Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

30/04/2018

Biển Đông là của… Canada ?

Trân Văn

Phàm đã là người Vit thì câu hi "Bin Đông là ca… Canada ?" rõ ràng là ng ngn ! Thế nhưng du có b mng là… thm ngu thì cũng khó ngm ht th !

canada1

Thượng ngh sĩ Canada Ngô Thanh Hi.

Nếu Biển Đông không phi là ca Canada thì hà c gì Thượng vin Canada li lên án chui hành đng va qua ca Trung Quc ti Biển Đông, xác đnh bn cht chui hành đng đó là "thù đch" và s gây nguy hi cho n lc ci thin quan h gia Canada vi Trung Quc ?

Nếu Biển Đông không phi là ca Canada thì hà c gì Thượng vin Canada li tranh cãi kch lit ti mc, du chiếm đa s song khi biu quyết thông qua khuyến ngh lên án Trung Quc, phe tán thành khuyến ngh này ti Thượng vin Canada ch có 43 phiếu, phe phản đi kiếm được 28 phiếu, có ti sáu Thượng ngh sĩ vì phân vân gia cn lên án vi cn bo v quyn li ca Canada ti Châu Á thành ra không b phiếu ?

Ai cũng biết th trường Trung Quc hp dn, ha hn nhiu cơ hi, kinh tế - thương mi ca mt quc gia sẽ phát trin nếu gi được quan h tt đp vi chính ph Trung Quc.

Nếu Biển Đông không phi là ca Canada, hà c gì Thương vin Canada li dùng khuyến ngh va k chc cho Trung Quc ni điên, nhy dng lên, ch mt Thượng vin Canada, cáo buộc Thượng vin ca x s này "vô trách nhim" và "quy ri" ?

***

Có cả trăm triu người khng đnh Biển Đông là ca người Vit, cho dù hết thế hệ này đến thế khác ca người Vit đã dùng m hôi, nước mt, thm chí c máu, thay nhau minh đnh điu đó nhưng Biển Đông có phi là ca người Vit hay không vn c phi xem li !

Nếu Biển Đông là ca người Vit thì ti sao hết thp niên này đến thp niên khác, ngư dân Vit b rượt, b đui khi các "ngư trường truyn thng" bng đ mi cách, húc cho hư tàu, đâm cho chìm tàu, tch thu ngư c, hi sn - thành qu lao đng, b đm đá, b bn... mà ch có th kêu Tri ?

Nếu Biển Đông là ca người Vit thì ti sao năm 1958 lại có nhng người Vit son - trình cho Trung Quc mt công hàm và Trung Quc dùng công hàm y như mt bng chng, chng minh Vit Nam đã ph nhn ch quyn ca chính mình đi vi hai qun đo Hoàng Sa và Trường Sa ?

Nếu Biển Đông là ca người Vit thì ti sao năm 1974, Trung Quốc cưỡng chiếm toàn b qun đo Hoàng Sa, trong lúc mt bên c gi bng máu thì mt bên bo nhau im lng ?

Nếu Biển Đông là ca người Vit thì ti sao năm 1988, ngay sau khi Trung Quc va giết 64 người lính Vit, va cưỡng đot xong by bãi đá ngầm qun đo Trường Sa (Châu Viên - Cuarteron, Ch Thp - Fiery Cross, Ga Ven - Gaven, Gc Ma - Johnson, Tư Nghĩa - Hughes, Vành Khăn - Mischief, Xu Bi - Subi), lúc đến thăm qun đo Trường Sa nhân dp k nim 33 năm Ngày Truyn thng ca Quân chủng Hi quân (07/05/1955 - 07/05/1988), ông Lê Đc Anh - thi đim y là B trưởng Quc phòng - vn khng đnh "nhân dân Vit Nam biết ơn s giúp đ to ln ca nhân dân Trung Quc", dù "nht quyết bo v ch quyn và toàn vn lãnh th" nhưng s "nh mãi không bao giờ quên tình sâu nghĩa nng gia nhân dân hai nước Vit - Trung, kiên trì phn đu đ khôi phc tình hu ngh gia hai nước" ?

Nếu Biển Đông là ca người Vit, chuyn Trung Quc bi đp by bãi đá ngm đã chiếm ca Vit Nam thành chui căn c quân sự nhằm hin thc hóa dã tâm mà ai cũng thy là đc chiếm Biển Đông thì ti sao đã xây dng Bo tàng Hi đi Hoàng Sa kiêm qun Trường Sa ti Lý Sơn - Qung Ngãi như mt cách trưng bày du tích v lch s ch quyn ca người Vit trên Biển Đông, li còn dn những "li vàng, ý ngc" ca ông Lê Đc Anh v ơn nghĩa Trung Quc và mi tình sâu nng gia Vit vi Trung ?

