Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quốc tế

19/04/2019

Báo cáo Mueller được công bố : lời qua tiếng lại trong dư luận

Tổng hợp

Báo cáo Mueller cuối cùng đã công bố : Chuyện gì kế tiếp ? (VOA, 19/04/2019)

Bản báo cáo 448 trang ca Công t viên đc bit Robert Mueller v chuyn Nga can thip cuc bu c tng thng M năm 2016 đã được công b vào ngày th Năm, khép li cuc điu tra kéo dài 22 tháng mà Tng thng Donald Trump liên tc đ kích là "săn phù thy" vi hàm ý ông b truy bc chính tr.

baocao1

Báo cáo Mueller v chuyn Nga can thip cuc bu c tng thng M năm 2016 đã được công bố

Cuộc điu tra không tìm thy bng chng nào cho thy ban vn đng tranh c năm 2016 ca ông Trump tham gia trong mt âm mưu phm ti vi Nga, và ông Mueller không th đưa ra kết lun v vic liệu ông Trump có phạm ti cn tr công lí hay không.

Bộ trưởng Tư pháp William Barr kết lun rng ông Trump không phm ti. Nhưng báo cáo ca ông Mueller lit kê 10 s vic liên quan đến ông Trump và thm đnh liu hành vi cn tr công lí có xy ra hay không.

Dưới đây có th là nhng bước tiếp theo trong mt câu chuyn trường thiên đã đeo bám ông Trump k t khi ông đc c và có phn chc s tiếp din sang năm 2020 khi ông n lc tái đc c :

Bầu cử 2020

Ông Trump có thể tìm cách vn đng tranh c da trên cuộc điều tra Mueller, điu mà nhiu nhân vt đng đng Cng hòa cho là n lc ca FBI nhm h b ông. Li hiu triu ca ông nói rng cuc điu tra là mt cuc săn lùng phù thy nhm loi b mt tng thng được bu c dân ch có th hu hiu trong vic huy đng người ng h ông b phiếu cho ông mt nhim kì th hai, nhiu người trong s này vn ng vc Washington,

Ông Trump hôm thứ Năm c gng giành ly li thế chính tr. Vài gi trước khi báo cáo Mueller được công b, ông đăng trên Twitter : "Trò bp chính tr vĩ đi nht mi thi đi !/ Nhng tay Cm gian trá, Bn thu và DNC/Phe Dân ch mi là nhng k phm ti".

Các ứng c viên tng thng Đng Dân ch phát biu rt ít v cuc điu tra Mueller gây chia r sâu sc mt nước M vn đã b phân cc. Câu hi bây gi là liu vic công b báo cáo có thôi thúc h lên tiếng hay không, dù điu đó có nguy cơ đy h vào mt tranh cãi trên Twitter vi ông Trump mà h có th thua.

Các cuộc kho sát dư lun cho thy c tri quan tâm nhiu hơn đến các vn đ sát sườn liên quan đến nn kinh tế hơn là cuc điu tra. Vì vy, có th không có li lc gì cho các ng c viên Dân ch tìm kiếm li thế chính tr thông qua báo cáo này, đc bit là các khu vc chiến trường nơi c tri có quan đim ôn hòa chiếm đa s,

Điều tra ở New York

Các công tố viên liên bang Khu vc tư pháp phía Nam ca New York đang điu tra các hot đng kinh doanh và giao dch tài chính ca ông Trump, theo li khai chng được gi ti Quc hi vào tháng 2 bi cu lut sư ca ông Trump, Michael Cohen, người b tuyên án tù ba năm vì các tội liên quan đến các khon chi tr cho nhng người ph n tuyên b đã có quan h tình dc vi ông Trump.

Các công tố viên đây có thm quyn điu tra rng hơn ông Mueller và h s hot đng đc lp.

Các cáo trạng ca các công t viên liên bang ở New York có th còn gây chú ý hơn c báo cáo Mueller.

Báo cáo Mueller lưu ý rng văn phòng công t viên đc bit đã chuyn 14 h sơ đ ngh điu tra hình s nm ngoài phm vi điu tra ca công t viên đc bit.

