Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Thông tin minh bạch đúng sự thật không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là trách nhiệm, là đạo đức của người cung cấp thông tin.

Với chính sách ngu dân, bưng bít thông tin nhà nước cộng sản đã định hướng thông tin theo đường lối của đảng qua nhiều công cụ mà tiêu biểu là một hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình khổng lồ do một tổng biên tập điều hành là Ban tuyên giáo

Nhưng nhiều năm nay, do sự phát triển mạnh mẽ của các mạng xã hội, tấm màn sắt bưng bít thông tin của đảng đã bị chọc thủng. Nhiều nguồn thông tin đa chiều đã đến với người dân, góp phần tác đông tích cực đến cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ, tự do báo chí.

Từ Sài Gòn nhà báo Nguyễn Đình Ngọc đã có cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành qua chủ đề : "Thế nào là minh bạch thông tin ?". Nội dung như sau, mời quí vị cùng nghe :

Trần Quang Thành phỏng vấn nhà báo Nguyễn Đình Ngọc

Trần Quang Thành thực hiện

Nguồn : Tiếng Dân Việt Media, 23/05/2019

Published in Video

Phải chăng nhân quyền ở Việt Nam cũng là một lợi ích cốt lõi của  Hoa Kỳ, Châu Âu và nhiều nước khác ?

Đóng thuế. Đó là việc bình thường của công dân đối với đất nước. Nhưng ở Viêt Nam chuyện đó lại không bình thường chút nào. Nuôi hai hệ thống cai trị đất nước song trùng : hệ thống Đảng và Nhà nước. Bình quân 16 người dân phải nuôi 1 công an.

Người dân không chỉ chịu sưu cao, thuế nặng mà còn thường xuyên đối mặt với việc các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện nước tăng giá phi mã. Có chuyên gia kinh tế đã ví von người dân đã phải chịu đựng cảnh ngộ đó như một con vịt sống bị bịt mỏ vặt đến sạch lông không một tiếng kêu.

Việc tăng thuế, tăng giá ở Việt Nam không chỉ còn nằm trong lĩnh vực kinh tế mà đã trở thành một vần đề lớn thuộc lĩnh vực nhân quyền.

Từ Sài Gòn nhà báo Nguyễn Đình Ngọc đã có cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành về chủ đề "Phải chăng nhân quyền ở Việt Nam cũng là một lợi ích cốt lõi của  Hoa Kỳ, Châu Âu và nhiều nước khác ?". Nội dung như sau, mời quí vị cùng  nghe

YouTube phỏng vấn nhà báo Nguyễn Đình Ngọc

Trần Quang Thành thc hiện

Nguồn : Tiếng Dân Việt Media, 11/05/2019

Published in Video

Trao đổi giữa nhà báo Nguyễn Đình Ngọc và nhà báo Trần Quang Thành.

Nền dân chủ của chế độ Việt Nam Cộng Hhòa sau 21 năm tồn tại đã bị bạo quyền cộng sản cưỡng đoạt. Từ sau 30/04/1975, người dân hai miền Nam Bắc phải sống dưới chế độ công an trị của nhà nước cộng sản độc tài – Quyền dân do một nhóm người nắm giữ - Độc lập dân tộc luôn bị kẻ thù phương Bắc đe dọa thôn tính – Cuộc sống người dân không có tự do, hạnh phúc.

Từ Sài Gòn nhà báo Nguyễn Đình Ngọc có cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành qua chủ đề "Làm sao giải quyết nỗi uất hận 30/4/1975 ?". Nội dung như sau, mời quí vị cùng nghe :

Youtube PV nhà báo Nguyễn Đình Ngọc

Trần Quang Thành thực hiện

Nguồn : Tiếng Dân Việt Media, 17/04/2019

Published in Video

Nền giáo dục khủng hoảng, đạo đức suy đồi đó là hậu quả gần 3/4 thế kỷ cai trị Việt Nam của giới bạo quyền cộng sản. Tiền thuế do người dân đóng góp gần như chỉ để nuôi lực lượng lo phận sự "còn đảng còn mình". Cuộc sống bình yên của người dân bị đe dọa : bạo lực học đường, ấu dâm, hiếp dân đang là những vấn nạn nghiêm trọng diễn ra hàng ngày.

Từ Sài Gòn, nhà báo Nguyễn Đình Ngọc đã có cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành xoay quanh câu hỏi : "Bạo lực học đường, ấu dâm, hiếp dâm – vì đâu nên nỗi ?".

Nội dung như sau, mời quí vị cùng nghe :

Phỏng vấn nhà báo Nguyễn Đình Ngọc

Trần Quang Thành thực hiện

Tiếng Dân Việt Media, 07/04/2019

Published in Video

Mới đây thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có đề cập đến vấn đề xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay dưới chế độ độc tài toàn trị.

Một vấn nạn nổi cộm, theo ông Phúc, đó là bệnh dối trá, đạo đức giả, nói không đi đôi với làm, bệnh thành tích giả dối, sống hai mặt…

Căn bệnh grahams đó đã diễn ra trong xã hôi Việt Nam gần 3/4 thế kỷ qua dưới các mức độ khác nhau khi Đảng cộng sản độc quyền cai trị đất nước. Căn bệnh dối trá, hai mặt của Đảng cộng sản càng trở nên nghiêm trọng trong suốt hơn 40 năm qua sau khi họ cưỡng chiếm miền Nam. Căn bệnh đó bộc lộ bản chất của chế độ cộng sản không thể cứu chữa, chỉ có thể xóa bỏ nó đi thôi.

Cuộc khủng hoảng toàn diện đang diễn ra trong xã hội Việt Nam, đặc biệt là trong giáo dục ; đạo đức băng hoại suy đồi, vấn nạn dối trá, người 2 mặt không chỉ tác động trong Đảng cộng sản mà còn lây lan sang các tầng lớp dân cư : người dân nghi ngờ, đố kỵ nhau.

Từ Sài Gòn, nhà báo Nguyễn Đình Ngọc đã có cuộc trao đổi vớ nhà báo Trần Quang Thành qua chủ đề : "Người hai mặt - Hiện trạng xã hội Việt Nam ngày nay". Nội dung như sau, mời quí vị cùng nghe :

Cuộc trao đổi giữa nhà báo Nguyễn Đình Ngọc và nhà báo Trần Quang Thành

Trần Quang Thành thực hiện

Nguồn : Tiếng Dân Việt Media, 12/03/2019

Published in Video