàn người, thường xuyên đi đến cài bông hng hay nơ trng lên nhà bà Tuyết Lan. Không cn nói ra, các biu tượng này cũng có nghĩa hãy tr t do cho Như Qunh vy.

Ti sao gia đình bà Tuyết Lan là biu tượng đu tranh hin nay ?

Ngoài s hy sinh và dn thân ca Như Qunh, gia đình bà Tuyết Lan là bn thế h ph n Vit Nam. H không h yếu đui. H chính là biu tượng cho sc mnh ca dân tc đng sau hàng ngàn năm gi nước ca người Vit.

Bà ngoi, tc bà c ca Nm, nay đã mt. Nhưng trong lúc thc hin phim này, bà không còn đi đng được na, không nói được nhiu, ngi xe lăng sut ngày. Nhưng qua vài câu ngn ngi, chúng ta hiu được hai điu : mt, tuy các vic làm ca Như Qunh gây mi th khó khăn cho gia đình, trong mt bà ngoi, Như Qunh là người con (cháu) ngoan, giàu tình thương người, luôn giúp đ người khác mà bà t v t hào ; hai, Như Qunh không làm gì sai hay mt mt gia đình c.

Bà Tuyết Lan cũng nhìn Như Qunh như thế, qua các đon trong phim hay qua các cuc đi thoi trc tiếp sau khi chiếu phim. Bà luôn khng đnh Như Qunh không làm gì sai c.

Có l vì bà ngoi và m mình có tinh thn và nim tin như thế nên dù khó khăn vô vàn, Như Qunh vn mnh m. Vn không chùng bước. Vn kiên trì sut bao nhiêu năm qua cho đến khi b bt và b tù.

Còn Nm ? Nm không nói nhiu. Nm có v cô đơn, trường cũng như nhà. Nhưng vi nim tin và tinh thn mnh m như thế t ba thế h trước mình, tôi s không ngc nhiên nếu sau này Nm s là con người kiên cường, hiên ngang, dám đu tranh bo v l phi và s tht.

Lúc đi thăm m, cho đến gi phút cui, sau khi phi thương lượng vi nhóm cai qun đ được khoan hng, thì m con mi được ôm nhau mt chút. Có th nói đây là hình nh tiêu biu nht nói lên được bn cht tht s ca chế đ cm quyn hin nay. Nhng ai đã tng đc “Đi Hc Máu, Tri Đm Đùn, Tôi Phi Sng v.v đu hiu được cuc sng trong tù cng sn như thế nào. Dưới chế đ phong kiến, quân ch hay thc dân, tr con đi thăm cha hay m ca mình trong tù có b đi x như thế không thì tôi không rõ. Nhưng chính sách đi x tù nhân ca cng sn, nht là tù nhân chính tr và tù nhân lương tâm, thì có l không có mt chế đ tù nào tàn bo và ác đc hơn. Tình mu t thiêng liêng và bao la như thế mà sao h có th lnh lùng đến mc đó ! Như Qunh đâu có làm gì đ phi b xem như k thù truyn kiếp, trong khi k thù truyn kiếp thì h li coi còn hơn 16 ch vàng.

Cho nên qua b phim này, qua nhng con người tht vic tht, nó li phơi bày hết bn cht và lt trn hết nhng tuyên truyn bóp méo lch s mà chế đ đã n lc gn chín thp niên qua t khi h rước ch nghĩa tai ha này đ dán lên đu dân tc Vit Nam.

S là mt phn ng tâm lý. Con người phi biết s thì mi xây dng s an toàn và an ninh ti đa cho mình trước nhng nguy him đe do đến tính mng, đến s sng còn. Cho nên s có c hai đc tính ch quan và khách quan. S ch quan là đánh giá không đúng đi tượng nguy him, phn ln là s quá đ ri nó ln át c lý trí ca mình. Mi chế đ đc tài đu mun người dân ca mình phi s như thế. S khách quan là đánh giá đúng đi tượng nguy him ca mình, biết dùng lý trí đ nhn đnh đúng mi nguy nm đâu, cũng như ngun gc và nguyên do ca nó.

Khi chính người dân nhn ra được rng s, nht là cái s ch quan, không b ích mà còn lm đc hi, thì đó là mc đim ca s chuyn hoá. Suy nghĩ lúc đu như thế có th làm người ta bt an, nhưng tp dn mt thi gian, người ta s nhn ra rng nó tht s tt cho sc kho, nht là sc kho tinh thn. Khi tin tưởng rng mình có đ kh năng đ đi phó vi cái s vô lý, đi phó vi cái ác và cái bt công, đ có mt cuc sng tht s an toàn hơn thay vì nhng điu di trá, điêu ngoa, thì não trng ca h s thay đi. Đến lúc đó thay đi s đến.

Trước mt, bn thế h ph n trong gia đình m Nm chng thy h s gì ngoài chân lý và l phi.

Úc châu, 27/07/2018

Phạm Phú Khải

Nguồn : VOA, 27/07/2018

Quay lại trang chủ
Read 542 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)