Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Bầu cử Mỹ 2024 và chuyển động hậu Siêu Thứ Ba

Nhà báo Bùi Văn Phú từ bang California chia sẻ góc nhìn cá nhân của ông về diễn biến và…
10/03/2024

Bang giao Việt-Úc và nội trị Việt Nam từ 'đốt lò' tới áp lực với xã hội dân sự

Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Quang A phân tích ý nghĩa việc Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác…
09/03/2024

Tin tức thời sự truyền hình 08/03/2024

Nguồn : RFI, 08/03/2024 Nguồn : RFA, 08/03/2024 Nguồn : VOA, 08/03/2024
08/03/2024

Phương Tây đang thua hay thắng cuộc chiến tài chánh với Nga

Đã hai năm kể từ khi Nga xua quân xâm lược Ukraine. Mỹ, Anh và Liên hiệp châu Âu đã…
08/03/2024

Tin tức thời sự truyền hình 07/03/2024

Nguồn : RFI, 07/03/2024 Nguồn : RFA, 07/03/2024 Nguồn : VOA, 07/03/2024
07/03/2024

Tin tức thời sự truyền hình 06/03/2024

Nguồn : RFI, 06/03/2024 Nguồn : RFA, 06/03/2024 Nguồn : VOA, 06/03/2024
06/03/2024

Tin tức thời sự truyền hình 05/03/2024

Nguồn : RFI, 05/03/2024 Nguồn : RFA, 05/03/2024 Nguồn : VOA, 05/03/2024
05/03/2024

Tin tức thời sự truyền hình 04/03/2024

Nguồn : RFI, 04/03/2024 Nguồn : RFA, 04/03/2024
04/03/2024

'Việt Nam sẽ phát triển tốt hơn nhiều trong 10 năm tới'

Trong dịp đánh dấu tròn mười năm thành lập Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, một tổ chức xã hội…
03/03/2024

Làm sao vượt tường lửa truy cập thông tin ở Việt Nam ?

Người dùng internet ở Việt Nam làm sao vượt tường lửa truy cập thông tin tự do - đa chiều…
02/03/2024

EU không để Nga thắng, trở ngại cho giải pháp hai nhà nước

EU khó chấp nhận để Nga thắng, Netanyahu tiếp tục là trở ngại cho giải pháp hai nhà nước Giáo…
02/03/2024

Tin tức thời sự truyền hình 02/03/2024

Nguồn : RFI, 02/03/2024 Nguồn : RFA, 02/03/2024 Nguồn : VOA, 02/03/2024 Nguồn : Nhân Việt, 02/03/2024
02/03/2024

Tin tức thời sự truyền hình 01/03/2024

Nguồn : RFI, 01/03/2024 Nguồn : RFA, 01/03/2024 Nguồn : VOA, 01/03/2024 Nguồn : Nhân Việt, 01/03/2024
01/03/2024

Việt Nam và Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc

Việt Nam vận động tái cử Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc và có thể phê chuẩn Công ước…
29/02/2024

Tin tức thời sự truyền hình 29/02/2024

Nguồn : RFI, 29/02/2024 Nguồn : RFA, 29/02/2024 Nguồn : VOA, 29/02/2024 Nguồn : Nhân Việt, 29/02/2024
29/02/2024

Tin tức thời sự truyền hình 28/02/2024

Nguồn : RFI, 28/02/2024 Nguồn : RFA, 28/02/2024 Nguồn : VOA, 28/02/2024 Nguồn : Nhân Việt, 28/02/2024
28/02/2024

Tin tức thời sự truyền hình 27/02/2024

Nguồn : RFI, 27/02/2024 Nguồn : RFA, 27/02/2024 Nguồn : VOA, 27/02/2024 Nguồn : Nhân Việt, 27/02/2024
27/02/2024

Nhà nước pháp quyền, cải tổ chính trị và nhu cầu đối với Việt Nam

"Nhà nước pháp quyền, cải tổ chính trị và nhu cầu đối với Việt Nam ?" là chủ đề của…
27/02/2024

Tin tức thời sự truyền hình 26/02/2024

Nguồn : RFI, 26/02/2024 Nguồn : RFA, 26/02/2024 Nguồn : Nhân Việt, 26/02/2024
26/02/2024

Tin tức thời sự truyền hình 25/02/2024

Nguồn : RFI, 25/02/2024 Nguồn : Nhân Việt, 25/02/2024
25/02/2024

Tin tức thời sự truyền hình 24/02/2024

Nguồn : RFI, 24/02/2024 Nguồn : VOA, 24/02/2024 Nguồn : Nhân Việt, 24/02/2024
24/02/2024

Chiến binh Ukraine gốc Việt hai lần bị thương không ngại quay lại chiến trường

Một lần bị mìn nổ văng vào người và lần khác bị ngã khỏi xe bọc thép, Nguyễn Lâm Tùng…
24/02/2024

Tin tức thời sự truyền hình 23/02/2024

Nguồn : RFI, 23/02/2024 Nguồn : RFA, 23/02/2024 Nguồn : VOA, 23/02/2024 Nguồn : Nhân Việt, 23/02/2024
23/02/2024