Báo cáo nói các bằng chng đã được gi đến "các cơ quan chp pháp thích hp", ch yếu là các văn phòng khác thuc B Tư pháp và FBI.

Luận tội ?

Xác suất phe Dân ch ti H vin tiến hành lun ti ông Trump đã gim xung vào tháng trước khi B trưởng Tư pháp William Barr tuyên b ông Mueller không tìm thấy bng chng cho thy s thông đng vi Nga.

Nhưng nhng chi tiết v nhng phát hin ca ông Mueller có th cung cp thêm lun c đ khi đng các th tc lun ti vn được thc hin ch ba ln trong lch s M.

Một n lc lun ti s tp trung vào việc liu ông Trump có th đã phm "trng ti và hành vi sai trái" hay không. Đó là mt đnh nghĩa rng cho Quc hi thm quyn to ln hơn thm quyn điu tra hn hp ca ông Mueller.

Tuy nhiên, Chủ tch H vin Nancy Pelosi, nhân vt hàng đu ca theo Đảng Dân ch M, nói vài tun trước khi báo cáo được công b rng bà phn đi vic lun ti, nói rng vic này s gây chia r quc gia. Vì cho ti gi không có ngh sĩ Cng hòa nào t ra hng thú vi chuyn lun ti, bt c n lc nào như vy có th sẽ "chìm xung" ti Thượng vin, nơi có th chuyn vic lun ti thành kết ti - tr phi báo cáo này làm mt s người đi ý.

Tuy vậy, mt s thành viên có ch trương cp tiến ca phe Dân ch vn tiếp tc thúc đy vic lun ti.

Phản ứng về việc che bớt thông tin

Nhiều ngh sĩ Dân ch yêu cu mt bn báo cáo đy đ mà không có phn nào b bôi đen.

y ban Tư pháp H vin có th ra trát đòi giao np báo cáo đy đ, không b bôi đen và các tài liu liên quan, cũng như li khai chng mà ông Mueller thu thp t mt s cu ph tá Nhà Trng hàng đu ca ông Trump.

Nếu hành đng đó được thc hin, không rõ liu B Tư pháp có tuân th trát hay không. Nếu không, tranh chp này cui cùng có th được Tòa án Ti cao Hoa Kỳ phân x.

Lời khai chứng của Barr

Bộ trưởng Tư pháp William Barr, quan chc chp pháp hàng đu ca quc gia, d kiến s ra khai chng trước y ban Tư pháp H vin vào ngày 2 tháng 5.

Ông Mueller dự kiến s khai chng trong mt phiên điu trn m ca y ban Tư pháp H vin, nhưng sau khi ông Barr xuất hin.

Hồ sơ thuế của Trump

Bên cạnh vic xem xét các kết lun ca ông Mueller, phe Dân ch đang theo đui các kênh khác đ tiến hành các cuc điu tra ca Quc hi v nhng giao dch ca ông Trump khi ông là doanh nhân trước khi tr thành tng thống và k t khi ông dn vào Nhà Trng vào năm 2017.

Ví dụ, y ban Thuế khóa và Ngân sách ca H vin ra thi hn 23 tháng 4 cho S Thuế v ca B Tài chính cung cp h sơ thuế cá nhân và doanh nghip ca ông Trump trong sáu năm. Phe Dân ch cho rng các hồ sơ này có th hé l nhng manh mi v các tha thun kinh doanh có th có ca ông Trump vi Nga.

Không giao nộp h sơ đúng hn có th khiến H vin khép các quan chc ca b vào ti khinh th Quc hi, kích hot các th tc pháp lí đ buc cơ quan này tuân thủ.

Các cuộc điều tra khác của Quốc hội

y ban Tình báo Thượng vin do phe Cng hòa đng đu vn chưa công b kết qu điu tra chuyên sâu v vai trò ca Nga trong cuc bu c năm 2016. Kết qu có th được công b vào mt thi đim sau đó trong năm nay. Trong khi đó, Ủy ban Tình báo H vin đang đy mnh điu tra trong khi phe Dân ch còn đang nm quyn kim soát.

