Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Tin tức thời sự truyền hình 16/06/2020

Nguồn : RFI, 16/06/2020 Nguồn : RFA, 16/06/2020 Nguồn : VOA, 16/06/2020
16/06/2020

Liệu Trung Quốc có vượt qua những thách thức của thế giới không ?

Nguyễn Hồng Dũng, Hoangbach Channel, 16/06/2020 Hoàng Bách nói chuyện với Giáo sư Nguyễn Hồng Dũng + Việt Nam để…
16/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 15/06/2020

Nguồn : RFI, 15/06/2020 Nguồn : RFA, 15/06/2020
15/06/2020

Mỹ điều Hàng không mẫu hạm đến Ấn Độ Dương

Hoàng Bách nói chuyện với Đặng Quốc Việt + Mỹ điều 3 hàng không mẫu hạm tới Châu Á-Thái Bình…
14/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 13/06/2020

Nguồn : RFI, 13/06/2020 Nguồn : VOA, 13/06/2020
13/06/2020

Trung Quốc muốn thôn tính Hồng Kông, Đài Loan ?

Hoàng Bách nói chuyện với Luật sư Steven Điêu + 1997 Anh trả Hồng Kông cho Trung Quốc với điều…
13/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 12/06/2020

Nguồn : RFI, 12/06/2020 Nguồn : RFA, 12/06/2020 Nguồn : VOA, 12/06/2020
12/06/2020

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Hoàng Bách nói chuyện với Giáo sư Tạ Văn Tài + Joe Biden không có khả năng hùng biện, nói…
12/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 11/06/2020

Nguồn : RFI, 11/06/2020 Nguồn : RFA, 11/06/2020 Nguồn : VOA, 11/06/2020
11/06/2020

Dân Đài Loan chống phe thân Trung Quốc

Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Hoàng Duyên + Hàn Quốc Du, Thị trưởng Thành phố Cao Hùng thuộc Quốc…
11/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 10/06/2020

Nguồn : RFI, 10/06/2020 Nguồn : RFA, 10/06/2020 Nguồn : VOA, 10/06/2020
10/06/2020

Covid-19 và biểu tình : hai thách thức của Tổng thống Trump

Hoàng Bách trò chuyện cùng Giáo sư Trần Văn Chi + Bị chỉ trích về sự chậm trễ trong đối…
10/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 09/06/2020

Nguồn : RFI, 09/06/2020 Nguồn : RFA, 09/06/2020 Nguồn : VOA, 09/06/2020
09/06/2020

Tại sao ủng hộ biểu tình ở Mỹ ?

Hoàng Bách trò chuyện cùng Đinh Xuân Quân và Nguyễn Gia Kiểng + Biểu tình đòi công lý, tôn trọng…
09/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 08/06/2020

Nguồn : RFI, 08/06/2020 Nguồn : RFA, 08/06/2020
08/06/2020

Nhận định về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

Trò chuyện cùng Luật sư Nguyễn Hoàng Duyên + CNN thăm dò, kết quả : Joe Biden 55%, Trump 41%.…
08/06/2020

Biển Đông : Trung Quốc lợi dụng dịch để bành trướng

Hoàng Bách trò chuyện cùng Đặng Quốc Việt + Mỹ đưa Công hàm phản đối đường Lưỡi bò 9 đoạn…
07/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 06/06/2020

Nguồn : RFI, 06/06/2020 Nguồn : VOA, 06/06/2020
06/06/2020

"Toàn cầu hóa sẽ bị thử thách giữa Mỹ và Trung Quốc"

Hoàng Bách trò chuyện cùng Giáo sư Nguyễn Bá Lộc + Trung Quốc lợi dụng tự do mậu dịch để…
06/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 05/06/2020

Nguồn : RFI, 05/06/2020 Nguồn : RFA, 05/06/2020 Nguồn : VOA, 05/06/2020
05/06/2020

Dùng kinh tế để thay đổi các chế độ độc tài cộng sản thành dân chủ bị thất bại

Hoàng Bách trò chuyện cùng Luật sư Steven Điêu + Dùng kinh tế nâng cao đời sống người dân sẽ…
05/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 04/06/2020

Nguồn : RFI, 04/06/2020 Nguồn : RFA, 04/06/2020 Nguồn : VOA, 04/06/2020
04/06/2020