Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

11/08/2022

Hộ chiếu mới, không thu hộ khẩu, visa miễn phí

Tổng hợp

Thêm mt quc gia Châu Âu không công nhn h chiếu mi ca Vit Nam

VOA, 11/08/2022

Phn Lan là quc gia Châu Âu mi nht t chi cp th thc cho công dân Vit Nam mang h chiếu mi vi lý do tương t như các nước khác hin đang không công nhn mu h chiếu màu xanh tím than vì thiếu "Nơi sinh".

hochieu1

Mu h chiếu mi màu xanh tím than ca Vit Nam không có thông tin "Nơi sinh" và b Đi s quán Phn Lan Hà Ni t chi cp th thc/giy phép cư trú ca đương đơn vào đây.

Đc là nước đu tiên không công nhn mu h chiếu mi ca Vit Nam khi đưa ra thông báo hôm 27/7 rng thiếu thông tin "Nơi sinh" khiến h không th xác đnh rõ ràng người mang h chiếu vì nhiu trường hp trùng h.

Tây Ban Nha và Cng hòa Czech sau đó cũng đưa ra quyết đnh tương t ln lượt vào ngày 1/8 và 2/8 khi nói rng "Nơi sinh" là thông tin bt buc đ x lý đơn xin th thc vào các nước thuc khi Schengen, tc 26 nước Châu Âu. Tuy nhiên, Tây Ban Nha sau đó mt tun đã đo ngược quyết đnh và tiếp tc cp th thc cho công dân Vit Nam mang h chiếu mi vi yêu cu cung cp thêm giy t hp l chng minh nơi sinh.

Trong mt thông báo đưa ra hôm 11/8, Đi s quán Phn Lan Hà Ni cho biết nước này "đã quyết đnh tm dng công nhn h chiếu mu mi ca Vit Nam" có màu xanh tím than mà B Công an bt đu cp t ngày 1/7.

"H chiếu mi này không có thông tin v nơi sinh ca người mang h chiếu", Đại sứ quán Phn Lan nói trong thông cáo khi gii thích lý do cho quyết đnh đưa ra hôm 11/8. "Đây là mt thông tin bt buc đ xác đnh danh tính cá nhân và x lý các đơn xin th thc/giy phép cư trú ca Phn Lan".

Vic các quc gia Châu Âu không chp nhn h chiếu mi ca Vit Nam khiến nhiu công ty du lch l hành trong nước gp khó khăn và thm chí phi hy các tour du lch cho khách đi Châu Âu. Trước các bt cp mà Th tướng Phm Minh Chính nói là s có "nhng tác đng bt li trong bi cnh m ca, phc hi và phát trin kinh tế - xã hi", người đng đu chính ph Vit Nam hôm 3/8 đã yêu cu B Công an tìm ra gii pháp x lý.

Khi b cht vn v vn đ này ti Quc hi hôm 10/8, B trưởng Công an Tô Lâm nói rng "đây ch là vn đ k thut" và cho biết đã có gii pháp khc phc bng vic b sung nơi sinh vào h chiếu mi đ to thun li cho công dân. Tuy nhiên, ông Lâm vn khng đnh vic cp h chiếu mi được thc hin theo đúng Lut xut cnh, nhp cnh ca công dân Vit Nam được Quc hi thông qua năm 2009 và rng mu h chiếu mi phù hp vi thông l quc tế.

Theo B Công an, tính đến nay đã có hơn 272.000 h chiếu theo mu mi được cp cho công dân trên toàn quc. Gii thích vic h chiếu mi không có thông tin nơi sinh, B này cho biết, theo quy đnh ca T chc Hàng không Dân dng Quc tế (ICAO), các thông tin khác như nơi sinh tùy thuc vào tng quc gia, không bt buc phi có.

Tr li báo chí hôm 11/8 v bt cp trong vn đ h chiếu mi, người phát ngôn B Ngoi giao Vit Nam Lê Th Thu Hng cho biết Cc Lãnh s ca B Ngoi giao và Cc qun lý Xut nhp cnh ca B Công an hôm 9/8 đã có bui làm vic vi đi s quán Đc, Cng hòa Czech và Tây Ban Nha ti Hà Ni" và ngh các nước phi hp tháo g khó khăn, sm cp th thc cho h chiếu ph thông mu mi ca Vit Nam", theo VnExpress.

Bà Hng cũng cho biết rng gii chc Vit Nam thng nht trước mt s ghi b chú nơi sinh vào h chiếu mi khi công dân có đ ngh.

Đi s quán Phn Lan, trong thông báo hôm 11/8, nói rng h s "tích cc làm vic vi các quc gia thành viên EU, Schengen và phía Vit Nam đ gii quyết vn đ này" trong lúc "không tiếp nhn đơn xin cp th thc/giy phép cư trú ca đương đơn xut trình h chiếu mu mi này cho đến khi có thông báo mi".

Bên cnh Tây Ban Nha, Anh và Pháp là hai nước Châu Âu khác hin vn tiếp tc cp th thc cho công dân Vit Nam mang h chiếu mi cho ti khi có thông báo mi. Dù công nhn tr li h chiếu mi ca Vit Nam, Tây Ban Nha vn cnh báo rng th thc được cp trên h chiếu mi s không có giá tr đ nhp cnh vào vùng lãnh th ca các nước thành viên Schengen mà đó, h chiếu mi không được chp nhn.