Các Ủy ban Tình báo, y ban Đi ngoi và y ban Giám sát ca H vin vn đang tìm kiếm các tài liu liên quan đến các cuc trò chuyn ca ông Trump với Tng thng Nga Vladimir Putin. y ban Giám sát cũng đang xem xét các vn đ v quyn tiếp cn an ninh liên quan đến con r ca ông Trump, Jared Kushner và nhng người khác.

********************

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ họp báo công bố báo cáo Mueller vào ngày thứ Năm (VOA, 18/04/2019)

Bộ trưởng Tư pháp M William Barr s t chc mt cuc hp báo vào lúc 9:30 sáng gi Washington (13:30 GMT) vào ngày th Năm để tho lun v vic công b báo cáo ca Công t viên Đc bit Robert Mueller v cuc điu tra s can thip ca Nga trong cuc bu c tng thng M năm 2016, B Tư pháp cho biết ngày th Tư.

baocao2

Bộ trưởng Tư pháp M William Barr đã xác đnh không có đ bng chng đ chng minh ông Trump đã phm ti cn tr công lí, mc dù ông Mueller không nói ông Trump vô ti trong khía cnh này.

Phó Bộ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein, người đã b nhim ông Mueller làm công tố viên đc bit gn hai năm trước, cũng s tham d cuc hp báo, b cho biết trong mt thông cáo.

Tổng thng Donald Trump, người đã nhiu ln ch trích cuc điu tra ca ông Mueller là "săn phù thy" (hàm ý ông b truy bc chính tr), nói trong một cuc phng vn trên radio hôm th Tư rng ông có th t chc mt cuc hp báo sau ông Barr.

Ông Mueller ngày 22 tháng 3 đã nộp cho ông Barr mt bn báo cáo dài gn 400 trang v cuc điu tra kéo dài 22 tháng ca ông xem xét liu ban vn đng tranh c ca ông Trump có thông đng vi Moscow nhm xoay chuyn cuc bu c theo hướng có li cho mình hay không, và liệu ông Trump có phm ti cn tr công lí vi nhng hành đng nhm cn tr cuc điu tra hay không.

Trong một bc thư gi các nhà lp pháp hai ngày sau đó, ông Barr nói rng ông Mueller không nhn thy các thành viên ca ban vn đng Trump tham gia vào một âm mưu phm ti vi Nga.

Ông Barr cũng nói rằng ông xác đnh không có đ bng chng đ chng minh ông Trump đã phm ti cn tr công lí, mc dù ông Mueller không nói ông Trump vô ti trong khía cnh cn tr công lí.

*******************

Báo cáo Mueller : Tám điều chúng ta mới được biết (BBC, 19/04/2019)

Bản báo cáo dài 448 trang về cáo buộc can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử năm 2016 của Mỹ, vừa được công bố, đã xác nhận những gì ông Trump khẳng định ngay từ đầu : không có sự thông đồng.

baocao3

Cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã vẽ nên một bức tranh hỗn tạp về hành vi của Tổng thống Donald Trump, vừa đáng ngờ vừa kỳ lạ.

Cuộc điều tra cũng tạo một hồ sơ dầy cộm cho thấy rằng vị tổng thống đảng Cộng hòa cũng đã cản trở công lý, nhưng nó lại không kết luận ông Trump phạm tội.

Và trong khi không có chứng cớ "nóng hổi" để ngay lập tức tiến hành các thủ tục luận tội, đảng Dân chủ cho biết bản báo cáo cũng cho họ rất nhiều thông tin khác để tiếp tục sự giám sát của Quốc hội đối với ông Trump.

'Nhiệm kỳ tổng thống của tôi kết thúc rồi'

Báo cáo mô tả cụ thể về nỗi kinh hoàng của ngài Tổng thống với những ngôn từ chửi rủa kể từ ngày ông Trump biết một công tố viên đặc biệt đã được bổ nhiệm để điều tra ông hồi tháng 5/2017.

