Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

29/06/2018

Trợ lý ngoại giao Mỹ, rửa tiền bẩn, buôn lậu cần sa, quan tham nhũng, công an giả

Tổng hợp

Quan chức gốc Việt cao cấp nhất của chính phủ Hoa Kỳ thăm Việt Nam (VOA, 29/06/2018)

Bà Michelle Giuda, Trợ lý Ngoi trưởng Hoa Kỳ, là quan chc gc Vit cao cp nht hin nay trong chính ph Hoa Kỳ, va có chuyến thăm bn ngày đến Hà Ni và thành ph H Chí Minh.

rua1

Trợ lý Ngoi trưởng M Michelle Giuda (phải) và Ch tch Trường Đại học Fulbright Vit Nam Đàm Bích Thy, Thành phố H Chí Minh, ngày 26/6/2018. Photo FUV.

Hôm 29/6, Đại s Hoa Kỳ Dan Kirtenbrink thông báo : "Tôi rt vui mng đón tiếp Tr lý Ngoi trưởng ph trách các vn đ công chúng Michelle Giuda, mt người M gc Vit. Chúng tôi đã trao đi v phương thc thúc đy hơn na quan h đi tác ca Hoa Kỳ vi Vit Nam cũng như nhân dân Vit Nam".

Tòa Đại s M ti Hà Ni loan báo hôm 29/6 : "Tr lý Ngoi trưởng Michelle Giuda là mt trong nhng người M gc Vit nm gi v trí cao nht trong chính ph Hoa Kỳ. Bà đã đm nhn nhiu v trí quan trng trong chính ph cũng như các tp đoàn khác nhau trước khi tr thành tr lý ngoi trưởng".

Cũng tại Hà Ni hôm 29/6, bà Giuda có cuc nói chuyn vi ch đ "Tư duy chiến lược : các bài hc t truyn thông ca chính ph và lĩnh vc tư nhân trong thế k 21".

Trong một chương trình tiếp xúc vi các sinh viên được phát trc tiếp trên Facebook t thành ph H Chí Minh hôm 27/6, bà Giuda nói rng m ca bà là người gc Vit và hay dy cho bà tiếng m đ sau khi bà được sinh ra min nam bang California. Tuy nhiên, bà cm thy hi tiếc rng tiếng Vit ca bà không được thông tho lm, nhưng bà rt t hào là mt người con mang na dòng máu Vit và tha hưởng nn văn hóa Vit.

Bà Giuda nói rằng gia đình bên ngoi ca bà t Bc di cư vào Nam năm 1954 và m bà di tn sang Hoa Kỳ vài ngày trước biến c năm 1975. Bà theo đui con đường chính tr và tham gia vào chính quyn Hoa Kỳ là do nh hưởng t gia đình bên ngoi, t m, các cu, và người cha là mt cu chiến binh tng tham gia chiến trường Vit Nam trước khi chính quyn Sài Gòn sp đ.

Hôm 25/6, Tòa Bạch c ra thông báo nói rng Tr lý ngoi trưởng Michelle Giuda vào ngày 26/6 đến thăm Đi hc Fulbright Sài Gòn, và gp g các thành viên Sáng Kiến Lãnh Đo Tr Đông Nam Á (YSEALI) ti thành ph này.

rua2

Đại s Hoa Kỳ Dan Kritenbrink và TrNgoại trưởng Michelle Guida, Photo US Embassy Hanoi.

Vào tháng 1/2018, Tổng thng Donald Trump b nhim bà Giuda làm Tr lý ngoi trưởng Hoa Kỳ.

Thông báo của Nhà Trng cho biết Bà Giuda tng là Phó Ch tch Truyn thông Doanh nghip Toàn cu ti tp đoàn Weber Shandwick, New York, từ năm 2014. Ti Weber Shandwick, mt công ty quan h công chúng toàn cu vi các văn phòng có mt trên khp thế gii, bà giám sát chiến lược truyn thông toàn cu trên 81 quc gia.

Bà Giuda được vinh danh là mt trong 50 người M gc Á xut sc nht vi các thành tích trong kinh doanh ca Trung tâm Phát trin Kinh doanh M gc Á năm 2016.

Trước đây, bà tng là Phó Thư ký Quc gia cho Din gi Newt Gingrich và Giám đc Truyn thông ca hãng GOPAC Washington, DC.

Bà Giuda, 33 tuổi, tốt nghi