Nếu Biển Đông ca người Vit, ti sao bày t ý chí "Hoàng Sa, Trường Sa ca Vit Nam" b xem là "phn đng", b trng tr mt cách nghiêm khc như một cách răn đe đám đông ?

Nếu Biển Đông là ca người Vit thì ti sao ngày 19 tháng trước, tàu Trung Quc va đâm cnh cáo tàu đánh cá mang s hiu QNg 90559 ca ngư dân Vit Nam đ đui ra khi vùng bin thuc qun đo Hoàng Sa vì đó là "vùng biển thuc ch quyn ca Cng hòa Nhân dân Trung Hoa", ngày 22 tháng trước có thêm tàu đánh cá mang s hiu QNa 90822 ca ngư dân Vit Nam bị tàu Trung Quc tch thu toàn b ngư c, b người ca Trung Quc phá hy nhiu thiết b h tr hi hành… mà ngày 1 tháng này, hết Th tướng Vit Nam hứa vi Ủy viên Quc v vin kiêm Ngoi trưởng Trung Quc rng s hết s"duy trì sự n đnh và kim soát tốt bt đng Biển Đông", tới Ngoi trưởng Vit Nam nhn ni đ ngh "kiên trì gii quyết các tranh chp Biển Đông bng bin pháp hòa bình, thúc đy tiến trin trong đàm phán cp chính ph" đ"phát triển quan h đi tác hp tác chiến lược toàn din vi Trung Quc" ?

Tại sao ch trong vòng ba tun sau khi Th tướng ha, Ngoi trưởng đ ngh, tàu Trung Quc tiếp tc tch thu toàn b ngư c, hi sn ca tàu đánh cá mang s hiu QNg 90332, đâm chìm tàu đánh cá mang số hiu QNg 90046 ca ngư dân Vit Nam mà chính phủ vn làm thinh, Quc hi vn không nói tiếng nào ?

Nếu Biển Đông là ca người Vit thì ti sao trước nay, ch có Phát ngôn viên B Ngoi giao Vit Nam phn đi các lnh cm đánh cá Biển Đông ?

Nếu Biển Đông là ca người Vit thì ti sao nhng hành động của Trung Quc : Cài đt các thiết b tác chiến đin t gây nhiu sóng, t chc thi công c dưới nước ln trên các hòn đo, bãi đá ngm khu vc Hoàng Sa, Trường Sa, t chc du lch, đua thuyn… rõ ràng là "xâm phm nghiêm trng ch quyn ca Vit Nam" mà các Phát ngôn viên của B Ngoi giao Vit Nam vn ch"đề ngh Trung Quc chm dt ngay các hot đng này" ?

***

Thượng viện Canada có 105 Thượng nghị sĩ. Ngay sau khi Thượng vin Canada công b khuyến ngh đã k, Đi s quán Trung Quc ti Ottawa đã phát hành mt thông cáo, xác đnh Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hi chính là "tác nhân gây ri". Ông Hi - 71 tui - đã b ra hai năm để tác đng các đng liêu nht trí trong vic lên án Trung Quc hành x càn r Biển Đông.

Ông Hải là Thượng nghị sĩ duy nht trong Thượng vin Canada có "dây mơ, r má" vi Biển Đông vì… gc gác ca ông.

Tùy khóa (nhiệm kỳ) nhưng lúc nào Quc hi Vit Nam cũng có hơn 400 đi biu. Nhim kỳ hin ti có 496 đi biu. Ngoài câu hi ng ngn : "Bin Đông là ca… Canada ?", xét v tương quan Vit Nam - Biển Đông, đem so nhng gì ông Hi đã làm Thượng vin Canada vi hot đng ca Quc hi Vit Nam trong vài thập niên gn đây, s có thêm mt câu hi ng ngn hơn na : Quc hi Vit Nam có người Vit nào không ?

Nếu Quc hi Vit Nam có người Vit, ti sao chưa bao gi Quc hi Vit Nam phát hành mt ngh quyết lên án Trung Quc càn r Biển Đông như Thượng viện Canada ? Xét về bn cht, giá tr mt ngh quyết ca Quc hi vượt xa, hơn hn tuyên b ca Phát ngôn viên B Ngoi giao, bi Quc hi th hin ý chí ca c mt dân tc. Vy mà ngay c vào thi đim sôi bng nht - Trung Quc đưa giàn khoan HD 981 vào thăm dò, khai thác dầu khí khu vc qun đo Hoàng Sa - Quc hi Vit Nam vn không phát hành ngh quyết nào. Ch có ông Nguyn Sinh Hùng, lúc đó là Ch tch quc hi lên án Trung Quc lúc… phát biểu bế mc Kỳ hp th 7 ca Quc hi Khóa 13 hôm 24 tháng 6 năm 2014 !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 30/04/2018

********************

Báo Trung Quốc ám chỉ dân biểu Canada ‘thông đồng’ với Việt Nam ? (VOA, 30/04/2018)

Một t báo có khuynh hướng dân tc ch nghĩa Trung Quc mi lên tiếng ch trích kiến ngh v Bin Đông ca Thượng ngh sĩ Canada gc Vit Ngô Thanh Hi, nói rng ông nêu lên vn đ tranh chp ch quyn này vì có "gc gác Vit Nam".