Theo báo cáo của Mueller, khi cựu Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions nói với ông Trump về cuộc điều tra của Mueller, ông Trump đã nói :

"Ôi trời ơi ! Điều này thật tồi tệ. Nhiệm kỳ tổng thống của tôi kết thúc rồi". Ông Trump văng thêm hai câu chửi tục sau đó.

Ông nói thêm : "Mọi người nói với tôi nếu anh bị một trong những công tố viên độc lập này điều tra, điều đó có nghĩa là nhiệm kỳ tổng thống của anh coi như kết thúc. Nó sẽ kéo dài nhiều năm và tôi sẽ không làm gì được. Đây là điều tồi tệ nhất từng xảy ra cho tôi".

'Mueller phải ra đi'

Báo cáo của Mueller cho thấy vào tháng 6/2017, tổng thống đã gọi cho cố vấn Nhà Trắng Donald McGahn từ Trại David và ra lệnh cho ông phải loại bỏ công tố viên đặc biệt.

Trong cuộc gọi thứ hai, ông McGahn nói rằng tổng thống đã gia tăng áp lực, nói : "Gọi cho Rod [Phó Bộ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein], nói với Rod rằng Mueller có mâu thuẫn và không thể là Công tố viên Đặc biệt", và "Mueller phải ra đi "và" Gọi lại cho tôi khi anh làm xong điều đó".

McGahn đã rất bực mình vì sự can thiệp này đến nỗi ông đe dọa sẽ bỏ việc thay vì tham gia vào những gì ông dự đoán sẽ xảy ra là một "Cuộc thảm sát đêm thứ Bảy" giống như vụ Nixon.

Vào tháng 1/2018 sau khi truyền thông tiết lộ những nỗ lực của ông Trump để loại bỏ Mueller, một trong các luật sư của tổng thống đã liên lạc với ông McGahn, yêu cầu ông công khai bác bỏ thông tin đó.

Nhưng McGahn, thông qua luật sư của mình, đã từ chối.

Không thông đồng

Báo cáo cho thấy có một số liên hệ giữa các thành viên trong nhóm của ông Trump và Nga, và báo cáo cũng phát hiện chiến dịch tranh cử của ông Trump "dự kiến ​​sẽ có lợi về mặt bầu cử từ những thông tin bị đánh cắp và được tiết lộ thông qua các hỗ trợ của Nga".

Nhóm Trump cũng "thể hiện sự quan tâm" đối với các email bị hack do Wikileaks công bố và "hoan nghênh thiệt hại có thể gây ra" cho ứng cử viên Hillary Clinton. Đảng Dân chủ gọi đó là "không yêu nước và vô đạo đức". Nhưng nhóm Mueller nói rõ rằng nó không cấu thành âm mưu hình sự.

"Các mối liên hệ với Nga bao gồm các liên hệ kinh doanh, đề nghị hỗ trợ cho chiến dịch, lời mờiứng cử viên Trump và [Tổng thống Nga Vladimir] Putin gặp gỡ nhau trực tiếp, mời các quan chức chiến dịch tranh cử và đại diện của chính phủ Nga gặp gỡ, và các đề nghị chính sách giúp cải thiện Quan hệ Nga-Mỹ.

"Trong khi cuộc điều tra xác định có nhiều mối liên hệ giữa các cá nhân có mối quan hệ với chính phủ Nga và các cá nhân liên quan đến chiến dịch tranh cử Trump, không có đủ các bằng chứng để cáo buộc hình sự.

"Cuộc điều tra không xác định được rằng các thành viên của chiến dịch tranh cử của Trump đã âm mưu hoặc phối hợp với chính phủ Nga trong các hoạt động can thiệp bầu cử".

Không minh oan việc cản trở công lý

Tuy nhiên báo cáo của Mueller không hề là 'sự giải oan' như ông Trump đã tuyên bố hồi tháng trước.

