Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

29/11/2022

Vụ Formosa : "Việt Nam cố tình đưa chính trị vào vấn đề môi trường, nhân đạo"

Thanh Trúc

Vụ Formosa : "Việt Nam cố tình đưa chính trị vào vấn đề môi trường, nhân đạo" Vụ các nạn nhân Việt Nam kiện công ty Formosa vì gây ra thảm họa môi trường hồi năm 2016 vẫn đang tiếp tục, diễn tiến sự việc đến nay ra sao đó là nội dung của buổi hội luận sau với ba khách mời Linh mục Phê rô Nguyễn Văn Hùng ; Linh mục Nguyễn Đức Minh và Nhà báo Triều Giang. Mời quí vị cùng theo dõi.

Nguồn : RFA, 30/11/2022

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Peter Nguyễn Văn Hùng, Joseph Vũ Đức Minh, Triều Giang, Thanh Trúc
Read 140 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)