***********************

B trưởng Công an Vit Nam trn an : Không thu h khu giy ca dân

RFA, 10/08/2022

Nói trước mt y ban ca Quc hi Vit Nam hôm 10/8, B trưởng Công an Tô Lâm trn an rng ngành công an không có ch trương thu s h khu trong thi gian qua và t nay đến cui năm, báo đin t ca chính ph Vit Nam tường thut.

hochieu2

B trưởng Công an Tô Lâm ti y ban Thường v Quc hi, 10/8/2022.

Trong mt phiên cht vn ca y ban Thường v Quc hi, Đại biểu quốc hội Nguyn Trường Giang, tnh Đk Nông, nêu vn đ là có nhng c tri phn ánh rng khi h đến cơ quan công an làm th tc liên quan đến h khu, h b thu s h khu giy.

Trong khi đó, ông Giang nói tiếp, khi công dân làm th tc cơ quan nhà nước - như nhp hc cho con, np h sơ xin vic - vn b yêu cu mang s h khu giy gc đến đi chiếu. Tuy nhiên, vì s đã b thu nên phi dùng gii pháp tm thi là công dân đến cơ quan công an xin xác nhn, hiu lc trong 6 tháng.

Đi biu Giang lưu ý rng vic b h khu giy phi theo quy đnh ca lut và đt câu hi vì sao có trường hp công an thu s h khu.

Tr li cho cht vn này, Đi tướng Tô Lâm, B trưởng B Công an, cho rng vic mt s người b thu s ch là trường hp cá bit và ông khng đnh ngành công an không có ch trương thu h khu.

"Vic người dân b thu s h khu, ri li đi xin giy xác nhn đu là phát sinh cá bit. Nếu đi biu có đa ch c th, chúng tôi s kim tra và chn chnh. Đây không phi ch trương chung ca B", B trưởng Tô Lâm nói, theo tường thut ca Báo Đin t Chính ph.

Ông Lâm cho biết thêm rng công an ch thu s h khu khi có điu chnh thông tin mi trong s và không cp mi s h khu mi, ch không làm khó cho nhân dân.

Vn v b trưởng công an trn an tiếp rng h khu còn giá tr hiu lc đến ngày 31/12/2022 và sau đó s b b theo lut.

Trong thi gian t nay đến khi đó, B Công an s cp khn trương, đy đ căn cước công dân gn chip, là giy t pháp lý đ người dân giao dch, làm th tc, không cn xác nhn ca cơ quan nào na, v b trưởng công an nói thêm, và nhn mnh rng t nay đến cui năm, các quy đnh s thay đi, đ các cơ quan nhà nước không bt buc người dân phi trình s h khu na.

Đại biểu quốc hội Nguyn Trường Giang t ý không yên tâm khi ông ch ra thc tế là rõ ràng chưa có s kết ni liên thông gia s h khu, căn cước công dân vi các th tc ca cơ quan nhà nước. Ông nêu lên quan ngi rng nếu đến cui năm 2022, s h khu giy b b mà vn chưa liên thông - như đang din ra hin nay - tình hình s rt ri, gây khó khăn cho người dân.

V mi lo này, B trưởng Công an Tô Lâm nói rng trong thi gian ti, b ca ông s phi hp vi các b, ngành rà soát văn bn pháp lut có liên quan đến s h khu, s tm trú đ sa đi cho phù hp.

************************

Đ xut min th thc cho du khách M, Châu Âu ti Vit Nam

VOA, 10/08/2022

B trưởng B Văn hóa thể thao và du lịch Nguyn Văn Hùng hôm 9/8 đ xut m rng min th thc cho khách du lch t Hoa K, Châu Âu, Canada, Úc, New Zealand và n Đ đ thúc đy phc hi ngành du lch, theo VnExpress.

hochieu3

Khách du lch quc tế ti Vit Nam.

Báo đin t này cũng dn li ông Hùng đ ngh chính ph xem xét đơn gin hóa th tc nhp cnh đ thu hút khách du lch nước ngoài sau khi Vit Nam m ca tr li sau hơn hai năm đóng ca biên gii.

Nói trong mt báo cáo trình lên y ban Thường v Quc hi, theo VnExpress, ông Hùng cũng đ xut gia hn ct gim thuế cho các doanh nghip du lch đến cui năm 2023 đ giúp h phc hi sau cuc khng hong đi dch.

Thng kê t Tng cc Du lch cho thy, trong 7 tháng qua, Vit Nam đã đón và phc v 71,8 triu lượt khách ni đa (vượt ch tiêu kế hoch c năm), song lượng khách du lch quc tế đến Vit Nam thì "rt hn chế" khi c nước mi đón khong hơn 900.000 lượt.

Năm nay, VnExpress đưa tin, Vit Nam đt mc tiêu 5 triu khách du lch nước ngoài, khong 30% mc trước đi dch.

Trang tin ca B Văn hóa, Th thao và Du lch hôm 10/8 dn li ông Nguyn Trùng Khánh, Tng Cc trưởng Tng cc Du lch, nhn đnh có nhng nguyên nhân khách quan khiến th trường quc tế chưa th tăng tc tr li, đin hình là xung đt Nga - Ukraine đã tác đng đến vic ni li đường bay Vit Nam - Nga, nh hưởng ln đến th trường ngun khách Nga đến Vit Nam.

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt, RFA tiếng Việt
Read 299 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)