Báo cáo cuối cùng kết luận : "Không giống như các trường hợp mà đối tượng liên quan đã cản trở công lý để che giấu tội ác, bằng chứng chúng tôi thu thập được không cho thấy Tổng thống có liên quan đến một tội ác tiềm ẩn liên quan đến sự can thiệp bầu cử của Nga".

Nhưng báo cáo cũng ghi chú rõ ràng :

"Nếu chúng tôi tự tin rằng, sau khi điều tra kỹ lưỡng, Tổng thống không có hành vicản trở công lý nào, chúng tôi đã tuyên bố như vậy. Tuy nhiên, dựa trên các sự việcvà các tiêu chuẩn pháp lý hiện hành, chúng tôi không thể đưa ra phán quyết đó.Các bằng chứng chúng tôi thu thập được về các hoạt động và ý định tìm cách gây khó khăn cho chúng tôi của Tổng thốngkhiến chúng tôi không thểkết luận một cách thuyết phục rằngkhông có bất kỳ hành vi phạm tội nào. "

Trong khi báo cáo thừa nhận một tổng thống tại vị không thể bị truy tố, nó cũng đề cập đến việc Quốc hội có quyền điều tra và có khả năng luận tội Tổng thống :

"Quốc hội có thể áp dụng luật cản trở công lý xem xét những hành vi sai phạm lạm dụng quyền lực của Tổng thống với hệ thống tam quyền phân lập (checks and balances) theo Hiến pháp của chúng ta và nguyên tắc không có ai đứng trên phápluật".

Trump cố ảnh hưởng cuộc điều tra thế nào

Báo cáo trích dẫn 10 trường hợp được cho là có tiềm năng cản trở công lý của ông Trump mà nhóm Mueller điều tra.

Hầu hết đã được ghi chú rất kỹ, chẳng hạn như việc Giám đốc FBI James Comey bị ông Trump sa thải.

Nhưng những phát hiện cũng xác nhận các thông tin truyền thông Mỹ trước đây đã bị Nhà Trắng từ chối.

Khi ông Trump biết các hãng truyền thông đã đặt câu hỏi về cuộc họp tháng 6/2016 tại Trump Tower giữa các quan chức chiến dịch vận động tranh cử cấp cao, bao gồm Donald Trump Jr., và một luật sư người Nga được cho là đang hứa hẹn sẽ tung những "tin xấu" cho đối thủ Hillary Clinton, tổng thống đã đưa ra một thông tin đánh lạc hướng, báo cáo cho biết :

"Trước khi các email được công khai, Tổng thống đã chỉnh sửa một thông cáo báo chí cho Trump Jr bằng cách xóa một dòng thừa nhận rằng cuộc họp với 'một cá nhân [Trump Jr] được cho biết có thể có thông tin hữu ích cho chiến dịch' và thay vào đó chỉ nói rằng cuộc họp là về việc nhận con nuôi của Nga".

Ông Trump cũng bảo cựu quản lý chiến dịch tranh cử Corey Lewandowski yêu cầu cựu Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions tuyên bố công khai rằng cuộc điều tra "rất không công bằng" và ông Trump đã không làm gì sai, báo cáo cho biết.

Sau khi Jeff Sessions tuyên bố rút khỏi cuộc điều tra Nga, để lại một ông Trump tức giận rằng mình đang mất quyền kiểm soát cuộc điều tra, tổng thống đã ép cựu Bộ trưởng Tư pháp rằng nếu ông nghĩ lại quyết định rút khỏi cuộc điều tra đó thì ông sẽ là "anh hùng".

Từ chối 'thi hành mệnh lệnh'

Báo cáo của Mueller cho thấy tiềm năng cản trở công lý của tổng thống chỉ đã thất bại vì các thành viên trong chính quyền ông từ chối "thi hành mệnh lệnh", bao gồm cựu Giám đốc FBI James Comey, cựu cố vấn Nhà Trắng Don McGahn và cựu quản lý chiến dịch tranh cử Corey Lewandowksi.

