Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Tin tức thời sự truyền hình 10/12/2023

Nguồn : RFI, 02/1210/12/2023 Nguồn : Nhân Việt, 10/12/2023
10/12/2023

Tin tức thời sự truyền hình 09/12/2023

Nguồn : RFI, 02/1209/12/2023 Nguồn : VOA, 09/12/2023 Nguồn : Nhân Việt, 09/12/2023
09/12/2023

Tin tức thời sự truyền hình 08/12/2023

Nguồn : RFI, 02/1208/12/2023 Nguồn : RFA, 08/12/2023 Nguồn : VOA, 08/12/2023 Nguồn : Nhân Việt, 08/12/2023
08/12/2023

Tin tức thời sự truyền hình 07/12/2023

Nguồn : RFI, 02/1207/12/2023 Nguồn : RFA, 07/12/2023 Nguồn : VOA, 07/12/2023 Nguồn : Nhân Việt, 07/12/2023
07/12/2023

Tin tức thời sự truyền hình 06/12/2023

Nguồn : RFI, 02/1206/12/2023 Nguồn : RFA, 06/12/2023 Nguồn : VOA, 06/12/2023 Nguồn : Nhân Việt, 06/12/2023
06/12/2023

Tin tức thời sự truyền hình 05/12/2023

Nguồn : RFI, 02/1205/12/2023 https://youtu.be/S1Hcz6v8lsY Nguồn : RFA, 05/12/2023 Nguồn : VOA, 05/12/2023 Nguồn : Nhân Việt, 05/12/2023
05/12/2023

Tin tức thời sự truyền hình 04/12/2023

Nguồn : RFI, 02/1204/12/2023 Nguồn : RFA, 04/12/2023 Nguồn : Nhân Việt, 04/12/2023
04/12/2023

Tin tức thời sự truyền hình 03/12/2023

Nguồn : RFI, 03/12/2023 Nguồn : Nhân Việt, 03/12/2023
03/12/2023

Tin tức thời sự truyền hình 02/12/2023

Nguồn : RFI, 02/12/2023 Nguồn : VOA, 02/12/2023 Nguồn : Nhân Việt, 02/12/2023
02/12/2023

Tin tức thời sự truyền hình 01/12/2023

Nguồn : RFI, 01/12/2023 Nguồn : RFA, 01/12/2023 Nguồn : VOA, 01/12/2023 Nguồn : Nhân Việt, 01/12/2023
01/12/2023

Tin tức thời sự truyền hình 30/11/2023

Nguồn : RFI, 30/11/2023 Nguồn : RFA, 30/11/2023 Nguồn : VOA, 30/11/2023 Nguồn : Nhân Việt, 30/11/2023
30/11/2023

Tin tức thời sự truyền hình 29/11/2023

Nguồn : RFI, 29/11/2023 Nguồn : RFA, 29/11/2023 Nguồn : VOA, 29/11/2023 Nguồn : Nhân Việt, 29/11/2023
29/11/2023

Tin tức thời sự truyền hình 28/11/2023

Nguồn : RFI, 28/11/2023 Nguồn : RFA, 28/11/2023 Nguồn : VOA, 28/11/2023 Nguồn : Nhân Việt, 28/11/2023
28/11/2023

Tin tức thời sự truyền hình 27/11/2023

Nguồn : RFI, 27/11/2023 Nguồn : RFA, 27/11/2023 Nguồn : VOA, 27/11/2023 Nguồn : Nhân Việt, 27/11/2023
27/11/2023

Tin tức thời sự truyền hình 26/11/2023

Nguồn : RFI, 26/11/2023 Nguồn : Nhân Việt, 26/11/2023
26/11/2023

Tin tức thời sự truyền hình 25/11/2023

Nguồn : RFI, 25/11/2023 Nguồn : VOA, 25/11/2023 Nguồn : Nhân Việt, 25/11/2023
25/11/2023

Gaza căng thẳng, Việt Nam bắt khẩn cấp cựu Đại biểu quốc hội, vụ Vạn Thịnh Phát ‘lên lò’

"Xung đột Gaza kéo dài một tháng rưỡi tiếp tục căng thẳng, gây chia rẽ, và Việt Nam bắt khẩn…
24/11/2023

Tin tức thời sự truyền hình 24/11/2023

Nguồn : RFI, 24/11/2023 Nguồn : Nhân Việt, 24/11/2023
24/11/2023

Tin tức thời sự truyền hình 23/11/2023

Nguồn : RFI, 23/11/2023 Nguồn : RFA, 23/11/2023 Nguồn : VOA, 23/11/2023 Nguồn : Nhân Việt, 23/11/2023
23/11/2023

Lỗi hệ thống và trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong vụ Vạn Thịnh Phát là gì ?

Vụ việc liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát và cá nhân bà Trương Mỹ Lan đang khiến xã…
23/11/2023

Tin tức thời sự truyền hình 22/11/2023

Nguồn : RFI, 22/11/2023 Nguồn : RFA, 22/11/2023 Nguồn : VOA, 22/11/2023 Nguồn : Nhân Việt, 22/11/2023
22/11/2023

Tại sao việc tìm hài cốt binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa gặp khó ?

Việc tìm kiếm hài cốt binh sĩ Việt nam Cộng hòa tử trận trong cuộc chiến tranh Việt Nam gặp…
21/11/2023

Tin tức thời sự truyền hình 21/11/2023

Nguồn : RFI, 21/11/2023 Nguồn : RFA, 21/11/2023 Nguồn : VOA, 21/11/2023 Nguồn : Nhân Việt, 21/11/2023
21/11/2023

Tin tức thời sự truyền hình 20/11/2023

Nguồn : RFI, 20/11/2023 Nguồn : RFA, 20/11/2023 Nguồn : Nhân Việt, 20/11/2023
20/11/2023