Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

26/09/2017

‘Đồng Chí X’ có sẽ bị tống vào ‘lò’ ?

Lê Anh Hùng

Đấu đá, tranh giành quyn lc là mt trong nhng đặc trưng ca các chế đ cng sn, k t khi hình thái chính tr phi nhân này ra đi trên thế gii cách nay đúng mt thế k. Trên đu trường khc lit đó, các đu s vn là nhng bc thy v mưu mô, th đon thường dành cho đi th ca mình nhng cú đòn triệt h như th h là k thù không đi tri chung, ngay c khi k chiến bi đã b loi ra khi cuc chơi.

x1

Cựu Th Tướng Nguyn Tn Dũng.

Dậu đ bìm leo

Vit Nam, dù chưa tng nm gi ngôi v lãnh đo ti cao, nhưng nh đng đu b máy hành pháp và li được phn ln Ban Chp hành trung ương ng h, nên Nguyn Tn Dũng cùng b su đã tng "làm mưa làm gió" trong sut quãng thi gian 10 năm ngi trên ghế th tướng. Mt thi gian dài ông ta thm chí còn được coi là chính tr gia quyn lc nht Vit Nam. Dĩ nhiên, trong bi cnh đó, vic ông ta "mua thù chuốc oán" vi vô sng chí" ca mình là điu d hiu.

Chính vì thế, sau khi "đng chí X" b loi khi chính trường mt cách tc tưởi ti Đi hi XII Đng cộng sản Việt Nam, người ta vn ngóng ch nhng cuc "thanh toán" mà đi th ca ông ta nhm vào "nhóm lợi ích Nguyn Tn Dũng".

Và sau khi những đ t thân tín ca ông ta như cu B trưởng công thương Vũ Huy Hoàng, Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng b x lý và đc bit là sau khi ông trùm ngân hàng Trm Bê (người tng được coi là "tay hòm chìa khóa" ca "đng chí X") b bt, không ít người tin chc vic ông ta b s gáy ch còn là vn đ thi gian.

Số phn ca Nguyn Tn Dũng s thế nào ?

Đây là câu hỏi mà không ai có th đưa ra câu tr li chính xác, ít nht là vì hai lý do sau.

Thứ nht, trong chế đ cng sn, chuyn gì cũng có thể xy ra. Điu này xut phát t mt thc tế đơn gin : B Chính tr – cơ quan quyn lc ti cao quyết đnh mi vn đ ca đt nước – không chu s điu chnh ca bt kỳ b lut nào. Thc th quyn lc này có th nhóm hp bt c lúc nào, ra bt c quyết định gì, về bt c vn đ h trng nào… mà không cn phi thông báo cho ai biết.

Thứ hai, cng sn là mt chế đ di trá, và bn cht đó không h thay đi k t khi hình thái chính tr này ra đi cho đến nay. Càng leo lên nhng nc thang quyn lc trong h thống, các chính tr gia cng sn càng cho thy h là nhng chuyên gia "nói mt đàng, làm mt no". Vy nên, ch nhng ai quá ngây thơ thì mi d dàng tin vào nhng câu phát ngôn do nhng k "ăn ca dân không t mt th gì" phát ra.

Vì thế, đây chúng ta chỉ có th đưa ra nhng lý do khiến Nguyn Tn Dũng b tng vào "lò" cũng như nhng lý do giúp ông ta tiếp tc "làm người t tế".

Ba lý do giúp Nguyễn Tn Dũng không b x

(i) Nguyễn Phú Trng và Nguyn Tn Dũng là "đng minh chiến lược"

Trong bối cnh chiếc ghế Tổng bí thư ca Nông Đc Mnh b lung lay d di do dính vào v bê bi PMU 18 trước thm Đi hi X Đng cộng sản Việt Nam (tháng 4/2006), b ba Nông Đc Mnh - Nguyn Tn Dũng - Hoàng Trung Hi đã bt tay nhau và hình thành nên mt liên minh hùng mnh để ngăn chn Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyn Minh Triết tr thành Tổng bí thư, bo v "ngai vàng" cho Nông Đc Mnh và bo đm chiếc ghế Th tướng cho Nguyn Tn Dũng. Theo kế hoch ca b ba này, ti Đi hi XI năm 2011, Nguyn Tn Dũng s thâu tóm chiếc ghế "2 trong 1" Tổng bí thư kiêm Ch tch nước, còn Hoàng Trung Hi s tr thành th tướng. Kế hoch này v sau đ b.

Ngay sau Đại hi X, Nguyn Tn Dũng đã tr thành "qu đm thép", nhưng không phi là ca lc lượng cp tiến trong đng nhm vào cung vng ca Bc Kinh như nhng k ngây thơ lm tưởng, mà là ca Nông Đc Mnh nhm vào nhng người tích cc nht trong vic phanh phui v PMU 18.