Trong một đoạn văn không hay ho gì cho Trump, báo cáo viết :

"Những nỗ lực của Tổng thống nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc điều tra hầu như không thành công, nhưng điều đó phần lớn là vì những người vây quanh Tổng thống đã từ chối thi hành mệnh lệnh hoặc chiều theo yêu cầu của ông. Comey đã không kết thúc cuộc điều tra cuối cùng dẫn đến việc Flynn bị truy tố và bị kết án tộinói dối với FBI. McGahn đã không nói với Bộ trưởng Tư pháp Sessions rằng Công tố viên Đặc biệt phải bị đuổi, nhưng thay vào đó, chuẩn bị từ chức nếu Tổng thốngra lệnh đó. Lewandowski và Dearborn không gửi thông điệp của Tổng thống cho Sessions rằng nên giới hạn cuộc điều tra Nga cho những cuộc bầu cử trong tương lai. Và McGahn từ chối rút lại những thông tin xoay quanh chỉ đạo loại bỏ Công tố viên Mueller của Tổng thống mặc cho Tổng thống liên tục yêu cầu ông làm như vậy. Tương tự như thế, chứng cớ chúng tôi thu thập được không hỗ trợ việc cáo buộc các trợ lý và cộng sự của Tổng thống có khả năng cản trở công lý ngoài những hồ sơ đã nộp. "

'Trả lời bằng văn bản không đầy đủ'

Những người theo dõi sát sao câu chuyện Mueller có thể nhớ lại rằng vào tháng 1/2018 tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng ông "mong chờ" được ngồi xuống trả lời phỏng vấn với ông Mueller, rằng ông sẽ "thích làm điều đó càng sớm càng tốt", và khoe rằng ông ta sẽ trả lời câu hỏi và thề không nói dối như trước tòa án.

Nhưng báo cáo Mueller lại ghi chú, "sau hơn một năm thảo luận, Tổng thống đã từ chối phỏng vấn".

Ông đồng ý gửi câu trả lời bằng văn bản cho các câu hỏi của công tố viên đặc biệt cho các vấn đề liên quan đến Nga, nhưng từ chối "cung cấp câu trả lời bằng văn bản cho các câu hỏi về chủ đề cản trở công lý hoặc câu hỏi về các sự kiện trong quá trình chuyển giao quyền lực", báo cáo lưu ý.

Báo cáo của Mueller viết : "Nhận thấy rằng Tổng thống sẽ không tự nguyện trả lời phỏng vấn, chúng tôi đã xem xét liệu có nên gửi trát hầu tòa cho lời khai của ông hay không. Chúng tôi thấy các câu trả lời bằng văn bản của ông không thỏa đáng".

Nhưng nhóm Mueller cho biết cuối cùng họ quyết định không triệu tập ông Trump vì việc kiện tụng sẽ gây ra sự chậm trễ đáng kể ở giai đoạn cuối của cuộc điều tra.

Tại sao Sessions, Trump Jr và Kushner không bị truy tố

Đội ngũ Mueller đã không truy tố Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions vì tội khai man trước Quốc hội khi ông ta làm chứng sai rằng ông ta không liên lạc với người Nga trong chiến dịch tranh cử, vì những câu hỏi dùng từ không chính xác, theo báo cáo.

"Bằng chứng không đủ để chứng minh rằng Sessions có thể đưa ra câu trả lời sai cho các câu hỏi liên quan đến Nga theo cách diễn đạt và bối cảnh của những câu hỏi đó", báo cáo viết.

Nó cũng làm rõ Donald Trump Jr, Jared Kushner và các nhân viên chiến dịch tranh cử khác đã đi sát ranh giới phạm luật trong cuộc họp tháng 6/2016 tại Trump Tower với một luật sư người Nga.

Nhóm Mueller nói rằng họ đã không truy tố con trai cả và con rể của tổng thống vì vi phạm tài chính chiến dịch tranh cử vì họ không thể chứng minh rằng những người này đã "cố tình" vi phạm luật.

Quay lại trang chủ
Read 319 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)