Bản kiến ngh do ông Hi bo tr đã được Thượng vin Canada thông qua hôm 24/4 vi t l phiếu thun chng 43/29 sau hơn hai năm tranh lun.

Thượng nghị sĩ 71 tui thuc Đng Bo th sau đó ra tuyên b nói rng quyết đnh trên cho thy "Thượng vin Canada quan ngi v thái đ thù nghch leo thang ca Trung Quc", đng thi "thúc gic chính ph phi có các bước đi cn thiết nhm h gim căng thng và khôi phục hòa bình, n đnh Bin Đông".

Trong bài bình luận đăng hôm 30/4 có ta đ "Canada phi áp dng chính sách toàn din và n đnh v Trung Quc", t Hoàn cu Thi báo đ cp ti thông tin ông Hi là "thượng ngh sĩ Canada gc Vit đu tiên".

"Không có gì ngạc nhiên khi ông ta có chung quan đim vi đt nước nơi mình sinh ra v tranh chp Bin Đông", nht báo thuc cơ quan ngôn lun ca Đảng cộng sản Trung Quc viết tiếp.

canada1

Thủ tướng Canada Justin Trudeau trong chuyến thăm Vit Nam cui năm ngoái.

Trả li VOA tiếng Vit, ông Hi cho biết rng ông hy vng bn kiến ngh s khiến Vit Nam "thc tnh và hành động".

Canada là một trong các nước có đông người gc Vit sinh sng bên ngoài lãnh th Vit Nam.

Mới đây, hôm 13/4, thượng ngh sĩ tng là thuyn nhân đã lên tiếng kêu gi Hà Ni th các nhà bt đng chính kiến, trong đó có lut sư Nguyn Văn Đài. Vit Nam lâu nay vẫn khng đnh ch tng giam "nhng ai vi phm pháp lut".

Không chỉ ông Hi, Th tướng Canada Justin Trudeau cũng nm trong "tm ngm" ca t báo Trung Quc tng nhiu ln ch trích "s can d" ca các nước không có tuyên b ch quyn Bin Đông như M, Australia, n Đ và Nht Bn.

Global Times cho rằng "thái đ ca Canada" v Bin Đông mt phn cũng "do chính sách đi ngoi ca Th tướng Justin Trudeau".

"Nhà lãnh đạo tr thích tuyên b rng Canada đã tr li. Trong chiến dch tranh c, ông ta tuyên bố tiếp tc chính sách ca người cha quá c, hu thun vic quc tế hóa và đa phương hóa cũng như ci thin hình nh ca đt nước ngày càng gây tranh cãi dưới chính quyn ca phe Bo th", t báo viết thêm.

"Canada chưa tìm ra mt chính sách toàn din và ổn đnh v Trung Quc và thường b M tác đng khi cân nhc quyn li ca mình".

canada2

Chủ tch Trung Quc Tp Cn Bình trong chuyến thăm Vit Nam cui năm ngoái.

Trung Quốc lâu nay ch mun đi thoại trực tiếp vi các nước tuyên b ch quyn khác Bin Đông, không mun "đa phương hóa" vn đ này.

Trong bài bình luận, Global Times cũng cho rng "Vit Nam đã cng c liên minh quân s vi Hoa Kỳ và hành đng đy khiêu khích Bin Đông".

Về cuc tp trn ca Trung Quc mi đây Bin Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoi giao Vit Nam Lê Th Thu Hng hôm 19/4 nói rng "Vit Nam có ch quyn đi vi hai qun đo Hoàng Sa, Trường Sa trên cơ s phù hp vi lut pháp quc tế, có quyn ch quyn, quyn tài phán đi vi các vùng bin được xác lp theo đúng quy đnh ca Công ước Liên Hp Quc v Lut Bin năm 1982".

"Quan điểm ca Vit Nam rt rõ ràng và nht quán và mong mun các quc gia đóng góp tích cc vào vic duy trì hòa bình, n đnh và bo đm an ninh, an toàn, t do hàng hi, hàng không Bin Đông", bà Hằng nói thêm.

Hai ngày trước đó, Đô đc Philip Davidson, người được đ c vào v trí Tư lnh Hm đi Thái Bình Dương ca M, nói vi các nhà lp pháp nước này rng Trung Quc hin đ mnh đ có th "thâu tóm" Bin Đông và ch có mt cuc xung đt vũ trang mới có th ngăn chn điu này.

Viễn Đông

Quay lại trang chủ
Read 1013 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)