Trước Đi hi XI (tháng 1/2011), đ chng li mt Thường trc Ban bí thư Trương Tn Sang đang tràn đy cơ hi tiếp qun chiếc ghế Tổng bí thư ca Nông Đc Mnh hoc ít nht là thay thế v trí th tướng ca Nguyn Tn Dũng, Ch tch quc hi Nguyn Phú Trng đã gia nhp liên minh Hoàng Trung Hi - Nguyn Tn Dũng - Nông Đc Mnh. Sau mt nhim kỳ Th tướng đy ê ch, điu hành nn kinh tế một cách kém ci, khiến lm phát gn như luôn thường trc mc hai con s, nhưng trong bài phát biu bế mc kỳ hp cui cùng Quc hi khóa XII, Nguyn Tn Dũng vn được tân Tổng bí thư Nguyn Phú Trng hết lca ngợi : "Thủ tướng đã điu hành, qun lý đt nước năng đng và quyết lit."

(ii) "Ý chỉ" ca các ông ch Trung Nam Hi

Trước Hi ngh trung ương 6 khóa XI, Nguyn Tn Dũng tưởng như sp b k luật đến nơi (do Trương Tn Sang và Trn Đi Quang thúc ép Nguyn Phú Trng ra tay). Tuy nhiên, sau cuc gp Tp Cn Bình ti Nam Ninh ngày 20/9/2012, tình thế ca ông ta đã xoay chuyn, khiến Nguyn Phú Trng phi mếu máo đc din văn bế mc Hi ngh vào chiều ngày 15/10/2012.

Lần này, s phn ca "đng chí X" có th cũng s như vy. Đi ngũ dư lun viên ca Hà Ni cùng hai t Nhân Dân nht báoHoàn Cu thi báo ca Bc Kinh đã dày công nhào nn nên mt hình tượng Nguyn Tn Dũng – nhân vt chng Tàu số 1 Việt Nam. Chng nào "hình tượng" đó vn còn hu ích cho các ông ch Trung Nam Hi, chng đó ông ta vn còn được tiếp tc "làm người t tế".

(iii) "Thần thiêng nh b h"

Do mới ri khi chính trường nên Nguyn Tn Dũng vn còn mi liên h vi không ít tay chân trong bộ máy : Bí thư Hà Ni Hoàng Trung Hi, Trưởng ban Kinh tế trung ương Nguyn Văn Bình (hai nhân vt được ông ta đưa vào B Chính tr), B trưởng công an Tô Lâm, Ch tch quc hi Nguyn Th Kim Ngân, Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyn Thin Nhân, Trưởng ban T chc trung ương Phm Minh Chính, v.v.

Ba lý do khiến Nguyn Tn Dũng s b x

1. Những người cng sn vn không có tình đng chí, bi đng chí là danh t cao đp dành cho nhng người cùng hướng đến mt mc đích cao c nào đó, trong khi ch nghĩa xã hội t lâu đã cho thy là mt quái thai ca lch s. Si dây kết ni gia các đng viên cng sn ch là mi quan h đng đng. Vì thế, vic Nguyn Phú Trng dm đp lên "xác chết chính tr" ca Nguyn Tn Dũng hu đánh bóng tên tui, to "thế và lc" cho cá nhân và phe nhóm là điu hoàn toàn d hiu.

2. Giống như trường hp cu B trưởng công thương Vũ Huy Hoàng (nhân vt tng được coi là "tận trung vi Tàu"), với các ông ch Trung Nam Hi, Nguyn Tn Dũng gi đây cũng chng khác gì qu chanh đã b vt kit. Do vy, vic ông ta phi ni gót Vũ Huy Hoàng đ giúp Nguyn Phú Trng "ghi đim" trong mt công chúng và Ban Chp hành trung ương là mt kh năng thc tế.

3. Nếu không tng được mt "con h" nào đó vào "lò" thì chiến dch "đt lò" ca Nguyn Phú Trng khó mà thuyết phc được dư lun, nht là khi ông ta đang mun ti v đến hết nhim kỳ, thay vì na nhim kỳ như d kiến ban đầu. "Con h" Trn Đi Quang thì e là khó nhằn, bởi ít nhiu nó vn còn nanh vut khó lường ; xem ra ch còn "con h" Nguyn Tn Dũng là kh dĩ hơn c.

Tóm lại, chỉ thi gian mi tr li được câu hi liên quan đến s phn "đng chí X". Tuy nhiên, cho dù có b các "đng chí" ca mình tng vào "lò" ln này hay không thì Nguyn Tn Dũng vn s được s sách "lưu danh" như là người lp được nhiu "chiến công" nht cho Trung Quc trong lịch s Vit Nam hin đi.

Lê Anh Hùng

Nguồn : VOA, 26/09/2017

Quay lại trang chủ
Read 998 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)